ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

МБА та ЕДД

Історичні відомості міжбібліотечного обслуговування абонентів в НІБ України

Міжбібліотечний абонемент (МБА), як форма бібліотечного обслуговування була закладена в уставних документах при створенні Державної історичної бібліотеки України 1939 року. Відомостей про функціонування МБА в довоєнний період немає. Але в 1952 році, з часу відкриття Бібліотеки починає діяти і міжбібліотечний абонемент, керуючись при цьому «Положением о межбиблиотечном абонементе» затвердженим у 1955 році. В 1971 році в структурі Бібліотеки створюється відділ МБА і ЗА. Практично з часу організації відділу МБА починається планомірна робота по активізації міжбібліотечного обслуговування як читачів Бібліотеки, так і абонентів. Колективні абоненти чітко виділилися в 2 окремі групи: абоненти м. Києва та іногородні абонементи. До кінця 80-х років склад абонентів в ДІБ України стабілізувався. В період найбільш активного функціонування іногороднього абонемента, який припадає на 1986 рік абонувалися більшість обласних, вузівських бібліотек України; абонувалися 463 бібліотеки. Слід підкреслити велику роль міжвідомчих та міжрегіональних зв’язків в результаті створення загальнодержавної системи МБА та її розвитку в наступні роки. З 2011 року відділ реорганізовано на сектор в якому працює три працівники.

Основні напрямки роботи відділу:

Через МБА із фондів НІБУ можна отримати книги, журнали та видання, що продовжуються, в тимчасове користування. Абонентом МБА може бути кожна бібліотека будь-якого відомства або будь-яка організація при умові оформлення "Гарантійного листа" на відповідальну особу.

Правила користування МБА

Електронна доставка документів:

У відділі МБА (міжбібліотечного абонементу) Національної історичної бібліотеки України (НІБУ) надається послуга електронної доставки документів (ЕДД). Пропонується доставка фрагментів електронних копій документів, що зберігаються у фонді НІБУ, втому числі в її електронних колекціях. Послуга надається тільки зареєстрованим користувачам Бібліотеки, які можуть замовити:

- копії окремих статей з періодичних видань та збірників обсягом до 20 сторінок, але не більше 30 % від обсягу документа;
- копії окремих сторінок, фрагментів з книг, авторефератів до 20 сторінок, але не більше 30 % від обсягу документа;
- інші копії документів, які не є об’єктами авторського права.

Можливість виконання замовлення у кожному конкретному випадку визначається фахівцем відділу МБА. Бібліотека має право відмовити у замовленні, якщо сканування документу:

- суперечить авторському праву:
- може призвести до пошкодження документу;
- якщо документ зберігається в колекції відділу стародрукованих, рідкісних і цінних книг.

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права":

- електронні копії, отримані з НІБУ, дозволяється використовувати тільки для наукових і освітніх цілей,
- забороняється тиражувати отримані копії, передавати їх на будь-якій основі іншим особам і організаціям,
- відповідальність за несанкціоноване використання отриманих від Бібліотеки копій документів, відповідно до чинного законодавства, цілком покладається на користувача.

Копіювання документів у повному обсязі не виконується.


Термін виконання замовлення не перевищує 5-ти діб.

Для оформлення заявки необхідно заповнити електронний бланк та надіслати його, як вкладення, на електронну адресу відділу.

На кожну копію заповнюється окремий бланк–замовлення.

 

Якщо Вам необхідний список літератури з певної теми, або Ви хочете уточнити які-небудь бібліографічні дані, зверніться, будь ласка, до послуг довідково-бібліографічного відділу, працівники якого завжди готові Вам допомогти.

Контакти: тел. 280-28-74, е-mail: dibu_sbo@ukr.net

 

Відділ працює:

тел.: (044) 280-28-61
е-mail: mbanibu@ukr.net

Контактна особа – Іваніщева Ганна Анатоліївна, зав. відділу