ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Міжнародний день театру

У відділі обслуговування користувачів представлена журнально-книжкова виставка "Міжнародний день театру".

Список літератури:

Абрамович О. О. Режисерські пошуки театральних форм 90-х років ХХ століття/ О. О. Абрамович, К. В. Пивоварова //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал/ Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2017. - № 4. - С. 117-121.

Боньковська О. Львівський театр товариства “Українська бесіда” 1915-1924 / О. Боньковська ; Наукове товариство ім. Т. Шевченка (Америка), НАН України, Інститут народознавства, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім М. Т. Рильського. - Львів : Літопис, 2003. - 342 с. : 112 іл.

Ванюга Л. С. Театрально–художня реальність в Україні в контексті соціокультурних трансформацій: англ. мовою/ Л. С. Ванюга //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал/ Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2018. - № 2. - С. 193-197.

Варнеке Б.В. История античного театра. / Б. В. Варнеке. - Одесса : "Негоциант", 2003. - 279 с.

Веселовська Г.І. Український театральний авангард / Г. І. Веселовська. - К. : ФЕНІКС, 2010. - 368 с. + 8 л. іл. матеріалу.

Гайдабура В. Лицарі хреста Симона Петлюри. Українському танцю аплодує всесвіт/ В. Гайдабура //Українська культура: щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал/ Міністерство культури України, Український фонд культури. - Київ: Газетно-журнальне вид-во, 2018. - № 1. - С. 64-71: фот.кол.

Гайдабура В. Театр між і Сталіним: україна. 1941-1944. Долі митців / В. Гайдабура. - К. : [б. и.], 2004. - 317 с.

Гайдабура В. М. Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В. М. Гайдабура ; Національна академія мистецтв України. - Вид. 2-е, перероб. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 254 с. : 40 вкл. л. фот. - (Українське театральне зарубіжжя : авторський цикл).

Галяс А. В. Сегодня и навсегда...: очерки истории Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного / А. В. Галяс. - Одесса : Бондаренко М. А., 2017. - 400 с. : ил.

Голота В. В. Театральная Одесса / В. В. Голота. - Київ : Мыстэцтво, 1990. - 243, [2] с. - Б. ц.

Горбенко А. Г. Харківський державний ордена Леніна академічний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка / А. Г. Горбенко. - К. : Мистецтво, 1979. - 200 с.

Гринишина М. Театр української драматургії. Сучасна та класична українська п’єса на сценах театрів у 1930-х рр. / М. Гринишина ; Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. - Київ : Інтертехнологія, 2006. - 295 с.

Гринишина М. О. Театральна культура рубежу XIX-XX століть. Реалізм. Дискурс: монографія / М. О. Гринишина ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. - К. : Фенікс, 2013. - 344 с. : іл.

Дмитренко А. Український театральний костюм початку XX ст.: історіографія проблеми/ А. Дмитренко //Народознавчі зошити: науковий журнал/ Національна академія наук України, Інститут народознавства. - Львів, 2015. - № 5. - С. 1153-1162.

Єрмакова Н. П. Березільська культура: історія, досвід / Н. П. Єрмакова ; Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва. - К. : Фенікс, 2012. - 512 с.

Єрмолович–Дащинський Д. Марія, Леся, Едіт та інші ... : XIV Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам «Марія» в Києві/ Д. Єрмолович–Дащинський //Українська культура: щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал/ Міністерство культури України, Український фонд культури. - Київ: Газетно-журнальне вид-во, 2018. - № 2. - С. 40-49: фот.кол.

Ігнатович Г. Від гасниці до рампи: нариси з історії українського театру на Закарпатті. Кн. 2 / Г. Ігнатович. - Ужгород : Ліра, 2011. - 168 с. : фото.

Київський академічний театр оперети – 75 років: [альбом] / уклад.: О. Когут, О.Тацій, Н. Хілобок. - [Київ] : [Київськ. акад. театр оперети], [2009]. - 200 с. : іл.

Кіно-Театр: ілюстрований журнал/ Національний університет “Києво-Могилянська академія”, М-во культури і мистецтв України. - Київ : [б. и.], 1995 – 2019. - № 1

Ковальчук Г. Танок Мельпомени перед обличчям смерті : Наталя Кузякіна про Соловецький театр 1923 – 1937 років/ Г. Ковальчук //Слово і Час: науково-теоретичний журнал/ НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2017. - № 5. - С. 112-118.

Коломієць Р. Г. Театр Саксаганского і Карпенка-Карого / Р. Г. Коломієць. - Київ : Мистецтво, 1984. - 100 с. : іл.

