ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Омелян Йосипович Пріцак (1919 – 2006)

4 квітня 2019 року в Національній історичній бібліотеці України на засіданні Клубу історичної книги презентовано книжково-журнальну виставку «Омелян Йосипович Пріцак (1919 – 2006)», присвячену 100‑річчю від дня народженнявидатного українського вченого-орієнталіста історика-сходознавця, члена Наукового товариства імені Шевченка, професора Гарвардського Університету ; засновника і першого директора (1973—1989) Українського Наукового Інституту Гарвардського Університету (англ. Harvard Ukrainian Research Institute) ; іноземного члена Національної Академії Наук України, фундатора Міжнародної асоціації україністів; засновника, першого директора (1991—1998) та почесного директора Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України.
Утвердження світового престижу української гуманітарної науки, трактування історії України в широкому всесвітньо-історичному баченні стало основним напрямком життя Омеляна Йосиповича Пріцака. Наукова школа україністів Українського Наукового Інституту Гарвардського Університету відкрила можливості неупередженим ґрунтовним дослідженням та гідна наслідування.
 
Твори автора в фонді НІБУ
 1. Пріцак О. Й. Коли і ким було написано "Слово о полку Ігоревім" / О. Пріцак ; редкол.: М. Жулинський (голова) та ін.; Укр. Наук. Ін-т Гарвард. Ун-ту ; Ін‑т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ ; Ін‑т сходознавства ім. А. Кримського НАНУ.– Київ: Обереги, 2008. – 359 с. – (Київ. б‑ка давнього укр. письменства. Студії; Т. 7). Шифр : Б5068 / 9(с2) / П775 / КХ
  Анотація: Визначний філолог, лінгвіст, сходознавець, історик, орієнталіст широкого профілю світового масштабу всебічно опрацював 16 ключових елементів у взаємозв’язку з проблемами епохи «Слова о полку Ігоревім». Основну увагу у своїй праці вчений концентрує на вивченні людини не в ізоляції, а в суспільстві – з його баченням світу, відповідним епосі менталітетом.
  Ця праця написана автором в унісон з хрестоносним походом всесвітньовідомого вченого – лінгвіста , проф. Гарвардського Університету Романа Якобсона в обороні автентичності Стуктурально-функціональна теорія О. Пріцака історичної візії на базі встановлених дихотомним аналізом історичних фактів у структурах закінчених історичних циклів дала можливість автору розв’язати дві найважливіші проблеми, а саме : коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім» – шедевр світової літератури доби Київської Русі.
  В опрацюванні бібліографічних описів наукового дослідження взяла участь співробітник Національної історичної бібліотеки України - Оксана Марченко.
 2. Пріцак О. Походження Русі: стародавні скандінавські джерела (крім ісландських саг). Т. 1 / О. Пріцак. – Київ, 1997. – 1076 с. – (Київ. б‑ка давнього укр. письменства. Студії. Т. 2). Шифр : М360-1 / 9(с2) / П775 / КХ
 3. Пріцак О. Походження Русі: Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія. Т. 2 / О. Пріцак. – Київ: Обереги, 2003. – 1303 с.: іл. – (Київ. б‑ка давнього укр. письменства. Студії. Т. 3). Шифр : М360-2 / 9(с2) / П775 / КХ(3), ЧЗ(1)
 4. Пріцак О. Чому катедри українознавства в Гарварді? : вибір статтей на теми нашої культурної політики (1967–1973) / О. Пріцак. – Кембрідж ; Нью-Йорк: Фонд катедри українознавства, 1973. – XXXVI, 188 с.: іл., 1 л. фот. Шифр : 37 / П776 / ДЗ
 5. Пріцак О. Шевченко – пророк / О. Пріцак ; АН України, Ін‑т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Ін‑т укр. археографії. – Київ, 1993. – 38 с. Аннотация:Характеристика творів альбому "Три літа" на суспільно-політичні теми (1843-1845 рр.). Шифр : 8(с) / П775 / КХ, РК

Статті автора з періодичних та продовжуваних видань

 1. Пріцак О. Доба військових канцеляристів / О. Пріцак // Київ. старовина. – 1993. – № 4. – С. 62–66.
 2. Пріцак О. Історія формування української нації: із наукової спадщини / О. Пріцак // Схід. світ. – 2009. – № 1. – С. 157–180. – Бібліогр.: 64 назви.
 3. Пріцак О. Про Агатангела Кримського : у 120-ті роковини народження / О. Пріцак // Україна: наука і культура. – Київ , 1991. – Вип. 25. – С. 103–120.
 4. Пріцак О. Пророк: до 180-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / О. Пріцак // Київ. старовина. – 1994. – № 2. – С. 3–19.
