ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Ми пам’ятаємо! Ми сильні

23 листопада 2018 року в Національній історичній бібліотеці України відкрито книжкову виставку: “Ми пам’ятаємо! Ми сильні” : до 85-тих роковин Голодомору 1932–1933 рр.», а також з метою вшанування пам’яті жертв голодоморів 1921–1922, 1946–1947 років в Україні.

Документи виставки висвітлюють матеріали про трагедію століття – Голодомору 1932–1933 років в Україні, згідно з міжнародним правом визнаного злочином геноциду, вчиненим владою у відношенні українського народу.
Опубліковані архівні документи, свідчення очевидців, спогади про пережите, людські втрати по всій Україні інформують сучасне суспільство про історичну правду, масштаб та наслідки гуманітарної катастрофи 30-тих років ХХ ст.: репресії, примусове переселення, фізичне нищення голодом.
Пам’ять про Голодомор 30‑х років єднає українців всього світу: “Україна пам’ятає – світ визнає!”.
Меморіали, встановлені по всій Україні, зібрання свідчень про багатьох безвинно загиблих відображають та вшановують пам'ять про одну з трагічних сторінок історії українського народу.
До списку джерел виставки включено науково-допоміжні бібліографічні покажчики про політичні репресії радянської доби в Україні.

Книжкова виставка експонується в читальному залі Національної історичної бібліотеки України.

 

“Ми пам’ятаємо! Ми сильні” :

до 85-тих роковин Голодомору 1932–1933 рр.»

 

Бібліографічний список

 1. Україна. Закони. Про Голодомор 1932–1933 років в Україні : [прийнятий Верховною Радою 28 листоп. 2006 р. № 376-V] // Відомості Верховної Ради України : офіц. вид. – 2006. – № 50. – Ст. 504.
 2. Україна. Президент (2015– …; П. А. Порошенко) Про заходи у зв’язку з 85‑ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні – геноциду Українського народу : Указ Президента України № 523 /2016 від 26 листоп. 2016 р. [Електрон. ресурс] / Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5232016-20776
 3. Україна. Президент (2015– …; П. А. Порошенко) Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів : Указ Президента України № 480/2016 від 1 листоп. 2016 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/4802016-20674
 4. Україна. Президент (2015– …; П. А. Порошенко) Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів : Указ Президента України № 635/2015 від 13 листоп. 2015 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/6352015-19555
 5. Україна. Президент (2005–2009; В. А. Ющенко). Про вшанування пам’яті Джеймса Мейса : Розпорядження Президента України № 1260 / 2005-рп від 2 груд. 2005 р. [Електрон. ресурс] / режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/3601 html.
 6. Великий Голод в Україні 1932-1933 років. Комісія Конгресу США з дослідження Голоду в Україні: історія створення / упоряд. Н. Шульга. – Київ : "Києво-Могилян. акад.", 2008. – 27 с. Шифр : Б5354 / 9(с2) / В273/ КУ
 7. Великий голод в Україні. 1932-1933 років : в 4 т. Т. 1: Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / викон. директор Комісії Джеймс Мейс ; Ін‑т історії України НАН України; наук. ред. С. В. Кульчицький. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2008. – 838 с. Шифр : М1715-1 / 9(с2)/ В273/ КХ, КУ
 8. Великий голод в Україні. 1932-1933 років : у 4 т. Т. 2 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / викон. директор Комісії Джеймс Мейс ; Ін‑т історії України НАН України; ред. С. В. Кульчицький. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 200 – 814 с. Шифр : М1715-2 / 9(с2) / В273 / КХ, КУ
 9. Великий голод в Україні. 1932-1933 років : в 4 т. Т. 3 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / викон. директор Комісії Джеймс Мейс ; викон. директор Комісії Джеймс Мейс ; Ін-т історії України НАН України ; наук. ред. С. В. Кульчицький. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2008. – 781 с. Шифр: М1715-3 / 9(с2) / В273/КУ, КХ
 10. Великий голод в Україні. 1932-1933 років : в 4 т. Т. 4 : Звіт Конгресово-Президентської Комісії США з дослідження Великого Голоду 1932-1933 рр. в Україні / викон. директор Комісії Джеймс Мейс ; Ін‑т історії України НАН України; наук. ред. С. В. Кульчицький. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2008. – 622 с. Шифр : М1715-4 / 9(с2) / В273/ КХ, КУ
 11. Конквест Р.. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. - Київ: Либідь, 1993. - 382 с.: 4 л. фот. Шифр: 9(с2) / К645 / КХ(2), КУ
 12. Лемкін Р. Радянський геноцид в Україні : ст. 28 мовами : [Генеральна Ассамблея ООН. 1948 г. «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него»] / Рафаель Лемкін ; Міжнарод. благодій. фонд Україна‑3000 ; ред. Р. Сербин. – Київ : Майстерня кн., 2009. – 207 с. Шифр: Б5737 / 9(с2)Л444 / КХ
 13. Сядристый Н. С. Молох ленинизма. Идеология государственного террора / Н. С. Сядристый ; [сост., ред.: А. Мельничук, А. Ткаченко, К. Сядристый]. – Киев: Фирма “Гранмна”, 2017. – 428, [3] с.: ил. Шифр : Б9442 / 1Ф / С991 / ЧЗ

