ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

380-річчя від дня народження Івана Степановича Мазепи

Запрошуємо користувачів НІБУ ознайомитись з виставкою "Гетьман Іван Мазепа – особистість, державник, меценат", що експонується з 20 березня 2019 року в читальному залі Відділу стародруків, рідкісних та цінних видань Національної історичної бібліотеки України (кімната 9).

Іван Мазепа… Його називали зрадником і героєм, проголошували йому анафему і підносили до небес, славили й проклинали. Але ніхто не зміг заперечити того вкладу, що його вніс Мазепа у політичну та культурну розбудову України. Нам же, сьогоднішнім, цікаво знати, які ж насправді події відбувалися тоді, цікаво знати факти, щоб, опираючись на них, кожен зміг скласти своє уявлення, мати свою думку про цю історичну особу. І у цьому нам, насамперед, зможуть допомогти численні друковані джерела.

У 1697 році присвятив Мазепі свій твір "Виноград, домовитом, благим насаженный" Самуїл Мокрієвич; герб Мазепи славили у своїх працях Димитрій Ростовський. ("Руно орошенное". – Чернігів, 1697) та Стефан Яворський ("Виноград Христов". – Чернігів, 1698).

Є відомості, що коштом Мазепи видавалися книги й у друкарні Києво-Печерської лаври, серед яких "Псалтир" (1697), "Октоїх" (1699) та інші, про що свідчать, зокрема, замітки на їх останній сторінці.

У 1706 р. Мазепі була піднесена панегірична гравюра, де він був зображений на тлі низки збудованих їм київських церков. У присвяченому йому "Зеркале от писания Божественного" зазначено, що щедрість Мазепи для православної церкви не обмежувалася тільки Україною, а й поширювалась також н на південно-східні країни "во тьму неверия оттоманского".

Але, незважаючи на наведені факти, 11 листопада 1708 р. із наказу й у присутності Петра І у Глухові відбувається "священний синод", що проголошує анафему Мазепі та його однодумцям. І після цього, протягом декількох поколінь, придворні історики випещували в свідомості людей одіозну постать розпусника і зрадника своєї Батьківщини. Однак час усе розставляє на свої місця й історична правда врешті решт перемагає. Уже М. Костомаров, автор численних монографій про Івана Мазепу, писав, що він "щиро дбав про добро України".

Першим же значним дослідженням, що розкривало справжню роль Мазепи в історії України, слід вважати монографію "Гетьман Мазепа" (1897) голови Чернігівської земської управи й автора багатьох цікавих історичних книг Федора Уманця.

Пізніше Мазепі було присвячено чимало праць українських істориків різних поколінь, серед яких: Василь Луців, Ілько Борщак, Богдан Крупницький, Євген Маланюк, Микола Андрусяк, Орест Купранець, Сергій Павленко та багато інших.

Величезним обсягом досліджень зарубіжних архівів цікава робота професора Т. Мацькова "Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709 рр. " (Мюнхен, 1988). Автор критично аналізує згадки про Мазепу в німецькій, французькій, англійській, шведській, голландській та австрійській мемуаристиці, дипломатичних реляціях та тогочасній пресі.

Іван Мазепа став героєм і багатьох художніх творів світової літератури. Його неординарна особистість надихала Байрона та Гюго, О. Пушкіна і Т. Шевченка, Ф. Булгаріна і Г. Хоткевича, М. Старицького, І. Деснянського, Ю. Словацького, С. Ізвольського, Б. Лепкого, В. Сосюру.

Збереглися і надруковані також вірші, листи та універсали самого гетьмана, які дають нам змогу більш неупереджено судити про те, хто такий був Мазепа і чого він хотів для України.

Звертаємо вашу увагу також на гравюри, присвячені І. Мазепі, його портрети, зображення герба та інші ілюстрації. Так, низка праць С. Павленка містить сенсаційні відкриття автора нових прижиттєвих зображень гетьмана. Він ґрунтовно проаналізував зображення гетьмана, визначивши достовірні з них та хибні, легендарні. Не можна оминути увагою роботу, видану у 2018 р., мистецтвознавця Христини Пеленської "Образ Мазепи у французькому мистецтві романтизму". Книга складається з п’яти частин, присвячених відтворенню образу Мазепи в роботах французьких художників Т. Жеріко, Е. Делакруа, О. Верне, Л. Буланже, Т. Шассеріо.

