ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Проект краєзнавчого електронного ресурсу «Історія міст і сіл України»

Концепція розвитку Національної історичної бібліотеки України (далі - Бібліотека) на період до 2020 року визначає інформаційні ресурси Бібліотеки як стратегічну складову усієї ресурсної бази бібліотек держави, тому наукове опрацювання документних масивів, оперативне й повне висвітлення результатів аналітико-синтетичної обробки інформації є пріоритетним напрямком діяльності НІБУ.

У 60-х роках ХХ століття Бібліотека була координаційним центром з бібліографічного забезпечення проекту, впроваджуваного Інститутом історії України АН УРСР з підготовки 26-томного енциклопедичного видання «Історія міст і сіл УРСР». По завершенні цього проекту, напрацьована бібліографічна база у Бібліотеці була трансформована у «Зведену картотеку матеріалів з історії міст і сіл України», яка містить бібліографічні описи друкованих документів краєзнавчого змісту, доступних на той час. Картотека систематично поповнюється новими матеріалами і є важливим підґрунтям для історичних, краєзнавчих розвідок.

У 2011 році в рамках проекту «Історична спадщина України – світовий доступ в електронному форматі» Картотеку було скановано та представлено на Головній сторінці сайту Бібліотеки як Імідж-каталог. Однак, одним з головних недоліків Імідж-каталогу, як і будь-якого традиційного каталогу, залишається повільний і складний пошук за дуже обмеженою кількістю параметрів.

У 2012 було започатковано Проект краєзнавчого електронного ресурсу «Історія міст і сіл України». Втілення саме в Історичній книгозбірні такого Проекту стало логічним продовженням роботи, розпочатої у 1960-х роках.

Мета проекту. Проект передбачає створення унікального інформаційного продукту – бібліографічної бази даних «Історія міст і сіл України», де має бути сконцентрована інформація про населені пункти України, яка допоможе забезпечити реалізацію історичних розвідок, генеалогічних, етимологічних, культурологічних, пам’яткознавчих та інших досліджень.

Обов’язковою умовою формування Ресурсу є відображення конкретних географічних найменувань, назв установ і організацій, які стосуються історії населених пунктів на території України.

Об’єктом опису визначається документ або частина документу, який містить історичні відомості краєзнавчого змісту – інформацію про будь-який аспект життя конкретного населеного пункту України у певний історичний період.

Важливим фактором для відбору документів до краєзнавчого Ресурсу є історична, культурна та етнографічна цінність наявної у документі інформації, тобто, відомості науково-дослідницького й прикладного характеру, що розкривають соціально-економічне, історико-культурне, політичне, релігійне життя міст і сіл України в різні історичні періоди.

Оскільки результативність пошуку залежить від якості даних, з яких складається бібліографічний запис, пріоритетним завданням при наповненні БД «Історія міст і сіл України», є якісна аналітична обробка джерел.

Хронологія подій з історії України у документах, що підлягають опрацюванню, а також рік видання самих документів, не обмежується.

Географічні критерії залучення документів для науково-бібліографічного опрацювання не встановлюються: це можуть бути як вітчизняні документи, що містять інформацію з історії міст і сіл України, так і документи, створені за її межами.

Головним очікуваним результатом створення БД «Історія міст і сіл України» має бути оптимізація діяльності Бібліотеки з підтримки історико-краєзнавчих досліджень, зокрема, ефективне розкриття фонду та вдосконалення оперативного доступу до джерел – носіїв інформації.

Для даного ресурсу розроблений спеціальний пошуковий інтерфейс, де за багатьма пошуковими аспектами можна знайти необхідну краєзнавчу інформацію.

пошуковий інтерфейс краєзнавчого електронного ресурсу «Історія міст і сіл України»