ДЯКУЄМО ЛІКАРЯМ, ЯКІ РЯТУЮТЬ КРАЇНУ!

Генеалогія, біографістика, краєзнавство: вебліографія

- Генеалогія в Україні. - Режим доступу:
https://platfor.ma/topics/knowledge/u-svoyemu-rodi-yak-znajti-vlasnih-prashhuriv-i-shho-zaraz-z-genealogiyeyu-v-ukrayini/ .- Режим доступу: (останній перегляд: 14.04.2021)

 - Проект PRA.IN.UA - найбільша база мешканців території України, народжених між 1650-1920-ми роками.- Режим доступу: https://pra.in.ua/uk/about  (останній перегляд: 12.04.2021)
 - ГЕНЕАЛОГІЧНІ САЙТИ: матеріал з Вікіпедії містить перелік посилань на спеціальні тематичні бази, що допоможуть в продуктивному пошуку інформації про предків.- Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8 (останній перегляд: 12.04.2021)
 - "Генеалогія" тематична колекція Електронної бібліотеки "Історична спадщина України" НІБУ. -  Режим доступу: https://nibu.kyiv.ua/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=p-01000-00---off-0adminZz-co3--00-1----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-uk-50---20-about---00-3-1-00-0--4--0--0-0-11-10-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL2  (останній перегляд: 12.04.2021)

- Український національний біографічний архів. - Режим доступу: http://biography.nbuv.gov.ua/index.php/biografistika-j-in/genealogy/152-pro-genealogiyu (останній перегляд 13.04.2021)
 - «Українське бюро генеалогічних досліджень» є однією з перших в Україні компаній, яка пропонує клієнтам фахові послуги у сфері генеалогії.- Режим доступу: http://ua.ukrgenealogy.com/  (останній перегляд: 12.04.2021)

- "Пращур"- Центр вивчення генеалогії та надання спектру послуг із нею пов'язаних. Режим доступу: https://prashhur.com/  (останній перегляд 13.04.2021)

- Історико-родословні сайти
 - Український розділ генеалогічного проекту «MyHeritage».– Режим доступу: https://www.myheritage.com.ua/  (останній перегляд 13.04.2021)

- Пошук пращурів в  «Родинному дереві FamilySearch». - Режим доступу: http://www.familysearch.org (останній перегляд 13.04.2021)
 -  Томазов В.В. ГЕНЕАЛОГІЯ ПРАКТИЧНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Genealogija_praktychna (останній перегляд: 12.04.2021)
 - Томазов В.В. РОДОВІДНІ КНИГИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rodovidni_knyhy (останній перегляд: 12.04.2021)
 - Генеалогические материалы в архивах Украины [Электронный ресурс] / С.В.Шурляков //Летопись историко-родословного общества в Москве. - М.: Изд-во Историко-Родословного о-ва в Москве, 1993.
 Вып. 2(46). - 1994. - С.95-103 – Режим доступа: http://www.petergen.com/showpages.php?page=095&pp=96 (последний просмотр 12.04.2021)
 - Каталог «Все книги по генеалогии» является библиографической и, одновременно, полнотекстовой просопографической базой данных и библиотекой. – Режим доступа: http://petergen.com/vse-knigi-genealogia.shtml (последний просмотр 12.04.2021)
 - Кочевых С.В.  Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры [Электронный ресурс], г. СПб, 2006–2013 гг. (рос.) - Режим доступа: http://diderix.petergen.com/metod.htm (последний просмотр 12.04.2021)
 - Христова Н.М. Генеалогічна евристика: алгоритм та джерела [Електронний ресурс]// Архіви України. — 2011. — № 1. — С. 231-238-Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26438/19-Khrystova.pdf (останній перегляд 12.04.2021)
  - Романова С.Н., Глузовская И.И. Указатель видов документов, содержащих генеалогическую информацию. XVI в. - 1917 г.[Электронный ресурс] // Вестник архивиста. 1998. №4. С. 91-103; 1999. №1. С. 80-87. Деп. в ОЦНТИ ВНИИДАД.- М., 1998. 26 окт. 1998г. №199-98 - Режим доступа: http://www.familytree.ru/ru/vniidad/pointer.htm     (последний просмотр12.04.2021)
- Беляев, Иван Степанович (1860-1918).    Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV-XVIII столетий [Электронный ресурс]/ И.С. Беляев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Синод. тип., 1911. - [6], 100 с. : ил.- Режим доступа:  https://prashhur.com/ru/ru/prakt-kurs-skoropisi/ (последний просмотр 12.04.2021)
- Архивы Украины. Генеалогические исследования:
https://genealogy-ua.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B/ (последний просмотр 12.04.2021)

- В’ятрович В.М., Кулик І.М., Лошак В.В., Шпак А.В. Право на правду. Практичний порадник із доступу до архівів. Львів, Вид.: "Часопис". - 2012. - С. 152. - Режим доступу: http://cdvr.org.ua/sites/default/files/archive/poradnyk-2015-el.pdf

- Сайт "Архивное дело": Генеалогия, история семьи, составление родословных, архивный поиск. - Режим доступа:  http://www.1archive-online.com/links/genealogy.html (последний просмотр 12.04.2021)

- Генеалогічна БД для пошуку пращурів, що мали польське коріння. - Режим доступу: http://www.geneteka.genealodzy.pl (останній перегляд 13.04.2021)