27.01.2021
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Історична спадщина України Історія у віртуальному світі Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Наші партнери Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Дарувальники

Впродовж всіх років існування історична бібліотека України отримує дарунки від меценатів та спонсорів.

Дарунки Бібліотеці – це надзвичайно давня форма доброчинності та надійне джерело поповнення фонду без залучення додаткових джерел фінансування.

Останнім часом фонд НІБУ поповнився на 180 примірників дарунків

Шановні дарувальники, Ваша допомога – це неоціненний внесок у розвиток культури, адже саме у книгах сховані вікові культурні надбання людства, за допомогою яких народи духовно розвиваються, збагачуються, підноситься рівень їх світосприйняття.

Величезна подяка видавництву "Кліо" за подароване унікальне видання, яке стало новою цінністю для нашої Бібліотеки! "Літопис" Самійла Величка належить до трьох найвідоміших та найповніших "козацьких літописів" і є пам’яткою козацької історичної думки першої половини XVIII ст.

Самійло Величко був канцеляристом Війська Запорозького і мав великі можливості для збирання та використання різних історичних матеріалів. Попри унікальність і популярність твір Величка ніколи не видавали цілком з відповідним науковим апаратом. На те були причини й цензурні обмеження, тому Літопис досі не був належним чином вивчений.

Пропоноване видання, що ґрунтується на оригіналі рукопису і його київській копії кінця XVIII ст., дасть змогу повніше оцінити події козацького періоду історії України, переосмислити багато історіографічних міфів та уточнити конкретні події. Видання вміщує повний текст праці Величка, реконструйований згідно з його задумом, біографію автора пам’ятки, кодикологічний аналіз оригіналу рукопису та Київського списку, історію створення рукопису, його зберігання і публікацій, історіографію, археографічні коментарі, таблицю використаних Величком документів, літературних й історичних праць, географічний та іменний покажчики.

Дарунки друзів та партнерів Бібліотеки :

Антропологічний код української культури і цивілізації: у двох книгах / кер. авт. кол О. О. Рафальський, Я. С. Калакура, В. П. Коцур, наук. ред.М. Ф. Юрій. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020.

У пропонованому виданні з’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як Унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології і менталітету, способів сприйняття нею цінностей, інтелектуального і емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство.

Боецій Северин Розрада від Філософії / Северин Боецій; пер. з лат. Андрія Содомори; передм. В. Кондзьолки. – Львів : Апріорі, 2020. – 208 с.

"Розрада від Філософії", поетично-філософська містерія пізньоримського мислителя Северина Боеція (бл. 480-524), у вишуканій художній формі ставить – і намагається розв’язати – низку питань, які в різні епохи спонукали до інтелектуального пошуку: про природу щастя і найвище благо; про Боже провидіння і присутність зла у світі; про свободу волі і передвизначеність. Твір справив величезний вплив на культуру європейського Середньовіччя та Відродження і назавжди лишився дорогоцінним духовним надбанням людства.

Браун  Л. Відлуння з Мізоча: зниклий штейтл / пер. з англ. Д. Аладька. – Рівне : Формат-А, 2020. – 74 с.

Книга розповідає про історію родини Лоуренса Брауна. Листи між родичами стали основою для розповіді, в якій тісно переплелись трагічні суспільно-політичні події ХХ ст. Видання акцентує на двох аспектах – особистісному (сімейному) та більш ширшому, пов’язаному з пам’яттю про загиблих жертв Голокосту. На прикладі подій геноциду євреїв Мізоча в 1942 р. автор намагається донести важливість боротьби з ксенофобією, антисемітизмом та формування толерантності в сучасному суспільстві.

Войтович Л. Миколаїв над Дністром: Місто і люди / Л. Войтович, Н. Ощипок. – Львів : Левада, 2020. – 596 с.

Праця присвячена історії міста Миколаєва над Дністром на Львівщині від його локалізації 20 лютого 1570 р. до середини 80-х рр. ХХ століття та яскравим особистостям чиє життя та діяльність пов’язані з цим містом, зокрема письменникам і поетам Миколі Устимовичу, Якову Головацькому, Валерію Лозинському, Олександру Козловському, Уляні Кравченко,Миколі Гнатіву, художникам, скульпторам, вченим, політикам, учасникам визвольних 1918-1954 рр., і багатьом іншим митцям і творчим людям миколаївської землі. Окрема увага приділена історії миколаївської землі від початків слов’янського заселення до заснування міста.

Вайнер Е. Географія геніальності: найцікавіші місця світу від Давньої Греції до Кремнієвої долини / Е. Вайнер; пер. О. Гульоватої. – Харків : Віват, 2021. – 448 с.

У цій захопливій книжці Ерік Вайнер вирушає в подорож слідами геніїв, у місця, де все сприяло появі новацій і творчому розвитку. Автор досліджує минуле і сьогодення, стародавні Афіни і Кремнієву долину, Китай за династії Сун і Флоренцію доби Ренесансу, Відень часів Моцарта і Фройда, Единбург за Просвітництва і Колкату на межі століть. Майстерно поєднуючи історичні факти і власні висновки, добуті з опитувань експертів, інтерв’ю з екскурсоводами, розмов із місцевими, Ерік Вайнер пропонує нам поміркувати ось про що: чи є можливим нині, саме тут і тепер, вловити той самий дух геніальності, сприятливий для появи сучасних геніїв?

 

Вакулишин С. Три роки з історії Києва 1913; 1969 – 41 : Енциклопедичний довідник / С. Вакулишин. – Київ, 2020. – 240 с.

Оригінально співставлено дві унікальні точки в історії міста XX ст. життєдіяльність Києва різнобічно висвітлюють понад 620 коротких довідок.

Вакулишин С. Статті з проблем національно-патріотичного виховання / С. Вакулишин. – Київ, 2020. 72 с.

У збірці подано статті 1997 - 2019 рр., а також додатки: "Енциклопедію ігрового києвознавства" та методичну розробку змагань з міського орієнтування для старшокласників. Всі тексти базовано на практичному педагогічному досвіді.

Бабич О. Православні храми Васильківщини: екскурс в минуле (Х – початок ХХ ст.) : довідник / О. Бабич, О. Шекера. – Київ : Друге дихання, 2020. – 76 с.

У пропонованому довіднику подається історія православних церков Васильківського району Київщини. При підготовці довідника використано інформацію, взяту зі спогадів та описів мандрівників, з літописів, статистичних відомостей різних століть вітчизняної історії, клірових книг православних храмів Васильківщини, фондів Державного архіву Київської області, Центрального державного історичного архіву України в місті Києві та Центрального кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.

Бабич О. Магдебурзьке право у місті Василькові / О. Бабич, О. Шекера. – Біла Церква : В. О. Пшонківський, 2020. – 76 с.

Праця присвячена історії надання та функціонування в місті Василькові магдебурзького права, права на місцеве самоврядування, його спільних та відмінним рисам у порівнянні з іншими українськими містами.

Гарин И. И. Двойное убивство Сталина: Секреты психики и реконструкции смерти тирана / И. Гарин. – Харьков : Фолио, 2020. – 316 с.

У світовій історії важко знайти діяча, в якому руйнівні тенденції і таланти були б представлені з такою жахливою повнотою, як у Сталіна. "До феномену Сталіна" не можна підходити з позиції однобокості. Безперечно, він був талановитою людиною, але навіть його "іскра Божа" служила чортівщині. Державний діяч і - інтелектуально обмежена людина, піднесений до вершини необмеженої влади; найбільший воєначальник, генералісимус і - фанатик, який допустив грандіозні втрати на початку війни; творець нової національної політики і - вбивця цілих народів. Вбивство Сталіна - закономірний фінал життя найстрашнішого серійного вбивці в історії людства. Автор показує самогубця, який покінчив із собою задовго до фактичної смерті.

Говера І. Літургійне життя священників та вірних в Українській Греко-Католицькій Церкві: Українська Греко-Католицька Церква в період підпілля (1946-4989) / І. Говера. – Львів : Свічадо, 2019. – 400 с.

Основою цієї книжки стала докторська дисертація, яку автор захистив у Римі в 2017 р. у Папському Східному Інституті. Науковим керівником роботи був о. Джермано Марані ТІ, а науковим консультантом – о. Петро Галадза. У цій праці досліджено діяльність катакомбної Церкви, що діяла на нелегальних засадах в умовах атеїстичної системи СРСР, зокрема – літургійне життя цієї Церкви, його специфіку, особливості та трансформації, обумовлені переслідуванням та утисками.

Дешко Л. Родина в світлинах / Л. Дешко. – Київ : Україна, 2018. – 112 с.

В книзі представлена історія семи поколінь подільського роду Панасюків на тлі історії України. Вона містить родинні перекази, приказки, замовлення, рецепти, а також понад 100 старовинних і сучасних світлин з архівів родини. Книга прикрашена фотографіями родинних авторських рушників.

Марк Туллій Ціцерон. Про закони. Про державу. Про природу богів / пер. з лат. Андрія Содомори; передм. Володимира  Кондзьолки. – Львів : Апріорі, 2020. – 208 с.

До видання увійшли три найпопулярніші трактати видатного римського філософа, оратора, письменника, державного діяча Марка Туллія Ціцерона (106–43 рр. до н.е.) – "Про закони", "Про державу", "Про природу богів". Розмисли їх автора про державу, націєтворчу роль мови, громадянську відповідальність, природу людини й сьогодні є актуальними, особливо для нас, українців. Вклад Ціцерона в теорію і практику красномовства, філософію неоцінений. Розквіт Ціцероніанізму припадає на епоху Відродження. Просвітництво теж багато чим завдячує риському філософу, оратору: стиль його листів Ціцерона наслідували мадам де Севіньє, Монтеск’є, Лакло та ін. До творчості Ціцерона зверталися Юм, Локк, Вольтер, Дідро та інші філософи.

 

Мужчини, чиї гени ти успадкував. – Київ : ArtHuss, 2020. – 192 с.

Історія України писалася та переписувалась під впливом великих держав-сусідів та міждержавних угрупувань, і постійно використовувалась як засіб пропаганди, політичного впливу чи влади. Робота по збиранню і збереженню правдивого історичного досвіду окремої родини є захистом від таких історичних маніпуляцій. Родинні історії предків молодого українця накладено на історичний контекст нашої країни. Вони яскраво зображують вир історичних подій, в яких жилося і творилося нашим пращурам. Глибина розвідки становить чотири століття, починаючи з середини 17 століття і по сьогоднішній час.

Оліцький, В. О. Калнишева слава не вмре, не згасне : монографія / В. О. Оліцький. – Харків : Савчук О. О., 2020. – 244 с.

Монографія присвячена життю та діяльності останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Значну увагу приділено генеалогії роду Калнишевського. Проаналізовано військову, політичну, економічно-господарську діяльність кошового. Особливу увагу приділено благодійній та меценатській діяльності. Проаналізовано церковну політику кошового. Важливе місце відводиться проблемі зруйнування Запорозької Січі та останньому етапу життя кошового – Соловецькому ув’язненню. Докладно висвітлено долю могили та останків Петра Калнишевського, вшанування його пам’яті та канонізації.

 

Оліцький В. О. Блаженні гнані за правду (репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920-1930-ті роки) : монографія / В. О. Оліцький. – Суми : Триторія, 2018. – 242 с.

У монографії на основі ґрунтовного аналізу широкого кола архівних та опублікованих джерел, а також історіографічної бази комплексно розглянуто репресії проти Православної церкви на Сумщині у 1920-1930-ті роки. Охарактеризовано комплекс антицерковної політики на теренах краю. Визначено роль місцевої влада та партійної номенклатури в її запроважденні. Проаналізовано механізми репресій проти Православної церкви, шляхи їх реалізації, форми утисків та переслідувань православного духовенства Сумщини. Встановлено регіональну специфіку, масштаби та наслідки репресій. Висвітлено спротив православного населення регіону антицерковній політиці більшовиків. Показано методи використання та фальсифікації тоталітарним режимом елементів демократичного суспільства для легітимізації та нав’язування незаконних рішень.

Працею звеличені. Герої праці – випускники Подільського державного аграрно-технологічного університету: науково документальне видання / А. В. Рудь, М. І. Алєщенко, В. І. Печенюк; за ред. В. В. Іваншина. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2018. – 256 с.

У книзі висвітлено історію, події, факти, спогади та інформацію про випускників Подільського державного аграрно-технічного університету (колишнього Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту). Досягнення та справи цих людей завжди нагадуватимуть нащадкам про їх життя, невтомну працю, справжній трудовий подвиг.

Реєнт О., Сердюк О. Чорносотенний рух у Російській імперії на початку XX ст. та у часи Першої світової війни і Україна / О. Реєнт, О. Сердюк. – Kиїв : Інститут історії України, 2020. 114 с.

Робота присвячена вивченню питання функціонування чорносотенного руху Російської імперії на території України на початку XX ст. Автори наукової роботи Реєнт Олександр Петрович та Сердюк Олександр Васильович – українські історики, які протягом останніх 20 років опублікували спільні монографії: "Перша світова війна і Україна" (Київ, 2004), "Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 pp.)" (Київ, 2011), "Торговельний баланс України на початку XX ст." (Київ, 2018) та спільні розділи з соціально-економічного становища українського соціуму у книзі "Велика війна 1914-1918 pp. і Україна", (Київ, 2014. Кн. 1. Історичні нариси).

Сорока Ю. 100 важливих подій  історії України : справжня історія / Ю. Сорока .– Харків: Фоліо, 2019. – 205 с.

Історія України схожа на мапу, яка містить безліч білих плям. І це не простий збіг обставин, а результат цілеспрямованої державної політики. Протягом століть над тими плямами дбайливо працювали сотні різних людей, найнятих владою метрополій. Ці творці міфів і фейків зробили все для того, щоб наша історія, як і сама Україна, постала перед нащадками у світлі, вигідному для тих, хто намагався асимілювати спадок Київської Русі.

Ткаченко В. Володимир Івасюк. Життя. Творчість. Кохання. Таємниці загибелі / В. Ткаченко, І. Коляда. – Київ; Івано-Франківськ : Фоліант, 2020. – 95 с.

Пропонована книга є авторською спробою осмислення феномену українського геніального композитора В. Івасюка, висвітлення основних віх його такого короткого, але яскравого життя, спробою створити історико-психологічний портрет митця, розкрити деякі сторінки його особистого життя та привідкрити таємницю його трагічної загибелі, спростувати стереотипи, міфологеми, що склалися навколо неї.

Фісун В. Радомисль 1919 – 1923 життя на межі смерті / В. Фісун, Р. Майстренко. – Житомир : О. Євонюк, 2019. – 286 с.

На значному обсязі архівних матеріалів висвітлено життя Радомишля та його околиць у 1920-х роках. Це був час захоплення більшовиками влади в Україні, а відтак установлення в місті своїх правил та порядків. Це також були останні роки, коли Радомишль перебував ще в статусі повітового центру. У книзі подається характеристика побутового й соціального життя громади часів установлення радянської влади, простежується трансформація та спотворення тих устоїв і традицій, які закладалися в Україні століттями. Історія краю, висвітлена в монографічному дослідженні, базується на інформації з газет 1919-1923 років, а отже, автори послуговуються винятково фактологічним матеріалом.

Цимбалюк В. І. Світочі української медицини : нариси / В. І. Цимбалюк, П. Червяк ; Нац. акад. мед. наук України. – Київ : Просвіта, 2019. – 320 с.

Надзвичайно інформативною та цікавою є книга нарисів Цимбалюк В. І., Червяк П. І. Світочі української медицини, нарисів про життя та внесок у медицину українських науковців-медиків і лікарів. Через життєписи висвітлено визначальну роль українців у творенні медицини країн, у складі яких перебувала Україна та повернення історичної справедливості про належність багатьох видатних учених-медиків до України. Також подано біографічні довідки про видатних учених і лікарів, яким довелося працювати не тільки в Україні, а й поза її межами.

Яневський Д. Грушевський. Скоропадський. Петлюра / Д. Яневський. – Харьков : Фолио, 2020. – 316 с.

На сторінках цієї книги, що адресована не тільки політикам, журналістам, політологам, а й тим читачам, які мають бажання дізнатися більше про історію своєї країни, автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе уявлення про феномен національних протидержавних утворень на території сучасної України в 1917-1920 рр. Дослідник сформулював свої варіанти відповідей на питання: що таке "українські національно-визвольні змагання"?, що приховує термін "Українська революція"?, яку історію написав Михайло Грушевський?, якою бачив Україну засновник Української Держави Павло Скоропадський?, хто, як і коли насправді створив Директорію та хто стояв за спиною Симона Петлюри? Ви дізнаєтесь, що приховують сучасні міфотворці про буремні події 1917–1920 рр., сформуєте несуперечливе уявлення, що насправді відбувалося на теренах сучасної України у ті часи.

Челядіна С. Шляхами Дочки Прометея / С. Челядіна. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2020. – 168 с.

Учительський доробок  "Шляхами Дочки Прометея" зродився на основі художніх творів поетеси, наукових літературних досліджень лесезнавців та вміщених у них документальних джерел: епістолярної спадщини, мемуарів, а також книги "Новоград-Волинський. Історія міста"

Фонд НІБУ у вересні 2020 року поповнився на 262 примірники дарунків

Величезна вдячність авторам, видавцям та друзям бібліотеки за вагомий внесок у справу збагачення бібліотечного фонду.

