Краєзнавчий ДБА

 

 

Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм : колективна монографія / В. І. Попик, Г. А. Александрова, Л. І. Буряк, О. В. Бугаєва, Ю. В. Вернік, Н. І. Любовець, Н. П. Марченко, О. В. Томозов. – Київ: НБУВ, 2021. – 251 с.

Зі змісту:

Томозов В. В. Пошуки "родинного коріння" як феномен відкритого суспільства. - С. 200-212.

Автор розкриває генеалогічну проблематику, зокрема, аналізує сучасні інтернет-проєкти, засновані генеалогічними фірмами та окремими дослідниками: наприклад, інтернет-сайт "Историко-генеалогическая база данных Украины "Бекет", яка містить краєзнавчу, географічну, картографічну інформацію, згруповану за принципом сучасного українського адміністративно-територіального поділу. Хронологічні рамки цього ресурсу - ХVI- XXI cт. Один із основних напрямів сайту - створення бази даних прізвищ з урахуванням їх прив'язки до певних населених пунктів (с. 211). Ця публікація буде корисною для бібліотекарів-краєзнавців та фахівців довідково-бібліографічних підрозділів книгозбірень, а також усіх, хто здійснює генеалогічні розшуки.

 

Синиця, О. Г. Методика індексування краєзнавчих документів [правила індексування за УДК] / О. Г. Синиця // Аспекти діяльності публічних бібліотек : збірник матеріалів / Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка . - Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2020. - С. 165-178.

 

Волошінська, Н. Проблема достовірності відомостей у краєзнавчих електронних ресурсах: шляхи вирішення / Н. Волошінська // Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 7 листоп. 2019 р. / Нац. іст. б-ка України. - Київ, 2019. - С. 64-71. - (V Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).

 

Лях, Г. М. Із досвіду укладання робочих таблиць УДК для краєзнавчих фондів і каталогів, або Усмішки систематизатора / Г. М. Лях // Бібліографічні студії пам'яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. - Харків, 2020. - С. 79-85.