Краєзнавча бібліографія

 

 

 

Іванченко А. Літературне та театральне життя Одеси ХІХ–ХХ ст. (на прикладі серії біобібліографічних покажчиків Одеської національної наукової бібліотеки «Літературна Одеса») // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2022. – № 1. – С. 9-11.

На основі аналізу краєзнавчих біобібліографічних посібників Одеської національної наукової бібліотеки, виданих у серії "Літературна Одеса", автор висвітлює розвиток літературного та театрального процесу в Одесі в ХІХ- ХХ ст . Це, зокрема, покажчики "Леся Українка в Одесі" (1981, 2015), "Іван Микитенко" (1984,1993), "Михайло Коцюбинський в Одесі" (1994), "М. Л. Кропивницький в Одесі" (2006), М. П. Старицький в Одесі" (2010) та ін.

 

Бряник, О. В. Бібліографічний покажчик до «Наукових записок Ужгородського державного університету» (1947–1963 рр.) як складова краєзнавчої бібліографії [Електронний ресурс] // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих йнавчальних закладів: шлях інновацій: матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 15-19 черв. 2020.) . - Ужгород, 2020.

У статті аналізується значення краєзнавчої бібліографії на прикладі бібліографічного покажчика змісту до “Наукових записок Ужгородського університету”.

 

Дікунова, О. А. Формування системи бібліографічних електронних ресурсів з краєзнавства (на прикладі бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету) [Електронний ресурс] / О. А. Дікунова // Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек вищих навчальних закладів: шлях інновацій : матер. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Ужгород, Ужгородський нац. ун-т, Наукова бібліотека, 15–19 червня 2020 р. - Ужгород, 2020.

 

Делі, О. П. Досвід підготовки біобібліографічного проекту Одеської національної наукової бібліотеки "Краєзнавці Одеси" [Електронний ресурс] / О. П. Делі // Бібліотека як складова культурного, наукового та національного розвитку держави : до 190-річчя Одес. нац. наук. б-ки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25–26 вересня 2019 р.). - Одеса : ОННБ, 2020. - С. 25-26.

 

Понагайба, А. А. Леся Українка на сторінках періодичних видань Волині (1945-2020 рр.): (краєзнавча бібліографія Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки) / А. А. Понагайба // Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції , присвяч. 150-річчю від дня народж. Лесі Українки, с. Колодяжне, 25 лют. 2021 р. : наук. зб / Волин. краєзнав. музей. - Луцьк, 2021. - С. 173-176.

 

Приходько, Т. О. Формування краєзнавчих бібліографічних ресурсів у молодіжній книгозбірні // Бібліосвіт: Інформ. вісник. - 2021. - №2. - С. 46-53. 

У статті йдеться про систему підготовки й видання краєзнавчих бібліографічних посібників у Рівненській обласній бібліотеці для молоді.

 

Іванченко, А. В. Біографістика та біобібліографія в Одеській національній науковій бібліотеці: досвід та перспективи [Електронний ресурс] / А. В. Іванченко // Бібліотека як складова культурного, наукового та національного розвитку держави] : до 190-річчя Одес. нац. наук. б-ки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25–26 вересня 2019 р.). - Одеса : ОННБ, 2020. - С. 90-96. - Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).

 

Січ, О. Краєзнавча бібліографія Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка (2015-2020) / О. Січ // Бібліотека як важлива складова загальнокультурних процесів сучасності : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка. - Ужгород : РІК-У, 2020. - С. 77-81.

 

Іванченко, А. В. Серійні видання краєзнавчої біобібліографії бібліотек Півдня України / А. В. Іванченко // Бібліографічні студії пам'яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. - Харків, 2020. - С. 12-19.