Павлуцький Григорій Григорович Історія українського орнаменту / Павлуцький Григорій Григорович. - Київ:З друк. УАН, 1927
Арандаренко Николай Иванович Атлас карт и видов к запискам о Полтавской губернии, составленным Н. Арандаренком в 1846 году / Арандаренко Николай Иванович. - Полтава:В литогр. губ. правления, 1851
Бібліографія літератури з українського фольклору, Т. 1 . - Київ:З Друкарні ВУАН, 1930
Спаська Євгенія Юріївна Кахлі Чернігівщини (XVIII–XIX ст.): попереднє звідомлення / Спаська Євгенія Юріївна. - Київ:, 1927
Риженко Я. Килимарство і килими Полтавщини: / Риженко Я.. - Полтава:, 1928
Ермолов Алексей Сергеевич Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, Ч. 4 / Ермолов Алексей Сергеевич. - Санкт-Петербург:Тип. А. С. Суворина, 1905
Модзалевський Вадим Львович Основні риси українського мистецтва / Модзалевський Вадим Львович. - Чернігів:Друкарня Веселої, 1918
Шероцкий Константин Витальевич Очерки по истории декоративного искусства Украины, Т. 1 / Шероцкий Константин Витальевич. - Київ:Тип. Кульженко, 1914
Кирпичников Александр Иванович Очерки по мифологии XIX века / Кирпичников Александр Иванович. - Москва:Левенсон, 1894
Таранушенко Стефан Андрійович Памятки мистецтва старої Слобожанщини / Таранушенко Стефан Андрійович. - Харків:, 1922
Первісне громадянство та його пережитки на Україні: Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціяльна преісторія, народна творчість та її соціологічні підстави . - Київ:Коштом Управління науковими установами України, 1928
Праці Комісії для виучування звичаєвого права України, Вип. 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Чебан С. Н. Румынские легенды о богородице / Чебан С. Н.. - Москва:Тип. Имп. Моск. Ун-та, 1912
Кириченко Михайло Соціально-політичний устрій Запоріжжя. (XVIII сторіччя) / Кириченко Михайло. - Харків:Пролетар, 1931
Щербаківський Данило Михайлович Український килим: (попередні студії) / Щербаківський Данило Михайлович. - Київ:, 1927