Коломієць Р. Г. Традиції, канони і новації українського театру: початок XIX - початок XX ст. Кн. 1 / Р. Г. Коломієць ; Інститут проблем сучасного мистецтва, Академія мистецтв України. - Київ : Інтертехнологія, 2008. - 136 с.

Корнієнко О. З. Тернопільський театр імені Т. Г. Шевченка / О. З. Корнієнко. - Київ : Мистецтво, 1980. - 104 с. : іл.

Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук: картини світу. Цінністні орієнтації. Мова. Прогноз / Н. Корнієнко. - Київ : [б. и.], 2000. - 160 с. : іл.

Красильникова О. В. Історія українського театру ХХ сторіччя: Монографія / О. В. Красильникова. - Київ : [б. и.], 1999. - 204 с. : іл.

Кулик О. О. Донецький обласний український музично - драматичний театр імені Артема / О. О. Кулик. - Київ : Мистецтво, 1987. - 132 с. : іл.

Курбас Л. Березіль: із творчої спадщини / Л. Курбас. - Київ : Дніпро, 1988. - 518 с. : іл.

Максименко В. С. Городской театр Одессы: 1809-2009 / В. С. Максименко. - Одесса : Астропринт, 2010. - 453 с. : фото.

Марчук Л. Театр про свободу, рабство й планетарне єднання народів/ Л. Марчук //Віче: журнал Верховної Ради України : громадсько-політичне і теоретичне видання/ Верховна Рада України. - Київ: Держкомпреси України, 2016. - № 1/2(405-406). - С. 70-71: фот.кол

Милославський К. Харківський деравний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка / К. Милославський, П., Г. Штоль. - [Б. м.] : "Мистецтво", 1965. - 134 с. : з іл.

Миндлин Ф. Еврейский театр: актеры и судьбы / Ф. П. Миндлин. - Одесса : Бондаренко М. А., 2016. - 252, [1] с. : ил., фот.

Музи тоді не мовчали. 1941 - 1945: Спогади, нариси, статті, замітки: видання друге, доповнене. - Київ : Мистецтво, 1985. - 225 с. : іл.

Нариси з історії інонаціонального театру в Україні XX – початку XXI століть / Нац. акад. мистецтв України. Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. наук. ред. М. О. Гришиної. - Київ : Фенікс, 2017. - 973, [2] с. : фот., XVI вкл. с. фот.

Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття / Академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; ред. В. Сидоренко. - К. : Інтертехнологія, 2006. - 1051 с.

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької / упоряд., заг. ред. Б. М. Козак. - Львів : Каменяр, 2016 - Кн. 1 : Час і долі (1917–1944) / Р. Пилипчук [та ін.] ; упоряд., авт. передм., ред. Б. М. Козак. - 2016. - 530, [1] с. : іл.

Новиков А. О. Слобожанський драматичний театр: нариси історії / А. О. Новиков. - Х. : ХДПУ, 2002. - 109 с. : іл

Остроухова Н. В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени: [монография] : в 3 кн. Кн. 1. 1804–1873 / Н. В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. - Одесса : Астропринт, 2013. - 389 с. : 12 вкл. л. фот.

Остроухова Н. В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени: [монография] : в 3 кн. Кн. 2. 1873–1887 / Н. В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой. - Одесса : Астропринт, 2015. - 328 с. : 8 вкл. л. фот., факс.

Падяк В. Історія карпаторусинського націоналного театра и драматурґії: высокошколськый учебник / В. Падяк. - Пряшів : Пряшівський універзітет, 2018. - 340 с. : іл.

Резникович М. Ю. Театр времени: Лики времени / М. Ю. Резникович. - К. : Альтерпресс, 2001. - 572 с. : ил. - (Театр и судьбы)

Савчак Г. Я. Історія західноєвропейського театру: (від античності V ст. до н. е. до епохи Просвітництва XVIII ст. н. е. ) / Г. Я. Савчак ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Миколаїв : [б. и.], 2007. - 450 с.

Савчин Л. М. Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр: монография / Л. М. Савчин. - Рівне : Волинські обереги, 2010. - 333 с. : фото.

Синовець О. Видовища пам’яті : мова театру як інструмент комунікації в обговоренні новітньої історії Польщі/ О. Синовець //Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації: науково-виробничий журнал/ Класичний приватний університет (Запоріжжя). - Запоріжжя: КПУ, 2015. - № 1. - С. 17-21.

Скорський М. А. Хмельницький театр ім. Г. І. Петровського / М. А. Скорський. - Київ : Мистецтво, 1981. - 102 с. : іл. - Б. ц.

