ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Видатний майстер художньої прози», до 180 – річчя від дня народження Івана Нечуя-Левицького

У виставковій залі Бібліотеки експонується книжкова виставка, присвячена 180 – річчю від дня народження Івана Нечуя-Левицького (1838 – 1918), видатного українського прозаїка, письменника, перекладача.

Художню спадщину Івана Нечуя-Левицького – одного з найвидатніших майстрів українського слова – складають понад 50 творів, серед яких і короткі оповідання і великі за обсягом повісті, побутові комедії та історичні драми, літературно критичні статті.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/2018/2511181.jpg

Соковита українська мова, прекрасні описи природи, колоритні типи селян, любов до рідного краю, легкість і прозорість стилю завжди захоплювали читачів і слухачів його творів.

http://www.nibu.kiev.ua/images/images/2018/2511182.jpg

Його твори «Микола Джеря», «Бурлачка», «Кайдашева сім’я», «Про бабу Параску та бабу Палажку» та інші зберігають і сьогодні свою пізнавальну, виховну і естетичну цінність.

 

Бібліографічний список:

Народжені Україною: меморіальний альманах : у 2 т. Т. 2: Л—Я / ред. О. Онопрієнко. – Київ: Євроімідж, 2002. – 896 с.: фото. - (Золоті імена України)

Нечуй-Левицкий И. С. Рыбак Афанасий Круть: рассказ из украинского народного быта / И. С. Нечуй-Левицкий. — Спб: Тип. Меркульева, 1875. — 39 с.

Нечуй-Левицький І. С. Альбом естампів:1838-1978 / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ,1978.

Нечуй-Левицький І. С. Афонський пройдисвіт / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Дніпро, 1965. – 103 с.

Нечуй-Левицький І. С. Баба Параска та баба Палажка : гуморески / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ; Ляйпціг: Видавництво Ратай, 1922 . – 31 с.

Нечуй-Левицький І. С. Вибрані твори / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Рад. школа, 1948. - 327 с.

Нечуй-Левицький І. С. Вибрані твори / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Книга, 2012. – 352 с.

Нечуй-Левицький І. С. Вітрогон / І. С. Нечуй-Левицький. — Київ: Типографія Г. Л. Фронцкевича, 1891 . – 16 с.

Нечуй-Левицький І. С. Гетьман Іван Виговський: роман / І. С. Нечуй-Левицький. - Київ: КМ-БУКС, 2017. – 334 с. - (Українська класика).

Нечуй-Левицький І. С. Голодному й опеньки - м'ясо : міщанська комедія-водевіль на 2 дії / І. С. Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типографія Г. Л. Фронцкевича, 1897 . – 40 с.

Нечуй-Левицький І. С. Голодному й опеньки - м'ясо : міщанська комедія-водевіль на 2 дії / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ : Типографія Г. Л. Фронцкевича, 1887 . – Т.2. – 40 с.

Нечуй-Левицький І. С. Дві московки; Кайдашева сімя / І. С. Нечуй-Левицький. - Київ: Держлітвидав, 1956. - 226 с.

Нечуй-Левицький І. С. Князь Єремія Вишневецький; Гетьман Іван Виговський : історичні романи / І. С. Нечуй-Левицький ; Упоряд., післямова та приміт. Р. С. Міщук . – Київ : Дніпро, 1991 . – 511 с. – (Бібліотека історичної прози)

Нечуй-Левицький І. С. Криве дзеркало української мови / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Друкарня ім. Чоколова, 1912. – 96 с.

Нечуй-Левицький І. С. Микола Джеря / І. С. Нечуй-Левицький – Х.: Аргумент Принт, 2012. – 256 с. - (Українська класична література).

Нечуй-Левицький І. С. Микола Джеря : повість / І. С. Нечуй-Левицький. – Львів: Кн.-журн. Вид., 1951. - 112 с.

Нечуй-Левицький І. С. Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / І. С. Нечуй-Левицький ; Упоряд., вступ.ст. та приміт. Олексій Іванович Дей . – Київ : Музична Україна, 1985 . – 103 с.

Нечуй-Левицький І. С. Невинна : оповідання / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Видавництво Книгарні Є. Череповського, 1918 . – 16 с.

Нечуй-Левицький І. С. Перші Київські князі Олег, Ігор, Святослав і святий Володимир і його потомки / І. С. Нечуй-Левицький . – Київ : Типографія М. П. Фрица, 1876 . – 68 с.

Нечуй-Левицький І. С. Повісті Івана Левицького / І. С. Нечуй-Левицький. — Київ: Типографія М. П. Фрица, 1874 . – 375 с.

Нечуй-Левицький І. С. Причепа: повість / І. С. Нечуй-Левицький. – Вінніпег, Ман.: Тризуб, 1955. – 275 с.

Нечуй-Левицький І. С. Рибалка Панас Круть / І. С. Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типографія Г. Л. Фронцкевича, 1887 . – Т.1. – 40 с.

Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології / І. С. Нечуй-Левицький. - Київ: Обереги, 2003. - 143 с. - (Бібліотека українського раритету)

Нечуй-Левицький І. С. Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / І. С. Нечуй-Левицький. – 5-е вид. – Черкаси: Сіяч, 1918 . – 361 с.

Нечуй-Левицький І. С. Старосвітські батюшки та матушки : повість-хроніка / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Дніпро, 1985 . – 356 с.

Нечуй-Левицький І. С. Татари і Литва на Україні / І. С. Нечуй-Левицький. — Київ: Тип. С. Т. Еремеева, 1876. — 42 с.

Нечуй-Левицький І. С. Твори: В 2-х т. / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Наукова думка, 1985. – Т.1. – 638 с.

Нечуй-Левицький І. С. Твори: В 2-х т. / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Наукова думка, 1986. – Т.2. – 638 с.

Нечуй-Левицький І. С. Хмари : повість / І. С. Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Львів: Дело, 1890 . – 394 с. («Бібліотека найзнаменитіших повістей» за ред. І. Белея. Т. 35.)

Нечуй-Левицький І. С. Хмари. Над Чорним морем: Повісті / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ: Дніпро, 2004. – 552 с. - (Скарбниця).

Українська література у портретах і довідках. Давня література ХІХ століття: Довідник / ред. С. П. Денисюк. - Київ: Либідь, 2000. – 360 с.

Чародій рідного слова: До 165-річчя від дня народженя І. С. Нечуя-Левицького. Методично-бібліографічні матеріали / Управління культури черкаської облдержадміністрації, Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка; Ред. Г. С. Круглякова. - Черкаси, 2003. - 8 с. - (Черкащини славетні імена)

Шаров І. Ф. 100 видатних імен України / І. Ф. Шаров. - Київ: "Альтернативи", 1999. – 496 с.