ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Українські наукові видання періоду Другої світової війни

Запрошуємо користувачів Бібліотеки до читальної зали Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань (кімната 9) переглянути книжкову виставку «Українські наукові видання періоду Другої світової війни», яка експонується з 21 червня 2019 року.

На виставці представлено рідкісні документи колекції «Видання воєнної доби 1941-1945 рр.».

Зібрання колекції нараховує понад 500 примірників видань різних жанрів офіційні повідомлення, публіцистичні твори, художня проза, поезія.

На виставку для перегляду відібрані раритетні видання з питань науки і культури України, що вийшли друком у роки війни у Києві, Харкові, Львові, Уфі (куди було евакуйовано українські наукові інституції), а також у Холмі, Ярославі, Кракові, Празі, Вінніпезі.

Відвідувачі зможуть ознайомитись також з друкованим каталогом колекції «Видання воєнної доби» (Київ, 2015), підготовленим фахівцями Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань НІБУ.

Список літератури

Академія Наук УРСР. Інститут історії і археології України. Наукові записки. Кн. 1 / АН УРСР, Інститут історії і археології України. – [Уфа], 1943. – 230, 1 с.

Академія Наук УРСР. Інститут мови і літератури. Збірник ІІІ. М. Коцюбинський і Західна Україна / АН УРСР, Інститут мови і літератури; упоряд. Х. М. Коцюбинський; ред. П. Тичина. – [Уфа], 1943. – 172, 1 с.

Андрієвський В. Н. Звичаї і обряди українського народу / В. Н. Андрієвський. – Краків: Укр. вид-во, 1941. – 51 с. – (Минуле і сучасне; ч. 21).

Антонович М. Історія України. Ч. 4. Нова доба / М. Антонович. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. 92 с.

Географія українських і сумежних земель / уклад. В. Кубійович. 2-е вид. Краків; Львів: Укр. вид-во, 1943. 520 с.: іл., табл.

Двадцять літ української академічної громади. – Прага: Вид. Укр. акад. громади, 1941. – 63 с.

Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій: передрук з квартальника "Вістник" / Д. Донцов. – 2-е вид. – Львів: Укр. вид-во, 1941. 112 с.

Дорошенко Д. Польсько-українська війна 1671 року: до історії гетьманування Петра Дорошенка / Д. Дорошенко. Прага: Укр. вільний ун-т в Празі, 1942. 44 с. (Відбитка з Наукового Збірника Українського В. Університету в Празі. Т. 3).

Дорошкевич О. Українська культура в двох столицях Росії: історично-літературний нарис / О. Дорошкевич. Київ: Укр. держ. вид-во, 1945. 38 с.

Іларіон (митрополит). Ідеологія української церкви / Митрополит Іларіон [І. Огієнко]. – Холм: Свята Данилова Гора, 1944. – 54 с.

Єрьомін І. П. Іван Вишенський / І. П. Єрьомін. – Київ; Харків: Друк. ім. Фрунзе, 1944. – 16 с.

Календар-довідник на 1945 рік. – Київ: Укр. держ. вид-во, [1945]. – 280 с.

Каталог українських гр[еко]-кат[олицьких] митрополитів 1596-1941.-Ярослав: Укр. друк. «Альфа», 1942.

Кордуба М. Богдан Хмельницький у Белзчині й Холмщині / М. Кордуба. Краків: Укр. вид-во, 1941. [37] с. (Минуле й сучасне; ч. 19).

Крип’якевич І..Історія України / І. Крип’якевич. Львів: Укр. вид-во, 1941. 70 с.

Кулиняк О. Чорноморська проблема в українській промисловості: дискусійний реферат. – – [Б. м.], 1941. – 49, [4] с. – (Український Чорноморський Інститут; ч. 4).

Лепкий Б. Наше письменство: короткий огляд української літератури від найдавніших часів до теперішніх кроків / Б. Лепкий. – Краків: Укр. вид-во, 1941. – 128 с. – (Літ. б-ка; ч. 4).

