НОВЕ В КРАЄЗНАВЧІЙ РОБОТІ БІБЛІОТЕК

 

 

Шановні колеги!

 

 

28 травня 2024 року завідувач сектору аналізу та методичного супроводу краєзнавчої бібліотечної діяльності Марина Цінська та методист І категорії науково-методичного відділу Валентина Кисельова взяли участь в роботі круглого столу «Бібліотечне краєзнавство в системі розвитку культури регіону», що відбувся на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки з повідомленням "Методичні аспекти краєзнавчої бібліотечної діяльності: сучасні пріоритети та перспективи".

 

 

     

Нові видання НІБУ 

 

 

 

Фіксація подій російсько-української війни: аналітичний огляд діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України за 2022-2023 рр. Вип. 1: Бібліографічний аспект / Національна історична бібліотека України; підгот. М. Цінська; ред. : Н. Волошінська, В. Кисельова, О. Михайлова; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2024. – 28 с.

Видання містить аналітичний огляд роботи обласних універсальних наукових бібліотек у напрямі фіксації, документування, систематизації подій російсько-української війни за період 2022-2023 рр. Перший випуск присвячено бібліографічним та методичним напрацюванням у цьому напрямі діяльності провідних регіональних бібліотек України. Також висвітлено досвід Національної історичної бібліотеки України, Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка та Київської обласної бібліотеки для дітей.


Ніна Волошінська : біобібліографічний покажчик / Національна історична бібліотека України ; уклад.: С. Смілянець, С. Смирнова, О. Михайлова ; ред. О. Михайлова ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2024. - 22 с.

Біобібліографічний покажчик продовжує серію «Національна історична бібліотека України в особах» і присвячений заступниці Генерального директора з наукової роботи Ніні Олександрівні Волошінській.

 

Світлана Смирнова: біобібліографічний покажчик / Національна історична бібліотека України ; уклад.: С. Смілянець, О. Михайлова, Н. Горська ; ред. Н. Волошінська ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2024. - 22 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; Вип. 18).


Вісімнадцятий випуск серії "Національна історична бібліотека України в особах" знайомить з творчим доробком завідувачки Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Світлани Смирнової.

 

 

 

Журнал «Основа: южно-русскій литературно-ученый вѣстникъ». 1861-1862 : систематичний покажчик змісту / Міністерство культури та інформаційної політики України; Національна історична бібліотека України; ред.: О. Михайлова, С. Смирнова; уклад.: О. Покропивна, М. Цінська. Київ, 2023. 156 с. : іл.

У бібліографічному покажчику розкривається зміст українського часопису «Основа: южно-русскій литературно-ученый вѣстникъ», що виходив у 1861-1862 рр. за редакцією В. Білозерського та активної участі П. Куліша і М. Костомарова. На сторінках журналу вперше порушувалися питання української національної ідентичності, самобутності українського народу, його мови, історії, освіти, культури й літератури.

Видання розраховане на науковців, дослідників, спеціалістів різних галузей знань (істориків, етнографів, літературознавців, краєзнавців тощо), викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться українською минувшиною.

 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень. Вип. 34. Методичне забезпечення краєзнавчої діяльності бібліотек України: сучасні напрями та форми / Національна історична бібліотека України ; підгот. В. Кисельова ; ред. О. Михайлова ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2023. - 44 с.

Черговий, 34-й випуск інформаційного бюлетеня «Краєзнавча робота в бібліотеках України» містить основні результати дослідження методичного забезпечення краєзнавчої діяльності бібліотек України в сучасний період.

Матеріали бюлетеня адресовані бібліотечним працівникам регіональних книгозбірень України, науковцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

Бажан Олег Григорович : біобібліографічний покажчик / Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України ; Національна історична бібліотека України. Передмова О. Реєнта ; уклад. О. Гончаров ; ред. : Г. Єфіменко, С. Смілянець. – Київ, 2023. – 120 с. – (Київська міська організація Національної спілки краєзнавців України в особах).

