ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

У відділі обслуговування користувачів представлена книжкова виставка «Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту».

Список літератури:

Бабин Яр. Історія і пам’ять / наук. ред.: В. Гриневич, П. -Р. Магочій. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 349 с. : 32 вкл. л. фот.

Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього: матеріали міжнародної наукової конференції, 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / Український центр вивчення історії Голокосту, Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру ; наук. ред. В. Нахманович. - К. : Український центр вивчення історії Голокосту, 2012. - 254 с. : фот. + 1 л. карт.

Бережани в пам’яті євреїв, поляків, українців: матеріали Міжнародної наукової конференції м. Бережани, 12 червня 2007 року / Бережанська міська рада, Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани, Центральний український фонд історії Голокосту ; ред. Н. Волинець. - Тернопіль : [б. и.], 2009. - 128 с. : фот. - (Наша спадщина).

Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 4 жовтня 2016 р./ Укр. центр вивч. іст. Голокосту. - Київ, 2016. - 230 с.

Голод в Україні. 1932-1933: Вибрані статті. - Луцьк: Терен, 2006. - 163 с.

Голодомор як засіб політичного терору: Матеріали науково-практ. конференцій. Вінниця 29 листопада 2002р. - 26 листопада 2003р. / Вінницька обласна державна адміністрація, Обласна рада, Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, Державний архів області, Обласна комісія з питань увічнення пам’яті жертв війни і політичних репресій при облдержадміністрації, Обласне об'єднане товариство колишніх політв’язнів, репресованих та їхні діти ; ред.: С. Д. Гальчак, М. Г. Баландюк. - Вінниця : Книга-Вега, 2004. - 156 с.

Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали Міжнародної наукової конференції (18-20 листопада 2003 р.). Збірник наукових праць. До 60-річча трагедії Янівського концтабору у Львові / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. - 200 с.

Давлєтов О. Підготовка “покоління вовків”: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту. Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922–1939 рр.: монографія/ О. Давлєтов; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Український інститут вивчення Голокосту “Ткума”. -Дніпропетровськ: Ткума, 2015. - 280 с.: іл., фот.

За те, що євреї... Трагедія Голокосту в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (1941-1944) / В. В. Даценко. - Кіровоград : Імекс ЛТД, 2015. - 178 с. : іл.

XX століття - етнонаціональний вимір та проблеми голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Житомир, 22-23 жовтня 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса, Всеукраїнський Центр вивчення Голокосту “Ткума” ; ред.: І. Щупак, Н. Рудницька. - Дніпропетровськ : Ткума, 2011. - 500 с.

Євреї в етнічній мозаїці українських земель: монография / М. Вовчко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 148 с. - (Східноєвропейські національні студії ; вип. 1).

Круглик Л. П. Пам’ятати заради майбутнього: спогади свідків Голокосту / Л. П. Круглик, Т. В. Тіторенко. - Врадіївка : Видавництво Коваленко А. Г., 2011. - 28 с. : фот.

Лауер В.Творення нацистської імперії та Голокост в Україні/ В. Лауер. - Київ: Зовнішторгвидав України Український центр вивчення історії голокосту, 2010. - 367 с.

Навроцька Є. М. Сповідь. Живі свідчать: навчально-методичний посібник про Голокост (Параїмос) ромів Закарпаття / Є. М. Навроцька, А. Є Адам. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2012. - 80 с. : іл.

Нацистський “новий порядок” в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities : збірка фотографій та документів з фондів музею “Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні” / Український інститут вивчення Голокосту “Ткума” ; голов. ред. І. Щупак. - Дніпропетровськ : Ткума, 2015. - 336 с. - Текст парал. укр., англ.

Подольський А. Ю. Уроки минулого: Історія Голокосту в Україні: навчальний посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів України / А. Ю. Подольський ; Укр. Центр вивчення історії Голокосту. - 4-е вид., допов. - Київ : Спринт-Сервіс, 2016. - 102 с. : фот., іл. - (Українська бібліотека Голокосту).

Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження: [пер. з англ.]/ Т. Снайдер ; пер.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова ; наук. ред. В. Склокін. - Київ: Медуза, 2017. - 394 с.: карт.

Український голокост 1932-1933: свідчення тих, хто вижив. Т.2 / Національний університет "Києво-Могилянська Академія", Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет України ; Ред. Ю. А. Мицик. - 2-е вид. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 441 с.

ШОА в Україні: історія, свідчення, увічнення: [пер. з англ.]/ Меморіальний музейголокосту США, НаУКМА, Центр досліджень східноєвропейського єврейства ; ред.: Р. Брандон, В. Лауер ; пер. Н. Комарова. - Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 509 с.: іл.

Шпітцер Ю. Я не хотів бути євреєм / Ю. Шпітцер. - Київ : Веселка, 2000. - 304 с.