ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Симон Петлюра на чолі Директорії

Запрошуємо користувачів Бібліотеки ознайомитись з книжковою виставкою «Симон Петлюра на чолі Директорії», що експонується з 19 березня 2019 року в виставковому залі.

Фахівці Національної історичної бібліотеки України підготували книжкову виставку з фонду Бібліотеки до Вітальні «Зустріч» - Симон Петлюра.

 

Бібліографічний список:

Він - з когорти вождів : (кращі конкурсні праці про дореволюційну діяльність) / техн. ред.: Л. М. Смолянюк, Л. М. Рубан. - Київ : Дніпро, 1994. - 150 с.

Войнарович Б. Симон Петлюра / Б. Войнарович. - Львів : Графія, 1935. - 48 с. (З нагоди 9-ої річниці трагічної його смерти)

Главацький М. В. Симон Петлюра / М. В. Главацький. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 157 с. : іл. - (Творці державного престижу).

Дорошенко-Товмацький Б. Симон Петлюра : життя і діяльність / Б. Дорошенко-Товмацький. - Київ : "Просвіта", 2005. - 608 с.

Збірник пам’яти Симона Петлюри : (1879—1926) / ред. Л. В. Лазаренко. - Репр. вид. - Київ : Фенікс, 1992. - XIV, 258 с. : 8 л. фот.

Корбут С. Симон Петлюра / С. Корбут. - 2-е вид. - Львів : Укрвидав, 1941. - 52 с. : іл. [Електронна копія]

Литвин С. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана / С. Литвин ; Національна академія оборони України; Український ін-т воєнної історії, НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. - 640 с.

Миронюк Д. І. Симон Петлюра-редактор, журналіст, публіцист / Д. І. Миронюк, Н. Д. Миронюк. - Чернівці : Букрек, 2009. - 422 с.

Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2. Л—Я / ред. О. Онопрієнко. - Київ : Євроімідж, 2002. - 896 с.

Петлюра С. В. Вибрані твори та документи / С. В. Петлюра ; Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка, Українська бібліотека ім. С. Петлюра в Парижі, Фундація Симона Петлюри в Канаді. - Київ : Довіра, 1994. - 269, 3 с.

Петлюра С. В. Московська воша : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / С. В. Петлюра ; упоряд., авт. передм. П. М. Мовчан. - Київ : Просвіта, 2016. - 103 с. : фот. - (Бібліотека українського воїна).

Петлюра С. В. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну / С. В. Петлюра. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2001. - 90 с.

Петлюра С. В. Статті / С. В. Петлюра. - К. : Дніпро, 1993. - 341 с.

Петлюра С. В. Статті. Листи. Документи / С. В. Петлюра ; Інститут досліджень модернової історії України в США, Фундація ім. Симона Петлюри в Канаді. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. - 614 с.

Петлюра С. В. Статті. Листи. Документи. Т. 5 / С. В. Петлюра. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. - 632 с.

Петлюра С. В. Статті. Листи. Документи. Т.4 / С. В. Петлюра ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознавства, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України. - Київ : [б. и.], 2006. - 700 с. + 1 л. фото.

Петлюра С. В. Франко - поет національної чести : есе / С. В. Петлюра. - Київ : Веселка, 2006. - 22 с.

Савченко В. Симон Петлюра : пер. з рос. / В. Савченко. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 468 с.

Симон Петлюра - лицар української революції : виставка / Національний музей України, Бібліотека ім. Ольжича, Музей гетьманства, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України ; Уклад. О. Кучерук. - Київ : [б. и.], 2004. - 16 с. : іл.о 125-річча від дня народження)

Симон Петлюра : 1879 - 1926 / О. Кучерук ; Український інститут національної пам’яті, Музей української народної республіки. - Київ : [б. и.], 2009. - [16] с.

Симон Петлюра в історії та національній пам’яті : Матеріали Всеукраїнської конференції (20-22 травня 2009 р.) / Український інститут національної пам’яті), Полтавська обласна державна адміністрація) ; ред. В. Ф. Верестюк. - Київ : Фоліант, 2009. - 163 с.

Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років : матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. А. Вакульчук [и др.]. - Київ : НБУВ, 2015. - 384 с.

Симон Петлюра символ нашої державности. - [Аргентіна] : Рада, 1959. - 30 с. - (Бібліотека Українського Самостійника Демократа ; 1).

Симон Петлюра та його родина : документи і матеріали / упоряд., авт. передм. В. Михальчук. - Київ : Рада, 1996. - 316 с.

Симон Петлюра. Рік мовчання... / ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. - Київ : Українська прес-група, 2013. - 40 с. - (Підривна література) (Бібліотека газети “День”).

Солдатенко В. Ф. Винниченко і Петлюра : Політичні портрети революційної доби / В. Ф. Солдатенко ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Світогляд, 2007. - 620 с. + 8 л. фото

Солдатенко В. Ф. Українська революція, 1917-1920 рр. : нарис / В. Ф. Солдатенко. - Київ : [б. и.], 1999. - 976 с.

Степаненко М. У 100-ліття народження сл. п. Симона Петлюри, Президента Української Народної Республіки = Symon Petlura National Hero of Ukraine : President of the Ukrainian National Republic / М. Степаненко. - Вашингтон ; Філадельфія : Україна, 1979. - 74 с.

Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення : Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Київ, 20 травня 2004 року. Матеріали / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознавства, Фундація ім. О. Ольжича ; ред. В. І. Сергійчук. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 239 с.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921) / Я. Тинченко. - 2011, 422 c.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. 1 / Я. Тинченко. - Київ: Темпора, 2007. - 535 с.

Феденко П. Головний отаман : із культурної та політичної діяльності Симона Петлюри / П. Феденко. - Мюнхен ; Лондон : Наше слово, 1976. - 42 с.

Фольварочний В. І. Симон Петлюра : історичний роман. Кн. 1. Стриножені коні / В. І. Фольварочний. - Тернопіль : Джура, 2009. - 303 с.

Фольварочний В. І. Симон Петлюра : історичний роман. Кн. 3. На пробудженому вулкані / В. І. Фольварочний. - Тернопіль : Джура, 2010. - 323 с.