ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Микола Міхновський. Життя проти течії

«Апостол української державності» - так називав  Миколу Міхновського український історик та активний діяч політичної еміграції Петро Мірчук.

Микола Міхновський - Український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська. Член Братства тарасівців, засновник Української народної партії, один із лідерів Української демократично-хліборобської партії, член Братства самостійників, автор "Самостійної України” і "Десяти заповідей УНП".

Верстюк В. Ф. Діячі Української Центральної Ради : бібліографічний довідник / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко. – Київ : [б. и.], 1998. – 254 с.

Видатні українці : малий довідник / А. А. Клімов. – Харків : Ранок, 2010. – 222 с.

Енциклопедія історії України : у 10 т. Т. 6. Ла-Мі / Національна академія наук України, Інститут історії України ; Ред. В. А. Смолій. – Київ : Наук. думка, 2009. – 772 с.

Книш З. М. Так перо пише… : вибрані статті / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 1965. – 263 с.

Микола Міхновський: публіцистика та вірші / упоряд. В. Моренець. – Ніжин : Лисенко М. М., 2015. – 96 с. : іл., фот.

Міхновський М. Лірика / М. Міхновський. – Київ : Друкараня 2-ої Артілі, 1912. – 94 с.

Міхновський М. Самостійна Україна / М. Міхновський. – Київ ; Львів : Всеукраїнське політичне об’єднання Державна Самостійність України, 1994. – 20 с. – (Україна вище над усе!).

Міхновський М. Самостійна Україна: Справа української інтелігенції. / М. Міхновський. – Київ : МАУП, 2007. – 349 с. – (Бібліотека українознавства ; вип. 7)

Міхновський М. Суспільно-політичні твори / М. Міхновський. – Київ : Смолоскип, 2015. – 464 с. : фот.

Молода нація : альманах / голов. ред. В. Верстюк та ін. – Київ : Смолоскип, 2003. – № 2 (27). – 250 с.

Стовба О. Матеріяли до історії роду Міхновських / О. Стовба // Український історик. – Торонто, 1983. – Вип. № 2–4. – С.74–92.

Ткаченко Ю. «Батько українських націоналістів» (Микола Міхновський) / Ю Ткаченко // Віче. – 1995. – № 11. – С. 127–138.

Турченко Ф. Г. «Харківський проект» Миколи Міхновського / Ф. Г. Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – Вип. XV. – С. 7–35.

Турченко Ф. Г. Останні роки у Києві (Фрагмент з біографії Миколи Міхновського) / Ф. Г. Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – Вип. XІV. – С. 45 –67.

Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: Життя і Слово / Ф. Г. Турченко. – Київ : Генеза, 2006. – 320 с. : іл.