ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

Золоте гроно і кетяг калини… До 70-річчя від дня народження Чілачава Рауля Шалвовича

До 70-річчя від дня народження Чілачава Рауля Шалвовича

Бібліографічний список

 

 1. Велика трійця : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка / Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, Л. Українка ; упоряд., пер. з груз. Р. Ш. Чілачави. – К. : Етнос, 2005. – 332 с. : фото. – Текст укр., груз. мовами.

 

 1. Грузинські народні казки, приказки та прислів’я : пер. з груз. / упоряд., пер. Р. Чілачава. – К. : Техніка, 2005. – 175 с. – (Народні джерела).

 

 1. Маградзе Е. С. Давид Гурамішвілі : біогр. повість / Е. С. Маградзе ; скор. пер. з груз. Р. Чілачави. – К. : Молодь, 1980. – 167 с. : 16 л. іл. – (Сер. біогр. творів «Уславлені імена» ; Вип. 49) ; (Б-ка юношества).

 

 1. На нашій, на своїй землі : антол. різномов. поезії України : [переклади / упоряд. А. К. Мойсієнко]. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995 - . – Кн. 1 : Білоруська. Гагаузька. Грецька. Грузинська. Єврейська. Кримськотатарська. Литовська. Німецька. – 1995. – 349, 1 с. : іл.. – Текст парал. : укр., білорус., гагауз., грец., ідиш, кримськотатар., литов., нім. – Із змісту : авт. : М. Казаков, М. Львович, Р. Чілачава та ін.

 

 1. Руставелі Ш. Витязь в тигровій шкурі : поема / Шота Руставелі ; з груз. переклав М. Бажан ; передм. , с. 6-45, Р. Чілачава ; іл. С. Кобуладзе. – К. : Мистецтво, 2004. – 351 с. : іл., портр. – Частина тексту парал. : укр., груз. – Рез. : груз., англ., рос. – Присвяч. 100-річчю від дня народж. М. Бажана.

 

 1. Свічадо : антологія сучас. укр. поезії / уклад., літ. ред. Олена Ришкова ; ред. Наталія Бельченко, Євгенія Більченко, Cергій Дзюба та ін. – Репринт. вид. – Київ : Друкар. двір Олега Федорова, 2017. – 418 с. – (Б-ка сучас. укр. поезії).

Зі змісту: Рауль Чілачава. [Вибр. вірші]. – С. 380-392 : портр.

 

 1. Серпень. 55 українських поетів : [поетична збірка] / упорядкування, пер. груз., передм. та прим. Рауля Чілачави ; худож. оформлення Жаннети Присяжної. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 558 с. : портр. – (До 10-ї річниці незалежності України). – Текст укр., груз. мовами. – Випущено на замовлення Держ. ком. інформ. політики, телебачення та радіомовлення України за Нац. програмою вип. суспільно необхід. видань.

 

 1. Славить Грузія Кобзаря : літ.-публіцист. зб. / упорядкув., передм., пер. поезій Т. Шевченка груз. мовою та ред. текстів Р. Чілачави. – Львів : Світ, 2011. – 293, [1] с. : іл., портр. – (Сер. «Шевченко і світ»). – Парал. тит. арк. груз. – Частина тексту та рез. груз. – Випущено на замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за прогр. «Укр. книга»).

 

 1. Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві : [посібник / О. Майборода, Р. Чілачава, Т. Пилипенко та ін.]. – К. : «Фонд Європа-ХХІ», 2002. – 311 с : табл.

 

 1. Тичина П. Г. (1891 – 1967). Ранній Тичина : [твори трьох перших зб. та неопубл. вірші / вступ. ст. : Р. Чілачава, К. Смаглій]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 108, [4] с. – На тит. арк. : До 35-річчя Літ.-мемор. музею-квартири П. Тичини у м. Києві. – Вид. коштом Юрія Притики.

 

 1. Франко І. Я. (1856–1916).Зів’яле листя. : лірич. драма / Іван Франко ; пер. груз. та перед. сл. Р. Чілачави. – Львів : Каменяр, 2005. – 147 с. : іл. – ( Б-ка слов’ян. літератур). – Назва і текст парал. : укр., груз. – На авантитулі : До 150-річчя від дня народження Івана Франка.

