28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 15.01.2019

А 40279

9(с2)

Г158

Галішевський В. А. Історик та його доба: громадська, політична та пам’яткоохоронна діяльність Михайла Брайчевського крізь призму епохи / В. А. Галішевський ; М-во культури України, Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітектур. заповідник. - Кременець : Кременецько-Почаївський держ. іст.-архітектур. заповідник, 2018. - 187 с.

Книжка присвячена вивченню основних складових світогляду Михайла Брайчевського, роботи вченого у сфері захисту українського історико-культурного надбання, ролі історика в утворенні Народного Руху України, його громадсько-політичної активності у житті України.

А40301

9(с2)

Г69

Горін С. Волинські монастирі латинської традиції до 1648 р. (на матеріалах актових книг Волинського воєводства) / С. Горін. - Кам’янець-Подільський : Рута, 2017. - 337 с.

Монографія присвячена інституційній історії римо-католицького чернецтва Волині від часів пізнього Середньовіччя і до середини XVII століття. На основі свідчень, віднайдених автором в актових книгах Володимирських, Кременецьких і Луцьких громадських та земських судів Волинського воєводства, описано обставини і механізми функціонування волинських монастирів латинської традиції, висвітлено релігійно-культурну адаптацію чернецтва до місцевого соціуму.

А40127

2

М702

Мицик Ю. (протоієрей). Київські митрополити XVII–XVIII ст. / Ю. Мицик, Дмитрій (Рудюк) ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Харків : Фоліо, 2018. - 119, [2] с. : 4 вкл. л. Іл.

У книзі подається на широкому фактичному матеріалі та на підставі як опублікованих, так і архівних джерел, стислий нарис біографій київських митрополитів – предстоятелів Української Православної Церкви XVII- XVIII ст., які здебільшого були також визначними культурними, а іноді – політичними діячами України.

А40071

9(с2)

Б254

Бармак М. Соціальна структура, адміністративний та економічний аспекти міст Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. В. Бармак, Н. М. Шкільнюк. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 295 с. : схем., табл.

Монографію присвячено комплексному дослідженню соціальної структури, адміністративного та економічного аспектів розвитку міст Волинської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У роботі проаналізовано правові норми Російської імперії, на підставі яких формувалися та діяли органи громадського управління, визначено їхній вплив на розвиток міст Волинської губернії. Звернуто увагу на економічні та соціальні умови, які визначали розвиток населених пунктів, структуру населення, його чисельність.

В4428

78

Т535

Топська Н. Максим Березовський / Н. Топська. - Київ : Книжкова База “Альфа”, 2018. - 63 с. : іл. - (Золота доба української музики).

Книга розповідає про трагічну долю Максима Березовського – одного із перших українських композиторів, велич таланту якого визнали у Європі. За своє коротке, мов спалах, життя він пізнав успіхи й невдачі, благовоління височайших осіб і опалу, славу й забуття. Рання фатальна загибель композитора слугувала приводом для різноманітних домислів, і тому біографія його вміщує безліч нерозгаданих таємниць.

А40107

9(с2)

С129

Савенко Т. С. Організаційні засади, наукова і видавнича діяльність наукового товариства імені Т. Шевченка в Західній Україні (1921–1939 р.р.) / Т. С. Савенко ; М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 229 с. : табл.

У монографії концептуально, комплексно, цілісно, всебічно та ґрунтовно досліджено організаційні засади, наукову і видавничу діяльність НТШ у Західній Україні в міжвоєнний період; проаналізовано й класифіковано джерелознавчий та історіографічний матеріал із досліджуваної проблематики; введено у науковий вжиток значну кількість важливих маловідомих і невідомих, раніше неопублікованих архівних і рукописних джерел та документів.

Б9966

708

С133

Савицький І. В. Давид Бурлюк. Українські корені засновника світового авангарду : поезія, малярство, театр, спорт / І. В. Савицький, О. П. Нога ; НАН України. Ін-т народознавства, Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 166 с. : іл.

Висвітлено життєвий шлях одного із засновників світового авангарду – Давида Бурлюка та українські витоки його творчості. Книга містить численні репродукціі робіт художника і фото.

 

Проверка ТИЦ