ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До Дня пам’яті героїв Крут

На виставці представлені  маловідомі документи, матеріали, спогади учасників студентського бою під Крутами 29 січня 1918 року. Зміст архівних матеріалів підсилюють статті і виступи С. Єфремова, Д. Дорошенка, М. Грушевського, Є. Маланюка, Людмили Старицької-Черняхівської та ін. На основі свідчень очевидців читачі зможуть дізнатися, як насправді відбувалися події під Крутами та відтворити їх реальний образ.

Частина матеріалів подано в оригіналі. Раніше вони були надруковані в еміграції переважно без зазначення повних імен авторів, розраховані на українську молодь і всіх, хто цікавиться історією національно-визвольної боротьби нашого народу в 1917-1921 роках.

Оглянувши виставку Ви познайомитесь з виданнями, що розкривають історичний перебіг бою під Крутами: статті про значення Крутів в українській історії, частковий список Крутянців, а також присвячені їм поезії.

Аскольдова могила : українське християнство крізь віки : / упоряд. : І. Онишкевич, Н. Пуряєва. – Київ : Видавничий дім Д. Бураго, 2015. – 336 с. : іл.

Бій під Крутами в національній пам’яті : збірник документів і матеріалів / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд. О. М. Любовець [та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 287 с.

Героїка трагедії Крут / Київська міська орг. всеукраїнського т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса ; упоряд. В. Сергійчук. – Київ : вид. Сергійчук М. І., 2008. – 487 с. : іл.

Героїка трагедії Крут / упоряд., вступна ст. В. І. Сергійчук. – Київ : Україна, 2008 . – 462 с. : портр., іл., карт.

Домбровський, С. В. Історія Крут / С. В. Домбровський, Н. М. Солом’яна. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 48 с.

Івченко В. Подвиг під Крутами і міф про «Варяг» / В. Івченко // Науковий світ. – 2006. – № 1. – С. 11 – 13

Крути : 29 січня 1918 р. / авт. передм. І. Юхновський ; упоряд. О. Бойко. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 96 с. : іл.

Крути : пам’яті героїв Крут / упоряд. О. Зінкевич, Н. Зінкевич ; худож. оформл. У. Мельникова - Київ : Смолоскип, 2009. - 61 с.

Крути : проблеми державотворення - від доби Української революції 1917–1921 років до сьогодення : матеріали Всеукраїнської наукової конф.. Крути, 29 січня 2009 р. / Всеукраїнське т-во "Просвіта", Чернігівська обл. орг., Ніжинська міськрайонна благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин"; упоряд. В. Чепурний. – Чернігів ; Ніжин : Сіверщина, 2011. – 135 с.

Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк. – Київ : Просвіта, 2008. - 840 с.

Куць М. М. Крути : поема, поезії, переклади / М. Куць ; [ред. В. М. Харитоненко]. – Київ : вид-во Харитоненка, 2004. – 320 с. : фото.

Маланюк, Є. Ф. Крути : народини нового українця / Є. Ф. Маланюк ; упоряд., авт. передм. П. М. Мовчан. – Київ : Просвіта, 2015. – 36 с

Маланюк Є. Легендарний подвиг героїв Крут / Є. Маланюк // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 1 – 2. – С. 50 – 58

Сорока, Ю. В. Бій під Крутами / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с.

Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бІбліографічний покажч. / [упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал ; відп. за вип. А. Скорохватова]. – Київ : Арістей, 2008. – 684 с.

Ткаренко І. «На кров’ю політим крутянськім снігу в безсмертя вписалось геройське ім’я». (Закінчення) / І. Ткаченко // Визвольний шлях. – 2002. – Кн. 2 (647). – С. 66 – 81

Українська революція 1917-1921 років : погляд із сьогодення / Укр. ін-т нац. пам’яті, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т ; редкол. : В. М. Литвин [та ін.]. – Київ : Укр. ін-т нац. пам’яті, 2013. – 656 с.