 5. Пріцак О. Спогади про Дмитра Івановича Чижевського / О. Пріцак ; авт. передм. І. Валявко // Укр. історик. – 2007-2008. – № 3-4 (175-176)/1-2 (177-178). – С. 249‑278. – Бібліогр.: 80 назв.
 6. Пріцак О. У століття народин М. Грушевського / О. Пріцак //Україна модерна. - 2007. – Чис. 12. – С. 170–190.
 7. Пріцак О. Українець тюркського походження Агатангел Кримський / О. Пріцак //Пам’ять століть. – 2008. – № 4. – С. 124–142. – Бібліогр.: 39 назв.
 8. Пріцак О. Шевченко – пророк / О. Пріцак // Світи Тараса Шевченка : зб. ст. до 175-річчя з дня народж. поета. – Нью-Йорк, 1991. – С. 249–276. – Бібліогр.: 121 назва. Аннотация: Період життя Шевченка-художника починаючи з Вільно (1828-1830 рр., знайомство з Гусиковською, навчання худ. мистецтву, цитати з листів), вихід в світ, еліта Петербурга, коло впливових знайомих поета, подорожі Шевченка по Україні, візити до друзів. Про Шевченка-поета – коли і чому почав писати вірші та ін. Цю ж статтю див. у журн. "Сучасність" (1989.– Ч. 5.– С. 109-135).
 9. Пріцак О. Ще раз роль Євгена Гребінки у формуванні Тараса Шевченка як поета / О. Пріцак // ХХХ наукова Шевченківська конференція : тези і матеріали. – Донецьк, 1993. – С. 33.
 10. Пріцак О. Що таке історія України? / О. Пріцак ; вступ. ст. О. В. Ясь // Слово і час. – 1991. – № 1. – С. 53 – 60.
 11. Пріцак О. Що таке історія України? / О. Пріцак ; вступ. ст. О. В. Ясь // Укр. іст. журн. – 2015. – № 1. – С. 177–210.
 12. Хроніка–2000 : системат. покажч. змісту / ред.кол. : Ю. Буряк (голов. ред.) та ін. – Київ, 2008. – С. 46(№242), 51 (№ 281), 117 (№ 744), 122 (№784, 785), 125 (№809), 137 (№893) : [Пріцак О.]. Шифр : Пр 3450 / 75 / ДБ

Джерела про автора О. Й. Пріцака

 1. Бубенок О. Б. Проблема походження буртасів у дослідженнях О. Пріцака і східноєвропейських вчених другої половини ХХ ст. / О. Б. Бубенок // Схід. світ. – 2008. – №4. – С. 5–10.
 2. Василюк О. Д. Міжнародна наукова конференція "ХVІІІ Сходознавчі читання А. Кримського: до 95-річчя від дня народження Омеляна Пріцака", Київ, 17‑18 жовт. 2014 р. / О. Д. Василюк // Схід. світ. – 2015. – № 1. – С. 152–155.
 3. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна та політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке / Л. Гвоздик-Пріцак ; передм. О. Пріцака; Нац. акад. наук України, Ін‑т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Київ, 1999. – 215 с.: портр. – (Присвячено Омеляну Пріцаку до вісімдесятиліття). Шифр : Б1187 / 9(с2) / Г257 / КУ, КХ.
 4. Гвоздик-Пріцак Л. Економічна та політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке / Л. Гвоздик-Пріцак ; передм. О. Пріцака ; Нац. акад. наук України, Ін‑т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Київ, 1999. – (Присвячено Омеляну Пріцаку до вісімдесятиліття). – Режим доступу: http://litopys.org.ua/coss2/gvpr.htm
 5. Дірявко Ю. П. Культура Галицько-Волинської держави як черговий етап генези українського суспільства / Ю. П. Дірявко, М. С. Олешко // Мови й культури: між Сходом і Заходом (Пам'яті Омеляна Пріцака). – Київ, 2015. – С. 25–34.
 6. Дерменджі О. Турецька плеяда Омеляна Пріцака / Омер Дерменджі // Сходознавство. – 2009. – № 48. – С. 61–69. – Бібліогр.: 28 назв.
 7. Домровський О. Пам’яті Омеляна Пріцака : (спогади) / О. Домровський // Укр. історик. – Нью‑Йорк ; Торонто ; Київ, 2006. – № 1/3(169–171). – С. 228–237.
 8. Іспит вірності :[про спогади О. Пріцака про життя та діяльність 1940–1970 рр.] // Україна: наука і культура. – Київ , 1991. – Вип. 25. – С. 101–102 : фот.
 9. Калакура Я. С. Професор Омелян Пріцак відродив історіософію в Київському університеті / Я. С. Калакура // Укр. орієнталістика: зб. наук. пр. – 2009–2010. – Вип. 4-5. – С. 38–44. – Бібліогр.: 9 назв.