Булавін О. Не підлягає забуттю / О. Булавін. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 136 с.

У книзі подаються короткі біографічні відомості стосовно 139 офіцерів Червоної армії, які у роки Великої Вітчизняної війни обіймали посади від командира корпусу і вище, а також двічі Героїв Радянського Союзу, полеглих у битвах, зниклих безвісті, померлих від ран і хвороб, репресованих органами НКВС, та загиблих у нацистських концтаборах.

Булавин А. Невидимый фронт Беларуси / А. Булавин. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 340 с.

У книзі вміщено короткі біографічні відомості про радянських розвідників - білорусів за національностю, уродженця Білорусі та інших осіб, чиє життя в тій чи іншій мірі було пов'язане з цим краєм.

 

Горак Р. Ольга Дучимінська, або Воскреслі дзвони… / Р. Горак. – Львів : Каменяр, 2020. – 83 с.

Героїня нового художньо-документального есею знаного сучасного письменника, лауреата Шевченківської премії - Ольга Дучимінська, відома в Галичині в першій половині XX століття письменниця, громадська діячка, журналістка. Пройшовши через страшні випробування в сталінських концтаборах, вона зберегла силу духу, не втратила людської гідності, не зневірилася в своїх переконаннях і, доживши до поважного віку - до 106 літ, залишила нам потужну творчу спадщину.

Десол Р. Пиво: історія і наука / пер. з англ. Ганна Руль. – Київ : Наш формат, 2020. – 256 с.

Пити пивo людcтвo пoчaлo щe з нeзaпaм’ятниx чaciв. Тa xтo cтaв пepшoвiдкpивaчeм цьoгo xмiльнoгo нaпoю? Чoму cклaд пивa i xлiбa cxoжий, a peзультaт cпoживaння – piзний? I як пoєднaння вoди, ячмeню, дpiжджiв тa xмeлю cтaлo культoм мacoвoї cпoживaцькoї культуpи?

У цiй книжцi бioлoги Poб Дecoл тa Ieн Тaттepcoл пoкaзують, нacкiльки cклaдним явищeм є пивo в icтopичнoму, культуpнoму й пpиpoдничoму кoнтeкcтax. Ця книжкa – зaxoпливa пoдopoж icтopiєю, eвoлюцiєю й нeйpoбioлoгiєю з куxлeм пивa в pуцi.

Дзюба І. Із плину літ: публіцистика / І. Дзюба; упоряд. Є. Пшеничний. – Дрогобич : Коло, 2019. – 564 с.

У книжці подано вибрані публіцистичні статті І. Дзюби, друковані у пресі, починаючи з 60 - х років минулого століття. Вони призначені проблемам розвитку української культури й захисту мови, національного самоусвідомлення українців, різних етапів державного і культурного будівництва.

Кузнецов С. Киевские легенды, застывшие в камне и бронзе / С. Кузнецов. – Каменец-Подольский : Рута, 2020 – 160 с.

Це видання – поєднання перших чотирьох книжок досліджень автора «Хто ж його посадить?». Це ж пам’ятник…» з додатковими матеріалами та з кольоровими ілюстраціями. Багато київських пам’яток овіяні різноманітними легендами. Погляньте на Київ з іншого ракурсу.

Ошека В. Стежками долі : роман / В. Ошека. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2019. – 368 с.

Історія не пишеться пером… Що історик може написати про життя людей, які жили сто, тисячу років тому? Він може довго перераховувати події, кимось описані; народи і їх правителів, що боролися за свою владу; землі, що одними заселені, іншими сплюндровані; міста, одними збудовані, а іншими спалені… Та все це дужче схоже на історичну хронологію і статистику. Історія ж складається з прожитих життів тисяч і мільйонів людей. У книзі описані історичні події на прикладі людських доль земляків автора, жителів села Попівка, що на Миргородщині. Книга доповнена історичними фото та документами.

«Нам Підсінне тепер тільки сниться…» Село у спогадах та документах / М. К. Михняк, С. М. Зубер та ін.; за заг. ред. І. І. Добросок, О. В. Колибенко. – Київ : Український пріоритет, 2019. – 448 с.

У книзі зібрано і представлено до уваги читачів спогади та документи про село Підсінне на Переяславщині та його мешканців від першої згадки про поселення до 1970-их років, коли відбулося повне переселення жителів цього села в інші населені пункти України. Дане дослідження базується переважно на опрацьованих першоджерелах -як архівних матеріалах, так і польових записах.

Проць Л. Чотири відмінки сльози…: спогади про Івана Гнатюка / Л. Проць. – Дрогобич : Коло, 2019. – 404 с.

Іван Гнатюк (1929 – 2005) – Поет народжений «із вогню Тарасового Слова». Його найвищі «університети» - сталінські тюрми і табори. Не дивно, що свою життєву дорогу митець означив як «хресну», бо шлях цей був устелений колючими тернами: муками, стражданнями, болем… І все ж – «Кожний стукіт серця – Україна»! У цьому одному-єдиному рядку – весь Гнатюк: самовідданий і саможертовний, незламний і непохитний. Патріот. Бунтар. Шевченківський лауреат. Лицар Слова і Духу.

 

 

Роки боротьби 1917-1922 рр. на Єлисаветчині. Український погляд. Рік 1919. У вирі революції: Кн. друга / Авт.-упоряд. Ю. С. Митрофаненко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 184 с.

У пропонованій книзі авторським колективом аналізуються процеси зміни влад на теренах нашого краю у 1919 р. та їхній вплив на життя його мешканців, а також на перебіг подій революційних процесів в Україні та поза її межами.

До уваги авторів потрапило протиборство між різними моделями устрою державного та суспільного ладу. Протягом 1919 р. точилася боротьба між прихильниками УНР, більшовизму, повстанцями Григор’єва,  махновцями, білогвардійцями, повстанцями які були прихильниками української державності. Як проходила ця боротьба? Хто з відомих  політичних, військових, культурних діячів був учасником тих подій? Яку пам’ять 1919 рік лишив у джерелах, періодиці, спогадах, художній літературі, світлинах, плакатах – ви можете дізнатися на сторінках цієї книги.

 

Савлук М. І. Лозниця: від Валів до Чорнобиля. Історія. Древлянського села / М. Савлук, В. Савлук, І. Заєць, В. Приходько. – Новгород-Волинський, 2019. – 520 с.

Потреба в розповіді про Лозницю особливо загострилася після її відселення внаслідок аварії на ЧАЕС у 1986 році. Майже всі жителі її роз’їхались по Україні і за її межі. Почав зникати колективний носій знань про історію і сьогодення села. Щоб не дати остаточно згаснути цій пам’яті, щоб вона постійно турбувала майбутніх нащадків лозничан і закликала відродити своє історичне «гніздо» авторами й було створено цю книгу.

Сопилюк М. Становлення міста Заліщики в середині ХVIII ст. / М. В. Сопилюк. – Тернопіль : Терно-Граф, 2020. – 328 с.

У виданні на основі дослідження документів Головного Архіву Актів Давніх у Варшаві та використання опублікованих джерел і наукової літератури описано діяльність із розбудови та становлення міста Заліщики в 1750 – 1769-х рр. у контексті суспільно-політичних явищ цього періоду. Зроблено спробу розкрити провідну роль українського населення міста, села Старі Заліщики та навколишніх населених пунктів у соціально-економічному розвитку краю і висвітлити особливості суспільних процесів та господарської діяльності в середині ХVІІІ сторіччя.

Стефан Бохонюк Автобіографія / С. Бохонюк – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2020. – 56 с.

У книзі подаються автобіографічні відомості християнина Степана Яковича Бохонюка (1873 – 1943).

Стрілько-Тютюн В. Храм Українства. Історія Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського / В. Стрілько-Тютюн. – Кам'янець-Подільський : Рута; Київ : Міжнар. фонд ім. Ярослава Мудрого, 2019. – 408 с.

Ця книга відкриває невідому сторінку історії становлення, діяльності та закриття московсько-більшовицькою владою Бориспольської Української гімназії імені Павла Чубинського. Читач дізнається про дату й причину її відкриття та закриття, про трагічні долі педагогів і випускників гімназіі, переконається, що окупаційна московсько-більшовицька влада в 1921-1940 роках планомірно і жорстоко знищувала кращих представників української інтелігенції.

Третьяков А. Старий Хрещатик і його домовласники / А. Третьяков. – Київ : Сучасний письменник, 2019. – 328 с.

Ця книга про центральну вулицю Києва - Хрещатик, яка є своєрідним символом нашого міста. Вулиця з'єднує Старе місто, Печерськ та Поділ і перетинає три площі - Європейську, Незалежності і Бессарабську. Розповідь про кожен будинок на старому Хрещатику, про архітектуру, архітекторів, жителів, домовласників, суспільне життя і торгівлі може бути цікавою киянам, гостям Києва, дослідникам.

Чередниченко Д. Княжий краєвид із лисої гори : повість / Д. Чередниченко . – Київ : Фенікс, 2016. – 240 с.

В автобіографічнфй повісті відомого українського письменника йдеться про дух і красу рідної землі, яку автор босими ногами сходив у дитинстві, куди він досі повертається з почуттям любові та вдячності. Герої його споминів – добрі, незабутні люди, що вміють орати і сіяти, доглядати сад і дбати про інших, навчати дітей і загалом творять дивовижні цінності.

 

 

Фонд НІБУ в серпні 2020 року поповнився на 107 примірників дарунків

Щира подяка авторам, видавництвам, меценатам за безцінні дарунки та запрошуємо читачів ознайомитися з новинками!

Грабовець : спогади про рідні сторони / упоряд. : М. Турко, Р. Дідух. – Львів : Растр.-7, 2020. – 160 с.

У книжці вміщено спогади жителів про депортацію із етнічних українських земель внаслідок переділу кордонів після ІІ світової війни, про своє рідне с. Грабовець, а також про с. Ніновичі, які тепер знаходяться на території Польщі. Грабівчани зазнали три великих переселення: перше з яких відбулося у 1939 р. при перенесенні російського кордону по руслу р. Сян, все село було переселено у с. Ніновичі, де змушене було будувати заново свої домівки; друге – в 1941 році при приході німців повернення у Грабовець, де заново відбудовувало свої зруйновані росіянами господарства; третє – депортація навесні 1946 р. з своїх земель на територію Радянської України. Більшість депортованих у 1946 р. сімей с. Грабовець поселились у с. Виннички і м. Винники біля Львова. В книжці подано перелік жителів села до депортації, поміщено деякі сучасні світлини села Грабовець, а також родоводи деяких сімей, вихідців із с. Грабовець, які, як і всі інші жителі села, пов’язані між собою родинними узами.

Гужій Т. О. Трудова міграція в Україні : монографія / Т. О. Гуржій, В. Г. Кравченко, Л. В. Ніколаєва. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. – 255 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем адміністративно-правового регулювання трудової міграції в Україні, її змісту та сучасних тенденцій. З’ясовано правову природу та особливості трудової міграції, охарактеризовано правовідносини й законодавство, що її регулює, розкрито адміністративно-правовий статус трудових мігрантів в Україні, запропоновано шляхи вдосконалення законодавчого та державного регулювання трудової міграції, визначено адміністративно-правові заходи протидії нелегальній трудовій міграції й розроблено комплекс заходів для розв’язання актуальних проблем запобігання порушенням законодавства й адміністративної відповідальності у сфері трудової міграції.

Зінов’єва Є. У пам’яті в боргу : документально-публіцистичне ілюстроване видання / Є. Зінов’єва. – Миколаїв : Шамрай В. П., 2019. – 728 с.

Свою нову книгу автор присвятила всім воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам Афганістану, Югославії, Куби, Чехословаччини, Угорщини та інших локальних воєн, захисникам територіальної цілісності на сході України і волонтерам – вихідцям із Голованівського району, загиблим і тим, хто вижив у війні, всім, хто чесно і до кінця виконав свій військовий і громадянський обов’язок.

З історіі освіти Носівщини. Навчальні заклади району / упоряд., літ. ред. В. М. Фурса. – Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – 312 с.

Матеріали книги присвячені сільським закладам освіти Носівського району, як сучасним так і вже неіснуючим нині – школам, дитячим дошкільним закладам, ПТУ. Значна частина публікацій присвячена вчителям та учням різних поколінь.

 

Історія роду Кочубей : конволют. Т. 4 / Г. Крикливий. – Київ : Самовидавництво, 2020 .

Конволют (Історія роду Кочубей) є спробою консолідації розрізненої інформації, генеалогічного, біографічного, соціально-економічного та історичного характеру стосовно відомого шляхетного дворянського, графського та князівського роду Кочубей. До складу ввійшли фрагменти книг, музейні брошури, статті, історичні повісті, розповіді різних авторів та авторських колективів. Книга охоплює інформацію XVI – поч. XXI ст., містить текстовий матеріал, світлини представників роду Кочубей та їхніх маєтків. У збірці зустрічається також інформація щодо інших дворянських родів України (Малоросії) та Російської імперії, з якими Кочубеї мали родинні зв’язки.

Даний конвалют є четвертою книгою із запланованого N-томника.

 

Особливості застосування рішень Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ : навч. посібник / У. Б. Андрусів та ін. – Львів : ЛьвДУВС, 2019. – 404 с.

Навчальний посібник підготовлено на основі чинного законодавства України та практики застосування Європейським судом з прав людини Європейської конвенції з прав людини. Нормативний матеріал подано станом на 11 червня 2019 року. Це видання буде корисним для студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя у цивільних справах», аспірантів, викладачів, а також суддів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів, усіх, хто цікавиться питаннями застосування практики Європейського суду з прав людини.

Офіцинський Р. Карпатська Україна : історичні есе / Р. Офіцинський. – Ужгород : TIMPANI, 2020. – 288 с.

У пропонованій книжці зібрані докупи наукові, науково-популярні, публіцистичні статті та інтерв’ю відомого вченого – доктора історичних наук, професора Романа Офіцинського, котрий майже три десятиліття активно й об’єктивно вивчає та популяризує карпатоукраїнську проблематику серед співвітчизників і поза межами рідної країни. Це не сподобалось, доречі адептам "русскаго міра", як випливає з обструкційного нарису в московському пропагандистському виданні. Примітно, що Р. Офіцинський виростив одного доктора і сімох кандидатів історичних наук. Троє його дисертантів безпосередньо торкалися актуальних питань минулого Карпатської України.

 

 

Пархомчук О. Євреї. Сефарди та ашкеназі в світовій історії / О. Пархомчук. – Київ : Друкарський двір, 2020. – 96 с.

В книзі здійснено спробу проаналізувати та систематизувати існуючі точки зору щодо походження євреїв, сефардів та ашкеназі, їх роль в світовій історії. Події викладаються таким чином, щоб логіка історичного шляху євреїв була зрозумілою кожному зацікавленому читачеві.

Савченко О. А. Онопріївка. Павлівка. Друга. Кобиляки (колгосп ім. Мічуріна) : історичне видання / О. А. Савченко. – Тальне : Поліграфіст Тальнівщини, 2020. – 300 с.

Книга – розповідь про історію трьох сіл : Онопріївки, Павлфвки ІІ і Кобиляк, яких доля звела в один колгосп імені Мічуріна. Це роздуми про історичне минуле цього краю, шкільні справи, культурне дозвілля, спогади про односельчан.

 

 

 

Серпень О. Розповідають галицькі німці : історичні документи, спогади свідків, наукові статі. 20 історій / О. Серпень. – Львів : Вид. Львівської політехніки, 2019. – 196 с.

Подано 20 розповідей про те, як етнічні німці вплинули на історію Галичини. У холодні зимові місяці 1939–1940 років 60 тисяч галицьких німців зі Львова, Івано-Франківська, Дрогобича, Стрия, Сколе та інших міст і селищ Західної України залишили свої рідні домівки та вирушили у незнане. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь, хто такі галицькі німці, як вони жили та чому мусили покинути свої оселі.

 

Тригуб І. Звягельщина в терорі 1930-х років : історичне дослідження / І. Тригуб. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2019. – 596 с.

У книзі розкривається злочинна, антилюдська суть ленінсько-сталінського режиму, яка привела до трагедії 1930-х. Показаний механізм нищення людей і його масштаби в межах Звягельської округи.

 

Федака С. Історія України : Серія 1. Долітописна історія. Том 1 : Кам’яний вік / Федяка С. – Ужгород : TIMPANI, 2020. – 232 с.

У книзі проаналізовано процес розвитку людського суспільства на території сучасної України від появи тут перших стоянок (1 млн. р. тому) до завершення неоліту. Автор окреслює хід освоєння людьми різних українських теренів, пише про розширення і ускладнення їхнього кам’яного інструментарію, прийомів житлобудування, полювання, збиральництва і рибальства. Показує еволюцію ментального стану первісних людей. На основі різночасних археологічних пам’яток, етнологічних, лінгвістичних, фольклорних, генетичних джерел науковець зробив спробу створити цілісну і комплексну картину суспільного розвитку людства в межах сучасної України упродовж усього кам’яного віку.

 

Ферґюсон Н. Імперія. Як Британія вплинула на сучасний світ / пер. з англ. К. Диса. – Київ : Наш Формат, 2020. – 424 с.

