БД «Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства» (1997 - ) містить бібліографічні дані документів (книг, брошур, авторефератів дисертацій) та аналітичні описи статей з теоретичних, методичних та практичних питань бібліотечного краєзнавства: історичних та сучасних аспектів організації краєзнавчої роботи бібліотек; застосування інновацій у краєзнавчій бібліотечній діяльності; формування краєзнавчого фонду і довідково-бібліографічного апарату; підготовки краєзнавчих бібліографічних посібників, популяризації краєзнавчих документів тощо.

 

БД «Краєзнавчі бібліографічні ресурси бібліотек України» (2001 - ) містить бібліографічні дані про краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек сфери Міністерства культури та інформаційної політики України: Одеської національної наукової, Харківської державної наукової, обласних універсальних, для юнацтва, для дітей, районних та міських.

 

БД «Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники» (1991 - ) - метабібліографічна база даних, що містить бібліографічні дані про бібліографічні покажчики з історії України та архівні довідники.

 

БД «Видання НІБ України. Публікації про бібліотеку» (1939 - ) містить бібліографічні дані про видання Бібліотеки: наукові збірники, методичні та бібліографічні покажчики, публікації співробітників бібліотеки в наукових виданнях та періодиці, а також статті та згадки про Бібліотеку в монографічних виданнях, наукових збірниках, статтях у газетах і журналах.