ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Філософія українського фемінізму», до 155-річчя від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської

«Філософія українського фемінізму», до 155-річчя від дня народження Ольги Юліанівни Кобилянської (1863 – 1942), української письменниці, учасниці феміністичного руху на Буковині.

Вознюк В. А. Ольга Кобилянська / В. А. Вознюк. - К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 151 с.

Вознюк В. О. Буковинські адреси Ольги Кобилянської : біографічно-краєзнавча монографія / В. О. Вознюк. - Чернівці : Книги-XXI, 2006. - 275 с.

Вознюк В. О. Ольга Кобилянська і згуртування українців / В. О. Вознюк. Лист до українців в Америці / О. Кобилянська. - Львів : Каменяр, 2011. - 29 с.

Врублевська В. В. Шарітка з Рунгу: біографічний роман про Ольгу Кобилянську / В. В. Врублевська. - Київ : Вид. центр "Академія", 2007. - 509 с.

Геник С. М. 150 видатних українок / С. М. Геник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. - 234 с.

Кобилянська О. Ю. Аристократка : Оповідання, повісті / О. Кобилянська. - Київ : [б. и.], 2001. - 698 с.

Кобилянська О. Ю. Вибрані твори / О. Ю. Кобилянська. – К. : Держлітвидав України, 1949. – 405 с.

Кобилянська О. Ю. Вибрані твори : повість. Оповідання / О. Ю. Кобилянська. - Київ : Інтелект-Арт, 2008. - 431 с.

Кобилянська О. Ю. Вибрані твори: в 3-х т. Т. 1. Людина: оповідання / О. Ю. Кобилянська. – К. : Держлітвидав України, 1952. – 295 с.

Кобилянська О. Ю. До світа: новели і нариси / О. Ю. Кобилянська. – Львів: Наук. Товариство ім. Шевченка, 1905. – 154 с.

Кобилянська О. Ю. Земля: повість. «В неділю рано рано зілля копала» / О. Ю. Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1987. – 627 с.

Кобилянська О. Ю. Новели / О. Ю. Кобилянська. – [К.:] : Книгоспілка, 1925. – 228 с.

Кобилянська О. Ю. Новели / О. Ю. Кобилянська. – Ужгород : Книжково-журнальне видавництво, 1952. – 243 с.

Кобилянська О. Ю. Огрівай, сонце... : збірка малої прози / О. Ю. Кобилянська. - Чернівці : Букрек, 2011. - 398 с.

Кобилянська О. Ю. Повісті. Оповідання. Новели .- К.:Наук. Думка, 1988.- 667 с.

Кобилянська О. Ю. Покора й інші оповідання / О. Ю. Кобилянська. – Харків : Харполіграф, 1929. – 270 с.

Кобилянська О. Ю. Покора: нариси / О. Ю. Кобилянська. – Львів : Українсько-Руська Видавнича Спілка, 1899. –111 с.

Кобилянська О. Ю. Слово зворушеного серця : щоденники : пер. з нім. / О. Ю. Кобилянська. Автобіографія. Листи. Статті та спогади / О. Ю. Кобилянська. - К. : Дніпро, 1982. - 359 с.

Кобилянська О. Ю. Твори / О. Ю. Кобилянська. – Ужгород : Вид-во «Карпати», 1983. –503 с.

Кобилянська О. Ю. Твори: в 2 т. / О. Ю. Кобилянська. - К. : Дніпро, 1988 - .Т. 2 : Земля, В неділю рано зілля копала : повісті. - 598 с.

Кобилянська О. Ю. Твори: в 2 т. / О. Ю. Кобилянська. - К. : Дніпро, 1988 - . Т. 1 : Царівна : повість. - 541 с.

Кобилянська О. Ю. Твори: в 3-х т. Т. 3. 1911-1941 / О. Ю. Кобилянська. - К. : Держлітвидав УРСР, 1956. - 638 с.

Кобилянська О. Ю. Царівна: повість / О. Ю. Кобилянська. - Київ : Молодь, 1961. - 308 с.

Кобилянська О. Ю. Юда: новела / О. Ю. Кобилянська. – Київ : Друкарня Т-ва «Час», 1917. – 16 с.

Кобылянская О. Ю. Избранное / О. Ю. Кобылянская. – Львов : Кн.-журн. изд-во, 1953. – 453 с.

Народжені Україною : меморіальний альманах . У 2 т. Т. 1 : А—К. – Київ : Євроімідж, 2002. – 877 с. (Золоті імена України).

Ольга Кобилянська : до 150-ї річниці з дня народження : бібліографічний покажчик : з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / М-во освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Наукова бібліотека ; уклад. Н. І. Горюнова [та ін.]. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 439 с.

Українки в історії / ред. В. К. Борисенко. - 2-е вид. стереотип. - Київ : [б. и.], 2006. - 326 с.

Українська жіноча проза : Марко Вовчок; Наталія Кобринська; Ольга Кобилянська. - Х. : Прапор, 2007. - 640 с.