ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Легенда української культури - Микола Гоголь

До 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809 – 1852) в виставковому залі експонується книжкова виставка «Легенда української культури - Микола Гоголь».

Гоголь Микола Васильович // Прижиттєві видання класиків української літератури ХІХ – початку ХХ ст. : каталог колекції наук.-дослід. від. стародруків, ціних та рідкісних видань / Нац. іст. б-ка України ; уклад. Н. Д. Хівренко ; авт. вступ. слова О. В. Романенко, ред. О. І. Марченко, С. І. Смілянець. – Київ, 2018. – С. 23-24.

Бібліографічний список:

Великосорочинський літературно-меморіальний музей М. В. Гоголя / Ред. В. Міщенко. - 3-є вид., доп.. - В. Сорочинці, 2008. - 32 с.

Гоголівські місця на Україні: фотоальбом / сост. М. О. Хоцький. - Київ: Мистецтво, 1984. - 96 с.

Гоголь М. В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород/ М. В. Гоголь. - Київ: Либідь, 2012. - 485 с.

Гоголь М. В. Вибране: у кращих українських перекладах / М. В. Гоголь. - Київ: Наукова думка, 2009. - 352 с.

Гоголь М. В. Всі повісті / М. В. Гоголь. - Київ: Либідь, 2008. - 540 с.

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. Т. 1: Вечори на хуторі біля Диканьки / М. В. Гоголь. - Київ: Наук. думка, 2008. - 253 с.

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. Т. 2: Миргород / М. В. Гоголь. - Київ: Наук. думка, 2008. - 235 с.

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. Т. 3: Драматичні твори / М. В. Гоголь. - Київ: Наук. думка, 2008. - 194 с.

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. Т. 4: Повісті / М. В. Гоголь. - Київ: Наук. думка, 2009. - 230 с.

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. Т. 5: Мертві душі / М. В. Гоголь. - Київ: Наук. думка, 2009. - 355 с.

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. Т. 6: Духовна проза / М. В. Гоголь; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К.: Наукова думка, 2011. - 352 с.

Гоголь М. В. Зібрання творів: у 7 т. Т. 7: Історична проза. Статті. Матеріали / М. В. Гоголь; НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ: Наукова думка, 2012. - 376 с.

Гоголь М. В. Народні пісні в записах Миколи Гоголя: збірник / М. В. Гоголь. - Київ: Муз. Україна, 1985. - 208 с.

Гоголь М. В. Роздумування про Божественну Літургію: словарь / М. В. Гоголь; Пер. і додатки М. Комар. - Львів: Свічадо, 2003. - 172 с.

Гоголь М. В. Тарас Бульба: повість / М. В. Гоголь. - Київ: "Владослов", 2006. - 128 с.

Гоголь М. В. Тарас Бульба: повість / М. В. Гоголь. - Київ: Дніпро, 2003. - 164 с.

Гоголь М. В. Українські повісті: найкращі переклади / М. В. Гоголь ; ред. І. Малкович. - Вид. 3-тє. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 605 с.

Гоголь Н. В. Все сочинения / Н. В. Гоголь; Союз писателей России, Международный литературный фонд. - Москва; К.: Московский писатель, 2009. - 1023 с.

Гоголь Н. В. Петербургские повести / Н. В. Гоголь. - К.: Грані-Т, 2007. - 180 с.

Гоголь Н. В. Сочинения Николая Гоголя: у 4 т. Т. 1 / Н. В. Гоголь. - СПб.: Бородина, 1842. - 482 с.

Гоголь Н. В. Сочинения Николая Гоголя: у 4 т. Т. 2 / Н. В. Гоголь. - СПб.: Бородина, 1842. - 490 с.

Гоголь Н. В. Сочинения Николая Гоголя: у 4 т. Т. 3 / Н. В. Гоголь. - СПб.: Бородина, 1842. - 465 с.

Гоголь Н. В. Сочинения Николая Гоголя: у 4 т. Т. 4 / Н. В. Гоголь. - СПб.: Бородина, 1842. - 590 с.

Гоголь Н. В. Сочинения: Полное собрание в одном томе / Н. В. Гоголь. - СПб.: Тип. т-ва "Общественная польза", 1902.

Гоголь. Містика та реальність / упоряд. Л. Цуріка. - Київ: АВІАЗ, 2013. - 128 с.

Горбач Н. Я. Микола Гоголь: Життя і духовна драма генія / Н. Я. Горбач. - Львів: Каменяр, 2004. - 352 с.

Микола Гоголь. Інтерпретації: збірник статей / упоряд. Л. Брюховецька. - Київ: "Задруга", 2009. - 194 с.

Собрание сочинений Н. В. Гоголя. - С.-Петербург: Издание А.Ф.Маркса, 1900. (Издание пятнадцатое. Приложение к журналу "Нива", Т. 1)

Собрание сочинений Н. В. Гоголя. - С.-Петербург: Издание А.Ф.Маркса, 1900. (Издание пятнадцатое. Приложение к журналу "Нива", Т. 3)

Сочинения Н. В. Гоголя. Полное собрание в одном томе. — СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1902.

 

З каталогу  колекції прижиттєвих видань класиків української літератури XIX – початку XX ст.  науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України:

Вечера на хуторе близ Диканьки : повести, изданные пасичником Паньком Рудым / Н. В. Гоголь. – Санкт–Петербург, 1831. – XVII, 244 с.

Особливості примірника:

1) Дарчий напис: «Знаменитому Земляку от Сочинителя»;

2) Рукописний екслібрис: «Из Полтавской Гимназической Библиотеки. № 41».

Шифр Г58531.

Миргород. Повести, служащіе продолженіем Вечеров на хуторе близ Диканьки Н. Гоголя. Ч. 1–2 / Н. Гоголь. – Санкт-Петер-бург : [Тип. Департамента Внешней Торговли ], 1835. – 224, 215 с.

Шифр Г58532.

Похожденія Чичикова или Мертвыя души : поэма / Н. Гоголь. – Москва : Унив. тип., 1842. – 476 с.

Шифр Г58533.

Сочиненія Николая Гоголя. Т. 3 / Н. Гоголь. – Санкт-Петербург : [Тип. А. Бородина и Кº], 1842. – 465 с.

Особливості примірника:

1) Штамп «Бібліотека Омеляна Огоновского».

2) Огоновський Омелян Михайлович (1833–1894) – український учений-філолог, громадський діяч, доктор філософії, член-ко-респондент Польської академії знань.

Шифр Г585