Історія України: науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2016 рік / . - Київ:Вид. дім Вініченко, 2017