ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

День пам’яті: Батурин – столиця Гетьманщини

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 08.02.2018 № 2287-VІІІ 2 листопада вшановується День пам’яті – 310 років з дня Батуринської трагедії. У державі оголошено траур. Пам'ять жертв опівдні по всій Україні вшанують хвилиною мовчання...

Батурин є визначною пам'яткою козацької доби, оскільки 1669 - 1708 рр. місто було резиденцією гетьманів Лівобережної України, зокрема Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи.

Смілива спроба гетьмана Івана Мазепи відновити європейський напрям розвитку України та вирватися з колоніальної залежності від Россії обернулася Батуринською трагедією у листопаді 1708 року. За оцінками істориків, жорстока та кривава розправа над козаками та міщанами і дотепер є одним з найтрагічніших епізодів української історії...

Книжкова виставка експонується з 2 листопада 2018 року у відділі довідково-бібліографічної та науково-інформаційної роботи.

 

Бібліографічний список:

Апанович О. М. Козацька енциклопедія для юнацтва: книга статей про історичне буття українського козацтва / О. М. Апанович. – Київ : Веселка, 2009. – 717 с.–[С. 46 52 : Батурин – столиця Гетьманщини (1669–1708)]. Шифр : В1955 / 9(с2)(03) / А76 / ДБ

Батурин: історія в пам’ятках : путівник Нац. історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” / Н. Б. Реброва ; М-во культури України, Нац. історико-культур. заповідник “Гетьманська столиця”. – 2-е вид., перероб. та допов. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 112 с.: 18 вкл. л. фото. Шифр : А27478 / 9(с2) / Б287 / КХ, КУ

Бондаренко В. М. Батуринська старина : зб. ст. Віктора Бондаренка / В. М. Бондаренко ; М-во культури України, Нац. історико-культур. заповідник “Гетьманська столиця” ; упоряд.: Ю. А. Блажко, Л. Г. Кіяшко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 168 с.: іл. Шифр : А25216 / 91 / Б811/ КХ, КУ

Будинок генерального судді В. Кочубея = The House of V. Kochubey, the Judge General / Н. Б. Реброва ; Батурин. держ. історико-культур. заповідник "Гетьманська столиця". - [Чернігів], [2007]. – 11 с.: іл. Шифр : А22135 / 9(с2) / Б903 / КУ

Вечерський В. В. Гетьманські столиці України / В. В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 317 с. - (Сер."Невідома Україна"). Шифр : А19020 / 9(с2) / В399 / ДБ

Вечерський В. В. Гетьманські столиці України : архів. матеріали / В. В. Вечерський. – Київ : Наш час, 2010. – 320 с.: іл + 8 л. фото. – (Сер. : «Невідома Україна»). Шифр : А23361 / 9(с2) / В399 / КУ

Військові кампанії доби Івана Мазепи в документах / Укр. ін-т нац. пам’яті, Чернігів. іст. музей ім. В. В. Тарновського ; упоряд. С. Павленко. – Київ : Києво-Могилян. академія, 2009. – 1053 с. Шифр : Б5413 / 9(с2) / В429 / ДБ

Гетьман : до 370-річчя з дня народження та 300-річчя з дня смерті гетьмана Війська Запорозького Івана Степановича Мазепи. Т. 2 : Осмислення / ред. Ю. Олійник. – Київ : Темпора, 2009. – 363 с. Шифр : М2079-2 / 9(с2) / Г 449 / ДБ

Енциклопедія українознавства : словник. ч. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В. М. Кубійович ; заст. голов. ред. М. М. Глобенко. – Репр. відтворення вид. 1955–1984. – Київ : Глобус, 1993 – Т. 1 : А Г. – 1993. – 399 с.: іл., карт., табл., фот. – [С. 100 : Батурин]. Шифр : 9(с2) / Е644 / ДБ

Івченко А. С. Вся Україна : путівник / А. С. Івченко. – Київ : Картографія, 2010. - 655 с. – Шифр : А20396 / 9(с2)(03) / І-258 / ДБ

Івченко А. С. Україна. Північ : путівник / А. С. Івченко. – Київ : Картографія, 2009. – 119 с. : 194 іл. Шифр : А20457 / 9(с2) / І-258 / ДБ

Історико-культурні заповідники. Плани організації територій (Київ, Канів, Батурин) / М-во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж.; ред. В. В. Вечерський. – Київ : Павленко, 2014. – 256 с. : іл. Шифр : В3281 / 72 / І-902 / КУ, КХ

Історія України : таблиці, дати, події / О. А. Корягіна. – Харків : УЛА, 2014. – 192 с. – (Підготовка до ДПА, ЗНО, іспиту). Шифр : А29968 / 9(с2) / І-907 / ДБ