У цій книжці історик Ніл Ферґюсон переосмислює вплив Британії на сучасний світ і дає відповіді на провокативні питання: яким був би нинішній світ без Британської імперії та хто тепер посідає місце найпотужнішої держави. Автор захопливо розповідає про чотири століття історії Сполученого Королівства й показує, що дала Британія сучасному світові та які наслідки імперіалізму відгукуються англійцям і досі.

 

 

 

 

Останнім часом фонд НІБУ поповнився майже на 400 примірників дарунків Щиро дякуємо всім дарувальникам за поповнення фонду Бібліотеки у цей непростий час, та пропонуємо читачам ознайомитися з новими надходженнями:

Абакумов А. В. Слобожанщина и Курщина – колыбель индоевропейцев / А. В. Абакумов. – Киев, Поэзия, 2020. – 84 с.

Книга уточнює і конкретизує найбільш поширену в сучасному мовознавстві «Східноєвропейську концепцію походження індоєвропейських мов».

Аджеоґлу Д. Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи / пер. з англ. Г. Шпак. –Київ : Наш формат, 2020. – 520 с. У цiй книжцi дocлiдники дaють вiдпoвiдь нa питaння, чим є cвoбoдa i чoму oдним cуcпiльcтвaм вдaєтьcя її дocягнути, a iншим – нi. Aвтopи cвiтoвoгo бecтceлepa «Чoму нaцiї зaнeпaдaють», oпиcуючи icтopичнi пoдiї вiд згaдoк нa глиняниx тaбличкax i дo cучacнocтi, пoкaзують нa пpиклaдax, як piзнi cуcпiльcтвa пpoxoдять кpiзь вузький кopидop з piзними нacлiдкaми для ceбe.

Авіаторське : під крилом Дніпра / О. Д. Давидов. – Дніпро : Журфонд, 2019. – 60 с.

У книзі розповідається про історію виникнення на околиці Дніпра колишнього військового містечка № 45, нині Авіаторського, про його сучасний стан та про видатних людей, заради яких збудовано містечко, про їхніх нащадків – сучасників.

Болград. Очаків. Рахів / за ред. Томілович Л. В.; відп. за вип. Звіряка А. І. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2020. – 276 с.

: розсекречені документи, спогади, коментарі / автор-упорядник С. І. Бурлака. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2018. – 288 с.

Бурлика С. І. Український визвольний рух на Білоцерківщині (1941-1952 рр.)

Наукова монографія присвячена дослідженню культурної спадщини трьох історичних міст – Болград, Очаків, Рахів, яка включає вивчення їх історичної минувшини, об’єктів культурної спадщини усіх видів, а також таких складових традиційного середовища, як природна підоснова розвитку міста, розпланувальна структура, архітектурно-просторова композиція, архітектурно-художні особливості досліджуваних міст.

До збірника увійшли документи з галузевого державного архіву СБУ, спогади учасників ОУНівського підпілля в період нацистської окупації та відновлення радянської влади на території Білої Церкви та прилеглих районів, а також сучасників тих подій. Більшість з них опубліковані вперше, що дає можливість краще зрозуміти мотиви учасників українського руху опору, форми їхньої діяльності та обставини боротьби з ними каральних органів обох тоталітарних держав.

Бородій Б. Село вдів або вишневі Просівці / Б. Бородій. – Рівне : Формат-А, 2019. – 96 с.

У своєрідній формі подорожі вулицями та садибами села автор пригадує його колишніх і теперішніх жителів. Спогади перегукуються з гірким минулим і сьогоденням, втратами односельчан за останні десятиліття. З любов’ю і повагою автор описує навколишню природу, своїх трудолюбивих односельчан. Він поставив собі за мету довести до сучасного читача, що рідна земля завжди дорога кожній людині, а родичів і близьких, як і кожного сущого, слід поважати, берегти пам’ять батьківських могил.

Водотика С. Українці в арміях світу / С. Водотика, Т. Водотика. – Харків : Віват, 2019. – 256 с.

У книжці наведено біографії видатних, але малознаних українців, які через бездержавний статус України опинилися “по різні сторони баррикад” у війнах буремного XX століття і значно вплинули на розвиток науки, мистецтва, культури, політики та військової справи провідних західних демократій.

Гайдук І. В. Басівкутські Макаревичі (1735 - 2018) / І. Гайдук. – Рівне : Зень О., 2019. – 202 с.

Видання вміщує довідкові матеріали та генетичні схеми членів Родини Івана Гайдука – Макаревичів, котрі походять від прапрадіда Макаревича Григорія Григоровича до наших днів. Доповнюють книгу історичні матеріали про Україну, міста і села, де проживали та проживають басівкутські Макаревичі, родинні світлини, іменний покажчик.

Гнида П. Станиця ОУН села Великий Полюхів 1939 - 1949 / П. Гнида. – Львів : Растр - 7, 2020. – 72 с.

Пропонована книга є п’ятою із серії “ОУН та УПА на Глинянщині”. У ній на підставі архівних документів (досліджених у Державному архіві Львівської області, Архівах УСБУ та ГУНП у Львівській області), зібраних розповідей колишніх учасників національно-визвольної боротьби та очевидців, а також відкритих джерел, висвітлюється діяльність Збройного Підпілля ОУН у селі Великий Полюхів Золочівського району Львівської області.

Жадько В. Болять Україні могили її поколінь / В. Жадько. – Житомир : Рута, 2020. – 360 с.

Вперше під однією обкладинкою зібрано багатоілюстровані світлини та унікальні відомості про видатних представників українських родів – од солдатів і козаків, що загинули на будівництві Петрової столиці, до поважних імперських сановників та полководців, духівників, економістів, учених, артистів, космонавтів, які творили історію та політику заснованої імперії.

Уперше розповідається не лише про талановиту особистість – де і коли народилася в Україні та похована в іншій державі, а що конкретно українського зробила для становлення і розквіту Російської імперії, бо до якої – одних забирали примусово, інші – спокушалися кращою перспективою; чи зберіг українець традицію, духовний світ рідної вітчизни? Де їхні могили, в якому стані, чи знаємо і пам’ятаємо ми, нинішнє покоління, про Великих українців, які, волею долі, опинилися у далекому, від батькового порогу, краї?

З історії бібліотек Житомирського району (нариси про історію створення бібліотек у Житомирському районі) / упоряд. Ковальчук Л. А., відпов. за вип. Підпокровна Т. І. – Новгород-Волинський : НОВОград, 2019. – 80 с.

У книзі розповідається про історію створення та роботу бібліотек Житомирського району. Матеріали книги підготовлені бібліотечними працівниками району.

Загривий В. І. Звягель Новоград-Волинський. Життя як на долоні : нариси з історії краю / В. І. Загривий. – Рівне : О. Зень, 2019. – 254 с.

Пропоноване видання – це чергова книжка з історії древнього Звягельсько-Новоград-Волинського краю, яка стосується процесу творення місцевого самоврядування як складової і невід’ємної частини тодішнього і нинішнього державного управління. Велика увага присвячена новітньому періоду, зокрема, VI скликанню міської ради.

Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини XIX ст. / В. Ададурова, В. Склокіна. – Львів : УКУ, 2020. – 304 с.

Автори колективної монографії прагнуть переглянути усталені історіографічні стереотипи, пов’язані з впливом уніфікації XVIII – першої половини ХІХ ст. на соціальні ідентичності українців в імперіях Романових і Габсбурґів. У розділах праці розглянуто співвідношення між загальноімперськими, (прото)національними, регіональними та соціальними рівнями самоідентифікації різних історичних акторів. Спеціальну увагу приділено висвітленню українофільства й імперського ультрапатріотизму українських еліт, а також впливу просвітництва на трансформацію соціальних ідентичностей у перехідний період кінця XVIII – початку ХІХ ст.

Концтабір Аушвіц - український вимір: дослідження, документи, свідчення / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України; Л. Легасова. – Київ, 2019. – 324 с.

Історія зловісного табору та його бранців подана крізь призму оригінальних его-джерел із музейних фондів, а також актуального наукового дискурсу. Це об’єктивний, різнобічний і комплексний погляд на український вимір табірного буття. У ньому вперше здійснено спробу охопити увагою всіх українців та вихідців із території сучасної України, чиє перебування в концтаборі Аушвіц-Біркенау так чи інакше підтверджене документально. Феномен Аушвіцу розглянуто в кількох різних історичних контекстах: Голокосту, доль військовополонених червоноармійців та учасників радянського руху Опору, репресій Третього райху проти українських націоналістів, системи покарань для остарбайтерів.

Копил О. Г. Записки з повітового містечка / О. Копил. – Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2019. – 244 с.

Ця книга є продовженням “Хроніки самотньої фортеці”, своєрідною літописі Бахмутської фортеці від її виникнення в самому початку XVIII століття до її закриття в 1783 році. Але містечко і його мешканці продовжували жити. Народжувався Донбас, “Нова Америка”, як образно називали його дореволюційні журналісти, – стрімко розвивався нещодавно майже безлюдний Бахмутський край.

Михед О. Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід / Михед О. – Наш Формат : 2020. – 368 с.

Який насправді український Схід? Що ховається за териконами та безкраїми полями? Що буде, якщо подивитися крізь вугільний пил та посічений снарядами фасад на справжнє серце Сходу? Олександр Михед протягом року досліджував український Схід - його культуру, ідентичність, особливості шести міст Донеччини й Луганщини. Він не лише описує побачене, почуте і відчуте, а й робить відчайдушну і щиру спробу зрозуміти Схід з усіма його протиріччями та конфліктами - зовнішніми і внутрішніми. Шахтарі, бельгійські й британські інвестори, які засновували міста, видобуток безцінного вугілля, кривава радянська історія, активісти, які розбудовують країну тепер і світлі спогади про втрачений рай.

Мороз В. У серці Мараморошу : історія греко-католицької спільноти Дубового й околиць / В. Мороз. – Львів : УКУ 2019. – 324 с.

Ця книга присвячена релігійній та національній історії центральної частини Мараморощини – селища Дубового і його околиць – від часів пізнього Середньовіччя й аж до наших днів. Автор детально розглядає процес становлення церковної унії на Мараморощині на тлі релігійних, політичних та національних процесів XVII-XVIII ст., характеризує епоху мадяризації в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., періоди чехословацької влади, Карпатської України, угорської окупації і радянського тоталітаризму.

Національна безпека : моніторинг реалізації законодавства України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 375 с.

Збірка містить матеріали доповідей і тези виступів учасників міжнародних науково-практичних конференцій “Законодавче забезпечення парламентського контролю в оборонно-промисловому комплексі України” (14.03.2018 р.), “Правове регулювання децентралізації в Україні: безпекові аспекти” (26.06.2018 р.), “Моніторинг реалізації законодавства України про національну безпеку: сучасні виклики та реалії” (27.09.2018 р.), що проходили в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Ричков П. А. Архітектор Ян Якуб Бургіньйон. Творча спадщина : монографія / П. А. Ричков. – Рівне : У фарватері істин, 2019. – 190 с.

Монографія присвячена дослідженню мистецької спадщини архітектора, художника, садівника Яна Якуба Бургіньйона (1769 - ?). Більша частина його творчого життя була пов’язана з містом Рівне, де він багато років працював при дворі князів Любомирських. Ян Бургіньйон був автором унікального картографічного і мистецького документу “План замку, садів, парку та частини міста Ровно”, який включає відтворення більшої частини міста, а також 19 унікальних акварельних малюнків, що зображають різноманітні сюжети архітектурно-ландшафтного благоустрою резиденційного середовища. Також він є автором декількох живописних та графічних творів, пов’язаних з Вишневцем, Острогом, Почаєвом та Гуменниками.

Рудий І. Чаровщина / І. Рудий – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 504 с.

У романі змальовано галицьке село, яке щойно пережило війну, котра перемолола у своїх пекельних жорнах багато рідних людей. Немало сільчан опинилося в тюрмах. У мирне село прийшли нові методи господарювання, а з ними – розруха, голод, розгул безбожної влади. Проте боротьба з окупантом триває. Несчислені загони УПА завдають болючих ударів у відповідь на свавілля комуністичного режиму.

Сковорода Г. Вибрані афоризми / Г. Сковорода; упоряд. А. Рудзицький; худож. О. Ройтбурда – Харків : Фоліо, 2020. – 256 с.

Книга вибраних афоризмів видатного українського філософа, поета та педагога Григорія Сковороди (1722–1794). Кожен афоризм проілюстровано твором Олександра Ройтбурда.

Слободян В. Українські дерев’яні церкви в рисунках Антона Вариводи / В. Слободян. – Львів : УКУ, 2020 – 312 с.

Публікація презентує читачеві рисунки й обмірні креслення церков і сільських хат архітектора Антона Вариводи, виконані впродовж майже 30 років його праці. Це здебільшого копії, на жаль, не публіковані, з досліджень інших авторів. Видання доповнене біографічною довідкою про архітектора, невеликим нарисом про українське дерев’яне сакральне будівництво та короткими інформаціями про кожен нарисований об’єкт. Видання стане в пригоді архітекторам, реставраторам, історикам мистецтва і всім, хто цікавиться українською спадщиною.

Тірі М. Проїздом у Києві / М. Тірі; пер. з франц. Д. Чистяка. – Київ : Самміт-Книга, 2016. – 208 с.

Це автобіографічна розповідь бельгійського солдата про трагічні зимові події 1917–1918 рр., коли Київ був захоплений більшовиками під командуванням Михайла Муравйова. У центрі сюжету відносини молодого Тірі та його українських товаришів. Це розповідь про життя пересічних киян, де персонажі втілюють різноманітні погляди на революцію та боротьбу УНР проти Радянської Росії. Твір сповнений співчуття та пронизаний тонкою іронією. У той же час автор неупереджено описує війну та жорстокість.

Українець А. Традиційний одяг Рівненщини. У двох книгах. Кн. 1 / А. Українець. – Рівне : У фарватері істин, 2019. – 218 с.

У книзі вперше проведено дослідження особливостей народного одягу мешканців Рівненщини в різні історичні епохи, починаючи з періоду палеоліту і завершуючи 1940 - ми роками. Здійснено загальну характеристику комплексів вбрання та його окремих елементів, приділена значна увага локальному розмаїттю, регіональним особливостям, способам декорування.

Яворівський В. Автопортрет з уяви / В. Яворівський. – Брайт Стар Паблішинг, 2018. – 296 с.

Роман видатного письменника сучасності Володимира Яворівського присвячено життю і творчості геніальної української народної художниці Катерини Білокур у контексті світового мистецтва.

Ферґюсон Н. Імперія. Як Британія вплинула на сучасний світ / пер. з англ. К. Диса. – Київ : Наш Формат, 2020. – 424 с.

Держава, що правила чвертю населення планети й домінувала майже на всіх океанах, безповоротно змінила світ. Саме британський імперіалізм подарував підкореним країнам телеграфний кабель, маршрути пароплавів, залізничне сполучення і, хоч як парадоксально, ідеї свободи та рівності. Проте з другого боку, завойовники поширили рабовласництво, расизм, експлуатували та пригноблювали інші народи й культури.

Хшанщевський А. Пам’ятки офіціаліста Потоцьких з Тульчина / А. Хшанщевський; пер. з польськ. Л. Хмельковський. – Львів : Свічадо, 2019. – 176 с.

“Пам’ятки” описують досить тривалий період – 1770-1840 роки – життя родини Потоцьких. Насамперед вони пов’язані з постаттю Станіслава Щенсного Потоцького і його садибою в Україні, в Тульчині. Рукопис не є цілісним твором, а складається з кільканадцяти біографічних нарисів дуже різного обсягу. Найбільшим з них, і водночас найвдалішим з погляду порушеної проблематики, є біографія власника Тульчина.

Близько сотні примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в січні 2020 року

Дякуємо партнерам та друзям бібліотеки за дарунки і пропонуємо читачам ознайомитися з новинками:

Герої Сіверського краю. Книга пам’яті Чернігівської області Т. 1 2014 - 2015 роки : зб. матер. обл. пошук.-дослідн. експед. діт. та учн. молоді / упоряд. Л. В. Житнікова, М. М. Шанський. – Харків : Панов А. М., 2019. – 528 с.

У книзі зібрано матеріали про учасників бойових дій - уродженців Чернігівщини, які пішли з життя у 2014 - 2015 роках, даючи відсіч російській агресії на сході України. Подано відомості про воїнів, полеглих безпосередньо внаслідок бойових дій, загиблих з інших причин під час військової служби, а також учасників бойових дій, які пішли з життя після демобілізації.

Характери і долі оборонців України розкриваються як через офіційні біографічні довідки, так і через спогади їхніх рідних, близьких та побратимів, зібрані учасниками Чернігівської обласної пошуково-дослідницької експедиції дітей і учнівської молоді.

Горбуров Е. Г. Истории без ретуши: из блокнота краеведа / Е.Г. Горбуров. – Николаев : Илион, 2019. – 256 с.

У книзі представлені нариси про історичні події, що відбувалися в ІХХ-ХХІ ст. особистостях, які брали в них участь, унікальних артефактах того часу. Книга ілюстрована фотодокументами.

Заповідник «Кам’яні Могили» – природна та духовна святиня України : науково-інформаційний довідник (з нагоди 90-річчя заповідника «Кам’яні Могили»). – Краматорськ, Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 216 с.

