ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

До 135-річчя від дня народження Дмитра Івановича Донцова

Шановні користувачі! Пропонуємо до Вашої уваги книжкову виставку "Ідеолог українського націоналізму", до 135-річчя від дня народження Дмитра Івановича Донцова (1883-1973), українського літературного критика, публіциста, філософа, політичного діяча, одного з перших керівників Союзу Визволення України (СВУ).

М2261-1 / 1Ф

Д678

Донцов Д. І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 1. Політична аналітика (1912-1918 рр.) / Д. Донцов ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2011. – 328 с.

До першого тому спадщини Дмитра Донцова (1883-1973) ввійшли статті на політичні теми, написані у ранній період творчості автора. Окрім праць, що виходили брошурами, як «Сучасне політичне положення нації і наші завдання», «З приводу однієї єреси», «Енґельс, Маркс, Лассаль про «неісторичні» нації», «Міжнародне положення України і Росія» та «Українська державна думка і Европа», до книги увійшли статті з часописів «Дзвін» (Київ), «Украинская жизнь» (Москва), «Українська хата» (Київ), «Шляхи» (Львів). Загалом твори цього періоду демонструють світоглядну еволюцію автора від соціял-демократизму до національного волюнтаризму і консерватизму. Водночас вони є вагомою віхою у розвитку української політичної думки.

Спадщина Д.Донцова 1910-1920 рр. майже не перевидавалася і є знаною найменше. Редактори видання вдалися до узгодження особливостей мови і стилістики автора з нормами сучасного українського мовлення і правопису, застосувавши при цьому традиційні принципи українського правопису.

М2261-2 / 1Ф

Д678

Донцов Д. І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 2. Культурологічна та історіософська есеїстика, (1911-1939 рр.) / Д. Донцов. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2012. – 364 с.

Другий том вибраних творів Д.Донцова становлять статті й есеї на культурологічні та історіософські теми за 1911-1939 рр. Цей період охоплює три етапи світоглядної еволюції автора від соціял-демократизму через консерватизм до вольового націоналізму, тому у творах відбиті різні його зацікавлення, вартощі і способи трактування історії, політики й культури. Окрім етапних брошур – «Модерне москвофільство» (1913), «Історія розвитку української державної ідеї» (1917), « Похід Карла ХІІ на Україну» (1918), «Мазепа і мазепинство» (1918), «Культура примітивізму» (1919), – до книги ввійшли твори, що друкувалися у журналах «Наш голос»(Львів), «Дзвін» (Київ), «Шляхи»(Львів), «Червона калина» (Львів), «Літературно-науковий вісник» і «Вісник» (обидва – Львів).

М2261-6 / 1Ф

Д678

Донцов Д. І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 6. Політична аналітика (1933–1939 рр.) / Д. Донцов ; упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2014. – 379 с.

До шостого тому увійшли статті й есеї Д. Донцова на політичну тематику, які друкувалися протягом 1933-1939 рр. В журналі «Вісник». Загалом вони подають широку картину ідейних інтерпретацій та оцінок головним ідеологом українського вольового націоналізму політичних подій в Україні й Європі у надскладний період їхньої історії. Це був вершинний етап творчості автора, тому публіцистична гострота, принципова критичність, стилістична вправність явлені у цих публікаціях в належній повноті.

М2261-7 / 1Ф

Д678

Донцов Д. І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 7. Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923–1939 рр.) / Д. Донцов ; упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. Дрогобич ; Львів : Відродження, 2014. – 420 с.

До тому увійшли твори різного жанру, але близькі за проблематикою і концептуалістикою. Передусім їх об’єднує історична тематика, на матеріялі якої видатний ідеолог розгортав свої націософські теорії. Відтак том склали класичний трактат «Націоналізм» (1926), праці із серії «Книгозбірня Вістниками»: «Кардинал Мерсье: слуга Бога і нації» (1935), «Де шукати наших історичних традицій?»; історіософські есеї із календаря-альманаху «Дніпро» (Львів) за період 1923-1930 рр. Та ідеологічна есеїстика із журналів «Літературно-Науковий вістник» і «Вістник» (1931-1939 рр.).

М2261-9 / 1Ф

Д678

Донцов Д. І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 9. Ідеологічна і культурологічна есеїстика, (1948–1957 рр.) / Д. Донцов ; відп. ред., упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич ; Львів : "Відродження", 2015. – 366 с.

