ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День Конституції України

У відділі обслуговування користувачів представлена виставка «День Конституції України»

День Конститу́ції Украї́ни — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

Список літератури:

Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні [Текст] : юридическая литература / В. Б. Авер’янов ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Ін Юре, 1997. - 48 с. - (Нова Конституція України)

Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін [Текст] / Центр політико-правових реформ, Програма сприяння Парламенту України університету Індіани. Університет Індіани ; авт.-упоряд. В. Тимощук. - Київ : Заповіт, 2006. - 28 с.

Гетьман, В. П. Як приймалась Конституція України: нотатки учасника розробки Основного Закону України/ В. П. Гетьман. - Київ, 1996. - 127 с.: іл.

Годованець В. Ф. Конституційне право України: конспект лекцій/ В. Ф. Годованець; Міжрегіональна академія управління персоналом. - Київ: МАУП, 2000. - 216 с.

Джерела конституційного права України [Текст] : монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипнюк та ін. ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Наук. думка, 2010. - 711 с. (Проект "Наукова книга").

Захарченко П.П.Історія держави і права України [Текст] : Підручник / П. П. Захарченко ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Атіка, 2005. - 368 с.

Історія української Конституції [Текст] / Українська Правнича фундація ; Упор. А. Г. Слюсаренко. - Київ : Право, 1997. - 443 с.

Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні/ В. М. Кампо; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ: Ін Юре, 1997. - 34 с. - (Нова КонституціяУкраїни)

Кармазін Ю. А. Конституція, яку ми захищаємо: виступи народного депутата України на пленарних засіданнях Конституційного Суду України у зв’язку з прийнятими рішеннями/ Ю. А. Кармазін. - Київ: Логос, 2011. - 203 с.: 5 вкл. л. фот..

Конституція Незалежної України: У 3-х книгах. Кн.3. Ч.1: Документи/ Ред. С. Головатий. - Київ: Право, 1998. - 340 с.

Конституція України [Текст] : [офіційний текст]. - Київ : КМ Publishing, 2014. - 94 с.

Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Станом на 1 січня 2006 року / Міністерство юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : [б. и.], 2006. - 123 с.

Корнієнко П. С. Правознавство : навчальний посіб. / П. С. Корнієнко. – Вид. 2-е, переробл. та допов.. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 560 с.

Корогод Г.І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції [Текст] : навчальний посібник / Г. І. Корогод ; Міністерство внутрішніх справ України, Національний університет внутрішніх справ. - Суми : Університетська книга, 2008. - 123 с.

Костицький В. В. Конституційна реформа в Україні [Текст] : шляхи трансформації політичної системи / В. В. Костицький. - Київ : [б. и.], 2003. - 122 с.

Кушинська Л. А. Звичаєве право України : навчальний посіб. / Л. А. Кушинська ; М-во освіти і науки України, Нац. педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 209 с.

Нор В. Т. Конституція – основний закон України в запитаннях і відповідях: навчальний посібник з основних положень Конституції України/ В. Т. Нор, П. Б. Стецюк. - Львів: Кальварія; Київ: Абрис, 1996. - 47 с.: схем., фот., 2 л. іл.

Орлик П. Угода та Конституція прав і вільностей Запорозького війська (1710 р.) / П. Орлик // Козацтво. – 1994. – № 1 (2). – С. 15 – 19.

Основи конституційного права України : підруч. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. В. Копейчиков. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 287 с.

Паспорт / Ю. Сидоренко. – Київ : Єдапс, 2008. – 123 с. : іл.

Пархоменко Н. М. Розвиток законодавства України в контексті конституціоналізації, євроінтеграції та забезпечення прав людини [Текст] : монографія / Н. М. Пархоменко ; НАН України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2016. - 253 с.

Селіванов А. О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права [Текст] : доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. - Київ : Логос, 2012. - 152 с.

Слюсаренко А. Г. Історія української конституції [Текст] / А. Г. Слюсаренко, М. В.

Семенов В. С. Міжнародно-правові аспекти Конституції України/ В. С. Семенов, О. Я. Прагнюк; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. - Київ: "Ін Юре", 1997. - 32 с. - (Бібліотечка "Нова Конституція України")

Томенко. - Київ : Т-во “Знання” України, 1993. - 191 с.

Томенко М. В. Україна: історія Конституції [Текст] : [навчальний посібник] / М. В. Томенко. - Київ : Генеза, 2015. - 144 с.

Трофимук О. П. Пилип Орлик: гетьман в еміграції, бароковий поет, автор першої Конституції [Текст] / О. П. Трофимук. - Львів : СПОЛОМ, 2008. - 48 с.