Киркевич В. Г. Гетьманська столиця Батурин / В. Г. Киркевич, В. Д. Віроцький. – Київ : Техніка, 2007. – 187 с. : іл. - (Нац. святині України). Шифр : А17395 / 9(с2) / К432 / КУ

Легендарні села України / Х. Й. Роглєв. – Київ : Книга, 2010. – 225 с. – [С. 16–17 : Батурин]. – Шифр : В1974 / 9(с2)(03)/Л384/ДБ(1)

Лепкий Б. С. Вибрані твори. Т. 3 : Не вбивай ; Батурин : іст. повісті / Б. С. Лепкий. – Тернопіль: Збруч, 2008. – 487 с. Шифр : М1417-3 / Л483 / КХ

Лепкий Б. С. Мазепа : трилогія : Не вбивай ; Батурин : іст. повісті / Б. Лепкий. – Дрогобич : Відродження, 2004. – 565 с. : 16 іл. Шифр : А24628 / Л483 / КХ

Лукомський Г. К. Батуринський палац : його історія, руйнування і реставрація / І. К. Лукомський. – Київ : Воля, 2005. – 32 с. + 2 л. фото. – Репр. відтворення з видання. : СПб, 1912. Шифр : А16095 / 72 / Л843 / РК, КХ

Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1687—1709 / Т. Мацьків ; авт. передм. Л. Винар ; Укр. Вільн. Ун-т. в Мюнхені. – 2-е вид., допов. – Київ ; Полтава, 1995. – 311 с. : іл. - (Монографії ; Ч. 45). Шифр : Б746 / 9(с2) / М369 / ДБ

Островський О. Твори: іст. повісті, оповідання, драми : у 3 кн. Кн. 2 : Руйнування Батурина / О. Островський. – Київ : Вид. дім "Персонал", 2009. – 263 с. – (Б-ка укр. героїки). Шифр : М1992-2 / О-777 / КХ

Павленко С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. О. Павленко. – 2-е вид. – Київ : Вид. дім "КМА", 2009. – 268 с. Шифр: Б5808 / 9(с2) / П12 / КУ

Павленко С. "Тиранське поводження росіян": Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. / С. Павленко. - Київ, 2008. – 63 с. Шифр: А18160 / 9(с2) / П12 / КУ, КХ

Плохій С. Брама Європи: історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій. – 2 -е вид. – Харків : Клуб сімей. дозвілля, 2018. – 493 с. – [С . 173 – 176 : Батурин]. Шифр : А39231 / 9(с2) / П398 / КУ

Свербигуз В. Батурин до генези українського самодержавства / В. Свербигуз. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилян. академія", 2008. – 85 с. Шифр: А17936 / 9(с2) / С242 / КУ, КХ

Свербигуз В. Батурин. Замкові господарі гетьманської булави : наук. видання / В. Свербигуз. – Київ : Майкл Софт, 2010. – 52 с. Шифр : А21194 / 9(с2) / С242 / КУ

Стриженюк С. С. Судний день. Батурин : драм. козацька дума : в 3 ч. / С. С. Стриженюк. – Одеса : УкрМорМедІнформ, 2008. – 232 с. : іл. Шифр : А36569 / С852 / КХ

Топчій А. Д. Батурин : поезії / А. Топчій. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2011. – 40 с. - Шифр : А30173 / Т588 / КХ

Удивительная Украина / авт.-сост. Т. Ф. Жабская. – Харьков : "Фактор", 2008. – 189 с. – (Украина. Вчера, сегодня, завтра). – [С. 54 : Батурин]. Шифр : В1588 / 9(с2) / У-301/ ДБ

Україна : повна енциклопедія / авт.-упоряд. В. М. Скляренко. – Харків : Фоліо, 2006. – 462 с. Шифр : В1264 / 9(с2)(03) / У-45 / ДБ

Українське козацтво: мала енциклопедія / НДІ козацтва при Запоріз. нац. ун-ті ; ред. С. Р. Лях. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем'єр, 2006. – 670 с. : іл., фото. Шифр : В1158 / 9(с2)(03) / У-453 / ДБ

Шаров І. Ф. 100 визначних місць України / І. Ф. Шаров. – Київ : "Преса України", 2003. – 512 с. : іл. – [С. 28–32 : Батурин]. Шифр : Б3930 / 9(с2) / Ш264 /ДБ

Шкурай І. Батурин : ліро-епічна поема / І. Шкурай. – Луганськ : Книжк. світ, 2001. – 136 с. Шифр : А7102 / Ш679 / КХ

 

Укладачі:

Чугіна О. А., зав. сектором довідково-бібліографічної роботи відділу ДБНІР,

Новицька А. І., зав. сектором науково-інформаційної роботи відділу ДБНІР;

Бібліографічне редагування:

Єфіменко Г. В., зав. відділу ДБНІР.