ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Демократія - рішення для мінливого світу

Пропонуємо до вашої уваги книжкову виставку до Міжнародного дня демократії

Тема 2018 року "Демократія під ударом: рішення для мінливого світу"

Цей рік приурочений пошуку рішень систематичних проблем у галузі забезпечення демократії, а саме: боротьба з економічною та політичною нерівністю, створення інноваційних підходів при реагуванні на такі виклики, як міграція і зміна клімату.

 

«Перша з найдемократичніших доктрин

полягає в тому, що всі люди цікаві»

 

Г. Честертон,

англійський мислитель, журналіст.

 

Для вирішення цих проблем  міжнародна спільнота пропонує звернутись до стратегій розвитку, що покликані сприяти побудові миролюбивого і відкритиго суспільства в інтересах підтримки демократії.

 

Список літератури:

Андрійчук Т. Сучасна демократія : проблеми та перспективи розвитку / Т. Андрійчук // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4 – 5 (55 – 56). – С. 50 – 57

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії : вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт ; ред. В. М. Федосов. – Київ, 2000. – 654 с.

Бойко Ю. А. Козаччина і братства в контексті розвитку елементів демократії в Україні XVI –XVIII століть / Ю. А. Бойко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2012. – № 3. – С. 12 – 16

Бойчук М. А. Демократія як народовладдя : становлення та розвиток в Україні в період утверждення незалежності : наукове вид. / М. А. Бойчук. – Київ : Генеза, 2012. – 240 с.

Головатий М. Ф. Демократія: історія, теорія, практика : навчальний посіб. Для студентів вищих навчальних закл. та аспірантів-політологів / М. Ф. Головатий. – Київ : Персонал, 2011. – 228 с.

Демократія - це дискусія. Громадянська заангажованість у старих і нових демократіях / ред. М. Сондра. – Лондон : Коннектікутський коледж, 1997. – 65 с.

Демократія по-українськи. Вип. 3 / уклад. С. Денисенко. – Київ : Поступ, 2004. – 164 с.

Десять років демократії (1989-2000). Здобутки і втрати "50 років Європейського конгресу українців" / упоряд. Л. Довгович. – Ужгород, 2002. – 116 с.

Конончук С. А. Розвиток демократії в Україні : 1999 рік / С. А. Конончук, О. Ярош ; Укр. незалежний центр політичних дослідж. – Київ : УНЦПД, 2000. – 256 с. – (Демократія в Україні)

Питання демократії : конституціоналізм і демократії, які розвиваються. Т. 9 : № 1 / ред. Л Гай. – [Б.м.] : Держ. Департамент США, 2004. – 40 с.

Політична історія України. XX століття : у 6 т. Т. 6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім І. Ф. Кураса ; ред. І. Ф. Курас. – Київ : Генеза, 2003. – 696 с.

Скрипнюк В. Забеспечення ефективності функціонування системи демократичної влади : Україна і зарубіжний досвід / В. Скрипник // Право України. – 2015. – № 5. – С. 72 – 80

Толстоухов А. В. Філософія демократії : есе / А. В. Толстоухов. – Київ : Ін-т стратегічної політики, 2005. – 160 с. – (Політпросвіта)

Трипольський В. О. Демократія і влада / В. О. Трипольський ; Нац. акад. наук України. – Київ : Парлам. вид-во, 1999. – 174 с.

Фрейре П. Педагогіка свободи : етика, демократія і громадянська мужність / П. Фрейре. – Київ : Києво-Могилянська акад., 2004. – 120 с.

Чикал А. В. Озброєна демократія / А. В. Чикал. – Київ : Нора-Друк, 2004. – 218 с.

Шпоть О. С. "Велесова книга" – як фрагмент з історії демократії : науково-попул. вид. / О. С. Шпоть. – Київ : Коронатор, 2006. – 60 с.

Шпоть О. С. Агов, козаки, то що ж ми будуємо? : про державу та демократію / О. С. Шпоть. – Київ : Коронатор, 2011. – 30 с.