 

У виданні висвітлюється життєвий і творчий шлях Олега Григоровича Бажана, відомого історика, кандидата історичних наук, Почесного краєзнавця України, заступника головного редактора журналу «Краєзнавство», Заслуженого працівника культури України.

Біобібліографічний покажчик є спільним проєктом науковців Національної спілки краєзнавців України і фахівців Національної історичної бібліотеки України. Його рекомендовано історикам, краєзнавцям, вчителям, студентам, бібліотекарям та всім, хто цікавиться історією України.

 

 

Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення: зб. тез і повідомлень Всеукр. наук.-практ. конф., 8 листоп. 2023 р. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Центр дослідження історико-культурної спадщини України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, кафедра інформ. технологій; ред. кол.: А. Скорохватова (голова), Н. Волошінська, Т. Спанчак, О. Михайлова, Р. Маньковська, Т. Новальська, О. Покропивна, М. Цінська. – Київ, 2023. – 394 с. – (Сьомі Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька).

Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення», що відбулася 8 листопада 2023 року в межах Сьомих краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька.

 

 

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Миколаївська область : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; Ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2023. – 135 с.

Національна історична бібліотека України продовжує проєкт «Міста і села України. Втрати воєнного часу». Шостий випуск присвячений Миколаївській області. На жаль, більшість з нас при словах Миколаїв, Миколаївщина згадує суднобудівні верфі; дехто, переважно жінки, ще можуть згадати парфумерно-косметичний комбінат «Алые паруса». 

Однак, Миколаїв і Миколаївщина - це кілька тисячоліть історії: на території сьогочасного Миколаєва знаходитcья чи не найдавніше поселення в межах сучасної України - кіммерійське городище «Дикий сад», що датується XIII - IX століттями до н.е.  Ця земля бачила різні народи, різні релігії, їх розквіт, їх занепад і відродження, і донині надає сили та стійкість сучасним мещканцям.

УКРАЇНА. ІСТОРІЯ ТВОРЕННЯ : бібліографічний список зі спеціалізованої бази даних НІБУ «Адміністративно-територіальний устрій. Історичний аспект» / Національна історична бібліотека України ; підгот. М. Цінська ; ред.: О. Михайлова, Н. Волошінська ; відп. за вип. А. Скорохватова. - Київ, 2023. - [16] с.

Бібліографічний список присвячений відзначенню Дня Української Державності. Список сформований на основі джерел з бази даних НІБУ «Адміністративно-територіальний устрій. Історичний аспект», його мета привернути увагу суспільства, світової спільноти до славної та багатої тисячолітньої історії нашої держави, яка успадкувала принципи державотворення від києво-руських часів.

Більше документів з даної теми Ви можете знайти в Базі даних «Адміністративно-територіальний устрій. Історичний аспект».

 

 

Методичні рекомендації зі створення "Видавничого індексу" для бібліографічних посібників / Національна історична бібліотека України ; підгот. О. Михайлова ; ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. - Київ, 2023. - 69 с. : іл.


Методичні рекомендації містять відомості про призначення «Видавничого індекса», його складові частини, правила та вимоги, а також покрокову інструкцію з його створення.

Методичні рекомендації розраховані на бібліографів-практиків, які займаються укладанням бібліографічних посібників за допомогою АБІС, а також студентів профільних навчальних закладів.

Звертаємо увагу! НІБУ, як і більшість книгозбірень, адаптує стандартну АБІС під власні потреби. Методичні рекомендації складалися саме для цієї версії автоматизованої системи.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформаційний бюлетень. Вип. 33. Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства (2017-2021 рр.) : 
експрес-дослідження інформаційного потоку
/ Нац. іст. б-ка України ; підгот. В. Кисельова ; ред. О. Михайлова ; відп. за випуск А. Скорохватова. - Київ, 2022. - 42 с. : табл., діагр.

