Історично-географічний збірник, Т. 1 . - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1927
Історично-географічний збірник, Т. 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Історично-географічний збірник, Т. 4 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1931
Кримський Агатангел Юхимович Історія Персії та її письменства, 1 / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1923
Кримський Агатангел Юхимович Історія Туреччини та її письменства, Т. 2 / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1927
Кримський Агатангел Юхимович Історія Туреччини: звідки почалася османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутності / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:Друкарня Української Академії наук, 1924
Павлуцький Григорій Григорович Історія українського орнаменту / Павлуцький Григорій Григорович. - Київ:З друк. УАН, 1927
Данилевич Василь Юхимович Археологічна минувшина Київщини: (з 5 таблицями малюнків та 9 мапами) / Данилевич Василь Юхимович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1925
Бюлетень кабінету антропології та етнології ім. Хв. Вовка, Ч. 1 . - Київ:З друкарні УАН, 1925
Каманін Іван Михайлович Водяні знаки на папері українських документів XVI і XVII в.в. (1566–1651) / Каманін Іван Михайлович. - Київ:Друк. Всеукраїнської Академії Наук, 1923
Тимченко Євген Вокатив і інструменталь в українській мові / Тимченко Євген. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1926
Волзький шлях і стародавні руси: (нариси з руської історії VI–IX вв.) . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Кримський Агатангел Юхимович Вступ до історії Туреччини, Вип. 3 / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1926
Тарнавський Вадим Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Бібліографічна розвідка / Тарнавський Вадим. - Київ:Київ-Друк, 1929
Окиншкевич Лев Генеральна Рада на Гетьманщині XVII-XVIII ст. / Окиншкевич Лев. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Модзалевский Вадим Львович Гути на Чернігівщині / Модзалевский Вадим Львович. - Київ:З друкарні Української Академії наук, 1926
Декабристи на Україні: збірник праць комісії для дослідів громадських течій на Україні, Т. 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1930
Кримський Агатангел Юхимович До історії вищої освіти у арабів та дещо про арабську академію наук / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Драма українська, 1 . - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Рєзанов Володимир Іванович Драма українська, 1 / Рєзанов Володимир Іванович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1927
Діяльність Історичної Секції Всеукраїнськогї Академії Наук та звязаних з нею історичних установ академії в році 1928 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1930
Діяльність Історичної Секції Всеукраїнськой Академії наук та звязаних з нею історичних установ академії в році 1927 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928
Діяльність історичної секції Всеукраїнської академії наук та звязаних з нею історичних установ академії в році 1926 . - Київ:З друк. Всеукраїнської АН, 1928
Етнографічні писання Костомарова зібрані заходом Академічної Комісії української історіографії . - Київ:Державне видавництво України, 1930
Беркут Леонід Етюди з джерелознавства середньої історії. Період утворення й консолідації національних держав на романо-германському заході / Беркут Леонід. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Левченко Микола З поля фольклористики й етнографії, Вип. 2 / Левченко Микола. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Левченко Микола З поля фольклористики й етнографії. Статті та записи / Левченко Микола. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1927
Кагаров Євген Георгійович Завдання та методи етнографії / Кагаров Євген Георгійович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Баранович Олексій Іванович Залюднення Волинського воєводства в першій половині ХVII ст. / Баранович Олексій Іванович. - Київ:Укрполіграфоб’єднання, 1930
Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії наук, Кн. 1 . - Київ:Печатня видавничого товариства “Друкарь”, 1919
Записки Всеукраїнського Археологічного Комітету, Т. 1 . - Київ:Київ-Друк, 1930
Записки історично-філологічного відділу , Кн. 2-3 . - Київ:Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1923
Записки історично-філологічного відділу, Кн. 10 . - Київ:З друкарні УАН, 1927
Записки історично-філологічного відділу, Кн. 12 . - Київ:З друкарні УАН, 1927
Записки історично-філологічного відділу, Кн. 17 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928
