26.02.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

«Неповторні риси книг: серія нарисів»

Шановні користувачі,

Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України розпочинає серію нарисів «Неповторні риси книг», у яких ми маємо намір знайомити користувачів, відвідувачів сайту Бібліотеки з результатами бібліографічних, книгознавчих пошуків стосовно написів на книгах, виконаних їх авторами та колишніми власниками. Книга з дарчим або власницьким написом завжди унікальна, а надто, коли автограф здійснений знаним діячем науки і культури. Інформація, що міститься у написах та помітках на титульному аркуші книги або на берегах сторінок, нерідко дає новий імпульс для історичних, джерелознавчих, біографічних досліджень.

Батьки, які синів навчили… (з приводу ювілеїв Юхима Сіцінського та Володимира Січинського)

Поповнення серії нарисів «Неповторні риси книг» науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України До 160-річного ювілею Юхима Йосиповича Сіцінського та 125-річчя від дня народження його сина – Володимира Юхимовича Січинського.

Біографії високодостойних представників українського роду Сіцінських-Січинських дозволяють, як нам видається, перефразувати в позитивному ключі знаменитий рядок з «Енеїди» Івана Котляревського («Батьки, які синів не вчили…», через що опинилися в пеклі).
Нові знахідки раритетів з особової бібліотеки професора Є. К. Тимченка

8 листопада 2019 року виповнюється 153 роки від дня народження видатного мовознавця Євгена Костянтиновича Тимченка, і ми продовжуємо знайомити вас із книжковими раритетами, пов’язаними з його іменем. Пропонуємо вашій увазі нарис «Нові знахідки раритетів з особової бібліотеки професора Є. К. Тимченка» .

У фонді Національної історичної бібліотеки України (надалі – НІБУ) виявлено ще один екземпляр праці Євгена Костянтиновича з його інскриптом, адресованим Б. М. Ляпунову (Тимченко, Євген Костянтинович. Льокатив в українській мові : (з української складні) / Є. Тимченко ; Українська академія наук, Історично-філологічний відділ. – Київ : Друк. Укр. акад. наук, 1928. – 71 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу ; № 18).

Золотий фонд інтелекту народу

Долучаючись до відзначення 100-річного ювілею Української академії наук, ми підготували нарис про академічні видання, що вийшли друком у 1928 році. Унікальні екземпляри, які ми розглянемо, були подаровані авторами праць своїм колегам-науковцям. Влучний вираз дослідниці перших років діяльності УАН Лесі Матвєєвої: «Золотий фонд інтелекту народу» * - дав назву нашому нарису. До розповідей про книги та інскрипти додані ілюстрації.

До уваги читачів – добірка серійних видань УАН-ВУАН. Екземпляри, що розглядаються, об’єднує наявність на їхніх титульних аркушах унікальних дарчих написів.

Найбільше раритетних авторських написів виявлено нами у «Збірниках Історично-філологічного відділу ВУАН», які видавалися в Києві у вигляді окремих монографій з історії, літературознавства, мовознавства, етнографії, мистецтвознавства, фольклористики. Значна частина книг «Збірників» мала індивідуальне авторство.

Видання з книгозбірні Федора Олександровича Колодія у фонді Національної історичної бібліотеки України

У наступному нарисі: «Видання з книгозбірні Федора Олександровича Колодія у фонді Національної історичної бібліотеки України»— презентуємо чотири видання з родинної бібліотеки Федора Олександровича Колодія, які зберігаються у фонді Науково-дослідного відділу стародруків, цінних та рідкісних видань НІБУ.

Про яскраву діяльність Ф. О. Колодія як фахового військового опубліковано чимало джерел і повідомлень, особливо до 100-річчя Української революції 1917-1921 років. Бібліофільські, нумізматичні та історичні зацікавлення цього непересічного діяча поки що обійдені увагою дослідників.

Провенієнції, наявні на книгах, які ми розглядаємо, дають нам ексклюзивну інформацію про місце зберігання двох із них до їх надходження до ДІБ УРСР та про перебування однієї з книг у нацистському Берліні.

Сподіваємося, що ці перші знахідки книг із книгозбірні Ф. О. Колодія започаткують добру справу реконструкції бібліотеки визначного діяча України.

Київ - мій учитель
До 300-річчя від дня народження видатного філософа, проповідника, письменника, ректора Києво-Могилянської академії Георгія Кониського (1717 - 1795) пропонуємо вашій увазі нарис «Київ - мій учитель» . В нарисі презентуємо три видання з особистої книгозбірні Георгія Кониського з його власницькими написами.
Рідкісний примірник праці Є. К. Тимченка “Акузатив в українській мові” у фонді НІБУ

Другий нарис присвячений визначному українському мовознавцю Євгену Костянтиновичу Тимченку (1866 — 1948) з нагоди його 150-річного ювілею.

Напередодні Міжнародного дня рідної мови Науково-дослідний відділ стародруків, цінних та рідкісних видань Національної історичної бібліотеки України [надалі — НДВ СЦРВ НІБУ] долучається до відзначення ювілею Є. К. Тимченка, адже має у своєму фонді низку раритетних видань, пов’язаних з його іменем.

Власницький напис Костянтина Паффенгольца на примірнику книги Михайла Грушевського

Презентація першого нарису: «Власницький напис Костянтина Паффенгольца на примірнику книги Михайла Грушевського» - відбулася 3 серпня 2016 року і була присвячена 150-річному ювілею видатного українського історика Михайла Сергійовича Грушевського (1866 – 1934).

На початку 20-го століття з метою популяризації українського питання в російському суспільстві М. С. Грушевський шукав можливості для публікації своїх праць у Російській імперії. Весною 1903 року в Парижі Михайло Сергійович читав лекції з української історії російською мовою. Саме ці лекції склали основу виданої у Санкт-Петербурзі 1904 року книги «Очерк истории украинского народа».

Нам видається, що 18-річний власник примірника книги Костянтин Паффенгольц був саме таким читачем. Про це свідчать його численні помітки олівцем на берегах сторінок. Юнак відгукнувся на прохання автора, висловлене у передмові («мне остается еще попросить читателя — исправить досадные погрешности […], и снисходительно отнестись к неправильностям речи») та ретельно опрацював текст: виправив описки, помилки, українські стилістичні звороти, не прийняті у російській мові.

Проверка ТИЦ