Багато ілюстрована книга «Заповідник Кам’яні Могили – природна та духовна святиня України» розкриває унікальність «гірської країни» – заповідної території, що знаходиться на межі Донецької і Запорізької областей у Нікольському та Більмацькому районах. Це видання є міні енциклопедією, де в науково-популярній формі представлена геологія, археологія, флора, фауна та найважливіші історичні події, пов’язані із заповідником.

Кулинская Е. Роберт и Берта: ист. драма / Кулинская Е. – Иерусалим : Скопус, 2018 – 281 с.

«Роберт и Берта» – історична драма присвячена історії Європи в період 1000 року. Книга заснована на конкретному історичному матеріалі. Події які записані в ній мали місце у дійсності. Головна сюжетна лінія оповідання – історія кохання франкського короля Роберта Капетинга до графині Берти Бургундської.

Книга забезпечена вивіреними історичними довідками і аутентичним історичним матеріалом, який відноситься до даного періоду

Левченко Л. Наш земляк Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон. История семи Лавут- Яновських-Шнеерсон в Николаеве / Левченко Л., Щукин В. – Николаев : Ирины Гудым, 2019. – 156 с.

У книзі викладені біографії представників трьох поколінь відомої єврейської сім’ї Лавут-Яновских-Шнеєрсона, долі яких були тісно пов’язані з Миколаєвом. Подано короткий нарис життя і діяльності Сельма Любачіского Ребе.

Литвин Н. Лаврське садівництво першої половини ХІХ ст. : Іван Мартос. Садівництво чорноризця Святої Києво-Печеської лаври  Іларіона. 1826 / Н. Литвин. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Фенікс, 2019. – 192 с.

У книзі викладено історію рукопису «Садоводство, производимое чорноризцем Святой Киево-Печерской лавры Илларионом», створенного 1826 р. юристом та релігійним письменником Іваном Мартосом. На підставі архівних документів та історичних джерел обґрунтовано безпосередню причетність до появи цього твору завідувача лаврських садів ієромонаха Іларіона.

На прикладі діяльності лаврських садівників ієромонаха Єфрема та отця Іларіона відображено загальний стан монастирського садівництва кінця ХVIIІ – першої половини ХІХ ст.

Колянчук О. За нашу і вашу свободу. Учасники українських визвольних змагань 1917 - 1921 рр. Місця пам’яті в Польщі : довідник / О. Колянчук ; за ред. С. Золотаря. – Дрогобич : Коло, 2018. – 287 с.

У поданому довіднику викладена інформація щодо персоналій, життєдіяльності та місць спочинку учасників українських визвольних змагань 1917 - 1921 рр. на території сучасної Польщі. Інформація розподілена  територіально – за воєводствами, повітами, містами, селищами та місцевостями. Покажчик населених пунктів вміщає в себе більше 270 наіменувань. Книга наповнена сегментами графічних праць, фотографіями, картами та ін. ілюстративним матеріалом.

Літвін Г. З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини (1569 - 1648) / пер. з польськ. Л. Лисенко; наук. ред. Н. Старченко. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. 616 с.

Книжка є результатом двадцятилітніх зацікавлень автора ранньомодерною українською історією. В центрі його досліджень – шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини. Автор пов’язує в густе мереживо роди, родини, клани, фокусує увагу не лише на представниках еліти, а й вихоплює у минулого цілком пересічних осіб. Він ретельно аналізує, як бідніли та збагачувалися окремі роди, а водночас – як земля конвертувалася в нематеріальне багатство – престиж у спільноті. Автор також торкається низки контроверсійних питань перебування українських теренів у складі Речі Посполитої. Це передусім – політична та культурна «полонізація» української шляхти: її покатоличення, експансія польської шляхти на Схід тощо. За допомогою цих мозаїчних фрагментів минулого автор демонструє, як зі своєрідної автономії руських земель у Речі Посполитій Двох Народів постає та утверджується «руський народ» як Третій суб’єкт федерації.

Національний природний парк «Синевир» : історія та сьогодення / за ред. О. Б. Колесникова, О. Г. Радченка. – Ужгород : Патент, 2019. – 440 с.

У виданні деталізовано відомості про історію створення і розвиток НПП «Синевир», основні напрямки його діяльності, загальні відомості про сучасну структуру, природні умови, біоту та вплив людини. Містяться списки відомих на сьогодні рослин, грибів, тварин. Окрему увагу приділено рідкісним та таким, що під загрозою зникнення, видам флори і фауни. Наведено характеристику пралісових та цінних ділянок НПП «Синевир».

Підлісний В. Штепівка та навколишні хутори і села. Долі людей та поселень / В. Підлісний. – Суми : Триторія, 2019. – 592 с.

Книга присвячена історії населених пунктів колишнього Штепівського району Сумської області (1923 - 1957). Приділено значну увагу процесам життєдіяльності людських громад і комунікативним зв’язкам у територіальній площині, у межах історично сформованого регіону – північно-західної Слобожанщини; аналізується взаємодія географічних, економічних, демографічних, екологічних, соціокультурних та ін. процесів у регіональному вимірі.

Смарагдова мережа Донецької області / О. В. Василюк, Ю. О. Спінова, С. С. Садогурська та ін. – Харків : Глобус, 2018. – 104 с.

Книга є першим в своєму роді регіональним виданням, присвяченим формуванню Смарагдової мережі. Передусім, вона містить базову інформацію про саму мережу, процедури її створення та функціонування. Також, у виданні зібрана інформація про всі існуючі території Смарагдової мережі, території, що знаходяться на етапі проектування, та ті, що лише розглядаються як перспективні, але до цього часу робота щодо них ще не почалась. Ця інформація в узагальненому вигляді публікується вперше.

Сьомік Б. Українці п’яти континентів : наук.-іст. есе / Б. Сьомік, О. Сьомик – Кременчук : Щербатих О. В., 2019. – 52 с.

У цьому унікальному науково-історичному виданні висвітлено історичні факти впливу української нації, українського народу, українського суспільства на позитивні зміни у світі, вперше висвітлюється визначна роль української діаспори на формування суспільно-політичних подій на п’яти континентах планети Земля.

Федака С. Українські землі у середні віки (860 – 1569): монографія / С. Федака. – Ужгород : TIMPANI, 2019 – 384 c.

У виданні розглянуто особливості розвитку різних територій сучасної України у літописну добу середніх віків, проаналізовані етапи історичного процесу на Наддніпрянщині, у Галичині і Волині, у Причорномор’ї і Криму, на Закарпатті і Буковині упродовж семи століть. Виклад ведеться на основі найширшого кола першоджерел (літописних, актових, мемуарних, археологічних, лінгвістичних), так і з урахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії.

 Користувачами, партнерами і шанувальниками Бібліотеки в грудні – листопаді 2019 року подаровано 250 примірників документів.

Колектив Національної історичної бібліотеки України висловлює вдячність і подяку всім дарувальникам за участь у поповненні фонду книгозбірні. Ваша допомога – це неоціненний внесок у розвиток культури, освіти, збагачення культурної спадщини України.

Національний Центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса та родина Леся Танюка передали до фонду бібліотеки добірку книг які зацікавлять всіх, хто цінує українське слово, культуру, мистецтво, театр.

Особливу увагу читачів звертаємо на видання відомого діяча України – режисера, письменника, мистецтвознавця Леся Танюка, «Щоденники без купюр»43 виданих томів із запланованих 60, які починаються записами 1956 року.

Корнієнко Н. Нелінійне театро(мистецтво)знавство : постнекласичний ландшафт: Від Фауста до Протея : монографія / Н. Корнієнко. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 254 с.

Автор ініціює новий напрям у гуманітаристиці – синергетика художньої культури, або, точніше, нелінійне мистецтвознавство.

Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття. Пошук : (Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз) / Н. Корнієнко. – Київ : Факт, 2000. – 160 с.

Представлене видання є однією з основних наукових праць директора Центру Леся Курбаса, доктора мистецтвознавства Неллі Корнієнко. У цій монографії вперше в теоретичному аспекті проаналізовано широкий театральний масив вистав, котрі у своїй сукупності можна визначити як пошуковий український театр кінця ХХ ст. Автор пропонує дослідження на перетині мистецтвознавства, соціальної психології театру, культурології, елементів фізико-математичних і синергетичних підходів.

Корнієнко Н. Запрошення до Хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності : монографія / Н. Корнієнко. – Київ, 2010. – 258 с.

Мистецтвознавство як частина гуманітарної науки, на думку автора, має змінити свої орієнтири, методи та інструментарій. Об’єктом даного дослідження є художня культура як відкрита, нелінійна система, що працює на засадах самоорганізації. Методологія спирається на принцип плюральності.

Левченко О. Театр у системі філософської антропології : монографія / О. Левченко. – 

Нац. цетр театр. мистец. ім. Леся Курбаса. – Київ : 2012. – 296 с.

У книзі зроблено спробу описати феномен театру з позицій філософської антропології. Автор виходить із переконання, що театр, як ніякий інший вид діяльності, фокусує сутнісні феномени людського буття, а філософська антропологія надає світоглядні можливості для виділення, осмислення й впорядкування цих феноменів. Театр виступає як зона перевірки і увиразнення положень філософської антропології, натомість отримуючи потужній філософсько-світоглядний ресурс для пізнання власної природи, а відтак і для подолання кризи «забуття буттєвого сенсу», в яку він потрапив, адаптуючись під логіку суспільства споживання. Окреме місце у дослідженні займають філософсько-світоглядні ідеї Л. Курбаса, досі практично не представлені у контексті вітчизняної філософії. Книга розрахована на фахівців у галузі філософії, культурології, театрознавства, а також на широке коло читачів, які цікавляться театром і філософією.

В дарунок бібліотеці від українського журналіста, письменника, краєзнавця Ковтонюка Бориса Мусійовича надійшло шість книжок історико-краєзнавчої тематики :

Ковтонюк Б. Таємі дороги запорожців : краєзнавчі нариси / Б. Ковтонюк. – Дніпро : Інновація, 2018. – 142 с.

Книга "Таємні дороги запорожців" написана за матеріалами першої в Україні комплексної експедиції "Запасний шлях "із варягів у греки", або "Таємні дороги запорозьких козаків" та, як її продовженнями, "Козацький зимівник", "Придніпров'я - край козацький", проведених ДОГО "Краєзнавче товариство "Ріднокрай" у 2009-2018 роках. Вона є своєрідною історичною реконструкцією старовинного водного шляху степовими річками від сучасного Дніпра до Азовського моря. На базі історичних, гідрологічних та інших матеріалів автору вдалося розставити точки над "і" у довготривалих дискусіях щодо деяких нюансів даного маршруту.

Ковтонюк Б. Унікальні люди Придніпров’я / Б. Ковтонюк. – Дніпро, 2017. – 248 с.

У книзі зібрані розповіді про неординарних людей Дніпропетровщини, хто відповідає особливим вимогам: перший, єдиний, кращий в області, або ж унікальний. Серед них багато і тих, хто досяг всеукраїнського, європейського та світового рівнів.

Ковтонюк Б. Нестор Махно : біографічний довідник / Б. Ковтонюк, Л. Ковтонюк. – Дніпро : Інновація, 2018. – 144 с.

Краєзнавці подружжя Борис та Людмила Ковтонюки впродовж багатьох років вивчають той бурхливий переломний період нашої історії. Укладений ними у хронологічному порядку довідник на базі архівних, музейних документів, наукових та інших джерел, присвячений 130-річчю з дня народження Н. І. Махна, дає можливість чітко прослідкувати не тільки за найважливішими віхами біографії неординарної особистості від першого до останнього дня життя, а й зрозуміти основні механізми чергового поневолення українського народу. Без осмислення трагічних сторінок минулого сьогодні проблематично говорити про формування світогляду свідомого будівника власної держави.

Ковтонюк Б. Легенди Дібрівського лісу : (легенди, новели, усмішки) / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2003. – 92 с.

У книгу ввійшли легенди, новели, усмішки та захоплюючі бувальщини. Тут знаходимо маловідомі цікавинки із життя історичних постатей – Нестора Махно та його побратима Феодосія Щуся, наших сучасників – народного художника України, скульптора Володимира Небоженка, Композитора Ігоря Тищенка та інших.

Ковтонюк Б. Дібровський ліс / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ, 2013. – 80 с.

Краєзнавчі нариси зацікавить лісівників, науковців, краєзнавців, педагогів, студентів, школярів, і всіх інших, хто не байдужий до природи та історії рідного краю.

Ковтонюк Б. Легенди Дібрівського лісу : (легенди, новели, усмішки) / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2003. – 92 с.

У книгу ввійшли легенди, новели, усмішки та захоплюючі бувальщини. Тут знаходимо маловідомі цікавинки із життя історичних постатей – Нестора Махно та його побратима Феодосія Щуся, наших сучасників – народного художника України, скульптора Володимира Небоженка, Композитора Ігоря Тищенка та інших.

Ковтонюк Б. Легенди Дібрівського лісу : (легенди, новели, усмішки) / Б. Ковтонюк. – Дніпропетровськ, 2013. – 64 с.

У книзі нові легенди, бувальщини, оповідання та нариси із життя легендарної місцевості, де вперше ватажка найбільшого на планеті повстанського селянського руху у ХХ столітті Нестора Махна назвали Батьком.

Дарунки авторів та друзів установи:

Абрамович С. Д. Історія польської літератури : навч. посіб. / С. Д. Абрамовича, Кеба О. В., Стахнюк Н. О. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. – 620 с.

У 1-й частині книги характеризуються основні етапи розвитку літератури ІХ–ХVIII ст., динаміка літературного процесу від Середньовіччя до Просвітництва, ментальний план давньої польської літератури, її образно-художня своєрідність та найважливіші жанрово-стилістичні здобутки. У 2-й частині проаналізовано в загальноєвропейському контексті романтичний та позитивістський етапи польської літератури ХІХ століття й творчість класиків польського слова: А. Міцкевича, Ю. Словацького, З. Красіньського, Ц. Норвіда, В. Сирокомлі, Ю. Крашевського, А. Фредро, Е. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, М. Конопницької та ін. У 3-й частині – висвітлено основні моменти польської літератури доби модернізму, етапу комуністичної диктатури та постмодерністського періоду, показано широкий пошук нових засобів письменницького самовираження, багатство особистих письменницьких манер та жанрово-стилістичного експерименту. Літературний матеріал ілюструється фрагментами літературно-художніх текстів (польською мовою), посиланнями на науково-критичну думку Польщі та України, численними візуальними матеріалами.

Алексєєв Ю. М. Думать, сіять, не ждать…: науково-популярне видання / Ю. М. Алексєєв. – Київ : Київський інститут «Слов’янськкий університет», 2001. – 216 с.

Книга присвячена збереженню й охороні історико-культурної спадщини, її виховним функціям. Детально розглядаються проблеми освіти, зокрема вузів недержавної форми власності.

Верещагина Н. Христианские культы и реликвии древнего Киева (конец Х – первая треть ХІІІ в.) : монография / Н. Верещагина. – Одесса : Астропринт, 2019. – 628 с.

У монографії систематизовані та узагальнені результати багаторічних комплексних досліджень давньокиївської святокультової традиції. Спираючись на аналіз великого поля писемних, археологічних, зображальних джерел і наукової літератури, автор пропонує своє бачення розглянутих проблеми.

Буйських Сергій Борисович : бібліогр. покаж. (до 60-річчя від дня народження) / упоряд. І. М. Кулатова; наук. ред. О. Б. Супруненко. – Київ-Полтава : ІА НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; ЦОДПА, 2012. – 84 с.

Біобібліографічний покажчик містить список друкованих наукових праць відомого українського археолога, вченого антикознавця, дослідника греко-римських старожитностей Півдня України (насамперед Ольвії та її хори), кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника відділу античної археології Інституту археології НАН України Буйських Сергія Борисовича. Видання подає також біографічні матеріали про вченого, супроводжені фотографіями, стислий самозвіт С. Б. Буйських та невелику добірку віршів з його польових щоденників різних років.

Джиджора Є. В. Гімнографія Київської Русі XI–XIII сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу : монографія / Є. В. Джиджора ; за ред. О. В. Александрова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 480 с.

У монографії досліджено закономірності забезпечення зв’язності структурних елементів у літературно-художньому цілому такого популярного гімнографічного жанру літератури Київської Русі як канон мінейного циклу. Книга розрахована на фахівців із середньовічної культури та літератури, студентів, аспірантів та усіх, хто цікавиться проблемами медієвістики.

Доля української святині. З історії Межигір’я / І. П. Вікована. – Людопринт-Україна, 2018. – 232 с.

Видання підготовлено на основі архівних і літературних джерел, археологічних та наукових досліджень і буде цікавим для істориків, краєзнавців, музейних працівників, для всіх, хто цікавиться історією України.

Дупко Ю. Застосування принципу колективної провини щодо угорців та німців Закарпаття : монографія / Ю. Дупко, Є. Кіш. – Ужгород-Будапешт : Intermix, 2018. – 232 с.

Пропонована монографія є результатом наукового пошуку багатьох років. Якість усвідомлення трагічних подій Другої світової війни та її наслідків на теренах сучасного Закарпаття є також і свідченням розуміння даної проблематики на основі масиву першоджерел, досі не опублікованих документів. Істотна проблема тематики даного наукового дослідження пов’язана із відсутністю монографічних наукових розвідок, публікацій архівних документів, по суті, відбувалося так зване замовчування подій післявоєнної депортації національних меншин на теренах Радянського Союзу.

