28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 17.03.2019

А40454

9(с2)

Д362

Державник і Держава : до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України : збірник наукових праць / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей гетьманства ; ред. кол. Г. Папакін (голова) [и др.]. - Київ, 2018. - 239 с. : іл.

Збірка наукових праць присвячена висвітленню постаті гетьмана Павла Скоропадського та його діяльності на чолі Української Держави (1918), а також як очільника українського гетьманського руху в еміграції. Частина матеріалів присвячена родині та оточенню гетьмана, зокрема його спадкоємцю – гетьманичу Данилу Скоропадському.

А40462

2

Ш294

Шатц К. Загальні собори віхи історії Церкви / К. Шатц ; пер. О. Конкевич. - Львів : Український Католицький Університет, 2018. - 359 с. : карти, табл.

Історичні й богословські дослідження останніх десятиліть пролили нове світло на історію церковних соборів. Книжка Клауса Шатца синтезує результати цих досліджень і представляє їх у доступній формі. Автор прослідковує передумови, хід та рецепцію основних соборів – як вселенських, так і загальних – у контексті їхньої епохи.

М3253-1

9(с2)

Ч-492

Чернігівська губернія у роки Першої світової війни : документи і матеріали. Кн. 1 / НАН України. Ін-т історії України, Чернігівська облдержадмін, Чернігівська облрада, Держ. арх. Чернігівської обл., Нац. спілка краєзнавців України. Чернігівська обл. орг. ; ред. кол. О. Б. Коваленко (голова) [и др.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 359 с. : табл., фот.

У книзі вперше зібрано й запроваджено до наукового обігу документи і матеріали, які дозволяють схарактеризувати становище Чернігівської губернії у 1914 – 1918 рр. і осягнути військово-політичні та соціально-економічні аспекти історії Першої світової війни у регіональному вимірі.

Б10145

9(с2)

С591

Сокирко О. На варті булави : надвірні війська українських гетьманів середини XVII другої половини XVIII ст. / О. Сокирко ; худ. С. Шаменков. - Київ : Темпора, 2018. - 184 с. : іл., 14 вл. л. іл. - (MILITARIA UCRAINICA)

Книгу присвячено одному з найяскравіших явищ у міліарній культурі козацької доби – гетьманському надвірному війську. Автор веде детальну оповідь про історію зародження надвірних формувань, їх організацію, комплектування, жалування, озброєння та одяг. Перед читачем постає яскрава картина побуту гетьманських гвардійців, їхньої участі у війнах і повсякденні гетьманського двору.

А40432

9(с2)

Н311

Населення міста Охтирки наприкінці XVIII століття : (аналіз духових розписів міста Охтирки 1773 та 1792 років) / О. В. Топчій, Б. В. Пшеничка. - Харків : Точка, 2018. - 71 с. : іл., табл.

Книга знайомить читача з маловідомими широкому загалу фактами з життя одного з досить значних міст СлобожанщиниXVIII ст. – Охтирки, знайомить зі складом населення, іменами і прізвищами мешканців міста, їх соціальним станом із прив’язкою до приходів, розкриває окремі традиції та звичаї жителів Слобожанщини того часу.

А40315

9(с2)

Т145

Таїрова-Яковлева Т. Г. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини / Т. Г. Таїрова-Яковлева ; пер. Т. Л. Кришталовська. - Вид. 2-е. - Київ : КЛІО, 2018. - 181, [2] с. : іл.

У виданні на основі численних джерел описано домашній побут, зовнішній вигляд, одяг козацької старшини Гетьманщини (XVIIпочаток XVIII ст.). Приділено увагу ролі жінок тієї доби. Окремі розділи присвячено культурі, освіті, дозвіллю, нормам поведінки, уявленням про людські чесноти української еліти.

Б10135

9(с2)

Т56

Томазов. В. В. Патони : родинна хроніка / В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко ; НАН України. Ін-т історії України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 312, 3 с. : табл., факс., 8 вкл. л. табл., 20 вкл. л. фот.

У книзі на ґрунтовній джерельній базі відтворено історію славетного роду Патонів, що відіграв визначну роль в історії, науці та культурі України і Росії. Значна частина комплексу документів, опублікованих у виданні, уводиться до наукового обігу вперше.

Б10144

9(с2)

Т427

Тинченко. Я. Від козаків до гусарів : як було зламано козацькі звичаї у XVIII столітті / Я. Тинченко ; худ. С. Шаменков. - Київ : Темпора, 2018. - 213 с. : іл., табл., фот., 8 вкл. л. іл. - (MILITARIA UCRAINICA)

На основі раніше невідомих документів докладно описано процес ліквідації військово-полкового устрою Слобожанщини та Гетьманщини у другій пол. XVIII ст. Ретельно досліджено історію перетворення козацьких формувань на гусарські, пікінерні, та карабінерні полки російської регулярної кавалерії. У додатку вперше публікуються табелі полкового майна окремих козацьких полків наприкінці їх існування, наказ про переформування козацьких полків та сотень у карабінерні частини, списки артилерії тощо.

Б10148

9(с2)

П32

Пивоваров С. В. Садогурський монетний двір під Чернівцями (1771–1774) : історико-нумізматичне дослідження / С. В. Пивоваров ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. - Київ : Фенікс, 2018. - 182 с. : іл.

У історико-нумізматичному дослідженні на тлі військово-політичних подій, пов’язаних із російсько-турецькою війною 1768-1774, розглянуто обставини виникнення та діяльності приватного монетного двору Петра-Миколая Гартенберга фонСадогурського, що розташувався на Буковині, неподалік Чернівців. Проаналізовано типологію відкарбованих монет, їхній обіг на території Молдовського та Волоського князівств, простежено подальшу долю поселення ремісників-монетарів, яке отримало назву Садогура (сучасна Садгора – район міста Чернівці).

 

Проверка ТИЦ