28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 25.02.2019

М3243-1

9(с2)

Б612

Білінський В. Б. Україна-Русь : історичне дослідження : у 3 кн. Кн. 1 : Споконвічна земля / В. Б. Білінський. - Тернопіль : Богдан, 2018. - 382, [1] с. : іл.

Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від VI тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і т. д.

М3243-2

9(с2)

Б612

Білінський В. Б. Україна-Русь : роман-дослідження : у 2 кн. Кн. 2 : Князі Галицькі-Острозькі / В. Б. Білінський. - Тернопіль : Богдан, 2018. - 375 с. : іл.

У книзі подано багатий фактологічний матеріал про Великі Галицько-Волинське та Литовсько-Руське князівства, їхніх реальних правителів і будівничих. У правдивому світлі трактуються воєнні баталії, дипломатичні кроки та державні інтереси тогочасних країн – наших близьких и далеких сусідів.

А40358

9(с)1

С382

Сінельнікова В. В. Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення : монографія / В. В. Сінельнікова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 335 с. : іл.

На основі архівних і власних польових матеріалів, друкованих джерел і наукових досліджень автор розглядає історію переселення і динаміку чисельності українців на території сучасної Волгоградської області РФ з кінця XVII століття до сьогодення.

А40389

9(с2)

Ш241

Шаповал Ю. Михайло Грушевський: “Я сам прийшов до політики через історію...” / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Парламентське видавництво, 2018. - 492, [3] с. : іл. - (Політичні портрети)

Видання висвітлює життєвий шлях, політичні уподобання, дослідницьку і науково-організаційну діяльність політичного і державного діяча, визначного вченого Михайла Грушевського (1866-1934). Автори використали здобутки сучасного грушевськознавства, численні архівні документи, зокрема і недоступні у попередні роки.

А40251

9(с2)

Ж746

Життя фронтиру. Соціокультурна історія Українського Придунав’я : (нариси) / авт. кол. Н. В. Агафонова [та ін.]. - Ізмаїл : ІРБІС, 2017. - 248 с. : іл.

У нарисах із соціокультурної історії Українського Придунав’я, розташованого на півдні Одещини, охарактеризовано ключові моменти розвитку краю у контексті теорії фронтирів. Дослідниками наголошено на регіональних і загальнонаціональних рисах історико-культурних процесів у цій частині вітчизняного соціального простору.

Б10089

9(с2)

К776

Кралюк П. М. Богдан Хмельницький: легенда і людина / П. М. Кралюк. - Харків : Фоліо, 2018. - 282, [2] с. : іл.

У першій частині книги розповідається про те, як образ гетьмана Богдана-Зіновія Хмельницького трактувався в українській, польській, російській, єврейській, турецькій і татарській культурах. Показано, як відбувалася міфологізація цього історичного діяча. Друга частина книги – спроба подати його неміфологізовану біографію, відобразити його діяльність як у широкому геополітичному контексті, так і в контексті подій на українських землях першої половини й середини XVII ст. Також розглядається питання про те, які реальні наслідки мала Хмельниччина для українських земель і для Європи загалом.

А40374

9(с2)

М612

Мимрук О. В. Олег Сенцов / О. В. Мимрук. - Харків : Фоліо, 2018. - 394, [2] с. : іл.

Видання складається зі спогадів людей, які добре знали Олега Сенцова, з уривків його книг і сценаріїв до фільмів, з витягів протоколів допитів свідків, які проходять по його сфабрикованій справі. У ньому багато фотографій – із домашнього архіву, із залу суду.

В4406

9(с2)

В428

Катаржино (Знам’янка): історія, сучасність, традиційна культура : нариси / О. В. Візіров ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Сімекс-прінт, 2018. - 634 с. : схем., табл.

Монографія висвітлює двохсотлітню історію одного з найбільших на Одещині, визначного своїми досягненнями та минулим, болгаро-українського села Катаржино (Знам’янка). Розглядається сучасний стан поселення, традиційна культура його мешканців, релігійне життя, освіта, медицина, архітектура, відомі особистості тощо.

А40366

9(с2)

П192

Лев Бачинський: творець української соборності. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. - 122 с. : іл.

У праці висвітлено основні аспекти громадсько-політичної діяльності Л. Бачинського. Розкрито його внесок в український національно-визвольний рух кінця XIX – першої третини XX ст. Охарактеризовано чинники, що впливали на формування світогляду Л. Бачинського, досліджено його парламентську працю в австрійському парламенті 1907-1918 рр. та польському сеймі 1928-1930 рр., з’ясовано внесок політика у становлення української державності у період ЗУНР. Проаналізовано вплив Л. Бачинського на діяльність Української радикальної партії (з 1926 р. – Української соціалістично-радикальної партії).

М3245-1

709

С439

Українські художники: з відлиги до Незалежності : у 2 кн. Кн. 1. - Київ : ArtHuss, 2018. - 276, [3] с. : іл. - (Українське мистецтво XX – XXI)

Присвячена українському мистецтву другої половини XX ст. книга висвітлює процеси його поступу через творчі біографії видатних художників кількох поколінь – з відлиги до Незалежності. Уважний аналіз кожного з них – живопису, графіки, скульптури, фотографії, нових концептуальних практик – дає можливість висвітлити особливості культурно-мистецьких процесів в Україні.

Б10076

9(с2)

Г612

Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створеня до міжнародного визнання. - Київ : Наукова думка, 2018. - 374, [1] с. : факс., фот. - (Проект “Наукова книга”)

Книгу присвячено Історії створення та розвитку Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Викладено її складний тернистий шлях від зародження до міжнародного визнання, також ЇЇ здобутки, відкриття, досягнення, створення української астрономічної школи.

 

Проверка ТИЦ