Криштопа О. Останні українці Польщі / О. Криштопа. – Брустів : Дискурс, 2019. – 224 с.

Українці, які з діда-прадіда жили на своїх землях, після Другої світової війни опинилися відділені від співвітчизників українсько-польським кордоном. Багатьох із них депортували 1947 року в рамках акції «Вісла» на північ і захід Польщі – на той час німецькі землі.

Лазуренко В. М. У пошуках крипти великого державотворця України Богдана Хмельницького: поховання гетьмана України Богдана Хмельницького в Іллінській церкві у с. Суботів : від столітніх досліджень, легенд та міфів до сучасних наукових гіпотез / В. М. Лазуренко. – Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2019. – 76 с.

У виданні розкриваються особливості пошуків крипти гетьмана України Богдана Хмельницького у контексті ймовірного поховання в Еллінській церкві в Суботові у серпні 1657 р. Автор зосереджує увагу на подальшій фіксації у історичних джерелах, матеріалах різного роду досліджень щодо перебування праху великого державотворця України саме у згаданій культовій споруді.

Лознянський Б. Лузна-Лозна. Село на Поділлі : іст.-наук. та худ. нарис / Б. Лознянський. – Вінниця: Балюк І. Б., 2019. – 728 с.

У пропонованому виданні автор ґрунтовного дослідження історії села намагався через різноманітні джерела інформації з минулого і сьогодення подати хоча б наближену до істини історію села в суголосі з життєдіяльністю багатьох селян Лузини-Лозни, історію Вінничини, Поділля та України. Розглядається життя селян Лозни в різні епохи колонізації: Татарської (1240-1362 рр.); Литовської (1362-1569 рр.); Польської (1569-1775 рр.); Московської (1654 (1775-Поділля-1991). Ці епохи рабської залежності від чужинців генетично вплинули як на селян Лузни-Лозни, жителів Поділля так і всієї України. Подається сучасний невтішній стан Лозни, обґрунтовуються його причини та вносяться пропозиції щодо майбутнього.

Медведєва А. В. Віктор Зарецький. Митець, рокований до бою / А. В. Медведєва. – Київ : Оранта, 2006. – 432 с.

У монографії зроблено першу спробу дослідити творчість самобутнього художника-шістдесятника Віктора Зарецького (1925-1990). Яскравий колорист, витончений рисувальник, майстер психологічного портрета й тематичної картини, новатор у галузі монументально-декоративного мистецтва, він уособив високу європейську культуру. Його творчість увібрала в себе традиції українського народного мистецтва, європейського модерну, українського іконопису, імпресіонізму й експресіонізму в їх колірному аспекті.

Нариси історії Ніжина козацької доби : збірник публікацій та матеріалів / упоряд. О. С. Морозов. – Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – 336 с.

Авторами історичних матеріалів стали науковці університету, Ніжинського краєзнавчого музею та дослідники-краєзнавці, що розробляють тему історії Ніжинського козацтва XVII- XVIII ст.

Збірник «Нариси історії Ніжина козацької доби» є першим зведеним виданням, що репрезентує та підсумовує творчий доробок ніжинських істориків у вивченні цієї цікавої теми за останні роки.

Новальська Т. В. Видатний український бібліотекознавець Олексій Степанович Сокальський : монографія / Т. В. Новальська, І. В. Черняк. – Київ : Ліра-К, 2019. – 192 с.

Монографію присвячено видатному українському бібліотекознавцю Олексію Степановичу Сокальському. Розкрито життєвий та творчий шлях вченого, його професійне зростання, як педагога, організатора освіти в галузі культури і мистецтва. Висвітлено вагомий внесок у заснування Київського державного інституту культури (нині Київський національний університет культури і мистецтв) та багатоаспектну організаційну діяльність на посаді ректора і завідувача кафедри бібліотекознавства. Розкрито роль О.С. Сокальського, як фундатора київської науково-освітньої бібліотечної школи, представники якої – видатні науковці та практики інформаційно-бібліотечної сфери – успішно продовжують традиції вченого.

Петрук В. Велика Скіфія переможе / В. Петрук. – Київ, 2011. – 440 с.

Автор з наукових позицій розкриває явне невігластво в царині історії України, особливо стародавньої, та підступні мотиви закордонних і доморощених українофобів, ладних викреслити український народ зі світової історії, «довести» химерність і тимчасовість існування Української Держави, оголосити її територію штучно нарізаною, дарованою, і тим виправдати підготовку до її розчленування. Видання має привернути увагу дипломатів, політологів, істориків, українознавців та всіх, для кого Україна є Батьківщиною, а не тільки місцем проживання. 

130 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в жовтні 2019 року

Колектив НІБУ висловлює щиру подяку Амонсу Андрію Івановичу, полковнику юстиції у відставці за подаровані книжки власного авторства про масові політичні репресії проти громадян СРСР та Польщі польською мовою.

Дарунки авторів та друзів Бібліотеки :
Акічев Ш. Пам’ятні дати з історії Конотопщини / Ш. Акічев. – Харків : Мачулін, 2019. – 312 с.
Це перша спроба у великому форматі показати історію краю від XVII століття до 1941 року. До книги увійшли архівні та газетні матеріали, відомості з різних джерел та дані про діячів із різноманітних енциклопедичних видань, у першу чергу з енциклопедичного видання "Сумщина в іменах". Ці історичні матеріали подані так, що розгортають поле для роздумів як про минуле нашого краю і відомих історичних осіб, так і про розуміння місця Конотопщини в історії України і Європи.
Історія української літератури 50-60-х років ХІХ століття : підручник / Г. Ф. Семенюк, О. Д. Гнідан, Н. М. Гаєвська та ін. – Київ : Київський університет, 2019. – 304 с.
Подано загальну характеристику літературного процесу 50-60-х рр. ХХІ ст. в контексті громадсько-політичного, літературно-мистецького й культурного середовища. Персоналії письменників оповідають про літературний рух, формування національно-демократичних ідей в українській літературі означеного періоду.
Булавин А. Вспомним всех поименно… / А. Булавин. – Киев : Изд. дом "Винниченко", 2019. – 526 с.
У книзі вміщено біографічні відомості радянських розвідників - українців, уродженців України та інших, які присвятили себе службі на невидимому фронті, чиє життя в тій чи іншій мірі було пов'язане з українською землею. Про подвиги розвідників ми дізнаємося лише після тривалого періоду часу, часто через десятки років. А про їх щоденні подвиги, що здійснюються в умовах повного замовчування, знає тільки дуже обмежене коло осіб.
Голянич М. Мовний портрет села Тюдів : словник у двох томах. Т. 1 А – М / М. Голянич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – 1000 с.
Словник присвячений передусім дослідникам-діалектологам, а також орієнтований на широке коло мовознавців, літераторів, фольклористів, студентів філологічних спеціальностей, учителів – усіх, хто цікавиться проблемами діалектів, живого народного мовлення, матеріальною і духовною культурою гуцулів.
Гринюка Б. М. Коцюбинці та Чигарі : іст. краєзнав. нарис / Б. Гринюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 592 с.
У книзі на основі широкого масиву джерел та наукової літератури висвітлено минуле сіл Коцюбинці та Чагарі. Розкрито найдавніше минуле та соціально-економічний розвиток сіл. Досліджено особливості релігійного життя українського, польського і єврейського населення. Висвітлено соціально-економічне та культурно-просвітницьке життя сіл в ХХ – на початку ХХІ ст.
Дудик І. М. Державний контроль антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб’єктів господарювання : монографія / І. М. Дудик. – Київ : Персонал, 2017. – 168 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та прикладних проблем державному контролю Антимонопольного комітету України за узгодженими діями суб’єктами господарювання.
о. Карлос Мігель Буела, ЗВС. "Заключьоннік" / о. Карлос Мігель Буела, ЗВС; пер. з ісп. С. М. Зарницька-Буба, СГДММ. – Івано-Франківськ : Ластівки, 2018. – 64 с.
Видання знайомить з українським кардиналом Йосифом Сліпим, який провів18 років свого життя в ув’язненні у різних таборах сибірського ГУЛАГу, майже постійно подорожуючи у "заключьонніках" тобто у вагонах в’язнів.
Видання приурочене до святкування 125-ліття народження Йосифа Сліпого.
Ковальков О. Л. Афганістан у зовнішній політиці Радянської Росії / СРСР : 1919-1978 рр. : монографія / О. Л. Ковальков ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кропивницький : Лівий С. В., 2018 . – 272 с.
Пропонована монографія є першим в українській історіографії комплексним дослідженням радянсько-афганських відносин від встановлення дипломатичних відносин між обома країнами в 1919 р. до Квітневого (Саурського) військового перевороту 1978 р. і приходу до влади Народно-демократичної партії Афганістану.
Новосад Є Вербовий цвіт : іст.-краєзнав. нарис / Є. І. Новосад. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – 352 с.
У пропонованому виданні відображено минуле та сьогодення чарівної перлини Волині – села Вербовець, що у Лановецькому районі Тернопілля, описано славні та трагічні долі його мешканців.
Пиріг П. Село Виповзів : сторінки історії / П. Пиріг, Ю. Конопля – Чернігів : Баликіна С. М., 2019. – 64 с.
На основі використання широкого кола джерел та літератури відтворюються сторінки історії села Виповзів на Козелеччині що входило до складу Остерського повіту й району, від найдавніших часів до XVII століття.
Скавронік В. Рідна земля. Великомихайлівщина : від створення світу до появи людини : іст.-краєзнав. дослідження / В. Скавронік, В. Скавронік. – Одеса : Асторопринт, 2016. – 536 с.
В унікальному за тематикою та масштабами висвітлення історико-краєзнавчому патріотичному виданні в легкій, доступній манері викладені надзвичайно цікаві відомості: "коротка історія Землі за дві години", оповіді про зоряне небо, геологічну будову, рельєф, ландшафти, багатомільйонної давнини субтропічний клімат, флору і фауну рідної землі – Великомихайлівщини на тлі геологічного розвитку Одещини, Північно-Західного Причорномор’я, України, планети Земля і самого всесвіту.
Книга вміщує термінологічний словник, фотографії, малюнки, карти, схеми хронологічні та інші таблиці що полегшують сприйняття і засвоєння тексту читачу.
Українська аграрна наука та освіта Східної Галичини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття : довідник / уклад. В. В. Світинський, А. Д. Копитко та ін. – Львів : Простір-М., 2018. – 242 с.
Довідник містить інформацію про історію формування та розвитку українських наукових та освітніх аграрних інституцій Східної Галичини, висвітлює сутнісні риси теорії та практики організації суспільної агрономії, форми і методи функціонування сільськогосподарської кооперації. Значну увагу приділено питанню історії українських сільськогосподарських видань і господарсько-кооперативних часописів Східної Галичини. Відображено визначальні ідеї та методологію пошуків видатних представників української аграрної науки та освіти у Східній Галичині зазначеного періоду.
У жорнах історії : зб. спогадів та документів . – Київ : "Фірма" Гранмна", 2017. – 392 с.
Збірник базується на спогадах і свідченнях очевидців – уродженців Холмщини про депортацію українців у 1944-1946 роках у cхідні та південні області Радянської України на спецпоселення у колгоспи, без права повернення на батьківщину, варварське руйнування польською владою православних церков, спалення українських сіл, убивство їх мирних мешканців.
До збірника увійшли матеріали про діяльність Київського ветеранського товариства "Холмщина" імені Михайла Грушевського, яке об’єднує депортованих українців, збереження холмщанами історичної пам’яті, а також про сучасні українсько польські відносини.
Шевчук С. Більмак / С. Шевчук. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2019. – 267 с.
Книга знайомить з історичними подіями, які відбувалися на території селища з теперішньою назвою Більмак Запорізької області з найдавніших часів до наших днів.
Чебан М. Микола Андрусяк. Історія історика / М. Чебан. – Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – 356 с.
У монографії вперше узагальнено громадську та науково-організаційну діяльність талановитого українського історика Миколи Андрусяка (1902–1985) в контексті суспільно-політичних і культурно-освітніх процесів ХХ ст.
Проаналізувано науковий доробок вченого, встановлено його внесок у розвиток української історичної науки, діяльність Наукового товариства ім. Шевченка, Польського історичного товариства, Інституту історії України, Українського історичного товариства. До наукового обігу вперше введено чимало матеріалів з архівів та бібліотек Львова й Києва, зокрема особисті документи вченого, листування із видатними істориками і громадськими діячами: М. Грушевським, Д. Дорошенком, М. Кордубою, І. Крип’якевичем, В. Кубійовичем та ін.

Фонд НІБУ у вересні - серпні 2019 року поповнився на 170 примірників дарунків.

Національна історична бібліотека України висловлює щиру подяку Фонду Ріната Ахметова за безкоштовно передане видання «Донбас і Мирні» шість примірників: українською, російською та англійською мовами.

Видання присвячене людям, які живуть у дуже непростих життєвих умовах, які опинилися в зоні конфлікту, розкриває нам сумну правду про біль і нестатки, які терплять мирні жителі.

Фотоальбом поповнить фонд єдиної в Україні книгозбірні, яка зберігає і популяризує документи з питань історії, суміжних історичних дисциплін, історичного краєзнавства та буде використаний вдячними читачами.

З великою подякою приймаємо дарунки від авторів та шанувальників бібліотеки :
Жиленко І. В. Велика Церква і перші чорниці Печерські : джерела і матеріали /
 І. В. Жиленко. – Київ : Пульсари, 2019. – 566 с.

Ця робота є частиною великого проекту, в рамках якого планується видання пам’яток печерської агіографії, які походять зі списків ХІІ-ХVI століть. Більшість цих матеріалів або публікувалися давно і є бібліографічною рідкістю, відомою тільки фахівцям, або не друкувалися зовсім.

Дослідження відкривають тексти «Сказання» про заснування Великої Церкви Печерської.

Друга частина текстів : житія святих, відомих у літописних та інших джерелах під назвою збірки оповідей про Перших чорноризців Печерських. Ще до роботи залучено житія святих, переважно сформовані на основі більш ранніх текстів у XV-XVII ст., а також інформація про знайдення мощей і чудеса прп. Юліанії Ольшанської, записані у XVII ст. Кожен розділ складає від двох до п’яти редакцій текстів. Таке компонування житійного матеріалу дозволяє не тільки довести до науковців та пересічних читачів більшості видозмін тексту, докладніше описати ці видозміни, а й провести аналіз їх появи.

Гайсенюк В. Початок кінця. Москвофіли у Великій війні (1914-1918) / В. Гайсенюк. – Біла Церква : Пшонківський О. В., 2017. – 304 с.

У монографії на основі комплексного аналізу джерел та літератури простежено становище москвофільського руху на території підавстрійських Галичини й Буковини напередодні та в роки Великої війни 1914-1918 рр. Розкрито масштаби та характер діяльності москвофілів у складі російських окупаційних адміністрацій на території регіону в 1914-1917 рр., особливості взаємовідносин між австрійською владою та послідовниками москвофілів. Звернено увагу на масові репресії проти останніх та їх інтернування до концтаборів, зокрема Талергофа, простежено шляхи москвофільського біженства та особливості діяльності ростовського осередку москвофілів.

Гайсенюк В. Моя бабуся приповідала…Фольклор села Летяче : збірник / укл. В. Гайсенюк. – Біла Церква : Пшонківський О. В., 2017. – 304 с.

Фольклорна збірка містить тисячі позицій з різних жанрів усної народної творчости села Летяче на Тернопільщині: ліричні й прозові жанри, паремії, дитячий фольклор та ін. Фольклор класифікували за жанрами фахівці-фольклористи. Це пісні, коломийки, прислів’я, примовки, перекази, казки тощо, записані з уст однієї людини з одного села.

Гусарчук Т. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох : монографія / Т. В. Гусарчук. – Київ : Муз. Україна, 2019. – 768 с.

Книга дає вичерпну інформацію не лише про постать Веделя, а й про його спадщину – духовну музику різних жанрів, що збереглася в автографічних партитурах, у рукописних списках та опубліковану у нотних виданнях. Не лише розлогий історико-культурний, а й музично-стильовий контекст, різноманітні інтонаційні джерела музики Веделя є предметом уваги у даному дослідженні. Нарешті, рефлексія музики і постаті Артемія Веделя у ХХ столітті – вшанування його пам’яті, концертні програми виконавців, аудіозаписи, рецепція веделівської традиції в українській композиторській творчості – це також важливий штрих до портрету композитора.

Тарас Шевченко академік гравюри. Хмельницький : Мельник А. А., 2010. – 36 с.

Це дослідження про Шевченка-художника, маляра, портретиста, академіка гравюри і людину, яка прагла понад усе малювати і виконала свою місію, залишивши нам неперевершені твори.

Видання вміщує всі 26 офортів, ранню гравюру в техніці гальваноакустики, а також репродукцію Диплома академіка гравюри, виписаного на ім’я Тараса Шевченка. Усі ці реліквії, як і особисті речі, а також інструменти гравера нині зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві.

Стасюк А. На скрижалях історії : серія «Моя Вінниччина» журналу «Вінницький край» Вип. 15. – Вінниця, Нілан-ЛТД, 2017. – 374 с.