Том склали книжки післявоєнного періоду творчости Д. Донцова: «За який такий провід?» (1948), «Московська отрута»(1955), «Туга за героїчним» (1953), «За яку революцію?» (1957) та окремі есеї, написані у 1940-1950 рр., які згодом увійшли до збірки «Хрестом і мечем» (1967). Загалом цей масив ідеологічної та культурологічної есеїстики представляє в головних проблемах ідейне завзяття автора того часу, коли він багато полемізував, боровся пером проти підступних викривлень та фальшувань визвольних концепцій українського націоналізму. Особливості мови і стилю Д. Донцова узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, ідіоетнічні риси незросійщеного українського правопису.

М2261-10 / 1Ф

Д678

Донцов Д. І. Вибрані твори : у 10 т. Т. 10. Твори різних періодів / Д. Донцов ; [відп. ред., упоряд., авт. передм. О. Баган]. – Дрогобич ; Львів : Відродження, 2016. – 378, [1] с.

До 10-го тому увійшли твори Д. Донцова з усіх головних періодів його творчості: статті, есеї, рецензії з часописів «Праця», «Наш голос» (Львів), «Украинская жизнь» (Москва), «Літературно-науковий вістник», «Вістник» (Львів), «Державна нація» (Прага), «Вісник» (Нью-Йорк), «Клич нації» (Філадельфія), альманаху «Гомін України» (Торонто). У такому форматі книга ще раз відбиває світоглядну еволюцію автора, яку він пройшов разом із трансформаціями буремної епохи. Особливості мови і стилю автора узгоджені із нормами сучасного українського мовлення й орфографії, водночас збережені його окремі питомо національні, риси незросійщеного українського правопису.

А14700 / 9(с2)

Д678

Донцов Д. І. Де шукати наших історичних традицій; Дух нашої давнини / Д. І. Донцов. – Київ : МАУП, 2005. – 568 с.

Дві праці Дмитра Донцова – мислителя ХХ ст., написані у 1938-1944 рр., коли, як і нині, вирішувалась історична доля України; автор окреслює ідеал нової суспільності, ставить дороговкази для мільйонів українців: розвивати героїчні традиції нашого народу, формувати еліту високої національної свідомості, державницького мислення, яка прагне безоглядно служити своєму народові.

А23810 / 9(с1)

Д678

Донцов Д. І. Дух Росії : науково-популярне видання / Д. Донцов. – Київ : [б. в.], 2011. – 136 с.

Одна з останніх праць Дмитра Донцова була своєрідним підсумком його багаторічної творчості. Тут зібрані ключові думки й оцінки автора про Росію як цивілізацію, про ідеологічні і культурні основи російської нації. На цю тему Донцов писав майже усе життя, розглядаючи загадки російського імперського Сфінкса, який став реальною загрозою для багатьох народів і країн Європи і Євразії.

А35708 / 9(с2)

Д678

Донцов Д. І. Дух нашої давнини / Д. Донцов ; упоряд., авт. передм. П. М. Мовчан. Київ : Просвіта, 2016. – 264 с. : іл.

У фундаментальній праці Дмитра Донцова, яку він написав у 1944 році, наскрізною думкою є : вчинки та відплата за них… Євангелічна сентенція про чин і покуту, про покару народу за гріхи своїх поводирів ніби екстраполюється на історичне тло України, тому занепад, захланність нації зумовлені не лише зовнішніми чинниками, а передовсім духовністю чи аморальністю провідної верстви… Аналізуючи період козаччини, Донцов робить висновок про причину занепаду нації, що вплинуло на якісний склад провідної верстви.

А8378 / 1ф

Д678

Донцов Д. І. Єдине, що є на потребу / Д. І. Донцов ; Молодіжний націоналістичний конгрес, Фундація юрія Борця. – Київ : Діокор, 2002. – 64 с.

Збірка статей провідного ідеолога українського націоналізму доктора Дмитра Донцова. Праці написані в різний час, але обєднані тематично. Адресовані насамперед молодому українському читачеві, зокрема студентству, керівництву і членству молодіжних патріотичних організацій.

А35047 / 9(с2)

Д678

Донцов Д. І. Культурологія / Д. І. Донцов. – Харків : Бібколектор, 2016. – 605 с.

Дмитро Донцов (1883–1973) – видатний український мислитель і публіцист XX сторіччя. Через заборону його імені ми тривалий час не мали змоги запізнатися з його творами. А тим часом думки і погляди Д. Донцова мали велетенський вплив на сучасників, особливо на молодь, і відіграли визначну роль за доби національно-визвольної боротьби за незалежність України. Багато його думок не втратили злободенності і залишаються актуальними й тепер.

До видання «Культурологія» увійшли твори Дмитра Донцова, які великою мірою визначили історію та розвиток політичних ідей в Україні.

