ДЯКУЄМО ВОЇНАМ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ КРАЇНУ!

VII Краєзнавчі читання пам'яті академіка Петра Тронька

Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення»


8 листопада 2023 року у Національній історичній бібліотеці України за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення» у межах VІІ Краєзнавчих читань пам’яті Петра Тронька. Співорганізаторами заходу виступили Національна спілка краєзнавців України, Центр досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України, Кафедра інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв. У конференції взяли участь представники державних органів влади, культурно-освітніх та наукових закладів, бібліотек національного, державного та регіонального рівнів, громадських організацій, а також дослідники і краєзнавці-аматори.

Програма конференції включала роботу Секцій та Круглого столу.

Секція 1 «Бібліотеки і бібліотечна спільнота в умовах російсько-української війни»;

Секція 2 «Інновації та традиції у підготовці бібліотечно-інформаційних фахівців» за участі Кафедри інформаційних технологій Київського національного університету культури і мистецтв;

Круглий стіл «Втрати нерухомих пам’яток України під час російсько-української війни 2022-2023 рр.: фіксація та дослідження» за участі Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України.

Конференцію відкрила генеральний директор Національної історичної бібліотеки України Алла Скорохватова. З вітальними промовами виступили представники МКІП: начальник відділу соціокультурного розвитку регіонів Катерина Орлюк та головний спеціаліст відділу Андрій Кононов; Голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт.

На пленарному засіданні були заслухані наукові доповіді: Руслани Маньковської, керівника Центру досліджень історико-культурної спадщини України Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук; Наталі Петренко, директора Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка; Тетяни Спанчак, заступника Генерального директора з питань використання нових інформаційних технологій Національної історичної бібліотеки України.

Спираючись на обговорені питання, а також з урахуванням висловлених пропозицій на конференції оголошуємо попередній варіант рекомендацій.

Регіональним книгозбірням України звернути увагу на такі напрями роботи:

- фіксація подій російсько-української війни, що позначаються на житті міста, села, громади, збирання відомостей про краян учасників російсько-української війни, зокрема, з використанням методів усноісторичних досліджень;

- співпраця бібліотек з архівами, музеями, краєзнавчими осередками, культурними товариствами тощо з метою створення локальних архівів подій російсько-української війни;

- інформування про події російсько-української війни, особливо локальні, в т.ч. з використанням інструментів, що забезпечують доступ до найширшої аудиторії – соціальні мережі, тематичні інтернет-проєкти;

- дослідження та поширення інформації про події й факти з державної та локальної історії, що перебували під забороною або замовчувалися за імперського та радянського часів;

- виявлення, збирання та поширення відомостей про політичних, громадських, культурних, релігійних діячів, митців, літераторів, вчених, імена яких були вилучені з інформаційного простору за часів імперського та радянського режимів.

Національній історичній бібліотеці України як науково-дослідному та методичному центру краєзнавчої бібліотечної діяльності:

- продовжувати моніторинг краєзнавчої діяльності бібліотек України, узагальнювати кращий досвід краєзнавчої бібліотечної діяльності та поширювати його в щорічному інформаційному бюлетені «Краєзнавча робота бібліотек України»;

- продовжити практику проведення краєзнавчих науково-практичних конференцій, семінарів;

- розробити методичні рекомендації з упорядкування баз даних пам’яток матеріальної спадщини втрачених або пошкоджених під час російсько-української війни 2022-2023 рр.

Центру досліджень історико-культурно спадщини України Інституту історії України НАН України:

- на основі пропозицій та зауважень, висловлених учасниками Круглого столу «Втрати нерухомих пам’яток України під час російсько-української війни 2022-2023 рр.: фіксація та дослідження», підготувати рекомендації до вищих органів державної влади про стан та перспективи збереження та відновлення нерухомої культурної спадщини України.

За результатами роботи конференції готується збірник тез і повідомлень (електронне видання), який буде оприлюднено наприкінці 2023 року.

Пропонуємо долучатися до обговорення щодо рекомендацій конференцій.

Контактні особи: 

Михайлова Ольга Володимирівна, 
Покропивна Ольга Володимирівна

Телефон для довідок: (044) 280-80-43
Е-mail: nmv_nibu@ukr.net

 

Презентації учасників конференції                                             Архів фото конференції