Записки історично-філологічного відділу, Кн. 18 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928
Записки історично-філологічного відділу, Кн. 20 . - Київ:З друкарні УАН, 1928
Записки історично-філологічного відділу, Кн. 7-8 . - Київ:З друкарні УАН, 1926
Сушицький Теоктист Західно-Руські літописи як пам’ятки літератури, Ч. 2 / Сушицький Теоктист. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Сушицький Теоктист Західно-руські літописи як пам’ятки літератури, Ч. 1 / Сушицький Теоктист. - Київ:7-ма Державна друкарня, 1921
Сушицький Теоктист Західньо-руські літописи як пам’ятки літератури / Сушицький Теоктист. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Збірник заходознавства, 2 . - Харків:Держ. вид-во України, 1930
Збірник музею діячів науки та мистецтва України, Т. 1 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1930
Збірник праць Єврейської Історично-Археографічної Комісії, Т. 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Збірник праць жидівської історично-археографічної комісії, Кн. 1 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Звіт за діяльність з 14-го травня 1925 р. до 1-го січня 1927 р. . - Київ:, 1927
Кримський Агатангел Юхимович Знадоби до життєпису Степана Руданського (1833–1873) / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1926
Казки та оповідання з Поділля в записах 1850–1860-их рр., Вип. 1–2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Гіляров Сергій Олексійович Каталог картин / Гіляров Сергій Олексійович. - Київ:Всеукр. Акад. Наук, 1931
Лавров Петро Кирило та Мефодій в давньослов’янському письменстві: (розвідка) / Лавров Петро. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Київ та його околиця в історії і пам’ятках . - Київ:Держвидав України, 1926
Київ: провідник . - Київ:, 1930
Шамрай Сергій Київська Козаччина 1855 р. (до історії селянських рухів на Київщині) / Шамрай Сергій. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1928
Коротке звідомлення Всеукраїнського Археологічного Комітету за археологічні досліди року 1925: (з каталогом звідомної виставки) . - Київ:, 1926
Рудинська Євгенія Листи Василя Горленка до Панаса Мирного / Рудинська Євгенія. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Література, Збірник 1 . - Київ:Київ-Друк, 1928
Максименко Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України, 1847-1929: список бібліографічних праць, що стосуються до окремих місцевостей УСРР, Басарабії, Дону й Криму / Максименко Ф.. - Київ:Київ-Друк, 1930
Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України, Том 1 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Матеріяли до вивчення виробничих об’єднань, Вип. 1 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Курило О. Матеріяли до української діялектології та фольклористики / Курило О.. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Петров Віктор Місце фольклору в краєзнавстві / Петров Віктор. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1926
Найголовніші правила українського правопису . - Київ:З друкарні В-ва “Червоний шлях” - УАН, 1925
Марковський Михайло Найдавніший список “Енеїди” І. П. Котляревського й деякі думки про генезу цього твору: з додатками / Марковський Михайло. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1927
Багалій Дмитро Іванович Нарис української історіографії. Джерелознавство, Вип. 2 / Багалій Дмитро Іванович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1925
Багалій Дмитро Іванович Нарис історії України на соціально-економічному грунті, Т. 1 / Багалій Дмитро Іванович. - Харків:Держвидав України, 1928
Кагаров Євген Георгійович Нарис історії етнографії / Кагаров Євген Георгійович. - Київ:З друк. Української Академії наук, 1926
Савич А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусії в XVI–XVIII в. / Савич А.. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929
Шахматов Олексій Олександрович Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам’ятників письменської Старо-Українщини XI–XVIII вв. / Шахматов Олексій Олександрович. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1924
Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови, 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови, Т. 1 . - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Науковий збірник за рік 1924 . - Київ:Державне видавництво України, 1925
Науковий збірник за рік 1925 . - Київ:Державне видавництво України, 1926
Науковий збірник за рік 1926 . - Київ:Державне видавництво України, 1926
Науковий збірник за рік 1927 . - Київ:Державне видавництво України, 1927
Науковий збірник за рік 1928 . - Київ:Державне видавництво України, 1928