Безмежну кількість матеріалів, присвячених І. Мазепі, можна зустріти на сторінках періодичних видань. З дореволюційних видань слід відзначити "Киевскую старину", де неодноразово друкувалися такі статті, журнали "Основа", "Просвіта" та "Записки наукового товариства ім. Шевченка".

Отже, серед величезного масиву літератури, що описує життя і діяльність Івана Мазепи, кожен може знайти для себе щось нове, цікаве і корисне.

Більш докладно з усіма цими та іншими матеріалами ви зможете ознайомитися завітавши до Національної історичної бібліотеки України.

  

Список документів до книжкової виставки:

Акимович Є. Гетьман Іван Мазепа та його час : нариси укр. культури : Кн. 5 / Є. Акимович. – Одеса : Чорномор’я, 2008. – 239 с.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России со времён присоединения оной к российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением состояния сего края. Ч. 3: От избрания Мазепы до уничтожения гетьманства / Д. Н. Бантыш-Каменский. – Москва: Тип. Селивановского, 1822. – VIII, 243 с.; 1 л. портр.

Богдан Хмельницький. Іван Виговський. Петро Дорошенко. Іван Мазепа / І. А. Коляда [та ін.]. – Луцьк : Волинська обл. друк., 2012. – 472 с.

Борщак І. М. Іван Мазепа : життя й пориви великого гетьмана : пер. з фр. / І. М. Борщак. – Львів : Червона калина, 1933. – IX, 180 с.

Будзиновський В. Гетьман Мазепа / В. Будзиновський. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1909. - 47 с.

Вінтоняк О. Анатема на гетьмана Мазепу. ...Не могла старшина підрахувати побожних пожертв ясновельможного; Яковенко Н. Vae vicitis / О. Вінтоняк, Н. Яковенко // Неправда московських анафем. – Київ, 1999. – С. 164–179.

Гетман Иван Мазепа: документы из архивных собраний Санкт-Петербурга. Вып. 1: 1687-1705 гг. / Рос. Акад. наук, Санкт-Петербургский Гос. ун-т, Центр по изучению истории Украины. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. – 253 с.

Гетьман : біографія (Автобіографія). Т. 1. Шляхи. – Київ : Темпора, 2009. – 270 с.

Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра / ред. В. Колпакова; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: Полі-графіка, 2000. – 186 с.: іл.– (Могилянські читання 1999 року: Матеріали щорічної наук. конференції).

Готвальд, В. Мазепа / В. Готвальд. – М. : Дело, 1912. – 96 с.

Градова А. Гетьмани України : історії про славу, мудрість і відвагу / А. Градова. – Харків : Аргумент Принт, 2015. – 352 с. : 8 вкл. л. іл. портр. – (Загадки минулого)

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Чернігівський іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 1142 с.

Журавльов Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Будинок друку, 2012. – 384 с.

Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять : Матеріали міжнар. наук. конф. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія"; ред. В. Брюховецький. – Київ : Темпора, 2008. – 486 с.

Ковалевська О. О. Збірник "Мазепа" : реконструкція видавничого проекту 1939–1949 років / О. О. Ковалевська ; НАН України, Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН У США, Ін-т історії України. – Київ: Темпора, 2011. – 173 с.

Коновалова М. М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі : монографія / М. М. Коновалова, Т. М. Грачова. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – 158 с.

Костомаров М. І. Історичні монографії Миколи Костомарова. Т. Х–ХІ / М. І. Костомаров. – Львів: Друк. НТШ, 1895–1896. – (Руська іст. б-ка під ред. О. Барвінського. Т. XVII).

Т. Х: Мазепа. Ч. 1. – 1895. – 198 с.

Т. ХІ: Мазепа. Ч. 2. – 1896. – 296 с.

Костомаров Н. И. Мазепа / Н. И. Костомаров. – М. : ТЕРРА – Книжный клуб, 2004. – 335 с.

Костомаров Н. И. Мазепинцы / Н. И. Костомаров. – Київ : Киевская Русь, 2011. – 92 с.

Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2001. – 238 с. : іл.

Луців В. Гетьман Іван Мазепа: (життя і пориви великого гетьмана) / В. Луців. – Торонто: Наук. т-во ім. Шевченка, 1954. – 125 с.: іл. – (Праці іст.-філол. секції).

Мазепа І. Листи Івана Мазепи. Т.2 : 1691–1700 / І. Мазепа ; НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. В. Станіславський. – Київ, 2010. – 752 с.

