Свєнціцкий Іларіон, Початки книгопечатання на землях України. В пам’ять 350-ліття першої друкованої книжки на Україні у Львові 1573 р. із 560 зразками друку і прикрас давньої книги України замислом, трудом і заходами І. Свенціцкого

Посилання для перегляду книги
Автор: Свєнціцкий Іларіон

Назва: Початки книгопечатання на землях України. В пам’ять 350-ліття першої друкованої книжки на Україні у Львові 1573 р. із 560 зразками друку і прикрас давньої книги України замислом, трудом і заходами І. Свенціцкого

Видавництво: Печ. монастиря чина св. Василія вел.

Місце видання (вказане на книзі): Жовква

Місце видання (сучасна назва): Жовква

Рік видання : 1924

Ключові слова: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДО 1917 Р., ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ, ІСТОРІЯ КНИГОДРУКУВАННЯ, СТАРОДРУКИ, КНИЖКОВИЙ РИНОК, ВИДАВНИЧО - ДРУКАРСЬКА ТЕХНІКА, КНИЖКОВА ГРАФІКА, ГРАВЮРА

Місце оцифрування: Національна історична бібліотека України

Рік оцифрування: 2019

Власник: Національна історична бібліотека України