Павлуцький Григорій Григорович Історія українського орнаменту / Павлуцький Григорій Григорович. - Київ:З друк. УАН, 1927
Арандаренко Николай Иванович Атлас карт и видов к запискам о Полтавской губернии, составленным Н. Арандаренком в 1846 году / Арандаренко Николай Иванович. - Полтава:В литогр. губ. правления, 1851
Спаська Євгенія Юріївна Кахлі Чернігівщини (XVIII–XIX ст.): попереднє звідомлення / Спаська Євгенія Юріївна. - Київ:, 1927
Риженко Я. Килимарство і килими Полтавщини: / Риженко Я.. - Полтава:, 1928
Ермолов Алексей Сергеевич Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, Ч. 4 / Ермолов Алексей Сергеевич. - Санкт-Петербург:Тип. А. С. Суворина, 1905
Шероцкий Константин Витальевич Очерки по истории декоративного искусства Украины, Т. 1 / Шероцкий Константин Витальевич. - Київ:Тип. Кульженко, 1914
Таранушенко Стефан Андрійович Памятки мистецтва старої Слобожанщини / Таранушенко Стефан Андрійович. - Харків:, 1922
Праці Комісії для виучування звичаєвого права України, Вип. 2 . - Київ:З друкарні Всеукраїнської Академії наук, 1928
Кириченко Михайло Соціально-політичний уст Запоріжжя. (XVIII сторіччя) / Кириченко Михайло. - Харків:Пролетар, 1931
Щербаківський Данило Михайлович Український килим: (попередні студії) / Щербаківський Данило Михайлович. - Київ:, 1927