ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Сила доблесті - Павло Шандрук

До 130-річчя від дня народження відомого українського військового діяча, генерал-хорунжого армії УНР, учасника Визвольних змагань 1917-1921 років Павла Феофановича Шандрука в виставковому залі експонується книжкова виставка «Сила доблесті - Павло Шандрук».

 Павло Шандрук – людина, що більшу частину свого життя провела на полі бою, а його життя схоже на військовий роман. Йому вдалося врятувати тисячі галичан-дивізійників від радянського полону.

Павло Феофанович народився 28 лютого 1889 р. у с. Борсуки, нині Лановецького р-ну Тернопільської обл. Після навчання в Острозькій класичній гімназії у 1913 році закінчив Олексіївське військове училище.

Був учасником Визвольних змагань 1917-1921 років, полковником Армії УНР і командувачем Української Національної Армії, командиром бронепотягів“Полуботок” і “Запорожець”, учасником походу полковника Петра Болбочана на Крим і Першого зимового походу Армії УНР.

Протягом 1920-1926 рр. займався видавничою діяльністю і став одним зі співзасновників популярного військового журналу "Табор". та редактором збірника “Українсько-московська війна в 1920 р. в документах”.

Перед початком Другої світової війни командував 29-ою бригадою польської армії, відзначився у боях проти німців під час Вересневої Кампанії ("Kampania Wrześniowa"), і був нагороджений найвищим орденом Польщі Virtuti militari від польського екзильного уряду в Лондоні.

Під кінець 1944 року за згодою всіх українських еміграційних угрупувань у Німеччині Український національний комітет призначив Павла Шандрука Головнокомандувачем Української національної армії і присвоїв йому військове звання генерал-полковника. За короткий час, попри великі перешкоди, зумів домогтися дозволу у німців сформувати українські військові частини.

У березні 1945 року Шандрук об’єднав їх в Українську національну армію, до складу якої увійшла дивізія «Галичина» як Перша Українська Дивізія.

Денько Дмитро. Павло Шандрук – останній Український генерал [Електронний ресурс] // Січовик. – 2015. -Режим доступу: http://sichovyk.com.ua/istorichna-slava/204-pavlo-shandruk-ostannij-ukrajinskij-general (дата звернення 27.02.2019) – Назва з екрана.
 
 

Бібліографічний список:

Боляновський А. Шандрук Павло / А. Боляновський // Довідник з історії України (А-Я). - Київ : Генеза, 2002. – С. 1068.

Дражньовський Р. Генерал Павло Шандрук – вояк / Р. Дражньовський // Вісті комбатанта. – 1979. - № 3. – С. 29-35.

Енциклопедія українознавства : словникова частина / голов. ред. В. Кубійович ; Наукове товариство ім. Шевченка. - Paris : Молоде життя, 1955. Т. 10 : Хмельницький Борис-Яцків / голов. ред. В. Кубійович. – 1984. – С. 3786.

Колісник Р. Військова Управа та українська Дивізія Галичина / Р. Колісник. - 2-е вид., випр. і доп. - Київ : Ярославів Вал, 2009. - 311 с.

Колісник Р. Дивізія "Галичина" в запитаннях і відповідях ветеранів / Р. Колісник, Б. Маців, Л. Муха. - Львів : Галицька Вид. Спілка, 2009. - 80 с.

Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань: Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини 20 століття / Олександр Колянчук, Микола Литвин, Кім Науменко; відп. ред. М. Литвин - Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 1995. - 286с.

Науменко К. Є. Шандрук Павло Феофанович / К. Є. Науменко // Енциклопедія історії України: у 10 т. Т. 10. Т—Я / НАН України. Ін-т історії України ; ред. В. А. Смолій. - Київ : Наукова думка, 2013. – С. 593.

Романюк Л. Ген. Павло Шандрук / Л. Романюк // Вісті комбатанта. – 1980. - № 1. – С. 68-71.

Середницький Я. А. Генерал Павло Шандрук і антигітлерівська військова опозиція / Я. А. Середницький. - Тернопіль : Мандрівець, 2016. - 175 с. : іл., фот. - (Невідома Україна мілітарна).

Середницький Я. А. Павло Шандрук. Вереснева кампанія 1939 року / Я. А. Середницький. - Тернопіль : Мандрівець, 2016. - 192 с. : іл., фот. - (Невідома Україна мілітарна).

Середницький Я. А. Павло Шандрук. Перша світова і три Російсько-Українські війни / Я. А. Середницький. - Тернопіль : Мандрівець, 2015. - 224 с. : іл., фот. - (Невідома Україна мілітарна ; кн. 3).

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921) / Я. Тинченко. - 2011, 422 c.

Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. 1 / Я. Тинченко. - Київ: Темпора, 2007. - 535 с.

Українське козацтво / Українське Вільне Козацтво ; ред. П. Коршун- Федоренко. - Торонто : [б.в.], 1978. – 72 с.

Універсальний словник-енциклопедія / ред. М. В. Попович. - Київ : Ірина, 1999. - С.1505.

Шандрук П. Сила доблесті / П. Шандрук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. - 236 с.