А28738 / 9(с2)

Д678

Донцов Д. І. Модерне москвофільство... / ред. Л. Івшина ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна. – Київ : Українська прес-група, 2013. – 72 с.

Чергова серія «Підривна література» із проекту «Бібліотека газети «День» Україна Incognita» –ідейне та тематичне продовження видання «Бронебійна публіцистика». Це – відкриття для українців світу думок, інтелектуальних, філософських та політичних здобутків наших знаменитих – а також і менш відомих – співвітчизників.

9(с2)

Д 678

Донцов Д. І. Московська отрута / Д. І. Донцов. – Торонто ; Монтреаль : Спілка визволення України, 1955. – 292 с.

А15728 / 1Ф

Д678

Донцов Д. І. Націоналізм / Д. І. Донцов. – Вінниця : ДП ДКФ, 2006. 236 с.

Головний твір видатного українського мислителя, ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова. В творі автор визначає причини занепаду української державницької думки та окреслює шляхи досягнення національного ідеалу.

А21964 / 9(с2)

Д678

Донцов Д. І. Націоналізм / Д. І. Донцов. Львів : Вид-во Т. Сороки, 2009. – 306 с.

Наріжний камінь ідеологічної доктрини націоналізму – праця Дмитра Донцова «Націоналізм» перевидається в третьому тисячолітті в знак уваги до живучості ідей і принципів організації української Нації в новітніх часах.

А11549 / 9(с2)

Д678

Донцов Д. І. Рік 1918, Київ / Д. І. Донцов. – Київ : Темпора, 2002. – 208 с. : іл.

Київський щоденник Дмитра Донцова – живе і безпосереднє свідчення учасника подій одного з найцікавіших періодів української історії – Української Держави Гетьмана П. Скоропадського. Д.Донцов, який тоді очолював Українську Телеграфну Агенцію і спілкувався з багатьма політичними, громадським та культурними діячами України того часу, в своїх коротких нотатках, писаних не для широкого загалу, подає надзвичайно глибоку і змістовну характеристику життя Києва в 1918 році.

А33646 / 9(с2)

Д678

Донцов Д. І. Росія чи Європа? / Д. І. Донцов. – Київ : Просвіта, 2015. – 40 с.

А28920 / 2

Д678

Донцов Д. І. Справа Унії. Церква і націоналізм / Д. Донцов ; відп. ред., упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова, Українське богословське наукове товариство, Дрогобицька філія. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 48 с.

До книжки увійшли три знакові статті на церковно-релігійну тематику видатного українського мислителя, культуролога та ідеолога Д. Донцова: «Справа Унії»(1916), «Церква і націоналізм»(1924), «Патрія чи Еклезія?»(1928). Своєю проблематикою вони увиразнюють роль Церкви у цивілізаційному зміцненні України, трактують питання активізації громадянської і національної місії Церкви, її впливів на культурну самосвідомість нації.

М727-1 / 1ф

Д678

Донцов Д. І. Твори. Т.1 . Геополітичні та ідеологічні праці / Д. І. Донцов ; Інститут української археографії ім. М. С. Грушевського НАН України, Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Львів : Кальварія, 2001. – 488 с.

До першого тому увійшли три етапних твори, які великою мірою визначили історію та розвиток політичних ідей в Україні ХХ ст. Це: «Сучасне політичне положення нації і наші завдання» (1913), «Підстави нашої політики» (1921) і «Націоналізм» (1926). Вони являють собою певну цілість. Це той масив Духу та Ідеї, з якого народилася т.зв. «донцовська людина», людина Волі, Характеру і Героїки, і в цьому сенсі, а також з урахуванням глибини і якости аналітики, ці твори є класичними.

А20891 / 8(с)

Д678

Донцов Д. І. Туга за героїчним : постаті та ідеї літературної України / Д. І. Донцов. – Київ : Веселка, 2003. – 99 с.

У цій книжці пропонуємо читачам статті Дмитра Донцова про трьох найвидатніших українських письменників – Тараса Шевченка, Лесю Українку та Івана Франка.

М2311-1

Д678

Донцов Д. І. Хрестом і мечем : твори. [Т.1]. Від містики до політики / Д. І. Донцов. – Львів : Панорама, 2012. – 60 с.

Цей збірник есеїв Дмитра Донцова (1883-1973) належить до найкращих у його спадщині. До книжки ввійшли твори міжвоєнного й повоєнного періодів, які концентрують у собі головні ідеологічні, культурологічні, історіософські та націософські ідеї автора. Збірник дає цілісне уявлення про спосіб мислення, критерії оцінок Д. Донцовим політичних та історичних явищ, які в сумі яскраво передають головні принципи ідеології українського націоналізму.