ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

ХХІІІ Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання»

6-7 грудня 2018 року у Національному Києво-Печерському історико-культурномузаповіднику відбулася ХХІІІ Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: Дослідження сакральних пам’яток України», співучасником якої є Національна історична бібліотека України.

У читальному залі науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань проходила одна з секцй конференції у рамках якої в відділі експонується книжкова виставка «Історичні дослідження сакральних пам'яток Києва». 

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/2018/06121811.jpg http://www.nibu.kiev.ua/images/images/2018/06121822.jpg http://www.nibu.kiev.ua/images/images/2018/06121833.jpg

 

Бібліографічний список:

Евгений (Болховитинов Евфимий Алексеевич). Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамат и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер / Евгений (Е. А. Болховитинов). – Киев : Печатано тип. Киевопеч. лавры, 1826. – [2], 191, [7] с., 7 л. ил.

Евгений (Болховитинов Евфимий Алексеевич). Краткое описание Киево-Софийскаго собора и монастыря / Евгений (Е. А. Болховитинов). – Киев : Печатано в тип. Киевопеч. лавры, 1825. – [2], 110 c., [2] л. ил.

Євгеній (Болховітінов), митр. Вибрані праці з історії Києва / упор., вст. ст. та додатки Т. Ананієвої; Євгеній (Болховітінов). – К.: Либідь – ІСА, 1995. – 488 с. – (Пам'ятки історичної думки України).

Жиленко Ірина Володимирівна. Літописні джерела до історії Києво-Печерської Лаври XI-XIII ст. : история Православия в Украине / Жиленко І.В. – Київ, 1995. – 84 с.

Жиленко Ірина Володимирівна. Святиня. Історія Києво-Печерської Лаври : история Православия в Украине / І. В. Жиленко – Київ : Нічлава, 2005.

Иконников Владимир Степанович. Киев в 1654-1855 гг. : ист. очерк / [соч.] В.С. Иконникова. - Киев : тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1904. – [2], 356, III с.

Івакін Гліб Юрійович. Історичний розвиток Києва XIII - середини XVI ст.: (іст.-топогр. нариси) / Г. Ю. Івакін. – Київ : Інститут археології НАН України, 1996 . – 271 с. : іл.

Іванцов Іван Овсійович. Стародавній Київ / І. О. Іванцов; упоряд. Г. І. Іванцова-Костенко. – Київ: Вид-во «Фенікс», 2003. – 368 с., 255 іл.

Кочубинская Татьяна. Обитель на Печерске. Киевский Свято-Введенский монастырь / Т. Кочубинская ; Киевский Свято-Введенский монастырь. – К. : Анна-Т, 2008. – 235 с.: ил.

Крайняя Ольга Алексеевна. Киевский Вознесения Господня и святых мучников Флора и Лавра женский монастырь /О. А. Крайняя. – Киев: Інформ.-видав. центр УПЦ, 2002. – 64 с.: ил.

Лебединцев Петр Гаврилович. Киево-Михайловский златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии / П. Л. – Киев : тип. С.В. Кульженко, 1884 (обл. 1885). – 35 с., 1 л. план.

Лебединцев Петр Гаврилович. Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии, с фасадами великой Лаврской церкви, планом ее и планом пещер / П.Л. – 2-е изд., испр. – Киев : тип. С.В. Кульженко, 1894. – 132, III с., 6 л. ил.

Лебединцев Петр Гаврилович. Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии / П.Л. - Киев : тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1886. – 114, II с., 3 л. ил.

Лебединцев Петр Гаврилович. Церковь Спаса на Берестове в Киеве, бывшая придворной св. великого князя Владимира, древнейшая всех ныне существующих в России церквей : Ист. известие сост. пр. П.Л. / П.Л. – Киев : тип. И. и А. Давиденка, 1862. – [2], 14 с.

Марголіна Ірина Євгенівна. Кирилівська церква в історії середньовічного Києва / І. Є. Марголіна ; відп. ред. І. Дивний ; Нац. заповідник "Софія Київська", НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Григорія Сковороди. - Київ, 2001. – 206 с.: іл.

Мовчан Іван Іванович. Давньокиївська околиця / І. І. Мовчан; АН України, Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1993. - 171 с. : іл.

Нікітенко Мар’яна. На зорі християнського Києва / М. Нікітенко. – Київ: ВІПОЛ, 2003. – 104 с. – (Лаврський альманах; Вип. 10, спецвип. 4).

Никитенко Надежда Николаевна. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской: Историческая проблематика / Н. Н. Никитенко. – К.: Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины, 1999. – 294 с.

Нікітенко Надія Миколаївна. Собор Святої Софії в Києві / Н. М. Нікітенко. – Київ: Техніка, 2000. – 230 с. – (Національні святині України).

Орловский Петр. Св. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор / сост. протоиерей П. Орловский. – 2-е изд., доп. – Киев: Кульженко, 1901. – 74 с.

Остромысленский Евфимий Андреевич. Исследование о древнейшей Киевской церкви св. Илии, упоминаемой в договоре великого князя киевского Игоря Святославича с греками 945 года, сохраненном в Летописи преподобного Нестора, за награду, установленную покойным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым, сочиненное Ефимом Остромысленским / Е. А. Остромысленский. – Киев : Киево-Печер. тип., 1830. - [4], 37 с.

Пам'ятки Києва: путівник: (за матеріалами «Зводу пам'яток історії та культури м. Києва). – Київ, 1998. – 175 с.: іл.

Пам'ятки Києва, знищені у ХХ столітті: карта / ред. Ю. Г. Лоза. – Київ: Картінформ, 1991. – Карт. в обгортці.

Петров Николай Иванович. Историко-топографические очерки древнего Киева : (с планом древнего Киева 1638 г.) / [соч.] Н. И. Петрова. – Киев: Тип. Императ. Ун-та св. Владимира, 1897. – [2], IV, 267 c.

Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – Киев : Временная комис. для разбора древних актов при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе, 1874. – 417 с. разд. паг., 1 план.