ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Микола Хвильовий – поет Розстріляного Відродження

Шановні користувачі! В рамках рубрики «Репресована інтелігенція України» у Виставковомі залі експонується книжкова виставка до 125-річчя від дня народження Миколи Хвильового  «Микола Хвильовий – поет Розстріляного Відродження».

Народився Микола Григорович Фітільов (таке справжнє прізвище письменника) 13 грудня 1893 р. в селищі Тростянець на Харківщині (сьогодні райцентр Сумської області). Брав участь у Першій світовій та громадянській війнах, з 1921 р. — жив і працював у Харкові, де активно заявив про себе як один з організаторів літературно-художнього життя, член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій — «Г арт», В АПЛІТЕ, «Пролітфронт».

Цикли памфлетів Миколи Хвильового — «Камо грядеши?», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», — а також полемічний трактат «Україна чи Малоросія?» сконденсували в собі все багатоманіття думок та ідейно-естетичних шукань періоду літературної дискусії в Україні (1925- 1928 рр.). Ці публіцистичні твори (а також його роман «Вальдшнепи») викликали гостру реакцію вульгарно-соціологічної критики та партійних ортодоксів.

Письменник змушений був існувати в умовах творчої несвободи. Хвильового звинувачували в антипартійності, «українському буржуазному націоналізмі», «намаганні відірвати українську культуру та літературу від культури російської». В атмосфері шаленого цькування, передчуваючи наближення тотального терору, на знак протесту проти арешту М. Ялового, Микола Хвильовий покінчив життя самогубством 13 травня 1933 р.

Центральною темою в творчості Хвильового була проблема історичного буття України, української культури. Микола Хвильовий проголошував орієнтацію на Європу, на стилі та напрями європейського мистецтва.

 

Бібліографічний список:

Вечірко О.Л. "Мертва дорога", яка не веде до храму / О. Л. Вечірко. - Кіровоград : [б. и.], 2002. - 91 с.

Гаєвська Н. М. Микола Хвильовий : навчально-методичний посібник / Н. М. Гаєвська, О. В. Пилипей, Л. Б. Стрюк. - Київ : Логос, 2015. - 256 с.

Ган О. Трагедія Миколи Хвильового / О. Ган. - [Б. м.] : Прометей, Б. г. - 77 с.

Григор'єв О. М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів): автореферат дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / О. М. Григор'єв ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.

Дзюба І. Микола Хвильовий: " ренесанс" і "Психологічна Европа" / І. Дзюба. - Київ : [б. и.], 2005. - 47 с.

Жулинський М. Г. Микола Хвильовий : Письменник, основоположник течії актив. романтизму в українській літературі XX ст. / М. Г. Жулинський. - Київ : Т-во “Знання” України, 1991. - 30, [1] с.

Золоті рядки української поезії. Розстріляне Відродження / укл. О. В. Зав’язкін. - Донецьк : БАО, 2008. - 222 с.

Книги і долі. Митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / Міністерство культури і мистецтв України, Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького ; М-во культури і мистецтв України, Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького. - Одеса : Друк, 2002. - 368 с.

Микола Хвильовий. Україна чи Малоросія / ред. Л. Івшина. - Київ : Українська прес-група, 2012. - 72 с. - (Бронебійна публіцистика).

Михайлин І. Л. Гамартія Миколи Хвильового : монотрагедія на 5 дій з прологом / І. Л. Михайлин. - Х. : Лінотип, 1993. - 38 с.

Повернуті імена : набір біографій українських письменників : рекламні проспекти видань. Вип. 2. - Київ : Дніпро, 1990. - 1 обкл. + 11 л. портр. з текстом.

Розстріляне Відродження. Українська репресована лірика / Ред. О. В. Зав’язкін. - Донецьк : БАО, 2009. - 254 с.

Сокіл А. Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового “Вальдшнепи” 60-ті роки XX століття / А. Сокіл. Вальдшнепи : роман / М. Хвильовий. - К. : Смолоскип, 2010. - 222 с.

Український письменник Микола Хвильовий (1893-1933) : Бібліографічний покажчик / Міністерство культури і туризму України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; укл. Т. В. Гологорська. - 2-е вид., доп. - Х. : [б. и.], 2008. - 135 с.

Хвильовий М. Г. Арабески Миколи Хвильового : оповідання та новели / М. Г. Хвильовий. - Київ : Грані-Т, 2010. - 157 с.

Хвильовий М. Г. Вибрані твори : навчальний посібник / М. Г. Хвильовий. - Київ : Грамота, 2006. - 495 с. - (Шкільна бібліотека).

Хвильовий М. Г. Новели, оповідання / М. Г. Хвильовий ; вступ. ст., упоряд., авт. прим. В. П. Агеєва. - Київ : Наукова думка, 1995. - 816 с. - (Бібліотека української літератури. Радянська українська література).

Хвильовий М. Г. Оповідання / М. Г. Хвильовий. - Київ : Просвіта, 1993. - 79 с. - (Народна бібліотека).

Хвильовий М. Г. Синій листопад : повісті, оповідання, новели : для середн. та ст. шкіл / М. Г. Хвильовий. - Київ : Молодь, 1993. - 416 с. - (Шкільна бібліотека).

Хвильовий М. Г. Твори : в 5 т. Т. 3 / М. Г. Хвильовий ; упоряд., ред., авт. передм. Г. Костюк. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1982. - 505 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 40).

Хвильовий М. Г. Твори : у 2 т. Т. 1. Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / М. Г. Хвильовий ; упоряд., авт. передм. М. Г. Жулинський. - Київ : Дніпро, 1990. - 649 с.

Хвильовий М. Г. Твори : у 2 т. Т. 2. Повість. Оповідання. Незакінчені твори. Нариси. Памфлети. Листи / М. Г. Хвильовий ; упоряд., авт. прим. М. Г. Жулинський. - Київ : Дніпро, 1990. - 924 с.

Хвильовий М. Г. Твори: 5 т. Т. 4 / М. Г. Хвильовий ; заг. ред. Г. Костюк ; вступ. ст. Ю. Шевельова ; упоряд. П. Голубенко. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1983. - 662 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 41).

Хвильовий М. Г. Твори: в 5 т. Т. 1 / М. Г. Хвильовий ; упоряд., ред., вступ. ст. Г. Костюк. - 2-е вид. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1984. - 436 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 48).

Хвильовий М. Г. Твори: в 5 т. Т. 2 / М. Г. Хвильовий ; упоряд., ред. Г. Костюк. - 2-е вид. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1984. - 409 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 47).

Хвильовий М. Г. Твори: в 5 т. Т. 5 / М. Г. Хвильовий ; заг. ред. Г. Костюк. - Нью-Йорк ; Балтімор ; Торонто : Об’єднання українських письменників “Слово”, 1986. - 834 с. : іл., портр. - (Бібліотека “Смолоскипа” ; ч. 52).

Хвильовий М. Г. Україна чи Малоросія? : памфлети / М. Хвильовий ; заг. ред. М. Г. Жулинський. - Київ : Смолоскип, 1993. - 289 с.

Хвильовий М. Г. Вибрані твори / М. Хвильовий. - Х. : Ранок, 2008. - 347 с.

Хвильовий М. Г. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий. - Харків : Основа, 2009. - 506 с.

Хвильовий М. Г. Сині етюди : новели / М. Г. Хвильовий. - Львів : Каменяр, 1991. - 148, [2] с. - (Бібліотечка “На добрий вечір”).