ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Великий син великого народу

У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «Великий син великого народу», присвячена 205-й річниці  від дня народження Т. Г. Шевченка (1814-1861), українського поета, художника, мислителя.

Список літератури:

Антонович Д.В. Шевченко–маляр: биография (Автобиография) / Д. В. Антонович. - Київ : Україна, 2004. - 272 с.

Арсенич П. І. Тарас Шевченко і Прикарпаття / П. І. Арсенич ; Управління культури Івано-Франківської області, Науково-редакційний відділ . - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 200 с. : іл.

Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України: Історіо-й націософська парадигма / Ю. Барабаш ; Національний університет "Києво-Могилянська Академія", НАН України. - Київ : "Києво-Могилянська академія", 2004. - 184 с.

Братченко Т І. Правда і міфи про Кобзаря / Т. Братченко. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. - 68 с.

Великий рід великої людини: науково-популярний нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. - Київ : Елібре, 2008. - 158 с.

Вертій О. І. Тарас Шевченко в національній свідомості українців / О. І. Вертій. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с.

Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани: каталог / Музей книги і друкарства України ; упоряд. М. Корнійчук, Г. Карпінчук, Н. Глоба, Л. Парійська. - Київ : Пульсари, 2011. - 174 с. : іл.

Відоняк Н. О. “Боже милий! Як хочется жити...” / Н. О. Відоняк. - К. : Либідь, 2013. - 144 с. : іл.

Вінок Т. Шевченкові: репринтне видання / упоряд. О. Ф. Ботушанська. - Одеса : Друк, 2001. - 324 с.

Гаранін В. М. Реве та стогне Дніпр широкий: екскурс по сторінках "Кобзаря" / В. М. Гаранін. - Одеса : Астропринт, 2009. - 411 с.

Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк ; Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 2008. - 542 с. : мал.

Горбач Н. Життя та творчість Тараса Шевченка / Н. Я. Горбач. - Львів : Каменяр, 2005. - 303 с.

Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. - 2-е вид., доопрац. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 720 с.

Дослідник на ниві Шевченкознавства: збірник наукових статей М. І. Мацапури / упоряд. Т. М. Мацапура. - Київ : Пульсари, 2011. - 268 с. : іл.

Закарпатська Шевченкіана: збірник наукових та публіцистичних статей, есе, спогадів, поетичних добірок, бібліографічних джерел . - Ужгород : Ліра, 2013. - 260 с. : 1 вкл. л., іл.

“Згадайте, братія моя...”: Київ Тараса Шевченка / Т. Чуйко [та ін.]. - Київ : Либідь, 2015. - 256 с. : іл., фот.

Ковтун Ю. І. Тарасові музи / Ю. І. Ковтун. - Київ : Україна, 2003. - 207 с. : іл.

Кушерець В. І. Тарас Шевченко – на всі часи / В. І. Кушерець. - Київ : Знання України, 2016. - 363, [1] с.

Мальченко А. Г. Шевченкове та шевченківці: історико-краєзнавчий нарис / А. Г. Мальченко, В. В. Манжос, М. В. Печений. - Сімферополь : Аріал, 2012. - 124 с.

Марцінковський І. Б. Дещиця до шевченкіани Миколаївщини / І. Б. Марцінковський ; Всеукраїнське Товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Миколаївське обласне об’єднання. - Миколаїв : НУК, 2013. - 348 с. : фот.

Мацько В. П. Шевченкіана Хмельниччини: [літературознавче дослідження] / В. П. Мацько. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2014. - 160 с.

Молчанова Р. С. Шевченко і світ / Р. С. Молчанова. - Хмельницький : [б. и.], 2007. - 136 с. : іл.

Мулявко Л. Д. Паросток батьківського саду: зацвіт Шевченкової долі / Л. Д. Мулявко. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 156 с.

На Тарасовій горі: путівник Шевченківського національного заповідника в м. Каневі / Шевченківський національний заповідник ; авт.-упоряд. В. П. Авраменко, авт.-упоряд. Т. І. Філіпович, авт.-упоряд. А. В. Яхімович. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 80 с.

Панасюк Б. Я. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка. 2-ге вид. доопр. и доп. / Б. Я. Панасюк. - Київ : Просвіта, 2010. - 303 с.

Сокур В. В. Мій, твій, наш Шевченко / В. В. Сокур. - К. : Фенікс, 2014. - 248 с. : іл.

Спогади про Тараса Шевченка / уклад. В. С. Бородін. - Київ : Дніпро, 2010. - 608 с.

Стороха Е. В. Полтава у долі і творчості Тараса Шевченка: літературний путівник / Е. В. Стороха. - Полтава : Говоров С. В., 2014. - 60 с. : іл.

Україна Тараса Шевченка / упоряд.: Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко. - Х. : Фоліо, 2014. - 576 с. + 24 вкл. л. фот.

Шевченкова дорога в Білорусь: Літературно-публіцистичний збірник / Ред. Р. М. Лубківський. - Львів : Світ, 2004. - 272 с. : іл

Шевченко О. І. Шевченковому роду – нема переводу / О. Шевченко. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2017. - 416 с. : фот

Яковина О. П. Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність / О. П. Яковина, О. Т. Слободян. - Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2013. - 312 с.

Яцюк В. М. Таїна шевченкових світлин / В. М. Яцюк ; Товариство зв’язків з українцями за межами України. - Київ : КВІЦ, 1998. - 87 с. : ил.

 

Шановні користувачі!

Дана виставка, яка представлена Вашій увазі - це не повний перелік книг, що містяться в нашій Бібліотеці. Змістовніше ознайомитися з бібліотечною "Шевченкіаною", Ви можете завітавши до Бібліотеки.