  • матеріали до бібліографії (1688–2009) / упоряд. та авт. передм. О. О. Ковалевська; відпов. ред. О. А. Удод. — Київ: Темпора, 2009. — 246 с.

Мазепіана. Незавершений проект Сергія Якутовича. Ч. 1 / ред. О. Лайко. – Київ : Дуліби, 2005. – 120 с.

Мальченко О. Художнє лиття гармат у Гетьманщині за часів правління Івана Мазепи / О. Мальченко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. – Київ, 2007. – 159 с. + 28 л. фото.

Марченко О. І. Література про гетьмана І. С. Мазепу в фондах Державної історичної бібліотеки України : : [каталог кн. виставки] / О. І. Марченко. – Київ, 1999. – 10 с.

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687–1709 / Т. Мацьків; НАН України. Ін-т археографії; Укр. вільний ун-т (Мюнхен). – 2-е вид., доп. – Київ; Полтава, 1995. – 312 с.

Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ, 2007. – 69 с. – (Великі Українці).

Оглоблін О. П. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. П. Оглоблін; ред. Л. Винар. – 2-е вид., доп. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Париж; Торонто, 2001. – 461 с.; 1 портр.

Павленко, С. О. Іван Мазепа / С. О. Павленко. – Київ : Альтернативи, 2003. – 416 с. : іл. – (Особистість і доба)

Павленко С. О. Зображення гетьмана І. Мазепи : (кінець XVII – початок XX століть) / С. О. Павленко. – Чернігів : Русь, 2010. – 143 с.

Павленко С. О. Міф про Мазепу / С. О. Павленко. – Чернігів : Сіверянська думка, 1998. – 246 с. : іл.

Павленко С. Іван Мазепа : прижиттєві зображення гетьмана та його наближених / С. Павленко. – Київ, 2018. - 207 с.

Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури / С. Павленко. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2005. – 304 с.

Павленко С. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. Павленко. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська акад., 2008. – 267 с. : іл.

Пеленська Х. Образ Мазепи у французькому мистецтві романтизму / Х. Пеленська. – Київ, 2018. - 324, [2] с.

Політична діяльність гетьмана Івана Мазепи : моногр. / В. М. Голобін ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 179 с. – (Укр. нац.. ідея. Дослідження, переклади, публікації. ; Вип. XII).

Полюшко Г. Герб гетьмана Івана Мазепи / Г. Полюшко. – Київ, 2015. - 67 с.

Радишевський Р. П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко / Р. П. Радишевський, В. Свербигуз. – Київ : Просвіта, 2006. – 551 с.

Рендюк Т. Г. Гетьман Іван Мазепа : українські і румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286 с. : фото

Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи / О. В. Сіткарьова. – Київ, 2005. – 196 с.

Сергийчук В. Кого предал гетман Мазепа / В. Сергийчук. - Київ : Просвіта, 2006. - 159 с. + 1 л. портр.

Таїрова-Яковлєва, Тетяна Геннадіївна. Іван Мазепа : [пер. з рос. мови] / Т. Г. Таїрова-Яковлєва ; пер. з рос. Ю. А. Мицик. – Київ, 2018. – 313, [2] с.

Травкіна О. Мазепина брама. Царські срібні ворота іконостасу колишнього кафедрального Борисоглібського собору м. Чернігова / О. Травкіна. – Чернігів, 2007. – 34 с. : іл.

Україна-Швеція : на перехрестях історії (XVII-XVIII століття) : каталог міжнародної виставки / М-во культури і туризму України, Нац. музей історії України ; уклад. Ю. Савчук. – Київ : Такі справи, 2008. – 221 с.

Уманец Ф. М. Гетман Мазепа: ист. монография /Ф. М. Уманец. – Санкт-Петербург: Тип. Меркушева, 1897. – 455, ІІ с.

Універсали Івана Мазепи : (1687–1709) : Ч. 2 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ; упоряд. І. Бутич. – Київ : Львів : Наук. т-во ім. Шевченка у Львові, 2006. – 798 с. – (Універсали укр. гетьманів).

Чухліб Т. В. Секрети українського полівасалітету : Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. В. Чухліб ; НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2011. – 327 с.

Шевчук В. О. Просвічений володар. Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2011. – 464 с.

Ямчук П. М. Бароковий універсум Мазепи: культурний аспект / П. М. Ямчук. – Умань : АЛМІ, 2005. – 104 с.