ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

«Князь Володимир — хреститель Київської Русі»

З 24 липня 2018 р. у читальному залі відділу стародруків, цінних та рідкісних видань експонується книжкова виставка, присвячена 1030-річчю хрещення Київської Русі та Дню пам’яті великого київського князя Володимира – «Князь Володимир — хреститель Київської Русі».

Святий Володимир, великий князь Київський (†1015), ввійшов в історію як Хреститель земель Київської Русі. Ця подія докорінно змінила історію Русі-України, заклала підвалини її розвитку як держави просвіченої і зміцненої світлом Христової віри.
Прийнявши християнство, святий Володимир докорінно змінив не лише своє життя, але й життя цілої держави. Відкривши світло Христової віри для себе, від поділився ним із своїм народом, вказавши йому шлях до спасіння, просвітив душі і серця всіх прийдешніх поколінь.

Запровадження християнства в Київській державі наприкінці Х століття стало переломною віхою історії Русі-України, поворотним пунктом її всього подальшого історичного розвитку. Християнізація Київської Русі подолала політичну та культурну ізольованість країни й призвела до визнання за нею самостійного місця у символічній сім’ї християнських народів тогочасного європейського світу.

Література:

1. Бестужев-Рюмин К.Н. О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и монастыре Печерском / К.Н. Бестужев-Рюмин. – Санкт – Петербург : Общественная польза, 1895. – 56 с.
2. В память девятисотлетия крещения Руси. 988-1888 г. : сборник для народного чтения. – Киев : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1888. – 32 с.
3. Власовський І. Нарис історії української православної церкви. Т. 1 / І. Власовський. – Київ: Либідь, 1998. – 293 с.
4. Драбинко А. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории) / А. Драбинко. – Киев, 2002. – 287 с.
5. Дулуман Е.К. Введение христианства на Руси : легенды, события, факты / Е.К. Дулуман, А.С. Глушак. – Симферополь : Таврия, 1988. – 184 с.
6. Дурасов Г.П. Крещение Руси / Г.П. Дурасов. – Москва : Книга, 1990. – 14, (1) с.
7. Іларіон (митрополит) Князь Володимир прийняв православіе / Іларіон. – 3-е вид. – Вінніпег : Волинь, 1982. – 36 с.
8. Киевский синопсис. – Киев: Тип. Киевопечерской Лавры,1823. – С. 31-59.
9. Комашко Б.Я. История христианства и Православной Церкви с древности до наших дней / Б.Я. Комашко. – Донецк : ООО «ПКФ «БАО», 2009. – 752 с.
10. Костомарів М. Князь Володимир Святий // Костомарів М. Історія України в життєписах визначнійших єї діячів. – Львів, 1918. – С. 1-9.
11. Кузьмин А. Г. Падение Перуна : становление христианства на Руси / А.Г. Кузьмин. – Москва : Мол. гвардия, 1988. – 240 с.
12. Ляскоронский В. Г. Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской Земли / В. Г. Ляскоронский. – Нежин : Печатник, 1918. – 23 с.
13. Малышевский И. И. В память девятисотлетия крещения Руси / И. И. Малышевский; изд. С.-Петербургского Славянского Благотворительного Общества. – Санкт - Петербург, 1888. – 16 с.
14. Пастернак О. Пояснення тризуба герба Великого київського князя Володимира Святого / О. Пастернак. – Репр. з вид. 1934 р. – Ужгород, 1990. – 42 с.
15. Повість минулих літ: літописні оповіді / переказ В.С. Близнеця. – 4-те вид. – Київ : Веселка, 2005. – 227 с.
16. Поместный собор русской православной церкви (Троице-Сергиева Лавра, 6-9 июня 1988 года). Материалы. Кн.1. Празднование тысячелетия крещения Руси. – Москва : Изд. Моск. Патриархии, 1990. – 478 с.
17. Празднование девятисотлетия Крещения русского народа в Киеве. – Киев: Тип. Корчак-Новицкого, 1888. – 380 с.
18. Собор святого князя Владимира в Киеве. – Киев : Тип. Кульженко, 1905. – 137 с., 105 ил. в тексте и 42 ил. на отд. л.
19. Собор святого князя Владимира в Киеве. – Киев : Тип. Кульженко, 1915. – 137 с.
20. Собор святого великого князя Владимира в Киеве : альбом фотографа Г. Лазовского. – Киев : Типо - лит. В. Колинского, 1897. – 2 с. : 46 ил.
21. Спадок святого князя Володимира: каталог виставки / Нац. Києво-Печер іст.-культ. Заповідник; Укр. православна церква; ГПО «Нова епоха». – Київ: Фенікс, 2010. – 99 с.: іл..
22. Тисячоліття Християнства в Україні: урочистості 1988 року. – Нью-Йорк, 1992. – 523 с.
23. Филист Г.М. Введение християнства на Руси : предпосылки, обстоятельства, последствия / Г.М. Филист. – Минск : Беларусь, 1988. – 252 с.
24. Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира : оттиск из сб. ст. в честь В. И. Ламанского / А. А. Шахматов. – Санкт - Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – 125 с.