ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

145 років з часу заснування у Львові Наукового товариства ім. Шевченка

Шановні користувачі! У Виставковомі залі експонується книжкова виставка до 145-річчя з часу заснування у Львові Наукового товариства ім. Шевченка (1873).

Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) — це всесвітня українська багатопрофільна академія наук, яка утворена в 1873 році у Львові як Літературне товариство імені Т. Шевченка, а в 1892 р. змінено її назву на Наукове товариство ім. Т. Шевченка.

У 1920-30-х роках НТШ зазнавала переслідувань від польської влади, 1939р. ліквідована радянською владою. В 1947 році діяльність Наукового Товариства ім. Т. Шевченка відновлено в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки, де воно стало відомим як Shevchenko Scientific Society. З 1989 року організація знову діє на території України. В українській історії це перша суспільна установа, яка, сповідуючи Шевченкові ідеї служіння Україні, присвоїла собі його ім'я (початкова назва інституції — «Товариство ім. Шевченка»). Наукове товариство імені Шевченка – унікальний збірний феномен української духовності, вагомий чинник становлення української нації в її тривалому історичному поході до здобуття рівноправного місця серед цивілізованих народів Європи та усього світу. Протягом багатьох десятиліть недержавного існування України НТШ було єдиною всеукраїнською інституцією, що поставила наукові дослідження на службу поневоленому народові і стала за невеликий проміжок часу першою нетитулованою новітньою академією наук України. Діяльність Товариства пов’язана з творчістю діячів практично усієї української інтелектуальної плеяди кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., включаючи О. Кониського, М. Грушевського, І. Франка, В. Гнатюка, В, Щурата, К. Студинського, І. Крип’якевича, І.Пулюя, І. Горбачевського, В. Кубійовича та десятки інших визначних подвижників наукового процесу в Україні. Серед іноземних членів НТШ – А.Ейнштейн, М. Планк, Т. Масарик, Д. Гільберт.

НТШ – важлива установа для нашої країни: воно сприяє піднесенню наукового та суспільного авторитету України, не тільки в межах держави, а й на міжнародному рівні. Феномен НТШ як категорії, перевіреної бурями історії, може дати канву для розбудови нової науки в інтересах України.

 

Бібліографічний список:

Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка: книги і люди: матеріали круглого столу / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; Наук. Т-во ім. Шевченка у Львові; уклад. Л. І. Ільницька. – Л., 1996. – 138 с.

Брик І. Святе дерево в творчості Т. Шевченка/ І. Брик. - Львів: Друк. Наук. т-во ім. Шевченка, 1931. - 26 с.

Будівничі НТШ й ЕУД: В. Кубійович (1900–1985), А. Фіголь (1908–1993 ) : наук. зб. / Наук. Т-во ім. Т. Шевченка в ; ред. В. Маркусь. – К., 1998. – 252 с.

Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове Товариство ім. Тараса Шевченка 1892 – 1930 / Любомир Винар. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1970. – 110 с.

Від наукового товариства ім. Шевченка до Українського Вільного Університету : міжнар. наук. конф. (Пряшів – Свидник, 12 – 15 черв. 1991 р.) : матеріали / АН України, Ін –т укр. археографії; Ун – т ім. П. Й. Шафарика, філософ. ф – т ; Укр. вільний ун – т та ін. – К. ;Л.; Пряшів та ін., 1992. – 399, [35 c.].

Возняк Г. М. Математики - дійсні члени наукового товариства імені Шевченка / Г. М. Возняк; Терноп. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. – Тернопіль: "Підручники і посібники", 2006. – 127 с.

Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка : з нагоди 50-ліття його заснування (1873-1923) / Володимир Гнатюк. – Львів: Накладом Наук. Т-ва імені Шевченка, 1923. – 15 c.

Гнатюк В. Наукове товариство імені Шевченка у Львові : (іст. нарис першого 50-річчя : 1873-1923) / В. Гнатюк. - Мюнхен ; Париж : [б. и.], 1984. - 175 с.

Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8. Ч. I — Київ-Львів, 1913. — 336 с.