 

 1. Церетелі А. Лірика / упоряд. та передм. Р. Чілачави. – К. : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2000. – 149 с. : портр. – (Джерела духовності). – Текст груз., укр.

 

 1. Чилачава Р. О злобный дух, прими мой главный бой!.. : [вірші] / Рауль Чилачава ; пер. з груз. К. Білич // Радуга. – 1991. – № 10. – С. 92–94.

 

 1. Чилачава Р. Убит в собственном доме : [о Лаврентии Берия] / Рауль Чилачава. - Киев : Ред. газ. «Голос Грузии», 2002. – 188 с.

 

 1. Чілачава Р. «А на шляху граніт і вітровій» : [про зв'язок М. Бажана з груз. поетами] / Р. Чілачава // Вітчизна. – 1991. – № 7. – С. 158–168.

 

 1. Чілачава Р. Всесвіт відкрив мені двері гостинні… : поезії / Рауль Чілачава ; з груз. переклали П. Засенко, П. Осадчук // Вітчизна. – 2008. – № 11/12. – С. 2–10.

 

 1. Чілачава Р. Грузіє, ненько моя сумновида : [вірші] / Рауль Чілачава ; пер. з груз. М. Мірошниченка, А. Кичинського // Київ. – 1991. – № 11. – С. 52–54

 

 1. Чілачава Р. Древлянська Ярославна з немовлям : поема / Рауль Чілачава ; авториз. пер. з груз. Б. Чіпа // Дніпро. – 1988. – №11. – С. 15–20.
 2. Чілачава Р. Золотий виноградник грузинської поезії / Рауль Чілачава // Вітчизна. – 2005. – №11/12. – С. 57–75.

 

 1. Чілачава Р. Національні меншини в демократичному просторі / Рауль Чілачава // Вітчизна. – 1996. – № 11/12. – С. 102–103.

 

 1. Чілачава Р. Українські сонети / Рауль Чілачава ; з передм. авт. // Вітчизна. – 1986. – № 8. – С. 54–58.

 

 1. Чілачава Р. Я з Грузії не виїздив : [поезія] / Рауль Чілачава // Дніпро. – 2002. – №11/12. – С. 11–15.

 

 1. Чілачава Р. «Я ніколи не полишав Грузії…» : [інтерв’ю з Раулем Чілачава] / літ. запис: Малхаз Чкадуа // Сакартвело. – 2011. – № 2 (11). – С. 12-17 : фот.

 

 1. Візітів Ю. Прояви національно-культурного життя грузинської діаспори України в роки незалежності / Юлія Візітів, Катерина Рогожина // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 84-88. – Бібліогр. : с. 87-88 (14 назв).

 

 1. Ганішашвілі М. Рауль Чілачава : нарис до портрету / Міхеіл Ганішашвілі // Сакартвело. – 2009. - № 1 (6). – С. 20-22.

 

 1. Каландадзе Ц. Грузини в державній історії України / Ц. Каландадзе // Хроніка-2000. – Київ, 2001. – Вип. 43 : Україна – Грузія. – С. 122 – 163. – Прим. : с. 159–163. – (Хроніка ХVIII ст.).

 

 1. Свято української духовності [18 травня 2013 р., Київ, Буд. офіцерів, 4-й фестиваль до 22-й річниці незалежності Грузії; Грузинський культурно-просвітницький центр з першою грузинською бібліотекою, Київ ] // Сакартвело. – 2013. - № 2 (15). – С. 24-25. – [Згадується Рауль Чілачава. – С. 24, 25].

 

 1. Український дипломатичний календар / упоряд. : Василь Кирилич, Юлія Лазор. – К., [2007]. – С. 114 : Рауль Чілачава, Надзвичайний і Повноважний посол України в Латвії : [портр.].

 

 1. Чочія С. «Бажан та Грузія» / Сосо Чочія // Сакартвело. – 2012. - № 2 (13). – С. 26-29. – [Згадується Рауль Чілачава. – С. 27].

 

 1. Чочія С. Творчий вечір Рауля Чілачави [12 вересня 2012 р., Київ] / Сосо Чочія // Сакартвело. – 2012. - № 2 (13). – С. 30-31.

 

Укладач, редактор Єфіменко Г. В.