І. Правова оцінка

 1. Аулова Л. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ : анот. довід. / Л. Аулова, В. Даниленко, В. Лавренюк ; НАН України, Ін-т історії України, Ін‑т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Галуз. держ. архів СБУ, Центр дослід. визвол. руху. – Львів : Центр дослід. визвол. руху, 2010. – 472 с. Шифр : Б7458 / 9(с2) / А932/ КУ, ДБ.
 2. Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / В. Василенко ; Укр. ін‑т нац. пам’яті. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 46 с. Шифр : А19658 / 9(с2) / В196 /КХ, КУ.
 3. Брицький П. П. Голодомори в Радянській Україні / П. П. Брицький ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2013. – 312 с.: іл. – Шифр : А28769 / 9(с2) / Б879 КУ
 4. Голодомор-геноцид 1932-1933 в Україні : зб. наук. пр. / Німецько-Україн. наук. об’єднання ім. проф. Ю. Блохина ; упоряд. Л. Бабенко. – Полтава : АСМІ, 2009. – 286 с. Шифр : А20955 / 9(с2) / Г614 / КУ
 5. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: моногр. / ред. В. Василенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 360 с.Шифр : А26496 / 9(с2) / Г614 / КУ
 6. Захаров Є. Ю. Засудження злочинів комуністичного режиму СРСР / Є. Ю. Захаров; Харківська правозахисна група. – Харків : Права людини, 2013. – 320 с. Шифр : А29610 / 9(с)2 / З-382/ ЧЗ, КХ
 7. Ковальчук О. О. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки / О. О. Ковальчук, Т. В. Марусик ; НАН України, Ін-т історії України, Чернівец. нац. ун‑т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Наші кн., 2010. – 223 с.: фот. Шифр : А21430 / 9(с2) / К563/КУ
 8. Кропачев С. А. Масштабы демографических потерь СССР. Начало 1930-х - середина 1940‑х годов. Проблемы отечественной истории и историографии : сб. науч. ст. / С. А. Кропачев. – Краснодар : Экоинвест, 2010. – 294, 2 с. Шифр : А30194 / 9(с)2 /К835/ ЧЗ
 9. Махорін Г. Л. Опір Геноциду в 1932-1933 роках / Г. Л. Махорін ; Упр. культури і туризму Житомир. облдержадм. – Житомир : Котвицький В. Б., 2008. – 85 с. - Шифр : А18784 / 9(с2) / М365 / КУ
 10. Папакін Г. В. “Чорна дошка”: антиселянські репресії, (1932-1933) / Г. В. Папакін ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 422 с. Шифр : А30524 / 9(с2) /П17 / КУ, КХ
 11. Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932-1933 рр. Вожді. Працівники. Активісти : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Нац. центр наук. дослід. Франції, Ін-т сучас. історії, СБУ, Галуз. держ. архів ; упоряд.: В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013.- 444 с.: іл. Шифр : Б8112 / 9(с2) / П187КУ, КХ
 12. Рева І. По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору і сталінських репресій / І. Рева; Ін-т суспіл. дослід. – Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2013. – 270 с. Шифр : А30268 / 9(с2) /Р32/ КУ
 13. Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / СБУ, Міжнар. благодій. фонд “Україна 3000”; упоряд. В. К. Борисенко. – Київ: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2008. - 603 с. + 32 арк. іл.Шифр : Б5079 / 9(с2) / Р654 / КУ
 14. Руденко Р. Г. Драматична і трагічна історія Голодомору 1932-1933 рр в Україні: моногр. / Р. Г. Руденко. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 91 с. Шифр : А20890 / 9(с2) / Р83 /КХ, КУ
 15. Шитюк М. М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в сучасній історіографії (1986-2009 роки) / М. М. Шитюк, К. В. Назарова. – Миколаїв, 2012. – 228 с. Шифр : А26405 / 9(с2) / Ш648/ КУ
 16. Ярмусь С. О. Про сили зла, проти яких нам судилося поставити спротив, бо знати їх і не противитися їм дорівнювало б злочину проти людства : пер. з англ. / С. О. Ярмусь ; пер. М. Корчевич. – Вінніпег, 2012. – 84 с.: фот. Шифр : А24866 / 9(с2)Київ / Я756/КХ, КУ

