ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Всенародні Збори угорських русинів 1919 року

Шановні користувачі! У Виставковомі залі експонується книжкова виставка до 100-річчя від часу проголошення у Хусті на народних зборах злуки Карпатської України з Українською Народною Республікою.

Всенародні Збори угорських русинів 1919 року відбулися 21 січня в м. Хуст. На зборах (конгресі, з'їзді) прийнято рішення про возз'єднання Закарпатської України з Великою Україною.

21 січня 1919 р. на з'їзд прибуло 420 делегатів від 175 (з-поміж 400) населених пунктів Закарпаття та близько тисячі гостей з навколишніх сіл. Практично всі виступаючі вимагали возз'єднання з Україною. У прийнятій одноголосно резолюції проголошувалося:

«Всенародний Конгрес Угорських Русинів з дня 21-го січня 1919 року ухвалює з'єднати комітати: Угоча, Берег, Уг, Земплин, Шариш, Спіш і Абауй-Торна з Соборною Україною, просячи, щоб нова держава при виконанні цієї злуки узгляднила окремішнє положення угорських русинів» (ймовірно, йшлося про особливий статус Закарпаття в складі Української держави).

Сформовано делегації для вручення цього рішення керівникам ЗУНР і УНР. Наступного дня, 22 січня 1919 р., на Соборній площі у Києві, де відбувався історичний Акт Злуки, ЗУНР говорила і від імені Закарпаття.

Політична ситуація в Закарпатті ускладнювалася втручанням інших держав у його внутрішні справи. За згодою Антанти, 12 січня 1919 р. чехословацькі військові частини зайняли Ужгород, далі територію краю на захід від річки Уж (прит. Лаборця, бас. Дунаю). Східні регіони Закарпаття почали окуповувати румунські війська. За Сен-Жерменським мирним договором 1919 року Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь увійшло до складу Чехословаччини.

Віднянський С. В. Всенародні Збори угорських русинів в хусті // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - Київ: Наукова думка, 2003. – С. 645.

 

Бібліографічний список:

Андрухів І. О. Українські правники в національному відродженні Галичини 1848-1939 рр. / І. О. Андрухів, П. І. Арсенич; Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Управління культури. Науково-редакційний відділ, Обласна асоціація молодих істориків. - Івано-Франківськ, 1996. - 80 с.

Видатні українці : малий довідник / А. А. Клімов. – Харків : Ранок, 2010. – 222 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918-1920: Документи і матеріали у 2-х томах. Т. 1 / Інститут історії України НАНУ, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; ред. В. Ф. Верстюк. - Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. - 687 с.

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918-1920: Документи і матеріали у 2-х томах. Т. 2 / Інститут історії України НАНУ, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; ред. В. Ф. Верстюк. - Київ, 2006. - 743 с.

Енциклопедія історії і культури карпатських русинів / уклад. : Павло Роберт Маґочій, Іван Поп ; заг. ред. Павла Роберта Маґочія ; пер. з англ. мови Надії Кушко ; ред. укр. видання Валерій Падяк ; карти Павла Роберта Магочія ; вип. ред. Лариса Ільченко. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 856 с. + ХХХІІ с. : іл., у т. ч. 32 кольор. вклейки + карти.

Енциклопедія історії України: в 5 т. Т. 1: А-В / НАН України. Ін-т історії України; ред. В. А. Смолій. - Київ: Наук. думка, 2003. - 688 с.

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923: Ілюстрована історія / авт.-упоряд. М. Кугутяк. - Львів; Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008. - 523 с.

Зубков С. К. Події, що змінили Україну / С. К. Зубков, В. Л. Карнацевич, А. Ю. Хорошевський. - Х.: Факт, 2013. - 384 с.

Карпатська Україна: до 75-річчя вікопомних подій: бібліографічний покажчик : з фондів Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка / Закарпатська обласна державна адміністрація, Управління культури, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка; уклад. М. Б. Бадида. - Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2014. - 107 с.

Макарчук С. А. Українська республіка : Нариси про ЗУНР/ С. А. Макарчук. - Львів: Світ, 1997. - 192 с.

Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт; Інститут історії України НАНУ. - Київ: "Альтернативи", 1999. - 319 с.: іл.. - (Україна крізь віки: в 15 т.; Т. 10)

Солдатенко В. Проект "Україна" 1917-1920 рр. Постаті/ В. Солдатенко. - Харків: Фоліо, 2011. - 512 с.: 4 л. фот.

Солдатенко В. Ф. Україна: рік 1917 / В. Ф. Солдатенко. - Київ: Кріон, 2012. - 212 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція, 1917-1920 рр.: історичний нарис / В. Ф. Солдатенко. - Київ, 1999. - 976 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918-1920 рр.) / В. Ф. Солдатенко; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, НАН України. - Київ, 1999. - 512 с.: іл. - (Книга пам’яті України)

Стерчо П. Карпато-українська держава: до історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–1939 роках / П. Стерчо ; голов. ред. Б. Вовк ; відп. за вип. Б. Кондратюк. - Репр. вид.. - Львів: За вільну Україну, 1994. - XXXI, 288 с.

Уряди України у XX ст.: науково-документальне видання / Кабінет міністрів України, Національна академія наук України; ред. А. К. Кінах. - Київ: Наук. думка, 2001. - 608 с.

Уряди Центральної Ради, української держави, Української Народної Республіки доби директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України/ ред. Н. К. Дніпренко. - Київ: Вістка, 2008. - 64 с.

Чубукова Т. О. Історія першої половини XX століття в особах: навчальний посібник для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму / Т. О. Чубукова; НАПН України, Інститут педагогіки. - Київ: Педагогічна думка, 2012. - 128 с.