Ломиковский Василий Яковлевич, Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г.

Посилання для перегляду книги
Автор: Ломиковский Василий Яковлевич

Назва: Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г.

Видавництво: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого

Місце видання (вказане на книзі): Киев

Місце видання (сучасна назва): Київ

Рік видання : 1894

Ключові слова: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДО 1917 Р., ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ, АБШИТОВАНЫЙ, АТАМАН КОШЕВОЙ, СОТЕННЫЙ, КУРЕННЫЙ, БАЙДАК, БУНЧУК, БУРСА, ВОЗНЫЙ, ВОЕВОДА, ВОЙСКОВОЙ ТОВАРИЩ, ВОЙТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТАРШИНА, ЕСАУЛ, КАЗУС, КАНЦЕЛЯРИСТ, КАНЦЕЛЯРИЯ, КАФТАН, КОЗАК, КОММИСАР, КОМПАНЕЕЦ, КОМПУТЫ, КОНТОРА РАСКОЛЬНИЧЬЯ, КОНТРАВЕНЦИЯ, КОНТРОВЕНСИЯ, КОПА, КОРОВАЙ, КУНТУШ, КУРУЛТАЙ, ЛУКА, ПИКЕНЕР, ПОСПОЛИТЫЙ, ХОРУНЖИЙ

Місце оцифрування: Національна історична бібліотека України

Рік оцифрування: 2016

Власник: Національна історична бібліотека України