Історико-краєзнавче дослідження присвячене історії, сучасному стану та перспективам розвитку села Гущинці Калинівського району Вінницької області, яке є батьківщиною автора.

Дослідження складається із соціально-економічного паспорту району, до якого належить село Гущинці, із ґрунтовної історичної довідки (від дати заснування до наших днів), характеристики історичних пам’яток села, опису освітнього та культурного життя його жителів та спогадів, записаних від односельчан автора книги.Галаган, Ламздорф-Галаган

Конволют про Галаганів. Т. 1 / автор упоряд. Крикливий Г. М. – Київ : Самовидавництво, 2019

Збірка «Конволют про Галаганів» є спробою консолідації розрізненої інформації генеалогічного, біологічного, соціально-економічного та історичного характеру стосовно відомого шляхетного дворянського та графського роду Галаган і Ламздорф-Галаган. До складу ввійшли фрагменти книг, музейні брошури, статті, історичні повісті, розповіді різних авторів та авторських колективів. Книга охоплює інформацію ХVI – поч. ХХІ століття, містить текстовий матеріал, світлини та портрети представників роду Галаган, Ламздорф-Галаган, а також родових маєтків. В збірці зустрічається також інформація щодо інших дворянських родів України (Малоросії) та Російської імперії, з якими Галагани мали родинні зв’язки.

250 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в липні - червні 2019 року

Сердечно дякуємо всім дарувальникам за підтримку і допомогу у формуванні фонду Бібліотеки та пропонуємо читачам ознайомитися з новими надходженнями:

Букет Є. Історія українського села Вільне (Вульшка) : краєзнавчий вимір крізь віки / Є. В. Букет, В. В. Коцур, Л. М. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2018. – 188 с.

Пропоноване краєзнавче видання вміщує народні перекази, архівні документи, статистичні дані та фотоматеріали. В них простежено історію села від його заснування до сьогодення.

Бурій В. Вулиці міста Ватутіне та села Скаливатка / В. Бурій. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. – 30 с.

Це видання являє собою дослідження змін назв вулиць, провулків, площ міста Ватутіне та села Скаливатка Ватутінської міськради. Декомунізація топоніміки – зміст цієї книги.

Видання зацікавить усіх, хто небайдужий до свого минулого, до історії Ватутіного та Скаливатка.

Історія роду Кочубей: у 3-х томах / авт.-упоряд. Крикливий Г. М. – Київ : Самовидавництво, 2018. – 287 с.

Конволют (Історія роду Кочубей) є спробою консолідації розрізненої інформації, генеалогічного, біографічного, соціально-економічного та історичного характеру стосовно відомого шляхетного дворянського, графського та князівського роду Кочубей. До складу ввійшли фрагменти книг, музейні брошури, статті, історичні повісті, розповіді різних авторів та авторських колективів. Книга охоплює інформацію XVI – поч. XXI ст., містить текстовий матеріал, світлини представників роду Кочубей та їхніх маєтків. У збірці зустрічається також інформація щодо інших дворянських родів України (Малоросії) та Російської імперії, з якими Кочубеї мали родинні зв’язки.

Васильчук М. За голосом навздогін : біографічна повість / М. Васильчук. – Коломия : Вік, 2015. – 176 с.

Книжку присвячено життю й подвижницькій праці фольклориста і хорового диригента, організатора ахматівського народного хору Порфира Демуцького (1860-1927). Автор змалював постать Демуцького на тлі власних вражень від сприйняття Жашківщини другої половини 1980-х років.

Зубко А. Системи мір ваги світових цивілізацій : тисячоліття розвитку / А. Зубко. – Beau Bassin :LAP LAMBERT acad. publ., 2017. – 385 с.

Міри ваги відігравали велику роль у соціально-економічному і культурному розвитку світових цивілізацій. У роботі даний опис систем мір ваги всіх світових цивілізацій за період первісної доби, давнього світу, середніх віків, нового часу. Досліджене походження вагових мір, норм вагових одиниць і співвідношення між ними, етапів формування окремих частин вагових систем, території і періоду часу, де і коли вони використовувались, ступенів взаємовпливу між ваговими мірами світових цивілізацій, визначене економічними і культурними зв’язками. Для всіх, хто цікавиться історією, економікою і культурою.

Малаков Д. Шляхом Київ – Житомир : путівник / Д. Малаков. – Київ : Антиквар, 2018. – 144 с.

Пропонований путівник краєзнавця Дмитра Малакова знайомить з минулим, з пам’ятками історії та культури, розташованими в містах і селах між Києвом і Житомиром обабіч автошляху міжнародного класу М-06 «Київ-Чоп». Для зручності руху в один бік без розворотів спочатку розповідається про об’єкти, що лежать на північ траси, потім - на південь. Тому читач може обирати для себе будь-який варіант: їхати з Києва чи з Житомира.

Малаков Д. Весла і колеса киян Подборських / Д. В. Малаков. – Київ-Париж-Дакар, 2018. – 168 с.

Фотоальбом «ВЕСЛА і КОЛЕСА киян Подборських», який упорядкував Дмитро Малаков, знайомить з історією родини Подборських із старовинної української шляхти гербу «Сас». Її останні київські представники брати Іван та Павло Подборські замолоду захопилися атлетикою й водними видами спорту: веслуванням та вітрильництвом. Згодом Павло Подборський став правником, а Іван Подборський – одним з перших київських автомобілістів. Збереглися унікальні родинні документи кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., понад 130 оригінальних світлин, що розповідають про родину, про Київський яхт-клуб 1898-1905 років та про розвиток автомобільної справи в Києві на початку минулого століття.

Кінзерська Т. Єфросінія Зарницька (Є. Азгуріді) : Літопис життя і творчості (1867 - 1936) / Т. Кінзерська. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 588 с.

У книжці на широкому архівному матеріалі викладено події життя і творчості шляху однієї з найяскравіших актрис: українського класичного театру («театру корифеїв») Єфросинії Пилипівни Зарницької (1867 - 1936).

Літопис побудований на листах Зарницької, відгуках у пресі на гру актриси та на спогадах про неї сучасників. У науковий обіг вводиться маловідомий чи раніше невідомий матеріал.

Кінзерська Т. Перехрестя (інсценізація роману С. Процюка «Інфекція» та інше.) / Т. Кінзерська. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 72 с.

До книжки увійшла інсценізація роману сучасного українського письменника С. Процюка «Інфекція». Події у романі розгортаються в Україні 1990-х років. Політв’язні Кремля, вчителі, митці студенти розгублені і розчаровані українською дійсністю. Вони не можуть розбудовувати своє життя на власній «не своїй землі». Духовна деградація, пристосуванство, мрії про кращу долю за кордоном утворюють атмосферу безвиході, що межують з відчаєм. В інсценізації вагання героїв приводить до протесаного вибуху в Києві на Майдані Незалежності. Боротьба українців за гідне життя на власній землі продовжується.

Козинцева–Сахарова П. В. Глубокое, глубокое раздумье… / П. В. Козинцева – Сахарова. – Київ : Основа, 2019. – 40 с.

У книзі розповідається про автора, її рідних, культурно-історичне 
місто - Путивль; третю дочку Царя Миколи І, душевну боротьбу з 
болем, сумом на практично-науковому терені медицини до 
перебудови і нині. 
Кончаковский А. Легенды и были дома Турбинных : записки 
хранителя дома / А. Кончаковский. – Киев : Личности, 2014. 
– 544 с.

Книга - головного хранителя пам’яті про Михайла Булгакова та його рідне Місто - це захоплююча історія пошуку, знахідок і життя булгаковських меморій: від листів, автографів і фотографій до дзеркала, що зберігає в своїх глибинах живий образ великого Майстра.

Михаил Булгаков в портретах, фотографиях, шаржах / упоряд. Кончаловский А. П. – Киев : Адеф-Украина, 2019. – 200 с.

У фотоальбомі представлена іконографія Михайла Опанасовича Булгакова з 1894 по 1940 роки. В окрему графу зібрані художні портрети і шаржі знаменитого письменника. Всі портрети, фотографії супроводжуються короткими коментарями, а також в альбомі зібрано інформацію про фотографії, які знімав М. Булгаков у різні роки.

Прихненко О. Генічеськ – це Україна! : фотоальбом / О. Прихненко. – Мелітополь : ВД ММД, 2018. – 84 с.

У фотоальбомі роботи автора з 2014 по 2018 роки. В час випробувань люди згуртувалися і, в прикордонному районі, довели, що наша держава єдина, а любов до неї вимірюється не гучними словами, а вчинками.

Пасіцька О. «Львівський Манчестер» і «Галицька Каліфорнія»: соціально-економічна діяльність українців Галичини (20-30 роки ХХ ст.) / О. Пасіцька. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2019. – 572 с.

З метою об’єктивного висвітлення цієї проблематики було опрацьовано широкий спектр української та польської історіографії, статистичні матеріали (польські переписи населення 1921 і 1931 рр. ) державні правові акти, публікації українських та польських періодичних видань.

Про Дмитра Павличка : збірник статей / упоряд. Д. Пилипчук. – Київ : Просвіта, 2019. – 1040 с.

Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: «Дмитро Павличко в Україні» та «Дмитро Павличко за кордоном». Подані тут 165 текстів 131 автора переконливо засвідчують, що по-перше, постать Павличка належить до історичних імен української літератури першої величини, і що по-друге, давно назріла необхідність розглядати його персоналію в парадигмі класики світової літератури.

Сич О. Соціально-консервативний націоналізм: теорія і політика : монографія / О. Сич. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2019. – 544 с.

Монографія є комплексним науковим дослідженням революційного і державницького складників націоналізму. Революційність як іманентна сутність націоналізму, ренесанс націоналізмів у Західній Європі, витоки й генезис сучасного українського націоналізму, перманентний революційний процес в Україні та вплив на його перебіг націоналістичних структур – головні теми першої частини цього дослідження.

 

Чернецький Є. Герої, вороги, жертви Першої більшовицько-української війни 1917-1918 рр. на цвинтарях Києва / Є. Чернецький. – Біла Церква : Пшонківський О. В., 2018. – 536 с.

Книгу присвячено загиблим на Першій більшовицько-українській війні 1917-1918 рр., яких поховали на цвинтарях м. Києва. Проаналізовано соціокультурний портрет, причини загибелі та поховання майже 100 осіб. Більшу частину публікації становлять біографічні дані про загиблих з тогочасних метричних книг. Вони доповнені розлогим науково-довідковим апаратом.

Щербак В. Державна ідея в ранньомодерній Україні : монографія / В. Щербак. – Вінниця : Твори, 2019. – 220 с.

У монографії представлене авторське бачення еволюції державної ідеї в Україні ранньомодерної доби. Проаналізовано її генезу та втілення в життя очильниками Війська Запорозького у другій половині XVII - XVIII ст. З’ясовано внутрішні та зовнішні чинники, які перешкоджали процесу українського державотворення.

 

Фонд НІБУ в квітні - травні 2019 року поповнився на 200 примірників дарунків.

Щира подяка авторам, видавництвам та меценатам за безцінні дарунки. Пропонуємо читачам ознайомитися з новими надходженнями:

Книжковий дарунок представників Посольства Угорщини в Києві:

Мадяр Стефан-Арпад Угорці в Києві: глави історії угорсько-українських відносин з IX століття до наших днів / С. А. Мадяр. – Київ: Посольство Угорщини в Києві; Міжнародна громадська академія «MODUS COLORIS», 2018. – 396 с.

Дослідження ознайомить читачів Бібліотеки з історією взаємин угорців та українців, що сприятиме розвитку, зміцненню політичних, економічних, культурних зв’язків, співпраці та дружніх стосунків між Угорщиною та Україною.

Олександр Степанович Афанасьєв-Чужбинський – відомий у свою епоху письменник, публіцист, етнограф, приятель молодих років Тараса Шевченка багато мандрував Україною, вивчаючи народний побут, уклав словник української мови. У 1856-1860 роках здійснив експедицію берегами Дніпра й Дністра, результатом якої стала книга у двох томах - ґрунтовне краєзнавче та етнографічне дослідження і водночас захопливий художній твір у жанрі дорожніх нотаток з безліччю живих діалогів.

Афанасьєв-Чужбинський О.С. Нариси Дніпра: Т. 1 / О. С. Афанасьєв-Чужбинський. – Львів: Апріорі, 2016. – 544 с.

У першому томі описано життя на берегах ріки від порогів і до її гирла: навігацію і торгівлю, будні містечок і сіл, побут їхніх мешканців – відважних дніпровських лоцманів, українських селян, німецьких, шведських та єврейських колоністів. З особливим почуттям автор пише про занедбані запорозькі пам’ятки – рештки Січей і забуті могили «степових лицарів».

Афанасьєв-Чужбинський О.С. Нариси Дністра: Т. 2 / О. С. Афанасьєв-Чужбинський. – Львів: Апріорі, 2016. – 524 с.

У другому томі описано життя прибережних містечок і сіл у межах тодішніх російських володінь: від села Анути вище Хотина і до Дністровського лиману (нині це територія України та Молдови). Ми дізнаємось про природу, старожитності й, насамперед, про заняття і побут мешканців обох берегів Дністра: українських і молдавських селян-хліборобів, євреїв – крамарів і контрабандистів, а також німецьких, болгарських та швейцарських колоністів.

Головцов А. Л. PRIMUS SNTER PARES (О первых меж равных). Кн. 2 Чародей Рахманинов / А. Л. Головцов. – Київ: Альфа Реклама, 2019. – 336 с.

Книга присвячена життю і творчості генія світової музичної культури Сергію Васильовичу Рахманінову. Твір рясніє особами і подіями зв’язаними з цією видатною людиною, багатий різноплановим фактичним матеріалом, особливо відображені в книзі дружба і творча взаємодія Рахманінова і Шаляпіна.

Бех М. В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття / М. В. Бех.НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ: Наукова думка, 2018. 142 с.

У монографії наведено результати перших комплексних досліджень локальних особливостей розвитку традиційно-побутової культури села Бехи на Житомирщині наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ століття. Розглянуто ключові напрями локальних монографічних досліджень на мікрорівні у вітчизняній історіографії. Розглянуто історико-географічні та соціально-політичні особливості заселення Бехів. Охарактеризовано типи житла та особливості забудови села. Дослідженно функціонування і трансформації традиційних галузей господарства (землеробства, тваринництва, бджільництва, збиральництва, мислиства та рибальства), простежено особливості харчового раціону населення Бехів. Підтвердженно, що народний одяг був виразником ідентичності «околичної» шляхти, реконструйовано традиційні жіночі та чоловічі костюми. Висвітлено особливості килимового ткацтва Бехів, охарактеризовано знакові функції килимових виробів.

Іван Мазепа та його епоха: зб. наук. праць / ред. О. В. Рудник. – Київ: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НаККіМ, 2019. – 172 с.

Видання містить наукові праці, що підготували вітчизняні історики, археологи, мистецтвознавці та музеєзнавці у рамках заходів зі створення музею Івана Мазепи у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Ковалевська О. Таємниці козацьких портретів / О. Ковалевська. – Київ: Кліо, 2019. – 288 с.

Видання містить десять нарисів з історії давньої та сучасної іконографії відомих українських гетьманів, полковників, сотників та їхніх матерів і дружин. У захопливій формі читачам запропоновано дізнатися, який зі збережених портретів демонструє нам справжнього Івана Мазепу, замислитися, чи дійсно Петро Дорошенко виглядав так, як його малювали художники, довідатися, чому Івана Самойловича зображено із заплющеними очима, з’ясувати, яким насправді був Іван Гонта, уявити, якою мала бути на портреті поважна гетьманша чи полковниця, та розвідати, чому відбуваються підміни портретованих.

Музейні читання пам’яті М. Біляшівського і Д. Щербаківського: науковий збірник – Вінниця: Твори, 2018. – 448 с.

Збірник уміщує 51 статтю 56 авторів з провідних музеїв, заповідників, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, бібліотек з Києва, Бердянська, Дніпра, Кам’янки, Канева, Львова, Одеси, Переяслава-Хмельницького, Полтави, Харкова, Чигирина. Розглядаються питання діяльності М. Біляшівського і Д. Щербаківського, інших діячів музейної галузі, шляхи комплектування музейних колекцій, їх дослідження, атрибуція, реставрація та популяризація. Книга містить 200 чорно-білих ілюстрацій.

Мизак Н. Буковина у боротьбі. Збірка повстанських світлин: монографія / Н. Мазин, Р. Твердушкін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – 260 с.

«Буковина у боротьбі» є чотирнадцятим додатком до серії книг «За тебе, свята Україно», продовженням альбома «УПА-«Захід» у фотографіях», виданого 2012 р. Повстанські світлини - це безцінний скарб народної пам’яті про учасників визвольної боротьби ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу, зібрані авторами з буковинських теренів УПА-«Захід». Подані у книзі фотографії героїв-буковинців доповнюють двохтисячну збірку світлин УПА-«Захід» та віддзеркалюють нездоланний потяг краян до свободи і незалежності. Книга рекомендується усім, хто закоханий у рідну історію, уболіває за неї, пропагує славетні сторінки визвольних традицій українського народу.

Кривоконь О. Г. Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії / О. Г. Кривоконь. – Харків: Іванченко І. С., 2019. – 281 с.