Наріжний С. Маршрути московських посланців на Україну в другій половині ХVII віку / Симон Наріжний. – Прага: Друк. Протекторату Чехія й Морава ,1942. – 18 с.

Наріжний С. Українська еміграція: культурна праця української еміграції між двома світовими війнами / Симон Наріжний. Ч. 1. – Прага: Knintsk, 1942. – 367 с.: фото. (Студії Музею визвольної боротьби України. Т. 1).

Наукова конференція, присвячена розвиткові науки й культури на Україні: матеріали до доповідей. Вип. 1 / НКО УРСР; Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. О. П. Маркевич. – Київ, 1945. – 78 с.

Огієнко І. Українська церква. Т. 1-2: Нариси з історії української православної церкви / др. Іларіон Огієнко. – Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942.

Т. 1. – 236 с. – (Наукова бібліотека «ЮТ»; ч. 16-18).

Т. 2. – 224 с. – (Наукова бібліотека «ЮТ»; ч. 19-21).

Ольховський А. Українська класична музика / А. Ольховський. – Київ, 1941. – 20 с.

Русова С. Ф. Наші визначні жінки: літературні характеристики- силуети / С. Ф. Русова. Винипег: Видано заходом Союзу українок Канади, 1945. 105, [1] с.

Український воєнний флот 1917 -1918.-Львів: Укр. вид-во, 1941. - 27 с.

Ястребов Ф. Київська Русь / Ф. Ястребов. – Київ, 1941. – 31 с.

Окремо зупинимось на одному з унікальних видань, що експонується на виставці.

Це книга «День Української Культури = Tag der Ukrainischen Kultur: матеріали та вказівки / Український центральний комітет). Краків; Львів: Укр. вид-во, 1943. 53 с. – (Видання відділу культурної праці; ч. 1)».

Присвячена вона 75-річчю заснування у Галичині Товариства «Просвіта» (1868 р.), що, за словами відомого діяча українського руху в діаспорі Мирослава Семчишина (1910-1995), «стала матір’ю усіх наших культурних, суспільних і національних починів», «заснована в грудні 1868 року, рік-річно обходить своє свято, що є водночас святом усього українського народу», «святом великої пошани минулого і святом розбудови майбутнього для досягнення кращої спільної усім нам Мети».

Про пошану минулого та віру в майбутнє і чудовий вірш Богдана Вістового «Любім усе, що наше рідне, миле…», надрукований у виданні. Декілька слів про автора. Богдан Вістовий - один з псевдонімів Миколи Матійовича Мельника (Матіїва-Мельника) (1890-1947) – військового і політичного діяча, письменника, журналіста, учителя. Микола Мельник родом з Коломийщини, викладав українську й німецьку мови у гімназіях Галичини. Учасник Визвольних змагань. Творчий доробок: поема «На ріках вавилонських» (1921), збірка оповідань «По той бік греблі» (1922), «За рідне гніздо» (1927), «Крізь дим і згар» (1928), «На чорній дорозі» (1930) та ін., переспів «Слова о полку Ігоревім» - «Слово про Ігорів похід: український лицарський епос княжих часів» (1936), посмертна збірка поезій «Горить мій світ» (Філадельфія, 1951).

Отже, презентацію виставки завершимо зворушливими рядками з поезії Богдана Вістового:

Любім нам богом рідну землю дану,

Єдину Батьківщину всі любім:

Лани, поля, гаї, ліси, поляни –

Храми, святині в сяйві золотім!..

 

Де стільки дум по днях великих слави,

Де стільки памяток присипав пил –

І де є стільки бойовищ кривавих,

Шляхів, хрестів, затоптаних могил?!..

 

Любім князів преславні світлі дії

І повість горду про полки дружин,

Що йшли за рідну землю в люті бої

За славу прапорів, за честь святинь.

 

Козаччини згадаймо давню славу,

Що на степах буйних, як мак, цвіла

І залишила думу величаву –

Що з забуття для всіх нас ожила!..

 

Згадаймо і любім святе минуле –

І з вірою в майбутнє ясне йдім,

Щоб ми, як інші, сонця світ здобули

І власний мали храм і власний дім!..