Науковий збірник за рік 1929 . - Київ:, 1929
Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова: зібрані заходом Академічної комісії української історіографії . - Київ:Державне видавництво України, 1928
Щербина Володимир Іванович Нові студії з історії Київа: видала Українська академія наук в пошану п’ядесятиліття літературно-наукової діяльности / Щербина Володимир Іванович. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1926
Пантелеймон Куліш . - Київ:, 1927
Первісне громадянство та його пережитки на Україні: Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціяльна преісторія, народна творчість та її соціологічні підстави . - Київ:Коштом Управління науковими установами України, 1928
Кримський Агатангел Юхимович Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь: (уривок з 3-го тома “Історія Персії та її письменства”) : із 5-ма малюнками / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1925
Праці Комісії для виучування звичаєвого права України, Вип. 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Праці Науково-Педагогічної Комісії . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Жорніков Микола Промисловість Київщини в 1923-24 р. (Порівняльна характеристика до передвоєнного й воєнного часу) / Жорніков Микола. - Київ:З Друкарні Української Академії Наук, 1926
Квітка Климент Професіональні народні співці й музиканти на Україні / Квітка Климент. - Київ:З друкарні ВУАН, 1924
Щербаківський Данило Михайлович Реліквії старого Київського самоврядування / Щербаківський Данило Михайлович. - Київ:, 1925
Кримський Агатангел Юхимович Розвідки, статті та замітки. I–XXVII / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Російсько-український словник, Т. 3 . - Київ:Державне видавництво України, 1927
Кістяківська Наталя Сатиричне та побутове письменство XVIII в., Вип. 1 / Кістяківська Наталя. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Акаемії Наук, 1929
Перетц Владимир Николаевич Слово о полку Ігоревім: пам’ятка феодальної України-Руси XII віку / Перетц Владимир Николаевич. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1926
Спроба пояснити процес зміни О, Е в нових закритих складах у південній групі українських діялектів (з мапою Поділля) . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Тітов Хв. Стара вища освіта в київській Україні XVI – поч. XIX в. (із 180 малюнками) / Тітов Хв.. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1924
Малиновський О. Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни: нариси з історії права / Малиновський О.. - Київ:З друкарні Всеукраїнської АН, 1929
Студії з Криму . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1930
Студії з історії України Науково-Дослідчої Катедри Історії України, Т. 3 . - Київ:Київ-Друк, 1930
Шабльовський Є. С. Т. Г. Шевченко та його історичне значення / Шабльовський Є. С.. - Київ:Вид-во Всеукраїнської Академії Наук, 1933
Кримський Агатангел Юхимович Тюрки, їх мови та літератури, Т. 1 / Кримський Агатангел Юхимович. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1930
Сиповський Василь Васильович Україна в російському письменстві, Ч. 1 / Сиповський Василь Васильович. - Київ:З друкарні Української Академії Наук, 1928
Український археографічний збірник, Т. 2 . - Київ:З друк. УАН, 1927
Український археографічний збірник, Т. 3 . - Київ:З друк. Всеукраїнської Академії наук, 1930
Марковський Євген Український вертеп. Розвідки й тексти, Вип. 1 / Марковський Євген. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929
Український діялектологічний збірник, Кн. 1 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Український діялектологічний збірник, Кн. 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929
Розов Володимир Українські грамоти, Т. 1 / Розов Володимир. - Київ:З друкарні Української Академії наук, 1928
Хроніка археології та мистецтва, Ч. 1 . - Київ:, 1930
Хроніка археології та мистецтва, Ч. 2 . - Київ:, 1930
Хроніка археології та мистецтва, Ч. 3 . - Київ:, 1931
Клименко Пилип Цехи на Україні / Клименко Пилип. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії Наук, 1929
Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергієвича Грушевського з нагоди шістдесятої річницї життя та сорокових роковин наукової діяльності, Ч. 3 . - Київ:Київ-Друк, 1929
Марковський Михайло Як утворивсь роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” П. Мирного та Ів. Білика / Марковський Михайло. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1925
Гаєвський Степан “Александрія” в давній українській літературі: (Вступ і тексти) / Гаєвський Степан. - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1929