ІІ. Джейм Мейс: політичні причини голодомору

 1. День і вічність Джеймса Мейса / Б-ка газети "День"; ред. Л. Івшина. – Київ: Укр. прес-група, 2005. – 447 с.: фото.Шифр : А14722 / 002 / Д34/ КУ
 2. Мейс Д. "Ваші мертві вибрали мене..."/ Дж. Мейс ; ред. Л. Івшина. – Київ: Укр. прес-група, 2008. – 671 с. - (Б-ка газети "День").Шифр : А19036 / 9(с2) / М457/ КХ
 3. Мейс Д. Свічка у вікні.../ ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. – Київ: Укр. прес-група, 2013. – 112 с. – (Підривна література). – (Б-ка газети “День”).Шифр : А28736 / 9(с2) / М459 /КУ

ІІІ. Свідчення Голоду: карта України

 1. Україна: голодомор 1932–1933 : Карта. – Київ : Картографія, 2010. – 1 л. у 9 раз. склад. 1:1500000: фото. – (З текстом). Шифр : 9(с2) /У-45 / ДБ
 2. Голодомор – геноцид українців : карта / Благодій. фонд "Україна-Русь". – Львів: НВФ "Карти і Атласи", 2009. – 1 л. у 4 раз. склад. : карт. Шифр : 9(с2) / Г614/ КУ
 3. Ковалівська Л. І. Не згасни, свічко пам’яті: документальні свідчення очевидців та розповіді їхніх рідних про голодомори 1921—1922, 1932—1933, 1946—1947 років в Україні, що призвели до масового вимирання селян / Л. І. Ковалівська. – Київ : Просвіта, 2013. – 160 с.: іл. - Шифр : А29906 / 9(с2) / К562 / КХ
 4. Український голокост 1932-1933: свідчення тих, кто вижив / Нац. ун‑т "Києво-Могилян. Акад.", НАН України. Ін‑т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Держ. ком. архівів України ; упоряд. Ю. Мицик. – Київ : КМ Акад., 2003. – 296 с. Шифр : Б2689 / 9(с2) /У-454 / КХ

Вінничина

 1. Драган А. Пам’ятаймо про Вінницю / А. Драган. – Київ : Свобода, 1986. – 48 с. Шифр : Б4979 / 9(с2) / Д721 / КХ

Доннеччина

 1. Блєднов С. Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр. ): автор. роздум, свідчення, док. / С. Ф. Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 303 с.: фотокоп. док. – Шифр : А18259 / 9(с2) / Б685 / КУ, КХ

Запоріжжя

 1. Голодомор 1932–1933 років на території Запорізької області : свідчення очевидців / упоряд. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 351 с. Шифр : В2162 / 9(с2) / Г614 / КХ
 2. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї : матеріали історико-археографічних експедицій / Бердян. держ. пед. ун‑т, Бердян. осередок Запоріз. наук. т-ва ім. Я. П. Новицького ; упоряд. В. М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем, 2009. – 532 с. Шифр : А23316 / 9(с2) / У-759 / КУ
 3. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір / Бердян. держ. пед. ун-т, Бердян. осередок Запоріз. наук. т‑ва ім. Я. П. Новицького; упоряд. І. І. Лиман, упоряд. В. М. Константінова. – Запоріжжя : Тандем, 2009. – 302 с. Шифр : А23317 / 9(с2) /У-759 / КУ

Київщина

 1. Авраменко Ю. Голодомор 1932-33 років в Україні та на Переяславщині : записи Віри Каплюк свідчень про Голодомор 1932-33 років жителів сіл Натягайлівка, Пологи-Вергуни, Пологи-Яненки, Улянівка, Тарасівка Переяслав-Хмельницького р‑ну Київської обл. / Ю. Авраменко; Переяслав-Хмельн. райдержадм., Асоціація дослідників голодоморів в Україні. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 239 с. Шифр :А19819 / 9(с2) /А211/ КХ
 2. Іченець Б. П. Книга пам’яті жертв червоного терору на Бородянщині в 30‑х роках (розкуркулення, голодомор, політичні репресії) / Б. П. Іченець. – Немішаєве : ДажБог, 2008. – 127 с. Шифр : А19014 / 9(с2) / І-969/ КУ
 3. Сльоза пекучої пам’яті. Свідчення очевидців Голодомору 1932-1933 років на Київщині : додаток до Київ. обл. тому Національної книги пам’яті. Т. 1. – Біла Церква : Київ. обл. творче об'єднання "Культура" , 2009. – 798 с. Шифр : М1832-1 / 9(с2) / С496 / КХ