У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних засад виникнення та розвитку вітчизняного тракторобудування, науково-технічних тракторобудівних шкіл, висвітлюються біографії видатних конструкторів, інженерів, управлінців, науковців, котрі доклали зусилля для становлення тракторобудування як важливої галузі сільськогосподарського машинобудування.

Карий В. Мій Кругів: історія, пам’ять, час / В. Карий. – Снятин; Чернівці: Друк Арт. – 112 с.

У книзі вперше розкривається вікова історія села Кругів на тлі подій в Галичині від найдавніших часів до наших днів. Перед читачем постають образи односельців, історичні події і вікова боротьба мешканців села за своє визволення і краще життя. Наводяться основні віхи церковного життя у селі. На основі архівних матеріалів СБ України у Львівській області подаються біографічні довідки про односельців-жертв політичних репресій. Уперше зібрано відомості про тих, хто закінчив коледж або вищий навчальний заклад.

Ляшев О. Московсько-радянські репресії на Чернігівщині: село Роїще / О. Ляшев. – Чернігів: Десна, 2019 – 76 с.

У книзі висвітлено огляд архівно-слідчих справ роїщан, яким у період 1919-1951 років була інкримінована антирадянська діяльність. Для всіх, хто цікавиться минулим Чернігівщини та України.

Михайлина Л. Археолог, який став легендою. До 100-річчя з дня народження Б. О. Тимощука / О. Тимощука, Л. П. Михайлина, С. В. Пивоваров. – Київ: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Фенікс, 2019. – 98 с.

У виданні йдеться про життєвий і творчий шлях та науковий доробок видатного українського археолога зі світовим ім’ям Бориса Онисимовича Тимощука (1919-2003). Відзначено вклад ученого у вивчення найдавнішого минулого Буковини, проаналізовані його основні праці з історії давніх слов’ян та Київської Русі. Окремо акцентовано на значенні робіт науковця у вивченні формування слов’янської общини (громади) та еволюції язичницьких вірувань та обрядів.

Затоплений рай: Андруші у спогадах та документах / упоряд. М. Михняк. – Київ: Університетський пріоритет, 2018. – 400 с.

Це науково-популярне видання є літописом неймовірно важких випробувань: голодомори 1921-23, 1932-33 років, Друга світова війна, голод 1946-47 років, репресії, примусове виселення з родового гнізда при будівництві Канівської ГЕС, документи, спогади про життя в Андрушах в 20-70-х роках XX століття. Це данина пам’яті славетному українському Роду, якому притаманні добрі справи, працьовитість, стійкість, чесність, справедливість, толерантність.

Село Андруші. Історико-етнографічний нарис / [за ред. І. Скрипник]. – Київ, 2016. – 256 с.

У книзі на архівному матеріалі висвітлено культуру та побут мешканців села Андруші, затопленого під час будівництва Канівської ГЕС. Його жителів було переселено до приміської смуги м. Переяслава-Хмельницького, де згодом утворилися Нові Андруші. Однак пам’ять про рідне село досі живе серед переселенців: вони сумують за ним, збирають спогади про свою малу батьківщину. Опис Андрушів, зроблений у 1950-х роках Дмитром Косариком, є цікавою історико-етнографічною пам’яткою.

Некрополь філологів – викладачів Київського Свято Володимирового та Шевченкового університету: біографічний довідник / за ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ: Логос, 2018 – 291 с.

Довідник містить понад 400 статей, кожна з яких охоплює стислі біографічні дані про викладачів: рік і місце народження, рік і місце смерті, місце поховання, роки викладання в Київському університеті, педагогічну діяльність, особливий внесок у розвиток філологічної освіти, української науки та державності.

Палій В. Історія села вікно у фактах, документах і спогадах / В. Палій, В. Палій. – Чернівці: Наші книги, 2018. – 720 с.

У книзі подано літопис буковинського села Вікно від найдавніших часів до сьогодення. Книга гарно ілюстрована, для істориків, краєзнавців та широкого кола читачів, які цікавляться історією України та рідного краю.

Фрески голоду / упоряд. М. Овдієнко. – Бровари: Українська ідея, 2017. – 141 с.

Видання складається із трьох основних частин. У першій містяться авторські статті Марії Овдієнко про Голодомор 1932–33 років у Броварах. У другій – зібрані спогади місцевих свідків геноциду. А в третій ідеться про вшанування пам’яті жертв трагедії у місті.

Окрім того, в кінці видання представлена невелика розповідь про видатного дослідника Голодомору – американського історика Джеймса Мейса.

150 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в березні 2019 року.

28 лютого в Музеї книги і друкарства України відбулася презентація книги "Пам’яті Володимира Юрчишина : статті, спогади, листи", виданої музеєм і донькою В. Юрчишина Оксаною Юрчишин-Сміт у 2018 році.

Участь у заході взяли представники Національної історичної бібліотеки України і отримали в дарунок декілька примірників презентованого видання.

Пам’яті Володимира Юрчишина: статті, спогади, листи / упоряд. І. Дудник, О. Здор, Д. Палій, О. Юрчишин-Сміт. – Київ : Музей книги і друкарства України, 2018. – 132 с.

Володимир Юрчишин глибокий знавець української культури, історії і мистецтва, один з найкращих українських майстрів книжкового дизайну та рукописного шрифту.

Пропоноване видання має стати одним з джерел для подальших досліджень творчості художника.

Висловлюємо щиру подяку членові Спілки архітекторів  
України та "Асоціації працівників музеїв технічного
 профілю" Івлевій Валерії Павлівні за подаровану 
 добірку книжок з історії та історично-краєзнавчої тематики.

Ці книги є справжнім скарбом для читачів-істориків, краєзнавців, літературознавців і національно свідомих патріотичних громадян які хочуть більше дізнатися про історію Кримського півострова з найдавніших часів до сьогоднішнього дня.

Колектив та користувачі НІБУ висловлюють подяку українському вченому, публіцисту, професору, доктору філологічних наук Миколі Степановичу Тимошику за постійну підтримку і допомогу у поповненні фонду Бібліотеки науковими виданнями згідно з тематико-типологічним профілем комплектування фонду:

Тимошик М. Запізніле вороття / М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 392 с.

В основі документально-публіцистичної оповіді про творчий і науковий спадок Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – драматичні колізії втілення творчих задумів автора за неймовірно складних житейських обставин, перипетії з побутуванням текстів, головні змістові домінанти творів, непроста дорога повернення їх із чужини.

Тимошик М. Село: у 2-х Т. 1 : Зійти з безпам’ятства / М. Тимошик. Київ : Ярославів Вал, 2017. – 420 с.

Таким українське село в нашій літературі ще не поставало. Знайомлячись із кожним новим сюжетом, читач мимоволі залучається до внутрішнього двобою власних думок між усталеними версіями хрестоматійно відомих подій і прихованою правдою, яка за ними стояла в тривалому очікуванні бути оприлюдненою.

У першому томі подано широку панораму життя хліборобів та сільської інтелігенції від козацьких часів до жовтневого перевороту 1917 року.

Тимошик М. Історія одного журналістського курсу в мемуарах, щоденниках, інтерв’ю, замальовках, записках, есеях, документах, світлинах : навч. посіб. / М. Тимошик, Г. Дацюк, К. Таран. Київ : Наша культура і наука, 2017. – 376 с.

Журналістика на тлі радянської і пострадянської епохи; долі дипломованих газетярів, радіо- і телевізійників; їхня відданість обраному ремеслу, їхні професійні злети й падіння, переживання й розчарування, вплив їхньої творчості і високого житейського чину на суспільну свідомість головна тема змісту цієї книги.

Тимошик М. Село : у 2-х Т. 2 : Трудний шлях відмосковлення / М. Тимошик Київ: Ярославів Вал, 2017. – 580 с

У другому томі, що хронологічно охоплює період від 1917-го до початку 70-х років ХХ ст. переосмислюється низка сфальшованих сторінок спочатку збільшовиченого, а згодом околгоспленого українського села. Фактологічна канва оповіді, що побудована винятково на закритих донедавна архівних матеріалах та спогадах очевидців, тут особливо вражаюча за силою правди.

Тимошик М. Його бій за державність / М. Тимошик. Київ : Наша культура і наука, 2017. – 376 с.

Документально-публіцистична оповідь про драматичні воловоди долі великого українця – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – створена на основі нових документів, віднайдених автором у архівах України, Польші, Швейцарії, Франції, США та Канади.

Тимошик М. Українська книга і світ / М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука; Вашингтон : Український університет, 2018. – 516 с.

У виданні йдеться про історичну місію книги і преси як чинника національного самопізнання і самоствердження народу, його цивілізаційного поступу в тісному взаємозв’язку з європейською спільнотою.

Дарунки авторів та шанувальників :

Віденський архів гетьманського роду Розумовських. Т. 1 / упоряд С. П. Потапенко. ‒ Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2018. ‒ 264 с.

До збірника ввійшли документи 1757–1799 рр., які на сьогодні зберігаються у Відні у приватному архіві прямих нащадків останнього гетьмана Козацької України Кирила Розумовського. Опубліковано службову документацію К. Розумовського (гетьманські універсали, імператорські грамоти, виписки із законодавчих актів), родинне листування (листи Кирила Розумовського до сина Андрія) та інструкцію управителю маєтностей Розумовських в Україні. Видання оснащено коментарями, ілюстраціями та генеалогічним розписом Розумовських середини XVIII – початку ХХІ ст.

Семенюк Г. Некрополь філологів – викладачів Київського Свято-Володимирового та Шевченкового університету : біографічний довідник / за ред. Г. Ф. Семенюка. – Київ : Логос, 2018. – 291 с.

Довідник містить понад 400 статей, кожна з яких охоплює стислі біографічні дані про викладача: рік і місце народження, рік і місце смерті, місце поховання, роки викладання в Київському університеті, педагогічну діяльність, особливий внесок у розвиток філологічної освіти, української науки та державності.

Дорога життя. Ісаак Мойсейович Клейнер : у спогадах і власних творах. Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 288 с.

Це збірка спогадів сестри, колег, друзів, учнів про людину-легенду селища Куликівка, педагога подвижника, Вчителя з великої літери, Відмінника народної освіти, кумира юних туристів, засновника та незмінного керівника протягом 27 років туристичного клубу "Вогнище" поета, барда-пісенника; талановиту і чуйну Людину з великим серцем – Клейнера Ісаака Мойсейовича.

Йому ще жити й жити у серцях : спогади про Станіслава Реп’яха. Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 144 с.

Спогади сучасників про Станіслава Панасовича Реп’яха (19382012) відкривають нам його не лише як талановитого літератора, поета, прозаїка, перекладача, журналіста, але й як доброго друга й товариша, порадника, високого інтелектуала, патріота рідної землі. Для кожної молодої (і не тільки) талановитої людини він знаходив потрібне заохочувальне слово, тепло, турбувався, цікавився успіхами.

У книзі можна знайти спогади багатьох знаних письменників та суспільних діячів і просто відомих людей, які особисто були знайомі зі Станіславом Реп’яхом, Ганни Арсенич-Баран, Василя Буденного, Ігоря Коцюбинського, Ростислава Мусієнка, Сергія Дзюби, Олексія Брика та багатьох інших.

Сергійчук В. Голодомор 1962-1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. – 432 с.

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обгрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства.

Мишанич О. У колі сучасників : зб. спогадів / уклад. М. Б. Бадида, О. Д. Гаврош, І. В. Когутич, Я. О. Мишанич. Ужгород : РІК-У, 2018. – 380 с.

Збірка підготовлена до 85-річчя від дня народження Олекси Васильовича Мишанича (1933-2004), - це спроба зафіксувати добу доктора філологічних наук, члена-кореспондента НАН України, фундатора української школи медієвістики, громадського діяча, лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка очима самого академіка та його сучасників – літературознавців, письменників, журналістів, учнів, рідних, друзів. Доповнює видання найповніша бібліографія наукового доробку та матеріалів про Олексу Мишанича.

Список репресованої літератури : заборонені видання 1920-30-х років / упоряд. С. Білокінь. ‒ Київ : Укр. Пропілеї, 2018. ‒ 520 с.

Це – літературно-культурологічний проект відомого українського філолога, історика й джерелознавця Сергія Білоконя та видавництва "Українські пропілеї", відомого виданням легендарного культурологічного альманаху "Хроніка-2000". Проект передбачає дослідження й оприлюднення на широкий загал раніше не публікованого переліку заборонених в Україні видань як свідчення тоталітарної цензури комуністичного режиму. Він дає змогу відновити історичну справедливість та повернути в культурний і науковий обіг значну кількість знакових вітчизняних видань, залишених на маргінесах з ідеологічних міркувань.

Цар І. Україна прабатьківщина людства : українського цвіту по всьому
 світу /
 І. Цар.– Львів : Папуга. – 112 с.

Книга Ігоря Царя – це надзвичайно цікавий матеріал з історії України, маловідомі факти, постулати, гіпотези, які автор вдало проілюстрував думками видатних людей. Вчені та митці світового рівня переконують нас у достовірності й правдивості викладеного. Звичайно, окремі тези ще вимагають дослідження, але автор має право на свій погляд і відповідні твердження.

235 примірників дарунків поповнили фонд НІБУ в лютому 2019 року.

Колектив Національної історичної бібліотеки України висловлює величезну подяку директору ТЦ “Домосфера” Наталії Кравець та співзасновниці агенції “Gres Todorchuk PR” Ярославі Гресь за подаровані видання – комплект листівок та календарі на 2019 рік “Щирі свята”.

Проект реалізовано у партнерстві з Національним центром народної культури “Музей Івана Гончара”. Саме на його підтримку буде передано увесь прибуток від продажу листівок та календарів.

“Щирі свята”намагання з допомогою календаря об’єднати суспільство навколо перевірених століттями ідей та цінностей. Саме знання народних традицій та обрядів наближає нас до розуміння того, хто ми, які ми і звідки. 15 українських зірок приміряли 20 строїв, які відобразили 100-річну історію українського вбрання з різних регіонів країни: Західне Поділля, Покуття, Середня Наддніпрянщина, Гуцульщина, Галичина.

Кожен місяць у календарі присвячено традиційному українському святу, на що вказують атрибути та елементи вбрання. Календар традиційних свят є духовною та естетичною структурою, за якою жив український народ.

Щира вдячність директору Інституту законодавства Верховної Ради України, академіку НАНУ та НАПрНУ, доктору юридичних наук, професору, п. Копиленку Олександру Любимовичу за постійне поповнення фонду Бібліотеки науковими дослідженнями законодавчої діяльності Верховної Ради України, які розкривають стратегію державної правової політики та концепцію розвитку законодавства України:

Мищак І. М. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 – початок 1950-х рр.): історіографія / І. М. Мищак. – Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2010. – 509 с.

У монографії викладені результати історіографічного дослідження інкорпорації й радянізації західноукраїнських земель Радянським Союзом та Українською РСР у 1939 – на початку 1950-х рр. Висвітлено основні етапи історіографічного процесу, охарактеризовано джерельну базу дослідження, проаналізовано підходи науковців до з’ясування основних тенденцій та особливостей суспільно-політичних, соціально-економічних, культурних, духовних перетворень у Західній Україні.

Мищак І. М. Хай буде вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917–1921 років) / І. М. Мищак; Ін-т законодавства Верховної Ради України; передм. О. Л. Копиленко. – Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. – 140 с.

До збірки увійшли вибрані авторські статті й матеріали доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, круглих столах, підготовлені у рамках роботи над науковою темою Інституту законодавства Верховної Ради України “Досвід державотворення і право творення в Україні у 1917 1921 рр. у контексті актуальних проблем конституційної реформи”.

Дарунки партнерів та друзів бібліотеки:

Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: жінки у громадському житті України 1884-1939 / Центр жіночих студій в УКУ. – Львів: Український католицький університет, 2018. 520 c.

Книга має подвійну тематику – націоналізм і фемінізм – та дає можливість з’ясувати роль жінок неіндустріалізованих країн у громадському житті. У канву історії України вплетено докладну розповідь про життя жіноцтва. Розглядаючи досі не опрацьований архівний матеріал, авторка зуміла відтворити діяльність організованого жіноцтва в усіх частинах України, а також у країнах Європи та Америки, де мешкали українці. Водночас це розповідь про долі багатьох славних українок.

У цьому перевиданні книги, що виходить у межах діяльності Центру жіночих студій в УКУ, додано бібліографію, вміщено нову добірку фотографій.

Будзей О. В. Біланівка: мікрорайони Кам’янець-Подільського / О. В. Будзей. – Кам’янець-Подільський: Зволейко Д. Г., 2018. – 80 с.

Біланівка нині – це один із мікрорайонів міста Кам’янця-Подільського. Колись це поселення було хуторами й іменувалося Долішніми фільварками. У книжці висвітлено історію Біланівки, діяльність її освітніх, культурних та соціальних об’єктів. Також йде мова про людей, які народилися або чимось пов’язані з Біланівкою.

Воїни миру (спогади воїнів АТО) /упоряд. Сорочинська Б. Я. – Львів: Растр-7, 2018. – 124 с.

Книга присвячена усім тим, хто відстоював територіальну цілісність України і тим, хто не повернувся до рідної домівки, а також тим, хто був поряд із героями – військовим капеланам, медикам і волонтерам. До книги включено фотоматеріали, надані воїнами та волонтерами, складається з інтерв’ю із чоловіками та юнаками, які пройшли крізь пекло Авдіївки, Мар’їнки, Іловайська, Дебальцевого, Курахового, Слов’янська, Маріуполя, Попасної, Широкіного, Донецького аеропорту та інших «гарячих» точок.