Станіславський М. Д. Театр Житомира / М. Д. Станіславський, Л. А. Рубінштейн. - Київ : Мистецтво, 1972. - 152 с.

Станішевський Ю. О. Балетний театр України: 225 років історії / Ю. О. Станішевський ; НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім М. Т. Рильського НАН України, Академія мистецтв України. - К. : Музична Україна, 2003. - 440 с. : іл

Станішевський Ю. О. Оперний театр Радянської України: Історія і сучасність / Ю. О. Станішевський. - Київ : Музична Україна, 1988. - 248 с. : іл.

Сулятицький Т. В. Чернівецький обласний український музично - драматичний театр імені О. Ю. Кобилянської / Т. В. Сулятицький. - Київ : Мистецтво, 1987. - 125 с. : іл.

Театр з аурою сонця: Державний театр юного глядача / В. Заболотна. - К. : [б. и.], 2001. - 200 с. : іл

Театр Григорія Кононенка: пам’яті Народного артиста Григорія Кононенка присвячується / упоряд.: В. В. Макогонова, В. О. Пахманова. - Дніпропетровськ : Маковецький Ю. В., 2008. - 388 с. : іл.

Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне. Альбом / Упор. В. П. Шурапов. - Кіровоград : Мавік, 2004. - 224 с. : іл.

Театрально-концертний Київ: журнал про місто та культуру : інформаційно-мистецький журнал. - Київ : Національне газетно-журнальне вид-во, 1936 (Тип. “Від “А” до “Я”). – 2018. - № 4.

Театрально-концертний Київ: журнал про місто та культуру : інформаційно-мистецький журнал. - Київ : Національне газетно-журнальне вид-во, 1936 (Тип. “Від “А” до “Я”). – 2018. - № 5

Терещенко А. К. Львівський державний академічний театр опери та балету імені Івана Франка: піввіковий творчий шлях / А. К. Терещенко. - Київ : Музична Україна, 1989. - 208 с. : іл.

Тулянцев А. Днепропетровский академический театр русской драмы имени М. Горького 80 лет / А. Тулянцев. - Днепропетровск : Монолит, 2007. - 189 с. + 15 л. ил.

Українська культура : щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал/ Міністерство культури України, Український фонд культури. - Київ : Газетно-журнальне вид-во, 1921 – 2016. - № 5.

Український драматичний театр: нариси історії в 2-х томах. Т. 1. Дожовтневий період. - Київ : Наукова думка, 1967. - 520 с. : з іл.

Український драматичний театр: нариси історії в двох томах. Т. 2. радянський період. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. - 648 с. : з іл.

Український театр ХХ століття: антологія вистав / Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва ; ред. М. О. Гринишина. - К. : Фенікс, 2012. - 944, XVI с. : іл.

Український театр XX століття: историческая литература / Ред. Н. Корнієнко. - К. : Державний Цеентр театрального мистецтва ім. Л. Курбаса, 2003. - 512 с.

Український театр: науково-популярний журнал/ Міністерство культури України, Спілка театральних діячів України. - Київ : [б. и.], 1917 – 2017. - № 2-3

Український театр: науково-популярний журнал/ Міністерство культури України, Спілка театральних діячів України. - Київ : [б. и.], 1917 – 2017. - № 1

Український театр: науково-популярний журнал/ Міністерство культури України, Спілка театральних діячів України. - Київ : [б. и.], 1917 – 2014. - № 4

«Український театр у Львові в період німецької окупації (1941 – 1944)». Презентація в рамках фестивалю //Українська культура: щомісячний культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал/ Міністерство культури України, Український фонд культури. - Київ: Газетно-журнальне вид-во, 2017. - № 1. - С. 53-54: фот.кол.

Федас Й. Ю. Український народний вертеп (У дослідженнях XIX - XX ст.) / Й. Ю. Федас. - Київ : Наукова думка, 1987. - 184 с. : іл.

Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, нам – 90 [Текст] / упоряд.: А. Р. Бакіров, Р. Д. Міненко. - Чернігів : Лозовий В. М., 2016. - 48 с. : іл.

Чечель Н. П. Українське театральне відродження: (західна класика на український сцені 1920 — 1930-х років. Проблеми трагедійної вистави) / Н. П. Чечель. - Київ : Наукова думка, 1993. - 140 с. : іл.

Чуніхін О. Н. Історія мюзиклу: навчальний посібник / О. Н. Чуніхін ; М-во культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2012. - 255 с.