ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Людина українського відродження» Роман Рахманний

«Людина українського відродження», до 100-річчя від дня народження Романа Дмитровича Рахманного (1918 – 2002), українського публіциста і радіокоментатора, члена УВАН, НТШ.

На книжковій виставці представлена творча спадщина визначного публіциста, есеїста, історика і літературознавця Рахманного Романа Дмитровича (справжнє прізв. – Олійник; 26.12.1918–24.06.2002) в якій важливе місце належить самобутньо осмисленій українській народнопоетичній традиції. Есеїстика і публіцистика автора є засобом донесення до читача важливих уроків екзистенції українського народу, способом розкриття набутих етноментальних вад.

Творчість Рахманного була багатогранною. Він писав не тільки на публіцистично-політичні, але й на наукові теми з української історії, культури і літератури. Своєю творчістю Рахманний зробив великий внесок не тільки в політичне життя української діаспори, але й в усю українську політичну думку.

Роман Дмитрович автор 17-ти книжок і монографій, близько 1 тис. статей, есе і коментарів про Україну та боротьбу українського народу за самовизначення, які публікувалися українською, англійською, німецькою, французькою, голландською, норвезькою та польською мовами у виданнях Західної Європи, Австралії, Північної Америки та України. Рахманний вважається одним з найвидатніших українських публіцистів-емігрантів.

Збірка сатиричних нарисів з інскриптом автора датованим 4.12.1971 р. «Червоний сміх над Києвом» присвячена українській проблематиці, зокрема темою визвольної боротьби українського народу, сферою духовного, соціального та політичного життя українського народу.

  

Під кожним нарисом є посилання на першоджерела.

Бібліографічний список:

Кліщ А. В. Метод семантичного диференціалу в дослідженні публіцистики національно–патріотичного спрямування (на прикладі авторського доробку Романа Рахманного) / А. В. Кліщ //Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації: науково-виробничий журнал/ Класичний приватний університет (Запоріжжя). - Запоріжжя: КПУ, 2017. - № 4. - С. 104-110.

Марунчак М. Г. Біографічний довідник до історії українців Канади / М.Г. Марунчак . – Вінніпег : УВАН: Українська Вільна Академія Наук в Канаді, 1986 . – 735 с.

Зі змісту: Олійник Роман. - С. 475.

Народжені Україною: У 2 т. Т.2: Л-Я = Рожденные Украиной = Born by Ukraine : Меморіальний альманах / Кер.проекту К. Товстопльот ; Гол.ред. Оксана Онопрієнко . – Київ : ЄВРОІМІДЖ, 2002 . – 895 с. : іл. – (Золота книга) (Золоті імена України). Зі змісту: Роман Рахманний. - С. 390-391.

Погребенник В. Ф. Слово-зброя. Література у творчому набутку Романа Олійника-Рохманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство): навчальний посібник / В. Ф. Погребенник. - Київ : Ковчег, 2003. - 256 с.

Публіцист мислі й серця : збірник праць на пошану 80-річчя Романа Олійника-Рахманного / упоряд. Ф. Погребенник. - Київ : Четверта хвиля, 2000. - 335 с.

Рахманний Р. Вогні самостійної України. Розмови з молодими / Р. Рахманний. - Торонто : Вид. Пластової Станції у Монреалі, 1978. - 184 с.

Рахманний Р. Кров і чорнило: статті і репортаж / Р. Рахманний. - Нью-Йорк : Пролог, 1960. - 139 с. - (Суспільно–політична бібліотека ; ч. 6).

Рахманний Р. Не словом єдиним: діялог / Р. Рахманний. - Вінніпег : Тризуб, 1971. - 84 с.

Рахманний Р. Роздуми про Україну: вибрані есеї та статті 1945-1990 / Р. Рахманний ; ред. Л. Федорук. - Київ : Просвіта, 1997. - 692 с. : іл. + 1 л. портр.

Рахманний Р. Самовизначення християнскої України / Р. Рахманний. - Торонто : Новий шлях, 1977. - 63 с.

Рахманний Р. Червоний сміх над Киевом : сатиричні нариси / Р. Рахманний. - Париж : Плевако, 1971. - 59 с.

Рахманний Р. Вогонь і попіл. Порив і злам Івана Дзюби / Р. Рахманний ; авт. передм. М. Антонович. - Монтреал: Вік, 1974. - 112 с.

Рахманний Р. Україна атомного віку: есеї і статті, 1945-1986. Т. 1 = Ukraine of the Atomic Age : esseys and articles, 1945-1986 / Р. Рахманний ; ред., вступ. ст. Н. Олійник. - Торонто : Гомін України, 1987. - 683 с. - (Бібліотека “Гомону України”; Ч. 65)

Рахманний Р. Україна атомного віку: есеї і статті, 1945-1986. Т. 2 = Ukraine of the Atomic Age : esseys and articles, 1945-1986 / Р. Рахманний ; ред., вступ. ст. Н. Олійник. - Торонто : Гомін України, 1988. - 616 с. - (Бібліотека “Гомону України” ; ч. 67).

Рахманний Р. Україна атомного віку: есеї і статті, 1945-1990. Т. 3 = Ukraine of the Atomic Age : esseys and articles, 1945-1990 / Р. Рахманний ; ред., вступ. ст. Н. Олійник. - Торонто : Гомін України, 1991. - 668 с. - (Бібліотека “Гомону України” ; ч. 73).

Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. словника / Ред. М. М. Романюк; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. - Л. : [б. в.], 1999. - Вип. 6. - 472 с.

Зі змісту: Рахманний Роман. - С. 410.

Шевченківські лауреати, 1962-2012 : енциклопедичний довідник / авт., упоряд. М. Г. Лабінський. - вид. 3-є, змін. і допов. - Київ : Криниця, 2012. - 864 с.

Зі змісту: Рахманний Р. Д. - С. 567-569.