Цей випуск містить аналіз фахового потоку видань і публікацій за 2017-2021 рр., здійснений на основі відомостей зі спеціалізованої електронної бази даних "Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства", яка є підґрунтям для здійснення науково-дослідної та організаційно-методичної роботи Національної історичної бібліотеки України, спрямованої на розробку теоретико-методологічних і прикладних засад бібліотечного краєзнавства, узагальнення та поширення кращого досвіду краєзнавчої бібліотечної діяльності.

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства (2017-2021) : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; підгот.: В. Кисельова ; ред. О. Михайлова ; відп. за випуск А. Скорохватова – Київ, 2022. – 173 с.

Бібліографічний покажчик «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства» містить інформацію про опубліковані у 2017-2021 роках книги, автореферати дисертацій, рецензії, статті з наукових збірників, періодичних та продовжуваних видань, що висвітлюють різні аспекти краєзнавчої бібліотечної діяльності.


 

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Житомирська область : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; Ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 52 с.

Національна історична бібліотека України продовжує проєкт «Міста і села України. Втрати воєнного часу». П'ятий випуск присвячений Житомирській області. Бібліографічний список містить бібліографічну та вебліографічну інформацію про населені пункти, зокрема, одні з найдавніших міст України Житомир, Коростень (давній древлянський Іскоростень) та Малин, інші старовинні поліські села та містечка, а також про об'єкти культурної спадщини, що постраждали внаслідок російської агресії.

Міста і села України. Втрати військового часу. Харківська область. Ч. 2. Харківщина : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; Ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 108 с.

Четвертий випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений Харківській області. В зв'язку з великою кількістю даних випуск складається з двох частин.
Частина друга  "Харківщина" - розповідає про постраждалі об'єкти культурної спадщини в населених пунтах Харківської області.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Харківська область. Ч. 1. м. Харків : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; Ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 230 с.

Четвертий випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений Харківській області. В зв'язку з великою кількістю даних випуск складається з двох частин. До вашої уваги Частина перша - м. Харків.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Київська область : бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова ; ред. Н. Волошінська ; відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 142 с.

Третій випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений населеним пунктам Київської області.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Чернігівська область : бібліографічний список : [Електронна версія видання] / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. Михайлова, ред. Н. Волошінська, відп. за випуск А. Скорохватова. – Київ, 2022. – 57 с.

Другий випуск культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений місту Чернігів та населеним пунктам Чернігівської області.

Огляд краєзнавчої роботи регіональних бібліотек України під час дії воєнного стану, (24.02 - 30.04.2022) : [Електронна версія видання] / Національна історична бібліотека України ; підгот. О. Покропивна, ред.: О. Михайлова, Н. Волошінська, відп. за вип. А. Скорохватова. -  Київ, 2022. - 11 с.

Міста і села України. Втрати воєнного часу. Сумська область: бібліографічний список / Національна історична бібліотека України ; уклад. О. В. Михайлова ; ред. Н. О. Волошінська. - Київ, 2022. - [21] с.

Перший випуск нового культурологічного проєкту НІБУ "Міста і села України. Втрати воєнного часу", мета якого розповісти про об'єкти культурної спадщини - пам'ятники, меморіали, релігійні споруди, бібліотеки, музеї, театри, будинки культури, історичні будівлі, що зазнали руйнувань під час російської агресії 2022 року. Цей випуск присвячений місту Суми та населеним пунктам Сумської області.

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України. 2016-2020 : бібліогр. покажч. / Нац. іст б-ка України ; уклад. О. В. Михайлова ; ред. В. П. Кисельова ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. - Київ, 2021. - 240 с. 

    Черговий випуск бібліографічного покажчика містить інформацію про краєзнавчі бібліографічні, методично-бібліографічні і вебліографічні посібники, підготовлені бібліотеками України в 2016-2020 роках.
     Покажчик розрахований на науковців в галузі бібліотекознавства і бібліографії, бібліотечних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів, студентів, музейних працівників.