 10. Кіпніс–Григор’єв Г. Корпункт : фрагменти з книжки. Висувається на Нобелевську… / Г. Кіпніс–Григор’єв // Вітчизна . – 1991. – № 12. – С. 148–151.
 11. Кочубей Ю. М. Академік Омелян Пріцак і урало-алтаїстика / Ю. М. Кочубей // Сходознавство. – 2007. – № 38. – С. 6–12. – Бібліогр.: 11 назв.
 12. Кочубей Ю. М. Омелян Пріцак (1919-2006) / Ю. М. Кочубей // Схід. світ. – 2006. – № 2. – С. 210–212.
 13. Мицик Ю. А. Листування Ярослава Ісаєвича з Омеляном Пріцаком / Ю. А. Мицик, І. Ю. Тарасенко // Наук. зап. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.". – 2014. – Т. 156: Іст. науки. – С. 79–84.
 14. Мови й культури: між Сходом і Заходом: [зб. наук. ст.] : (пам’яті Омеляна Пріцака) / М-во освіти і науки України, Нац. ун‑т "Києво-Могилян. Акад."; ред. Л. Л. Залізняк. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. – 258 с. Шифр : А33116 / 4 / М741/ КХ
 15. Наукова спадщина О. Пріцака. Історія формування української нації // Схід. світ. – 2009. – № 1. – С. 157–180.
 16. Омелян Пріцак : [некролог] // Укр. іст. журнал. – 2006. – № 4. – С. 225–227.
 17. Перетокін А. Г. Західний вектор економічної політики царського уряду в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / А. Г. Перетокін //Мови й культури: між Сходом і Заходом (Пам'яті Омеляна Пріцака). – Київ, 2015. – С. 51-58.
 18. Портнов А. Омелян Пріцак – історик модерної України / А. Портнов // Україна модерна. – 2007. – Чис. 12. – С. 137–148. – Бібліогр.: 47 назв.
 19. Потульницький В. А. До історії заснування Омеляном Пріцаком кафедри історіографії у Київському університеті імені Тараса Шевченка у 1992 році / В. А. Потульницький // Мови й культури: між Сходом і Заходом (Пам'яті Омеляна Пріцака). – Київ, 2015. – С. 68–74.
 20. Потульницький В. А. Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень) / В. Потульницький // Наш Крим : зб. ст. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 109–116. – Бібліогр.: 24 назви.
 21. Потульницький В. А. Особистість академіка Омеляна Пріцака (1919–2006) в рамках наукової проблеми / В. А. Потульницький // Укр. орієнталістика: зб. наук. пр. – 2009–2010. – Вип. 4–5. – С. 6–10. – Бібліогр.: 6 назв.
 22. Потульницький В. А. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992–1994 роках та її значення / В. Потульницький // Укр. археогр. щорічник. – 2016. – Вип. 19/20, т. 22/23. – С. 362–375. – Бібліогр.: 40 назв.
 23. Потульницький Г. В. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Г. В. Потульницький // Краєзнавство. – 2013. – № 4. – С. 205–209. – Бібліогр.: 19 назв.
 24. Пріцак Л. Д. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького. 1648-1657 рр.: статті і матеріали / Лариси Дмитрівни Гвоздик‑Пріцак. – Харків : "Акта", 2003. – 277 с. Шифр : Б4721 / 901.2 / П775 / КУ(2), КХ(3)
 25. Пріцак Л. Д. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького. 1648-1657 рр. / Лариси Дмитрівни Гвоздик‑Пріцак. – Харків : "Акта", 2003. – 492 с. Шифр : Б4720 / 901.2 / П775 / КУ(2), КХ(3)
 26. Пріцак Л. Д. Історіографія основних міжнародних договорів Богдана Хмельницького 1648–1657 рр. / Л. Д. Пріцак // Мови й культури: між Сходом і Заходом (Пам'яті Омеляна Пріцака). – Київ , 2015. – С. 80–113. – Бібліогр.: 69 назв.
 27. Пріцак Омелян (1919) – орієнталіст-тюрколог та історик родом з Самбірщини (Галичина) // Енциклопедія Українознавства : словникова частина. Т. 6 / ред. кол. : В. Кубійович (голов ред.) та ін. ; Наук. Т‑во ім.. Шевченка. – Париж – Нью‑Йорк, 1970. – С. 2348. : фот. Шифр : 9(с2)/ Е 644
 28. Русанівський В. М. Пріцак Омелян Йосипович – укр. та амер. мовознавець (орієнталіст і україніст), професор, акад. Амер.АН з 1970, НАН України з 1990… // Українська мова : енциклопедія / ред. кол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. та ін.; НАН України, Ін‑т мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ, Ін‑т укр. мови НАНУ ; Вид‑во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. – 2-е вид., випр. і допов.– Київ, 2004. – С. 533 : фот.