Двадцять третя наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій / Наукове товариство ім. Шевченка, Осередок у Черкасах; відп. ред. В. В. Масненко. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2012. - 164 с.

Довідник з історії України: в 3 т. Т. 2. / Інститут історичних досліджень Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка. - К. : Генеза, 1993. - 440 с.

Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка / Донец. від-ня Наук. Т-ва ім. Т.Г.Шевченка. – Донецьк, 2005. – 16 с.

Записки осередку наукового товариства ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську: зб. наук. пр. / Осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську; Дніпропетр. нац. ун-т; Дніпропетров. обл. центр з охорони історико-культур. цінностей; ред. С. І. Світленко. – Д., 2007. – 167 с.

Записки товариства імені Шевченка . Т. 11. кн. 3 : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка. – 1896. - 196 с.

Записки товариства імені Шевченка. Т. 153: вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка. – 1935.

Записки товариства імені Шевченка. Т. 4 .: вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу. - Львів : Накладом Т-ва імені Шевченка. – 1894. - 204 с.

Збірник матеріалів наукової конференції НТШ Канади «В обороні української культури і народу». Ч. 7 / за редакцією проф. д-р Євгена Вертипороха, д-ра Богдана Стебельського. – Торонто : Видавнича Спілка «Гомону України», 1966. – 184 с.

Каталог книгарні наукового товариства ім. Шевченка у Львові, ринок . Ч. 10. - Львів : Друк. наук. т-ва ім. Шевченка, 1938. - 16 с.

Кревецький І. Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка у Львові / Ів. Кревецький ; Наук. т-во ім. Шевченка. - Львів : Друкарня Наук. т-ва ім. Шевченка, 1923. - 16 с.

Купчинський О. А. Наукове товариство імені Шевченка / О. А. Купчинський // Енциклопедія історії України. Т. 7: Мл – О. – К., 2010. – С. 203 – 213.

Ленцик В. Визначні постаті української церкви: митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосиф Сліпий / В. Ленцик ; Наук. Т-во ім. Т. Шевченка. – Л.: Свічадо, 2001. – 607 с.: іл. – (Укр. б-ка НТШ; Ч. 11).

Літературно-науковий вістник: покажч. змісту. Т. 1 – 109 (1898 – 1932) / уклад. Богдан Ясінський. – К.; Нью-Йорк, 2000. – 542 с. – (Записки НТШ. Філологічна секція. Т. 213).

Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства імені Шевченка в Європі / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ; Б-ка ім. Ольжича; Наук. т-во ім. Т. Шевченка в Європі; упоряд. Д. В. Бурім. – К., 2007. – 523 с.

Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗДА. – Нью-Йорк, 1960. – 29 с.

Покажчик до "Записок наукового товариства ім. Шевченка" : т. I–XX. Роки I–VI. Львів, 1898. - 66 с.

Покажчик змісту Літературно-наукового вістника томів I – XX (1898 – 1902) / зладив В. Доманицький ; з передм. І. Франка. – Львів : [б. в.], 1903. – XXXVII, 121 с.

Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / НАН України. Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка. - Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1988 - . - ISBN 5-88500-003-4.Т. 3 : К—Н / відп. ред. І. О. Дзеверін ; заст. відп. ред.: М. Г. Жулинський, М. П. Зяблюк. - 1995. - 493 с. : іл., фот., 10 л. іл.

Український історик : журнал українського історичного товариства / Гол. ред.: Любомир Винар; Ред. кол.: М. Антонович, О. Баран, Б. Винар, О. Домбровський, М. Ждан, I. Каменецький, Р. Климкевич, Т. Мацьків, Н. Полонська-Василенко. Українське Історичне Товариство. – Вип. 1–2 (37–38). – Нью-Йорк;Мюнхен, 1973. – 170 с.

Черниш Н. І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) / Н. І. Черниш. – К. : Наша культура і наука, 2006. – 215 с.

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 4. М—Па / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; ред. кол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; ред. тому О. В. Боронь. - К. : [б. и.], 2013. - 808 с.