ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Михайло Грушевський - творець української історії

Запрошуємо користувачів Бібліотеки ознайомитись з книжковою виставкою«Михайло Грушевський - творець української історії», що експонується з 8 лютого 2019 року в виставковому залі.

Фахівці Національної історичної бібліотеки України підготували книжкову виставку з фонду Бібліотеки до презентації проекту «Електронний архів Михайла Грушевського».

 

Бібліографічний список:

Facie ad faciem: ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / упоряд.: С. Панькова, Г. Кондаурова. – Київ: Либідь, 2016. – 144 с.

Верстюк В. Ф., Пиріг Р.Я. М. С. Грушевський: Коротка хроніка життя та діяльності.- Київ: Либідь, 1996.- 144 с.: іл.

Грушевський Михайло. Із літературної спадщини / Ред. Л. Винар; Упор. Г. Бурлака, А. Шацька. – Нью-Йорк – Київ: Книга, 2000. – 416 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський; уклад. Й. Й. Брояк. – Донецьк : БАО, 2008. - 733 с.

Грушевський М. С. З біжучої хвилі. Статті й замітки на теми дня 1905 - 1906 років / М. С. Грушевський. – Київ : друк. С. В. Кульженка, 1907. – 127 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – Київ ; Львів : Друк. С. В. Кульженко, 1913. - 371 с. : фот. – (П’ята тисяча).

Грушевський М. С. На порозі нової України : статті і джерельні матеріяли / М. С. Грушевський ; ред. і вступ. ст. Л. Р. Винара ; Укр. іст. т-во. – Нью-Йорк ; Львів ; Київ; Торонто; Мюнхен : [б. в.], 1992. – 278 с.

Грушевський М. С. Справа українських катедр і наші наукові потреби / М. С. Грушевський. – Київ : друк. П. Барського, 1907. – 33 с.

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть.-Київ: Знання, 1991.-240 с.

Грушевський М. С. Автобіографія : Друкується, як рукопись / М. С. Грушевський. – Київ, 1926. – 31 с.

Грушевський М. С. Вибрані праці (з нагоди 25-річчя з дня смерті) / Демокр. Укр. Координац. Центр Америки; упоряд. М. Галій. – Нью-Йорк: Накладом Голов. Управи ОУРДП в США, 1960. – 263 с.

Грушевський М. С. Впливи чеського національного руху XIV–XV вв. в українськім життю і творчости, як проблєма досліду. Кілька заміток і дезідерат : Відбитка / М. С. Грушевський. – Львів: Накладом Наукового товариства ім. Шевченка, 1925. – 13 с.

Грушевський М. С. Всесвітня історія в короткім огляді: Ч. 1 - 3 / М. С. Грушевський – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Київі», 1917. – 168, 176, 144 с. : іл.

Грушевський М. С. Духовна Україна : зб. творів / М. С. Грушевський. – Київ: Либідь, 1994. – 556, [2] c. – (Пам'ятники історичної думки в Україні).

Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні / М. С. Грушевський. – Львів : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1925. – 164 с.

Грушевський М. С. З політичного життя Старої України : розвідки, статті, промови / М. С. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «П. Барський», 1917. – 126, [1] с.

Грушевський М. С. Звідки пішло Українство і до чого воно йде / М. С. Грушевський. – Вид. 2-ге. – Київ : З друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1917. – 16 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – Репр. відтворення вид. 1913 р. – Київ: [б.в.], 1990. – 524 c. : іл.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – Київ : З друк. Акц. Т-ва «Петро Барський», 1913. – 552 с. : іл.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія Українського народа / М. С. Грушевський. – Репр. відтворення вид. 1913 р. – Київ: [б.в.], 1990. – 524 c. : іл.

Грушевський М. С. Історія України з ілюстраціями і доповненнями / М. С. Грушевський. – Донецьк : БАО, 2009. - 526 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 1. / М. С. Грушевский — Київ: Друк. Першої Спілки, 1913. — 648 с. (3-є вид.).

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 2. / М. С. Грушевский — Львів, 1905. — 634 с. (2-е вид.)

Грушевський М. С. Історія української літератури / М.С. Грушевський. – Київ; Львів: НТШ, 1923 - Т. 2. Ч. 1. Кн. 2. - 1923. - 232 с.

Грушевський М. С. Історія української літератури / М.С. Грушевський. – Київ; Львів: НТШ, 1923 - Т. 3. Ч. 1. Кн. 3. - 1923. - 294 с.

Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII віці / М. С. Грушевський. – Вид. 2-ге / Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України (Дніпросоюз). – [Київ], 1919. – 248 с.

Грушевський М. С. На порозі нової України: Гадки і мрії / М. С. Грушевський. – Репр. вид. – Київ: Наук. думка, 1991.-120 с.

Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХIV сторіччя / М. С. Грушевський. - Репр. вид. 1891 р. – Київ : Наук. думка, 1991. – 560 с.

Грушевський М. С. Наша політика / М. С. Грушевський. – Львів: НТШ, 1911. – 120 с.

Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від І9І4 до 1919 / Упоряд. А. Ф. Трубайчук.- Київ: Либідь, 1992. – 44 с.

Грушевський М. С. Початки громадянства (генетична соціологія) / М. С. Грушевський; Institut sociologique Ukrainien. – [Відень], 1921. – 326 с.