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформаційний бюлетень. Вип. 32. Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку місцевого туризму

Краєзнавча робота в бібліотеках України: інформаційний бюлетень. Вип. 32. Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку місцевого туризму / Нац. іст. б-ка України ; підгот. В.П. Кисельова, О.В. Покропивна ; ред. О.В. Михайлова. - Київ, 2021. - 110 с.

Новий, 32-й випуск інформаційного бюлетеня містить основні результати наукового дослідження "Краєзнавчі ресурси бібліотек України як підґрунтя для розвитку місцевого туризму".

Шості Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра Тронька

Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 4 листоп. 2021 р. / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; заг. ред. О. П. Реєнта ; ред. кол.: А. В.  Скорохватова (голова), Т. І. Спанчак, О. В. Михайлова, Р. В. Маньковська, Т. В. Новальська, В. П. Кисельова; ред. Т. С. Кудласевич. – Київ, 2021. – 302 с. – (Шості Краєзнавчі читання пам’яті академіка Петра Тронька)/

Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльність бібліотек у забезпеченні вивчення і популяризації історико-культурної спадщини регіонів: історія, сьогодення, перспективи», що відбулася 4 листопада 2021 року в рамках Шостих краєзнавчих читань пам’яті академіка Петра Тронька.

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу “Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення”. Додаток. Адміністративні одиниці станом на 01.01.2021 / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [15] с. : табл.

Видання є додатком до "Науково-методичних рекомендацій з опрацювання документів для електронного ресурсу "Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення" (1-е видання — 2019 р.) і презентує структуру та специфіку бібліографічного запису для відображення змін в адміністративно-територіальному устрої України станом на 01.01.2021, а також наведено посилання на офіційні ресурси, що містять відомості про ліквідацію та утворення районів, територіальних громад, зміну адміністративного підпорядкування окремих населених пунктів тощо, зокрема, реєєстр номерів "Урядового кур'єру" за 2020 рік з постановами Кабінету Міністрів України щодо змін в АТУ по областях.

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України». Додаток 1. Географічні назви (станом на 01.01.2021)

 "Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України». Додаток 1. Географічні назви (станом на 01.01.2021) / Нац. іст б-ка України ; підгот.: Н. О. Волошінська, О. В. Михайлова. - Київ, 2021. - [11] с. : іл.

Видання є додатком до «Науково-методичних рекомендацій з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для БД «Історія міст і сіл України» (1-е видання — 2016 р.; 2-е видання, виправлене і доповнене — 2019 р.) і містить ряд методичних рішень, що стосуються єдиних принципів і правил формування географічних рубрик у відповідності до сучасного адміністративно-територіального устрою України (станом на 01.01.2021), а також корисні посилання на ресурси з інформацією про останні зміни в адміністративно-територіальному устрої України.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень. Вип. 31

„Краєзнавча робота в бібліотеках України” : інформ. бюлетень. Вип. 31 / Нац. іст б-ка України ; Підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна ; ред. О. В. Михайлова. - Київ, 2020. - 177 c.

31-й випуск інформаційного бюлетеня „Краєзнавча робота в бібліотеках України” містить результати наукового дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку бібліографічних ресурсів краєзнавчої біографістики у регіональних бібліотеках України.
За підсумками дослідження окреслено сучасні тенденції в організації краєзнавчого біобліографічного репертуару регіональних бібліотек та сформульовано рекомендації з оптимізації інформаційно-бібліографічного забезпечення біографічних досліджень про видатних діячів краю.
Матеріали бюлетеня адресовані фахівцям, які працюють у сфері історико-біографічних досліджень, працівникам краєзнавчих та науково-методичних структурних підрозділів бібліотек, викладачам та студентам бібліотечних навчальних закладів.

