ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День Збройних Сил України

У відділі обслуговування користувачів представлена книжково-журнальна виставка,присвячена до «Дня Збройних Сил України».

День Збройних Сил України був встановлений постановою Верховної Ради України в 1993 році. Це свято відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення в 1991 році закону України «Про Збройні Сили України». Збройні сили України — це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, що  забезпечуює стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України.

 

Список літератури:

«Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України» [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 29 вересня 2015 р.) / М-во оборони України, М-во освіти і науки України, Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Українська миротворча школа ; ред. кол. С. О. Вовк [та ін.]. - Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - 116 с.

Апанович О. М. Збройні сили України першой половини XVIII ст./ О. М. Апанович. - Дніпропетровськ: Січ, 2004. - 229 с.: іл, портр.

Біла книга - 2011. Збройні сили України/ М-во оборони України. - Київ: Мін. оборониУкраїни, 2012. - 84 с.

Басараб С. Реформа Збройних Сил // Військо України: центральний друкований орган Міністерства оборони України/ М-во оборони України ; М-во оборони України. - К. : [б. и.],2018. - №8. - с.14-18

Бережинський, В. Г. (полковник). Військова організація основних українських державних формувань/ В. Г. (полковник) Бережинський; В. Г. Бережинський ; відп. ред. О. П. Моця ; Академія збройних сил України. - [Київ?], 1995 - Ч. 1: Збройні сили княжої доби. - 1995. - 18 с).

Вінницька обласна організація інвалідів Великої Вітчизняної війни та Збройних Сил України [Текст] : нариси історії, пам’ятні імена / упоряд. В. В. Кольчак. - Вінниця : Горбачук І. П., 2010. - 210, 70 с. : фото.

Гнєдашев В. М. Журавлі летять у вирій [Текст] / В. М. Гнєдашев. - Запоріжжя : [б. и.], 2017. - 328 с. : факс., фот.

Горбунов Д. Мобільний лазнево–пральний комбінат — бійцям 57–ї окремої механізованої бригади/ Д. Горбунов //Зовнішні справи: науковий журнал/ Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України. - К.: Політика і час, 2017. - № 8. - С. 63: фот.кол.

Дивізія гвардійського гарту: 72 гвардійська Червонопрапорна Красноградська, Київська механізована дивізія Збройних Сил України на фронтах Великої Вітчизняної війни та у повоєнні роки/ авт.-упоряд. А. І. Гай. - Біла Церква: Буква, 2002. - 302 с.: 12 вкл. арк. кольор. фот.

Дубровін С. Місія “Евакуація – 200” («Чорний Тюльпан») триває/ С. Дубровін //Віче: журнал Верховної Ради України : громадсько-політичне і теоретичне видання/ Верховна Рада України. - Київ: Держкомпреси України, 2016. - № 11/12. - С. 60-61.

Закон України “Про оборону України”. Закон України “Про Збройні Сили України”. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”. ЗаконУкраїни “Про Національну гвардію України”. Закон України “Про основи національної безпеки України”: станом на 25 жовтня 2016 року : відповідає офіційному тексту/ відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків: Право, 2016. - 109 с.

Карпов В. В. Історичні передумови військової символіки України: ХХ століття/ В. В. Карпов //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: щоквартальний науковий журнал/ Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2014. - № 1. - С. 205-210.

НАТО готова допомогти модернізувати українську армію //Віче: журнал Верховної Ради України : громадсько-політичне і теоретичне видання/ Верховна Рада України. - К.: Держкомпреси України, 2015. - N 19/20(Жовтень 2015). - С. 13: фот.кол.

Оборонна політика: потреба реформ збройних сил України [Текст] : збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / Апарат Ради національної безпеки і оборони України ; упоряд. М. Сунгуровський ; ред. Р. В. Богатирьова. - Київ : Заповіт, 2011. - 148 с. : табл.

Пулим О. В. Збройні Сили України як фактор створення та забезпечення існування системи колективної безпеки у Європі [Текст] : Автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук. 20.02.22 - Військова історія / О. В. Пулим ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : [б. и.], 2001. - 18 с.

Савчук Б. П. Збройні сили України: етапи вічного походу/ Б. П. Савчук. - Рівне: Держ. редакційно-видавниче підприємство, 1992. - 101 с.

Тинченко Я. Українські збройні сили березень 1917 р. - листопад 1918 р.: (організація, чисельність, бойові дії)/ Я. Тинченко. - Київ, 2009. - 455 с.: 12 вкл. л. фот.

Уткін О. Соціальні функції гендерної політики в Збройних силах України/ О. Уткін //Україна у світовій історії: науковий та науково-практичний журнал/ Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, М-во освіти і науки України. - К., 2014. - № 2(51). - С. 110-122.

Якимович Б. Збройні сили України: нарис з історії/ Б. Якимович; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. - Львів: Просвіта, 1996. - 359 с.