ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!
Пошук у каталозі "Каталог періодичних та продовжуваних видань"
("I=Пр4453/2016/3$")
Документів знайдено: 1
Пр4453/2016/3
      Археологія і давня історія України [Текст] : [збірник наукових праць]. - К. : ІА НАНУ, 2009.
            Рік: 2016 Вип. (№): 3
Є екземпляри у відділах:
№1130659 - КХ

1. Залізняк, Леонід Львович, Леонід Львович. Фінальний палеоніт та мезоліт Київського Полісся / Л. Л. Залізняк (стр. 9-23)
2. Борисов А. В.. Досвід розробки і реалізації бази даних археологічних пам’яток для дослідження системи розселення / А. В. Борисов, О. В. Манігда (стр. 24-31)
3. Сєров О. В.. Київське Полісся X - XIII ст. за археологічними даними / О. В. Сєров (стр. 32-40)
4. Козюба В. К.. Давні укріплення півночі Київського Полісся: стан і перспективи дослідження / В. К. Козюба (стр. 41-57)
5. Чміль Л. В.. Історіографія та джерела історії Іванківщини X - XVIII ст. / Л. В. Чміль (стр. 58-69)
6. Переверзєв С. В.. Результати археологічних розвідок у зоні відчуження та на півночі Іванківського району Київської області / С. В. Переверзєв, А. А. Сорокун, І. М. Хоптинець (стр. 70-84)
7. Переверзєв С. В.. Дослідження літописного Чорнобиля / С. В. Переверзєв (стр. 85-92)
8. Чміль Л. В.. Археологічні розвдки в Іванківському районі у 2013-2014 рр. / Л. В. Чміль, В. К. Козюба, А. А. Чекановський (стр. 93-98)
9. Веремейчик О. М.. Старожитності городища Монастирище кінця XII - середини XIII ст. в Любечі / О. М. Веремейчик (стр. 99-108)
10. Мишанич Я. О.. Полісся в давньоукраїнських літописах / Я. О. Мишанич (стр. 109-112)
11. Козюба В. К.. Житло, двір, садиба (за матеріалами давньорусської лексики) / В. К. Козюба (стр. 113-136)
12. Хамайко Н. В.. Особливості та характер давньоруської гри у “Тавлії” у писемних та епічних загадках / Н. В. Хамайко (стр. 137-146)
13. Журухіна О. Ю.. Вироби зі скла з розкопок давнього Чорнобиля / О. Ю. Журухіна (стр. 147-151)
14. Сергєєва М. С.. Давньоруська різблена кістка з Чорнобильського городища / М. С. Сергєєва (стр. 152-159)
15. Івакін В. Г.. Нові дані про ремесло і торгівлю давньоруського Вишгорода (за матеріалами досліджень 2013-2015 рр.) / В. Г. Івакін, Д. В. Бібіков, А. М. Оленич (стр. 160-167)
16. Оленич А. М.. Процес впливу в давньоруському горні: на прикладі горнів Вишгородського посаду / А. М. Оленич (стр. 168-171)
17. Гунь М. О.. Керамічні комплекси другої половини XIII - середини XIV ст. з поселень Ходосівка-Рославське та Іванків-3 на Київщині / М. О. Гунь, Л. В. Оногда, Л. В. Чміль (стр. 172-179)
18. Починок Е. Ю.. Гутне виробництво в Іванківському районі на Київському Поліссі / Е. Ю. Починок (стр. 180-186)
19. Гілевич І. Я.. Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х - початок 1980-х рр.): історія та наукові результати / І. Я. Гілевич (стр. 187-196)
20. Ковальчук Н. А.. Обряд “Проводи русалок” на північному сході Правобережного Полісся (термінологія, структура, ареалогія) / Н. А. Ковальчук (стр. 197-202)
21. Ципишев С. І.. Хліб у звичаєвості Київського Полісся / С. І. Ципишев (стр. 203-207)
22. Кондратюк О. В.. До питання про статус невістки та ятрівки у традиційній сім’ї / О. В. Кондратюк (стр. 208-212)
23. Васянович О. О. . Сучасний стан збереження архаїчних метеовірувань на території Київського Полісся / О. О. Васянович (стр. 213-219)
24. Люта Т. Ю.. З історії функціонування комплексу поліських володінь Київської Софіївської митрополичної кетедри (XV - перша половина XVII ст.) / Т. Ю. Люта (стр. 220-227)
25. Klaudia Pawitan. DZIEJE RODU HORNOSTAJOW HERBU HIPPOCENTAURUS I LOSY ICH ARCHIWOW / Pawitan Klaudia (стр. 228-241)
26. Печников В. С.. К историистарообрядческих слобод Киевского Полесья / В. С. Печников (стр. 242-245)
27. Бреяк О. В.. Культові споруди Київського Полісся / О. В. Бреяк (стр. 246-258)
28. Стародуб О. В.. Минуле в пам’яті парафіяльного духовенства Радомишльського повіту, зафіксоване на початку XX ст. в опитувальних листах країзнавця Степана Дроздова / О. В. Стародуб (стр. 259-264)
29. Крикун Ю. С.. Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся / Ю. С. Крикун (стр. 265-269)
30. Чучман Х. Ю. . Родинні архіви поліщуків як відображення епохи (на матеріалах наукових експедицій у зоні відчуження Чорнобильської АЕС) / Х. Ю. Чучман (стр. 270-274)
1-1