Науково-методичні рекомендації з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України» / Нац. іст. б-ка України; підгот.: Н. О. Волошінська, ред.: О. В. Михайлова, Т. С. Кудласевич. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ, 2019. - 88 с.: іл., табл.

Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / М-во культури, молоді та спорту України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв, заг. ред. О. П. Реєнт ; ред.. кол.: А. В. Скорохватова, С. І. Смілянець, О. В. Михайлова, Т. В. Новальська, В.П. Кисельова; ред.. Т. С. Кудласевич. – К., 2019. – 349 с. : іл. – (П’яті Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька)


УВАГА! Сторінки в друкованому та електронному варіантах можуть не співпадати.

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюлетень. Вип. 30 / Нац. іст б-ка України ; Підгот.: В. П. Кисельова, О. В. Покропивна ; ред. О. В. Михайлова. - Київ, 2019. - 83 с.

Черговий, 30-й випуск інформаційного бюлетеня "Краєзнавча робота в бібліотеках України" містить результати наукового дослідження сучасної організаційної структури та кадрового забезпечення краєзнавчої діяльності у регіональних бібліотеках України. За підсумками дослідження визначено сучасні тенденції в організації краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, розкрито проблеми, що потребують термінового вирішення та шляхи оптимізації краєзнавчої роботи в контексті інноваційного розвитку бібліотек.

Науково-методичні рекомендації з опрацювання документів для електронного ресурсу «Адміністративно-територіальний устрій України. Зміни і доповнення»
/ Національна історична бібліотека України; підгот. Н.О. Волошінська; ред.: О.В. Михайлова, С.І. Смілянець; відп. за вип. А.В. Скорохватова. - Київ, 2019. - 20 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України
: інформ. бюл. Вип. 29 / Нац. іст. б-ка України ; уклад. В П. Кисельова, І. В. Чеховська ; ред. О. В. Михайлова ; Відп. за вип. А. В. Скорохватова. - К., 2018. - 155 с.

29-й випуск інформаційного бюлетеня містить результати наукового дослідження "Сучасні бібліотечні проекти з краєзнавства: стан реалізації та перспективи розвитку". За підсумками дослідження узагальнено основні здобутки регіональних бібліотек у проектній роботі в краєзнавчому напрямі та надані рекомендації щодо її удосконалення.

 Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 2 листопада 2017 р. - Київ, 2017. - 250 с. - (ІV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька)
 

 

Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформаційний бюлетень. Вип. 28. - Київ, 2017. - 98 с.

и наукового дослідження «Сучасні електронні та друковані джерела краєзнавчої інформації як основа для доповнення інтегрованого ресурсу з істоБюлетень містить результатрії міст і сіл України (на прикладі Київської області)”.

Подібні дослідження - основа для заповнення інформаційних лакун з історії населених пунктів.

попередні випуски

 

 

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства: бібліогр. покажчик (2007-2016) - К.: НАКККіМ, 2017. - 192 с.

Посібник містить бібліографічні дані документів (книг, брошур, авторефератів дисертацій і т. ін.) та аналітичні описи статей з теоретичних, методичних та практичних питань бібліотечного краєзнавства: історичних та сучасних аспектів організації краєзнавчої роботи бібліотек; застосування інновацій у краєзнавчій бібліотечній діяльності; формування краєзнавчого фонду і довідково-бібліографічного апарату; підготовки краєзнавчих бібліографічних посібників; популяризації краєзнавчих документів тощо.

Більше інформації у спеціалізованій базі даних «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства. 1997 - …»

 

 

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України. 2011-2015: бібліографічний покажчик. - Київ, 2017. - 154 с.

Покажчик містить відомості про краєзнавчі бібліографічні, методично-бібліографічні та вебліографічні посібники, підготовлені публічними бібліотеками України в 2011 – 2015 рр.

Більше інформації у спеціалізованій базі даних «Краєзнавчі бібліографічні ресурси бібліотек України. 2001 - …»