Луганщина

 1. Врятована пам’ять. Голодомор 1932-1932 років на Луганщині: свідчення очевидців. Т. 1 / упор. І. В. Магрицька. – Луганськ : Промдрук, 2008. – 463 с. + 8 л. іл. – Шифр : М1687-1 / 9(с2) / В839 / КХ

Миколаївщина

 1. Трагедія століття: голодомор 1932-1933 років на Миколаївщині / В. Г. Акопян ; Миколаїв. облдержадм. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2003. – 472 с. Шифр : А10739 / 9(с2) / Т65 / КУ
 2. Шкварець В. П. Історіософія та історіографія голодів-людоморів на Миколаївщині / В. П. Шкварець, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв: Шамрай П. М., 2008. – 287 с.: ил. Шифр : Б5141 / 9(с2) / Ш665 / КУ

Одещина

 1. Голодомор: говорять свідки трагедії [Одеська обл.] / упоряд. Н. В. Палашевська. – Кодима, 2007. - 137 с. Шифр : А17697 / 9(с2) / Г614 / КХ
 2. Правда про голодомор на Одещині. Березівський р‑н / Одес. облдержадм., Держ. архів Одес. обл. ; упоряд. І. І. Ніточко. – Одеса : "Астропринт", 2008. – 218 с. - (Праці Держ. архіву Одес. обл. Т. 21). Шифр : В1567 / 9(с2) / П681 / КУ, КХ

Полтавщина

 1. Булда М. І. Щодень ішли у небуття...: хроніка Голодомору 1932-1933 років у Чорнухинському районі Полтавської області / М. І. Булда. – Гадяч : Гадяч, 2013. – 156 с.Шифр : А29173 / 9(с2) /Б907 / КХ
 2. Войцун І. Г. Голодомор 1932–1933 років на Великобагачанщині / І. Г. Войцун. – Харків, 2012. – 192 с. – (Невідомі сторінки історії. Великобагачан. р-н Полтав. обл.).Шифр : А26504 / 9(с2) / В658 /КХ, КУ

Черкащина

 1. 1933. Ніхто не запалював свічок : матеріали про голодомор 1933-го року в Маньківському районі Черкаської області / Маньк. райдержадм., Відділ культури і туризму, Т-во краєзнавців Маньк. р-ну Черкас. обл. ; упоряд. П. В. Качалаба. – Київ : Просвіта, 2010. – 48 с.: фото. Шифр :А24128 / 9(с2) /Т449 / КХ

IV. Бібліографія

 1. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (до 70-річчя): бібліогр. покажч. / М‑во освіти і науки України ; уклад. О. Г. Люта. – 2-е вид. доповн. – Ужгород, 2006. – 172 с. Шифр :А16957 / 9(с2)(01) / Г614 / КХ, ДБ
 2. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: бібліогр. покажч.. Вип. 2 / Одес. держ. наук б‑ка ім. М. Горького, Ін‑т історії України; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса : Студія "Негоціант", 2008. – 573 с. – Шифр : М1747-2 / 9(с2)(01) / Г614 /ДБ, КУ, КХ
 3. "Серп і молот-зате голод": Пам’яті жертв голодоморів : бібліогр. покажч. / упор. І. С. Голуб. – Дніпропетровськ : ДОУНБ, 2003. – 42 с. Шифр : А9298 / 9(с2)(01) / С33 /ДБ

V. Електронні версії друкованих документів

 1. О голоде: сб. ст. / ред.: К. Н. Георгиевский, В. М. Коган, А. В. Палладин. – Харьков, 1922. - 65 МБ ел. жорстк. диск: ил. – [Електрон. версия печ. публикации] .
 2. Оригинал цифровой копии : О голоде : сб. ст. / ред.: К. Н. Георгиевский, В. М. Коган, А. В. Палладин. – Харьков : [Б.и.], 1922. – [394] с. Шифр : 61 / О-115 / РК Электронная версия
 3. Політичні репресії радянської доби в Україні [Електрон. ресурс]: науково-допоміж. бібліогр. покажч. / упоряд.: Т. А. Приліпко, О. І. Марченко, З. Х. Мусіна ; авт. вступ. ст. Ю. І. Шаповал. - Електрон. граф. дан.. – Київ : Держ. іст. б-ка України, 2008. - 2,4 МБ эл. жестк. диск. - Загл. с титул. экрана. - Електрон. версія друк. публікації. Шифр :9(с2) / П50 / ДБ Электронная версия

Укладач: Новицька А. І.