ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

НАНУ – погляд крізь століття

Шановні користувачі! Запрошуємо Вас до перегляду книжкової виставки до 100-річчя заснування Національної академії наук України «НАНУ – погляд крізь століття: від початку національно-визвольних  змагань 1917 р. до сьогодення».

Цьогоріч Національна академія наук України святкує столітній ювілей. Саме 100 років тому, на підставі закону, ухваленого 14 листопада 1918 р. Радою Міністрів Української Держави та затвердженого гетьманом України  П. Скоропадським, 27 листопада 1918 р. було засновано Українську академію наук у м. Києві (УАН). 

Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної Академії Наук України (1998-2003г.г.) : бібліографічний покажчик / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. І. Ф. Курас. - Київ : [б. и.], 2003. - 754 с.

Видатні вчені Національної академія Наук України : особові архівні та рукописні фонди академиків та членів-кореспондентів у НБУ ім. В. І. Вернадського (1918-1998): путівник / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Національна академія наук України ; ред. О. С. Онищенко. - Київ : [б. и.], 1998. - 307 с.

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Історія та сьогодення: До 90-річчя Національної академії наук України / НАН України ; ред. Б. С. Стогній. - Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2008. - 213 с.

Історія Академії наук України : 1918—1923 : документи і матеріали / Академія наук України, Інститут української археографії, ЦНБ ім. В. І. Вернадського ; упоряд. В. Г. Шмельов [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1993. - 376 с. - (Джерела з історії науки в Україні).

Історія Академії наук Української РСР : у 2 кн. / АН УРСР; голов. ред. Б. Є. Патон. - К. : Голов. ред. Укр. радянської енциклопедії АН УРСР, 1967 - .Т. 2, Кн. 1. - 1967. - 835 с.

Історія Академії наук Української РСР : у 2 кн. / АН УРСР; голов. ред. Б. Є. Патон. - К. : Голов. ред. Укр. радянської енциклопедії АН УРСР, 1967 - .Т. 2, Кн. 2. - 1967. - 727 с.

Історія Національної академії наук України в суспільно-політичному контексті 1918-1998 / С. В. Кульчицький. - Київ : [б. и.], 2000. - 527 с.

Історія Національної академія Наук України. 1924-1928 : документи і матеріали / Національна академія наук України. Інститут археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Ред. О. С. Онищенко. - Київ : [б. и.], 1998. - 762 с.

Історія Національної академія Наук України. 1924-1928 : документи і матеріали / НАН України, Інститут археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. Т. В. Вересовська. - К. : [б. и.], 1998. - 544 с.

Національна академія наук України 1918-2008 : до 90-річчя від дня заснування / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Голов. ред. Б. Є. Патон. - Київ : КММ, 2008. - 623 с.

Національна академія наук України та державні академії наук : Київський літопис XXI століття / Національна академія наук України, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія аграрних наук України. - Київ : [б. и.], 2008. - 375 с.

Національна академія наук України : Анотований каталог книжкових видань 2005 року / НАН України ; упоряд. О. Г. Вакаренко. - Київ : [б. и.], 2006. - 383 с.

Національна академія наук України : Анотований каталог книжкових видань. 2017 / НАН України ; упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. - Київ : Академперіодика, 2018. - 403, [2] с.

Національна академія наук України: 90 років : календар визначних подій / ред. Я. С. Яцків. - Київ : [б. и.], 2008. - 108 с.

Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір / Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; ред. О. С. Онищенко. - Київ : [б. и.], 2007. - 679 с.

Палій В. М. Національна академія наук України. 1918-2008 : персональний склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. - Київ : Фенікс, 2008. - 345 с.

Палладін О. В. Академія Наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, 1919 - 1944 / О. В. Палладін ; ред. О. О. Богомолець. - К. : АН УРСР, 1944. - 109 с.

Періодичні видання Національної академії наук України / Національна академія наук України. - К. : Академперіодика, [1998] - . - Выходит ежегодно 2012г. [Рік] 2012

Пирожков С. І. / НАН України ; відп. ред.: В. А. Денисенко, А. В. Денисенко. - Київ : Академперіодика, 2018. - 204, [2] с. : 12 вкл. л. - (Біобібліографія вчених України).

Полонська-Василенко Н. Д. Історія України : у 2 т. Т. 2 . Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Д. Полонська-Василенко. - 4-е вид., стереотип. - Київ : Либідь, 2002. - 607 с.

Полонська-Василенко Н. Д. Українська академія наук : нарис історії / Н. Д. Полонська-Василенко ; АН України. Ін-т української археографії. - Репр. відтворення вид. - Київ : Наук. думка, 1993. - 413 с.

Ситник К. М. Володимир Вернадський і академія / К. М. Ситник, В. В. Шмиговська. - Київ : [б. и.], 2006. - 310 с. + 8 л. фото.

Старовойт С. В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918 - 1933 р.р. : автореф. дис. на здоб. наук. ст. канд. іст. наук: (07.00.08) / С. В. Старовойт ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. и.], 2003. - 19 с.

Члени-засновники Національної академії наук України : збірник нарисів / Інститут історії України, НАН України ; упор. С. В. Кульчицький. - Київ : [б. и.], 1998. - 375 с.