 29. Сарбей В. Роздуми з приводу фундаментальної «Історії України» / Віталій Сарбей // Київ. старовина. – С. 2–10. – Бібліогр. : С.9–10 (31 назв.)
 30. Сидорчук Т. Листи Наталії Полонської-Василенко до Омеляна Пріцака як джерело про видання праць Миколи Василенка в "Гарвардській серії українських студій" (1970–1971) / Т. Сидорчук // Укр. археогр. щорічник. – 2016. – Вип. 19/20, т. 22/23. – С. 60–74. – Бібліогр.: 32 назви.
 31. Сидорчук Т. Матеріали Агатангела Кримського в архіві Омеляна Пріцака / Т. Сидорчук // Студії з архів. справи та документознавства. – 2012. – Т. 20. – С. 80–90. – Бібліогр.: 63 назви.
 32. Сидорчук Т. Стаття про стародавні назви міста Києва з ранньої творчості Омеляна Пріцака: [публікація знайомить з працею О. Пріцака, написаною і вперше надрукованою восени 1941 р. у Києві] / Т. Сидорчук // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2011. – Т. 12. – С. 46–59. – Бібліогр.: 23 назви.
 33. «Сонячна людина» (Омелян Пріцак) Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія" Опубліковано: 13 червня. 2018 р.Телефільм ДТРК "Культура" про видатного українського вченого. Розповідає Таїсія Сидорчук. Режисер Б. Квашньов. 2013 рік. – Режим доступу :https://www.youtube.com/watch?v=Oq1ikxmZkGc
 34. Срібняк І. Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації / І. Срібняк // Студії з архів. справи та документознавства. – 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 47–50.
 35. Тищенко К. М. Арабський пласт топонімії України VII-XIII ст.: текст доп. на Міжнар. наук. конф. "Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки", Київ УКМА, 29.05.2008 / К. М. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгв. музей. – Київ : Четверта хвиля, 2008. – 63 с.: іл., табл., портр., карти.
 36. Толочко А. П. [Рецензия] / А. П. Толочко // Вопросы истории. – 1987. – № 12. – С.144–146. – Рец. на кн.: N. Golb, O. Pritsak. Khazarian Hebrew Dokuments of the Tenth Century. Ithaka – Lnd. Cornell University Press.1982.XVI+166 p. = Голб Н.Прицак О. Хазарские еврейские документы Х века.
 37. Федорів І. Участь Омеляна Пріцака у славістичних дискурсах другої третини ХХ – початку ХХІ ст. / І. Федорів // Україна – Європа – Світ. Сер.: Історія, міжнар. відносини. – 2016. – Вип. 17. – С. 295–306. – Бібліогр.: 31 назва.
 38. Федорук Я. Документи про наукову роботу Омеляна Пріцака в Кабінеті історії України у 1942 році / Я. Федорук // З любов’ю до народів. – Київ , 2013. – С. 306‑329.
 39. Фелонюк А. Два листи Омеляна Пріцака до о. Романа Луканя від 1941 року / А. Фелонюк // Укр. археогр. щорічник. – 2009. – Вип. 13/14. – С. 688–694.
 40. Фелонюк А. В. Омелян Пріцак і Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1936–1939 рр.) / А. В. Фелонюк // Укр. орієнталістика: зб. наук. пр.. – 2009–2010. – Вип. 4-5. – С. 23–27. – Бібліогр.: 41 назва.
 41. Фелонюк А. В. Сходознавчі зацікавлення Омеляна Пріцака у львівський період життя (1936–1943 рр.) / А. В. Фелонюк // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. : Іст. науки. – 2015. – № 7 (308). – С. 115–121. – Бібліогр.: 34 назви.
 42. Ціватий В. Г. Інституції, традиції та дипломатична місія української мови: культурна дипломатія України в дії / В. Г. Ціватий // Мови й культури: між Сходом і Заходом (Пам'яті Омеляна Пріцака). – Київ, 2015. – С. 129–136.
 43. Шостак М. В. Концепція формування Київської Русі в праці Омеляна Пріцака "Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім саг)"/ М. В. Шостак // Зб. наук. пр. Наук.-дослід. ін-ту українознавства. – 2007. – Т. ХV. – С. 270–274.
 44. Ясь О. В. Пріцак Омелян Йосипович (1919 – 2006) – історик, медієвіст, орієнолог, тюрколог, організатор наук. праці в діаспорі // Енциклопедія історії України Т. 9 : Прил – С / ред. кол. : Смолій В. А. (голова) та ін. ; Ін‑т історії НАН України. – Київ, 2012. – С. 15–16 : фот.
Укладачі : Новицька А. І., Чугіна О. А.