Грушевський М. С. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку) / М. С. Грушевський. – Вид. 4-те. – Київ, 1919. – 160 с.

Грушевський М. С. Про українську мову й українську справу... / ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. - Київ: Українська прес-група, 2013. - 80 с. - (Підривна література). - (Бібліотека газети “День”).

Грушевський М. С. Старинна історія : греко-римський світ / М. С. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський». – 159 с.

Грушевський М. С. Студії з економічної історії України : економічний і соціальний перелом XV-XVII вв. : господарство польського магната на Задніпров’ї / М. С. Грушевський.– Київ : Друк. Укр. Центр. Ради, 1917. – 95, [1] с.

Грушевський М. С. Україна і Росія : переговори в справі нового ладу (липень-серпень 1917 р.) : (продовження брошури «Українська Центральна Рада й її універсали перший і другий») / М. С. Грушевський. – Київ : Друк. Акц. Т-ва «Петро Барський в Київі», 1917. – 16 с.

Грушевський М. С. Українська Центральна Рада й її Універсали перший і другий / М. С. Грушевський. – Вид. 3-тє. – Київ : З друк. Т-ва «П. Барський», 1917. – 12 с.

Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. – Київ, 1917. – 15 с.

Грушевський М. С. Як жив український народ / М. С. Грушевський. - Київ: Веселка, 1999. - 111 с.: іл.

Грушевський М. С. Як жив український народ. Коротка історія України / М. С. Грушевський. - Царгород: Друк. Союз визволення України, 1915. - 107 с.: 1 л. карт.

Грушевський М. С. Якої автономії і федерації хоче Україна / М. С. Грушевский; вид. Союза Визволення України. – Відень : З друк. Адольфа Гольцгавзена у Відні, 1917. – 22 с.

Листування Михайла Грушевського / Українське товариство, НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; упоряд. Г. Бурлака. - Київ; Нью-Йорк: УІТ, 2006. - 718 с. - (Епістолярні джерела Грушевськознавства; Т. 3).

Матяш І. Б. Катерина Грушевська: життєпис, бібліографія, архіви / І. Б. Матяш; Український державний науково-дослідний інститут справи та документознавства. - Київ, 1997. - 223 с.

Мельниченко В. Ю. Москва Михайла Грушевського: авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. - Москва: Домашняя библиотека, 2014. - 672 с.: 24 вкл. арк. іл. та фот.

Михайло Грушевський - український історик європейського значення: бібліографічний покажчик/ М-во культури України, Державна бібліотека України для юнацтва; уклад. Ю. Круть ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява ; відп. за вип. Г. Саприкін. - Київ, 2016. - 39 с.

Михайло Грушевський / упоряд.: Л. В. Решодько, С. М. Панькова. - Київ: Україна, 1996. - 139 с.: фот.. – (130-й річниці від дня народження Михайла Грушевського присвячується).

Михайло Грушевський між історією та політикою, (1920-1930-ті роки): збірник документів і матеріалів / Національна академія наук України, Інститут археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Центральний державний архів громадських об’єднань України; упоряд. Р. Я. Пиріг, упоряд. Б. С. Адамович. - Київ, 1997. - 183 с.

Науковий збірник за рік 1924 / ред. М. Грушевський. - Київ : Держ. вид-во України, 1925. - 236 с. – (Записки Українського Наукового Товариства в Київі (тепер Іст. секції Всеук. Акад. наук). Т. 19)

Науковий збірник за рік 1926 / ред. М. Грушевський. - Київ : Держ. вид-во України, 1926. - 190 с. – (Записки Українського Наукового Товариства в Київі (тепер Іст. секції Всеук. Акад. наук). Т. 21)

Пиріг Р .Я. Життя Михайла Грушевського: останні десятиліття (1924-1934).- Київ: МП Офорт, 1993.- 199 с.

Проф. Михайло Грушевський – голова Української Центральної Ради. – Київ : Криниця, 1917. – 30 с.

Тагліна Ю. Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - Харків: Фоліо, 2018. - 120, [2] с.: 2 вкл. л.. - (Знамениті українці).

Харківський історіографічний збірник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - Вип. 12. – 260 с.

Чернигів і північне Лівобережжя: огляди, розвідки, матеріали / ред. М. Грушевський. - Київ: Держвидав України, 1928. - ХІІ, 531 с.: іл.. - (Українська Академія наук. Історична секція: записки; Т. 23).

Шаповал Ю. І. Верба І. Л. Михайло Грушевський / Ю. І. Шаповал, І. Л. Верба. – Київ : Альтернативи, 2005. – 352 с.

Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський: “Я сам прийшов до політики через історію...” / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ: Парламентське видавництво, 2018. - 492, [3] с.: іл.. - (Політичні портрети).

Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського (з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності). [Ч.] 1 / УАН. – Київ : Київ-Друк, 1928. - 492 с. : іл. - (Українська Академія Наук; Вип. 76).

Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського (з нагоди шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності). [Ч.] 3: Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка Грушевського за 1905-1928 р.р. / УАН. – Київ : Київ-Друк, 1929. - 104 с. : іл. - (Всеукраїнська Академія Наук; Вип. 76-3).

Яневський Д. Б. Проект “Україна”, або Таємниця Михайла Грушевського / Д. Б. Яневський. - Харків: Фоліо, 2010. - 315 с.: фот. + 5 л. карт.