ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

"Степан Бандера - національний борець за волю України"

Книжкова виставка до 110 річчя від дня народження Степана Бандери (1909-1959), українського політичного діяча, одного з лідерів українського національно-визвольного руху 1930-1950-х рр.

З іменем Степана Бандери асоціюється ціла епоха національно-визвольної боротьби в Україні. Він боровся за незалежність своєї держави, ведучи справедливу визвольну боротьбу в ім’я вільної України. Протягом 30 років був активним учасником та провідником визвольного руху, основоположником низки політико-ідеологічних, стратегічних і тактичних засад. Його громадсько-політична, організаційна та публіцистична діяльність багатогранна і важлива саме сьогодні. Своє життя, талант і працю він повністю присвятив ідеалам боротьби за визволення України.

Степан Бандера – борець за волю України [Електронний ресурс] // Надвірнянська міська рада. – 2017. – Режим доступу: http://nadvirnamr.gov.ua/news/stepan-bandera-borets-za-volyu-ukrajiny/ (дата звернення 27.12.2018) – Назва з екрана.

Для перегляду повного тексту оцифрованого видання з фонду Бібліотеки проекту «Електронна бібліотека "Історична спадщина України"» перейдіть за посиланням:

Коваль П. Україна якою була, якою є, якою буде / П. Коваль. – Киїів: [б. и.], 1942. – 31 с.

 

Бібліографічний список:

Варшавський акт обвинувачень Степана Бандери та товаришів / Центр досліджень визвольного руху ; упоряд. М. Посівнич. - Львів : МС, 2005. - 195 с.

Вбивство Степана Бандери / ред. Р. Літун. - Львів : Червона Калина, 1993. - 356 с. : іл. - (Сини України : історична бібліотека ; ч. 7).

Гордасевич Г. Л. Степан Бандера: людина і міф / Г. Гордасевич. - Київ : КМ Publishing, 2015. - 352 с.

Гордасевич Г. Л. Степан Бандера: людина і міф / Г. Л. Гордасевич. - Київ : Піраміда, 2001. - 208 с.

Дужий П. Степан Бандера - символ нації : ескізний нарис про життя і діяльність провідника ОУН : у 2 ч. Ч. 1 / П. Дужий. - Львів : Галицька Вид. Спілка, 1996. - 189 с.

Дужий П. Степан Бандера - символ нації : ескізний нарис про життя і діяльність провідника ОУН : у 2 ч. Ч. 2 / П. Дужий. - Львів : Галицька Вид. Спілка, 1997. - 383 с.

Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали : біографія / ред. М. Посівнич. - Тернопіль : Астон, 2008. - 442 с.

Життя і чин Степана Бандери: До 100-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / Івано-Франківська ОДА. Упр. культури, Івано-Франківська державна ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. І. А. Боднарчук. - Івано-Франківськ, 2008. - 47 с.

Кононенко П. П. Українці у світовій цивілізації і культурі. Історичний феномен Степана Бандери / П. П. Кононенко ; Нац. н.-д. ін-т українознавства. - Тернопіль : Джура, 2016. - 415 с.

Корж П. В. Степан Бандера : поема / П. В. Корж. - Київ : Нова дитяча література, 2008. - 61 с.

Кук В. Степан Бандера. Роман Шухевич : історичний нарис / В. Кук ; ред., упоряд. Б. Гордасевич. - Львів : Бона, 2012. - 144 с.

Мірчук П. Степан Бандера. Символ революційної безкомпромісності / П. Мірчук. - Репр. вид. 1961 року. - Нью-Йорк ; Торонто : Організація Оборони Чотирьох Свобід України ; Хмельницький : Поділля, 1992. - 142 с.

Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери / Є. В. Перепічка. - 2-е вид., доп. - Львів : Сполом, 2008. - 736 с.

Посівнич М. Степан Бандера - життя, присвячене свободі / М. Посівнич. - Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. - 110 с. - (Літопис Української повстанської армії. Сер., Події і люди ; Кн. 3).

Розлуцький Н. Дружини Українських Націоналістів : біографічний довідник / Н. В. Розлуцький, В. Хомчик ; Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - 108 с.

Сватко Я. Степан Бандера: урок до сторіччя / Я. Сватко. - Львів : Галицька Вид. Спілка, 2008. - 16 с.

Степан Бандера : автобіографія / С. Бандера. - [Б. м.], 1990. - 16 с.

Степан Бандера - прапор української нації. До 100-річчя від дня народження (рекомендаційні матеріали щодо проведення навчально-виховних занять) / Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Лабораторія суспільно-філологічних дисциплін; упор. В. Островський. - Івано-Франківськ : ОІППО, 2008. - 171 с.

Степан Бандера : Мифы. Легенды. Действительность. - Харьков : Фолио, 2007. - 380 с.

Степан Бандера та його родина в народних піснях, переказах та спогадах / НАН України, Інститут народознавства НАНУ ; упоряд. Г. Дем'ян. - Львів : [б. и.], 2006. - 566 с.

Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959). Т. 1 / Галузевий державний архів, Служба Безпеки України ; ред. В. Богдан. - Київ : ПП Сергійчук, 2009. - 679 с.

Степан Бандера, родина та його соратники : Туристичний путівник / Історико-меморіальний музей Степана Бандери, Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка ; ред. В. Устинський. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 61 с.

Степан Бандера. Питання атомної війни і визвольна революція / ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. - Київ : Українська прес-група, 2013. - 64 с. - (Підривна література) (Бібліотека газети “День”).

Степан Бандера: документи і матеріали (1920-1930 рр.) / упоряд. М. Посівнич. - Львів : [б. и.], 2006. - 245 с.

Степан Бандера: документи свідчать : каталог виставки (15 жовтня 2009 р. - 30 січня 2010 р.) = Stepan Bandera : Exhibition Catalogue (15 October 2009 - 30 January 2010) / уклад.: Т. Ралдугіна, Л. Пекарська. - Київ : Фенікс, 2011. - 192 с. : фот. - (Герої українського національно-визвольного руху XX ст.).

Український націоналізм : антологія. Т. 1 / Організація Українських Націоналістів (революційна) ; упоряд. В. Рог. - 2-е вид. - Київ : Стебеляк О. М., 2010. - 384 с.

Фаріон І. Степан Бандера - практик, теоретик, містик націоналістичного руху / І. Фаріон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 33 с.

Чайковський Д. Степан Бандера: людина-борець-провідник / Д. Чайковський. - Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. - 96 с.

Частій Р. В. Степан Бандера / Р. В. Частій. - Харків : Фоліо, 2015. - 12, [2] с. - (Знамениті українці).

Частій Р. В. Степан Бандера: мифы, легенды, действительность / Р. В. Частий. - Харьков : Фолио, 2014. - 380, [2] с. : 8 вкл. л. фот. - (Время и судьбы).