ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Карпатська Україна на чолі з Президентом Августином Волошиним

15 березня 1939 року в Хусті відбулося засідання Сойму, на якому Карпатську Україну урочисто проголосили самостійною державою. Президентом незалежної Карпатської України, держави, яка проіснувала один день, але мала великий вплив на подальший розвиток краю та загалом України став Августин Іванович Волошин.

 Августин Волошин - український політичний, культурний, релігійний діяч, греко-католицький священик, у 1938-му - прем'єр-міністр автономного уряду Карпатської України, у 1939-му став президентом цієї держави, Герой України (посмертно).

Активною політичною діяльністю в українських громадсько-політичних організаціях Закарпаття почав займатися з 1919. 17 грудня 1919 увійшов до складу Директорії Підкарпатської Русі. Заснував і очолював Народно-християнську партію (1923–1939), від якої обирався послом дочехословацького парламенту (1925 -1929). Був провідним діячем Учительської Громади Підкарпатської Руси.

26 жовтня 1938, після того як празька влада заарештувала прем'єр-міністра Андрія Бродія, оголосивши його угорським шпигуном, і розпустила уряд, Волошин був призначений новим прем'єр-міністром автономного уряду Карпатської України, а 15 березня 1939 став президентом цієї держави.

Підготував і видав 42 книги (серед яких, в першу чергу, підручники для шкіл карпатоукраїнського регіону рідною мовою), сотні публіцистичних і наукових статей з проблем економічного, освітнього, культурного, релігійного, громадського і політичного життя краю.

 

Бібліографічний список:

Августин Волошин як український державник, педагог і релігійний : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Героя України, о. Августина Волошина і 65-річчю проголошення Карпатської України 16 березня 2004 року / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознавства, Патріархія Греко-Католицької церкви ; упоряд. В. І. Сергійчук. - Київ : Прецедент, 2004. - 147 с.

Андрійцьо В. М. Августин Волошин і український театр на Закарпатті : (до 140-річчя з дня народження А. Волошина) / В. М. Андрійцьо. - Ужгород : Карпати, 2014. - 64 с.

Беднаржова Т. Є. Августин Волошин - державний , педагог-мислитель / Т. Є. Беднаржова. - Львів : Основа ; Львів : Львів. Богословська Акад., 1995. - 232 с. : фото + 9 фото

Бирчак В. Августин Волошин : Его житя и деяльность : З нагоди ювилею 50 летних уродин и 25 летное праце / В. Бирчак. - Ужгород : Печ. “УНІО”, 1924. - 35 с.

Вегеш М. М. Августин Волошин і Карпатська Україна / М. М. Вегеш. - Хуст ; Львів : ЗУКЦ, 2004. - 414 с.

Вегеш М. М. Августин Волошин. Життя і помисли президента карпатської України / М. М. Вегеш. - 2-е вид., доп. - Ужгород : Карпати, 2009. - 476 с.

Волошин А. І. Педагогічні твори / А. І. Волошин. - Ужгород : Закарпаття, 2007. - 575 с. - (Письменство Закарпаття).

Волошин А. Методика народно-шкільного навчання : на правах рукопису / А. Волошин. - Ужгород : [б. и.], 1935. - 113 с.

Волошин А. Спомины / А. Волошин. - Ужгород : Накл. газ. “Русин”, 1923. - 94 с.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923 : Ілюстрована історія / Авт.-упоряд. М. Кугутяк. - Львів ; Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2008. - 523 с.

Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних подій : бібліографічний покажчик : з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка / Закарпатська обласна державна адміністрація, Управління культури, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка ; уклад. М. Б. Бадида. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. - 107 с.

Сенько І. М. Келечин-рідне село Августина Волошина : історико-етнографічний нарис / І. М. Сенько. - Ужгород : Закарпаття, 2007. - 371 с. : фото + 1 л. фото.

Стерчо П. Карпато-українська держава : до історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 роках / П. Стерчо ; голов. ред. Б. Вовк ; відп. за вип. Б. Кондратюк. - Репр. вид. - Львів : За вільну Україну, 1994. - XXXI, 288 с. : фот.

Уряди Центральної Ради, української держави, Української Народної Республіки доби директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України / ред. Н. К. Дніпренко. - Київ : Вістка, 2008. - 64 с.