ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ

База даних «Історія міст і сіл України» є продовженням «Зведеної картотеки матеріалів з історії міст і сіл України».

Пріоритетом при формуванні ресурсу залишається максимальне аналітичне розкриття змісту документів.

БД формується за принципами визначеними у «Науково-методичних рекомендаціях з виявлення, відбору та опрацювання краєзнавчих документів для бази даних «Історія міст і сіл України», де докладно висвітлено методику складання бібліографічного запису, особливо створення уніфікованих географічних рубрик.