Гаврилів І. Україна–Росія: протиборство європейської та євразійської цивілізації / І. Гаврилів. – Львів: Левада, 2018. – 112 с.

У запропонованій книзі розкрито багатовіковий цивілізаційний конфлікт, який увійшов у свою заключну фазу на початку ХХІ століття внаслідок розгортання збройного російсько-українського протистояння. Показано формування українського та російського народів на суміжному пограниччі, які протистояли один одному історично та ментально в контексті загальноєвропейських та світових глобальних процесів. Визначено роль та місце української військово-політичної та культурно-мистецької еліти у формуванні і функціонуванні Російської імперії XVIII-XX століть. Представлено причини та наслідки розпаду СРСР, зроблено спробу проаналізувати через призму боротьби та історичної тяглості українсько-російського цивілізаційного конфлікту розвиток подій в Європі і світі в майбутньому.

Герасименко Н. Межигір’я: сторінки історії / Н. Герасименко. Київ: Кліо, 2018. 232 с.

У книжці розповідається про Межигір’я, мальовничу місцевість недалеко від Києва. Про його величну історію, яка сповнена легенд, переказів і драматичних подій. Детально описується функціонування Києво-Межигірського монастиря, починаючи від оповитого легендами заснування у XII ст. Значне місце відведене періодові, коли він був “військовим” храмом Запорозької Січі. Розглянуто діяльність фаянсової фабрики, відкритої на території монастиря після його ліквідації наприкінці XVIII ст., знову відновлення монастиря та його закриття після встановлення в Україні радянської влади і, врешті, руйнування монастирських приміщень та церков, знищення культурних надбань українського народу і побудови державної дачі.

Горак Р. Українські історії. Повернення додому / Р. Горак. – Львів: Апріорі, 2018. – 580 с.

Найвищою культурою нації є її історична пам’ять, принципом якої є точність у фіксуванні фактів. Саме ця потреба донести світові інформацію про призабуті, а то й цілком забуті події, явища, а людей примушує автора цієї книжки, львівського письменника Романа Горака, мандрувати Україною, піднімати запилені архіви, розшукувати могили, щоб воскресити в пам’яті те, чого ми ніколи не повинні забувати.

Кухарський В. Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів / В. Кухарський. – Київ: Фенікс, 2018. – 224 с.

Вже не одне століття північну частину Києва називають Оболонь. Це один з найбільших житлових масивів міста і його особливість в тому, що він практично весь побудований на намитому ґрунті. У давнину ця місцевість відігравала важливу роль у житті міста. Часом тут відбувалися непрості й драматичні події.

Це своєрідний історичний довідник, де зібрано цікаві факти, легенди, літописні згадки, археологічні знахідки, а також унікальні фотографії.

Кушніренко І. Феномен Нестора Махно і Гуляй-Поля: дослідження / І. Кушніренко. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2018. – 210 с.

У цьому дослідженні мова йде про феномен командира Революційної Повстанської армії України (махновців) Нестора Івановича Махна як першого у світі анархіста-практика, визначного організатора і провідника українських селян, про його ідейні погляди, також зроблено спробу аналізу його літературної і публіцистичної творчості.

Автор простежує і феномен Гуляй-Поля як місця (територію), де зародився інший феномен в історії України – махновщина, і як дух Гуляй-Поля поширився у світі.

Маркова О. В. Історія фізичної культури (до періоду античності): навч. метод. посіб. / О. Маркова. – Кропивницький: КОД, 2018. – 236 с.

У посібнику розкривається зародження, становлення і розвиток перших фізичних вправ, систем фізичного виховання та спорту на різних історичних етапах розвитку держав: від епохи первісної людини до періоду античності. Значну увагу в посібнику приділено самостійній роботі студентів та вибору ними способу підготовки до занять в залежності від рівня складності видання.

Моренець В. І. Армія за дротами / В. І. Моренець. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2018. – 432 с.

Збірка документів про перебування Армії Української Народної Республіки в таборах інтерпретованих на території Польщі.

Ця драматична сторінка історії збройних сил УНР досі залишається маловивченою. Автор доклав чимало зусиль аби зібрати воєдино масив документів і матеріалів, присвячених цій темі. Це понад 100 документів, які розповідають про обставини інтернування українських старшин і вояків, їхні відносини з польською владою, а також спроби організувати антибільшовицький опір на українських землях. Справжньою окрасою книги стали майже 1300 світлин, більшість яких унікальні.

Обличчя незалежності: збірка / упоряд. А. Рибалко. – Київ: УВС, 2018. – 350 с.

Книга з історіями людей, які боролися за суверенітет і соборність України, ці люди завжди вірили в українську державність та красу рідної мови. Всі вони з різних куточків України, але об’єднані спільною метою. Ці інтерв’ю доводять те, якою важливою є доля кожного з нас для цілої держави.

Офіцинський Ю. Сучасна російсько-українська війна: (за матеріалами газети “The New York Times” 2013 – 2017 років) / Ю. Офіцинський. – Ужгород: РІК-У, 2018. – 312 с.

У монографії відображені результати наукових досліджень, які виконані автором на кафедрі історії України Ужгородського національного університету в рамках підготовки курсових і дипломної робіт під час навчання на бакалавріаті та магістратурі.

Сучасна російсько-українська війна відразу потрапила в поле наукових інтересів істориків всього світу. Її абсолютно логічно трактовано в контексті глобальних викликів і загроз, довгострокових наслідків для всіх країн західної цивілізації. Видання стане корисним ученим, викладачам і здобувачам вищої освіти, учителям та учням загальноосвітніх шкіл, суспільним діячам, усім, хто шанує минуле і вболіває за майбутнє України.

Пахольчук І. С. Я просто йшов: автобіогр. роман-монографія / І. С. Пахольчук. – Умань: Сочінський М. М., 2018. – 168 с.

У книзі прослідковується літописна історія особистого саморозвитку у нерозривній єдності зі своїм родоводом у драматичній картині громадсько-історичного буття України минулого століття. Викладені у хронологічній послідовності окремі епізоди життєвого шляху автора не лише пізнавально-цікаві, а й повчальні.

Рог В. Ієрархія національних пріоритетів / В. Рог. – Київ, 2018. – 432 с.

До збірки увійшли вибрані публіцистичні статті, виступи, спогади, інтерв’ю опубліковані в періодичних виданнях та збірниках протягом 1991-2018 років.

Якою ми бачимо українську державу, які шляхи обрати для руху нації вперед і як подолати перепони, в чому суть ідеології українського націоналізму, хто загрожує нашій державності. На ці та ряд інших важливих питань дає аргументовані відповіді автор.

Тексти для роздумів: альманах. У 5 т. Т. 1 / редкол.: Л. Латипова, Ю. Блащук, В. Воловик та ін. – Київ: Саміт – книга, 2018. – 514 с.

Видання є збіркою літературних, публіцистичних, філософських і наукових текстів різних авторів, об’єднаних спільною тематикою, що лягли в основу обговорень під час засідань Українського Аспен Клубу в 2008-2009 рр. Кожний розділ видання представляє окрему тему (“Любов земна і небесна”, “Українська мрія”, “Спорт”, “Архітектура’, “Успіх”) і може бути використаний незалежно від інших розділів. Збірку можна використовувати для власного ознайомлення, а також для проведення семінарських занять різних форматів.

Скирда В. В. Історія первісного суспільства: підручник / В. В. Скирда, Б. А. Шрамко. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Карамзіна, 2018. – 172 с.

У підручнику висвітлено найдавніший період в історії людства від появи пращурів людини до появи стратифікованих суспільств.

Основна увага приділена проблемам, пов’язаним із часом та місцем походження людини, розвитком мови та мислення, релігії та мистецтва. Виникнення рас, розселенням людини на земній кулі, виникненням та розвитком первісної суспільної організації, головних подій, що призводили до змін у структурі первісного суспільства та створення перших державних об’єднань.

Подоляка Н. С. З історії розвитку книжкової торгівлі на Сумщині: монографія / Н. С. Подоляка. – Суми: Мрія, 2018. – 112 с.

У книзі зроблено спробу проаналізувати розвиток книжкової торгівлі на Сумщині протягом тривалого історичного періоду. Видання призначене для широкого кола дослідників історії, науки і культури України, книгознавців та бібліографознавців, фахівців у галузі бібліотечної і видавничої справи, викладачів та студентів навчальних закладів, при викладанні курсу предметів “Історія України та всесвітня історія”, “Основи книгознавства”, “Історія видавничої справи”, “Культурологія”, та для всіх, хто цікавиться історичним минулим краю.

Ягода І. Крізь вогонь і воду: наук.-попул. краєзн. нариси / І. В. Ягода. – Ковель: Івановський В. М., 2018 – 364 с.

Книга висвітлює непрості події, які відбувалися на території села Бруховичі Ковельського району Волинськогї області у 1914-2016 рр., історію культових споруд сіл Бруховичі та Нужель. Перша частина присвячена 1914-1945 рр. У ній подано короткі біографічні довідки про людей, мешканців с. Бруховичі, які зазнали репресій з боку польської влади у міжвоєнний період, загинули в роки світових воєн, були вивезені на примусові роботи до Німеччини, репресовані радянською владою.

Фонд НІБУ в січні 2019 року поповнився на 97 примірників дарунків.

Директор Книжкової палати України Микола Іванович Сенченко передав до фонду НІБУ видання присвячене 100-річчю Книжкової палати України :

Сенченко М. І. Книжкова палата України : 100 років системних та інноваційних трансформацій, 1919-2018 / М. І. Сенченко; наук. ред. Н. О. Петрової. – Київ : Кн. палата України, 2019. – 200 с.

У науково-популярному виданні коротко розглядається історія зародження, становлення і розвитку центру державної бібліографії, будівництво книгосховища в Києві, структура Палати, наукова і видавнича діяльність, а також питання перспективного розвитку.

 

Дарунки різних організацій та установ :

Бог і Майдан : аналіз і свідчення / Філософсько-богословський факультет УКУ, кафедра пасторального богослов’я; за заг. ред. Михайла Димида. – Львів : Укр. Католиць. ун-т, 2018. – 224 с.

Революція Гідності стала символом позитивної боротьби українців за гідність і справедливість. Майдан перемінив ставлення багатьох учасників до Бога та Церкви. Тому представлені у книзі богословські думки зацікавлять широке коло читачів, яким не байдужі питання віри в Бога, культурного та морального розвитку світу, а також суспільно-державного майбутнього України як європейського суб’єкта.

Грицяк Є. Норильське повстання / Є. Грицяк. – Харків : Права людини, 2018. – 108 с.

Книжка відкриває маловідому героїчну сторінку історії Норильського повстання 1953 р. Доведені до відчаю нелюдськими умовами життя, виснажливою працею, садистськими знущаннями і смертельними розправами, в’язні повстали і зажадали не тільки пом’якшення табірного режиму, а й висунули політичні вимоги щодо демократизації радянського режиму загалом. Повстання було жорстоко придушене, але відвага, самопожертва його організаторів, серед яких провідну роль відігравав автор, засвідчили, що людську гідність перемогти неможливо. Вона сильніша тортур і самої смерті.

Григоренко О. Залізна відданість вкраїнському народу / О. Григоренко. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 308 с.

До цієї книги увійшли поезії, оповідання і листи Олександра Григоренка.

Любов до свого села, до рідного краю, до батьків, до рідної мови, до знедоленої України підтримували його і давали наснагу в найтяжчі миті життя. Про це свідчать його листи до батька в неволю, з військового училища тату й мамі, де він навчався понад півроку, а потім з «Дубравлагу» під час трирічного ув’язнення. А ще його проникливі поезії та оповідання, справжні родзинки молодого за віком, але зрілого за розумом митця.

Калниш С. Обухівка – моя доля / С. П. Калниш. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 408 с.

Книга ветерана-фронтовика, корінного обухівця Семена Панфіловича Калниша присвячена минулому і сьогоденню селища, його особливостям, розповідям про долі найвідоміших земляків.

Київська фортеця : монографія / Кузняк О. Г., Дацюк О. А., В’ялець А. В. та ін. : Нац. іст.-арх. музей «Київська фортеця». – Київ, 2018. – 92 с.

У колективній монографії вміщено матеріали про оборонні споруди Київської фортеці, зроблений аналіз розвитку вітчизняної фортифікації протягом понад 240 років.

Орел С. Ті, хто не хотів помирати мовчки… / С. Орел. – Кропивницький : Кіровоградська інформаційно-поліграфічна агенція, 2018. – 115 с.

Книга створена на основі архівних документів – справ репресованих за супротив колективізації жителів Кіровоградщини. У праці через конкретні життя конкретних людей показані типові приклади протесту проти штучного винищення українців голодом. За словами авторки, найактивнішими в організації супротиву були жителі Знам’янського, Олександрівського, Олександрійського та Світловодського районів Кіровоградської області. Вони організовували невеликі повстання, розгромлювали сільради, допомагали односельцям, які були у скруті, різними способами протестуючи проти колективізації.

Павлюк Л. Правда візьме верх / Л. Павлюк. – Одеса : СІМЕКС-ПРИНТ, 2018. – 335 c.

Пропоноване видання це збірник віршів та прози, економічні замітки, спогади, роздуми, життєві спостереження автора.

Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі : виміри «Коронації слова»: монографія / наук. ред. Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. О. Бровко. – Чернівці : Букрек, 2018. – 224 с.

Монографія узагальнює результати художніх текстів Міжнародного конкурсу «Коронація слова» відповідно до визначення найбільш актуальних для сучасного світу типів ідентичностей – етнічної, культурної, національної, громадянської, європейської, аксіологічної, гендерної, мистецької, «розсіяної», « плинної», еґо-ідентичності та ін.

Покотило В. Лицарі золотого тризуба. / В. Покотило. – Київ : Національне газетно-журнальне вид-во, 2018. – 400 с.

Твір побудований на документальному матеріалі, що підіймає глибини української, багатьом і досі невідомої історії, порушує проблеми загальнонаціонального значення. В ньому докладно висвітлено долю багатьох національносвідомих українців, які боролися за незалежність України з часів національно-визвольних змагань 1917–1922 рр. до 1961 р., показане життя у всіх його неприглядних проявах за часів німецької та московської окупації на Київщині, Львівщині та в таборах ГУЛАГу.

Показано простих хліборобів, які переростали у борців, підпільників, катованих та переслідуваних сталінським та гітлерівським режимами.

Сирохман М. Павло Бедзір : графіка, живопис : альбом / М. Сироман. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 148 с.

У виданні подано життєвий і творчий шлях відомого закарпатського художника-шістдесятника, ужгородського авангардиста Павла Бедзіра. Його шлях – це відданість мистецтву і занурення у філософські вчення різних часів та народів. Павло Бедзір був “академією” в одній особі, крізь яку пройшло багато молодих художників. Завдяки йому, його дружині Лізі Кремницькій і художникові Ференцу Семану, Ужгород належить до міст, де жила свобода творчості в тоталітарні часи і де не припинявся вільний розвиток мистецтва.

Яремчук В. Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.) / В. Д. Яремчук. – Київ ІПі ЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2018. – 112 с.

Дослідження присвячене проблемі, яка у зв’язку з трансформацією політичної системи України, процесами децентралізації набула політичної і наукової актуальності, - функціонуванню політичного режиму на регіональному рівні. Об’єктом дослідження обрано Львівську область, яка є самодостатнім і потужним учасником політичних відносин сучасної України. На основі аналізу широкої емпіричної бази виявлено підстави та специфіку формування регіонального політичного режиму, його основні етапи трансформації, стратегії формальних і неформальних суб’єктів політики як у створенні сприятливого життєвого середовища в області, так і побудові відносин з центральною владою держави.

Чекалюк В. В. Українська журналістика в умовах гібридної війни : монографія / В. В. Чекалюк. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2018. – 308 с.

У монографії йдеться про те, які зміни відбулися у сучасній журналістиці за останні роки під впливом наслідків гібридної інформаційної війни. Пропонуються дієві інструменти підсилення рейтингу державного іміджу. Авторка аналізує проукраїнські медіа, в тому числі закордонні видання, на основі здійсненого аналізу формулює і презентує у монографії імідж-алгоритми реагування ЗМІ на «ворожі інформаційні атаки». У праці описано взаємодію України зі світовою спільнотою через медіаінструменти. Висновки й постулати, представлені у дослідженні, апробовано й перевірено у 2016-2018 рр. під час авторських науково-практичних експериментів. Зміст роботи відповідає логіці авторської думки і виробленої апробованої концепції.

Юрченко Е. Вогонь традиції. Збірка політико-філософських статей / Е. Юрченко. – Київ : Орієнтир, 2018. – 268 с.

Збірка поєднує статті автора на різноманітну тематику: від дослідження традиційної релігійності до геополітики, від осмислення шляхів історії Європейської цивілізації до футурологічних студій.

Спільним є тверда вкоріненість в традиціоналістичному світоглядному фундаменті та україноцентричному баченні проблематики, що має не останнє значення в періоді зростаючої інфільтрації сфери гуманітарного знання неомарксистськими ідеологемами і елементами.